Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet141/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
KARAKUŞ, İ. (2006). Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi, Ankara:

TDK Yayınları / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.


KAVCAR, C. (1994). Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yay / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
KAVCAR, C., OĞUZKAN, F., SEVER, S. (2004). Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
KILIÇ,A. ve SEVEN,S. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Ankara: Pegem A

Yayıncılık / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.


KORKMAZ, Z .( 1991). Atatürk ve Türk Bili: Belgeler, Ankara: TDK yay / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
MELANLIOĞLU, M.(2008). Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretim Programları,

Eğitim ve Bilim Education and Science, Cilt 33, Sayı 150, s.72 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.


NELSON, Murry R (1992).Children And Social Studies.Harcount Brace Jovanovich Collage Publishers / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
OĞUZKAN, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. 3. Baskı. Ankara: Emel Matbaacılık / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
ÖZBAY, M. (2002). Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretimi. Türk Dili Dergisi (602). 12-120 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
SALİHOĞLU, H. (1994). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 11 Sayı 1- 2. ss. 21-30 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
SEVER, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayınları / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
ŞEN, Ü.(2008). Altıncı Sınıf Türkçe Ders kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler

Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Ögretimi Sempozyumu. 27-28 Mart 2008 Gazimagusa – KKTC) / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
TAŞ, A. M. (2007). Yeni Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen GörüşlerininBelirlenmesi. AMTAŞ - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007- doaj.org / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
TDK.(2005) Türkçe Sözlük, 10. bs. Ankara: TDK yay / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
TURAL, S. (1988). Kültürel Kimlik Üzerine Düşüceler. Ankara: Ecdat Yayınları / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
UYAR, Y. (2007). Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Kültürel Kimlik Geliştirme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
UYGUR, N. (2006). Kültür Kuramı, İstanbul: Yapı kredi Yayınları / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
UYGUR, N. (1985). İnsan Açısından Edebiyat, İstanbul: Remzi Kitabevi / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
ÜNSAL, Y., GÜNEŞ, B. (2002). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak M.E.B İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabına Fizik Konuları Yönünden Eleştirel Bir Bakış. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 107-120 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
YALÇIN, A. (1996). Türkçe Ders Kitaplarının Planlanması ve Yazılması, Türk Yurdu,

107: 24–27 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.


YANPAR,T. (2005).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
YAZICI OKUYAN,H.(2012). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Bir Kültür Aktarımı Aracı Olarak Kalıp Sözlerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, TürkiyeSosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 16 sayı:2 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
http://tdkterim.gov.tr/bts/ eriŞim tarihi.05/06/2012 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2597_0.html.Erişim tarihi05/06/2012 / BULUT, Mesut; ORHAN, Salih (2012), Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil Ve Kültür Aktarımındaki Rolü Ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Turkısh And Lıterature Textbooks Language And Culture Transmıttıng An Investıgatıon Of The Role And Importance, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 297-311, December 2012, Fransa.
AKIN, D. & CEYHAN, E. (2005). Resmi ve özel genel lise öğrencilerinin ailelerinden,

arkadaşlarından ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri açısından kendini kabul düzeylerinin öncelenmes. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 60- 88 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.


ARSLAN, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile özyeterlilik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler

Dergisi, 7(24), 101-109 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.


AŞILIOĞLU, B. (2009). Türkçe öğretmen adaylarına göre derslerde karşılaşılan başlıca dinleme engelleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 45-63 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
BARLI, Ö., BİLGİLİ, B., ÇELİK, S., & BAYRAKÇEKEN, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: farklılıkların ve sorunların araştırılması. SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 391-417 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
BAUMRIND, D., LARZELERE, R. E., & COWAN, P. A. (2002). Ordinary physical punishment: Is it harmful? Comment on gershoff . Psychological Bulletin, 128, 580-589 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
BAY, E., & KARAKAYA, Ş. (2009). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalıuygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 40-55 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
BUTLER, R. (2007). Teachers‟ achievement goal orientations and associations with teachers‟help seeking: Examination of a novel approach to teacher motivation. Journal ofEducational Psychology, 99, 241-252 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
ÇALIK, T. (2010). Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Sınıf Yönetimi, (Ed. LeylaKüçükahmet), Ankara: Pegem / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
DARLİNG-HAMMOND, L., & BRANSFORD, J. D. (Eds). (2005). Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: Josse-Bass / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
ERDOĞDU,Y. (2006), Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
FRENZEL, A. C., GOETZ, T., LÜDTKE, O. PEKRUN, R., & SUTTON, R. (2009).

Emotional transmission in the classroom: exploring the relationship between teacher

and student enjoyment. Journal of Educational Psychology, 101, 705-716 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
GAY, L.R., & AIRASIAN. (2000). Educational Research. Upper Saddle River, NJ: Prentice –Hall / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
GENÇ, G. (2010), İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim süreçlerinin önünde algıladıklarıbaşlıca engeller, Malatya ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9,

103-117 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.


GERSHOFF, E. T. (2002). Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: a meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin, 128, 539-579 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
GERSHOFF, E. & BITENSKY, S. H. (2007). The case against corporal punishment of

children. Converging evidence from social science research and internationalhuman rights law and implications for U.S. public policy. Psychology, Public Policy, and Law, 13, 231-272 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.


GÖKÇE, E. (2002), İlköğretim öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin etkililiği, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 111-119 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
GÜÇLÜ, N. (2010), Sınıf içi iletişim ve etkileşim, Sınıf Yönetimi, (Ed. Leyla Küçükahmet), Ankara: Pegem / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.
GÜLEÇ, S. & ALKIŞ, S. (2004). Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları davranış

değiştirme stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII (2), 247-266 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.


HARGREAVES, A. (1998). The emotional practice of teaching. Teaching and Teacher

Education, 14, 835-854 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 313-336, December 2012, Fransa.


HATUNOĞLU, B. & HATUNOĞLU, A. (2005). Öğretmenlerin fiziksel cezalandırmaya ilişkin görüşleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 105-115 / ÖZCAN, Nihal Misket; SARICI BULUT, Safiye (2012), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi / A Qualıttatıve Analysıs Of Gazi Unıversıty Gazi Educatıon Faculty Students’ Memorıes About Educatıonal Experıences,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik