Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet14/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
Hürriyet.Gazetesi,http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/10/29/255638.asp (ET:09.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
http://www.birincikuvvet.com/Ali_Yuruk/231/Turk_Dil_Kurumu_Ne_Is_Yapar_.html (ET: 08.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
KARAKOÇ Abdurrahim (2006). Dosta Doğru, Ankara: Alperen Yayınları / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
KAYA Doğan (1999). Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınları / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
KOLCU Ali İhsan (2009). Cumhuriyet Edebiyatı I Şiir, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
KÜÇÜK Salim (2010). “Türkiye Türkçesinde Renk Adları ve Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 10, s.420-427 / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
ÖZÇELİK Sadettin (2005). Dede Korkut/Araştırmalar, Notlar, Ankara: Gazi Kitabevi / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
ÖZTELLİ Cahit (1972). Evlerinin Önü…İstanbul: Hürriyet Yayınları / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
RAYMAN Hayrettin (2002). “Nevrûz ve Türk Kültüründe Renkler”, Milli Folklor, S: 53, s.10-15 / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
PALA İskender (2004). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul: Kapı Yayınları 15 / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü II (1953). Ankara: TDK Yayınları / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
TRT (2006). Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antoloji 1, Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
TRT (2000). Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antoloji 2, Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr , (ET: 08.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/ , (ET: 08.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/atasoz/ , (ET: 14.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
www.turkucu.net (ET:07.03.2011 / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
ww.turkudostlari.net (ET:07.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
www.turkuyurdu.com (ET:07.03.2011) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2011), Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı Ve Türküler / Sung Dıfferently, Some Songs And Folk Songs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 1-6, Winter 2011, Ankara.
ALPTEKİN, Ali Berat (2002); “Dede Korkut Hikâyelerinde Kalıp İfadeler”, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, (Haz. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz), Ötüken Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.

ALPTEKİN, Ali Berat (2005); Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.ARTUN, Erman (2006); Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
ARTUN, Erman (2004); Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul. / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
ASLAN, Ensar (2008); Türk Halk Edebiyatı, Akademi Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
BAŞGÖZ, İlhan (1986); Folklor Yazıları, Adam Yay., İstanbul/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
BORATAV, Pertev Naili (2002); Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, T.C. Kültür Bak., İstanbul/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
ÇOBANOĞLU, Özkul (2007); Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yay., Ankara/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
DUYMAZ, Ali (2001); Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Kültür Bak., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
ELÇİN, Şükrü (2000); Kerem ile Aslı Hikâyesi, Akçağ Yay., Ankara/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
ELÇİN, Şükrü (2004); Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
KAPLAN, Mehmet (2005); Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yay., İstanbul/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
KAYA, Doğan (2007); Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
SAKAOĞLU, Saim (2003); Masal Araştırmaları, Akçağ Yay., Ankara/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.

OĞUZ, M. Öcal, v.d. (2006); Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.

ÖZTÜRK, İsa (2006); Kerem ile Aslı, T. İŞ Ban. Yay., İstanbul/ BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
YILDIRIM, Dursun (1998); Türk Bitiği, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2011), Formeller Ve Kerem İle Aslı Hikâyesi’nde Bazı Kullanımları / Formels And Some Of Theır Uses In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 7-14, Winter 2011, Ankara.
AKYÜZ, Kenan -Süheyl BEKEN-Sedit YÜKSEL-Müjgân CUNBUR, Fuzûlî Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Geleneğin Gücü”, Yankı, www.efgan.tr.gg / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

ÇAVUŞOĞLU, Mehmed, Yahyâ Bey ve Dîvânından Örnekler, KB Yayınları, Ankara, 1983 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

DEMİRBAĞ, Ömer, “Dîvân ġiirinde O”, Berceste, Sayı: 106, Nisan 2011 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

DEMİRBAĞ, Ömer, Kadı Burhânettin ve şiiri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

DEMİRBAĞ, Ömer, Koca Râgıb Paşa ve Dîvân-ı Râgıb, YYÜ, Doktora Tezi,1999 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

DOĞAN, Muhammet Nur, Fuzûlî Leylâ ve Mecnûn, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

2000 KABAKLI, Ahmet, Türkiye’yi Yoğuranlar, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2008 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KABAKLI, Ahmet, şâirler Sultanı Necip Fazıl, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2005 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Bâbıâli, bd yayınları, İstanbul, 2005 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Çerçeve 3, bd yayınları, İstanbul, 1991/ DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Çile, bd yayınları, İstanbul, 1992 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Hikâyelerim, bd yayınları, İstanbul 2010 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Kafa Kâğıdı, bd yayınları İstanbul, 2005 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri İstanbul, 2005 / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Konuşmalar, bd yayınları, İstanbul, 1990 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, O ve Ben, bd yayınları, İstanbul, 1998 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

KÜÇÜK, Sabahattin, Bâkî Dîvânı, TDK Yayınları, Ankara, 1994 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

Orhan Veli Bütün Şiirleri, İstanbul, 2011 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1993 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.

TONGA, Necati, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma”, 2007, Tunca Kortantamer Özel Sayısı II / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.


ULUDAĞ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2001 / DEMİRBAĞ, Ömer (2011), Necip Fazıl Dîvân Şiiri / Necip Fazıl And Dîvân Poetry, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 15-27, Winter 2011, Ankara.
AKKOYUN, Turan, 1997, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
ATİLLA, Osman, 1966, Afyonkarahisar Türküleri, Ankara, Güven Matbaası / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
BAYKARA, Tuncer, 2004, Kız Kulesi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
DEVRİM, M.Saffet, 1975, Şu Bizim Belde, Ankara, Nüve Matbaası / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
NASRATTINOĞLU, 1976, İrfan Ünver, Afyonkarahisar Folklarundan Damlalar 1, Aşık Matbaası / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
ÖNDER, Mehmet, 1966, Anadolu Efsaneleri, Ankara Üniversitesi Basımevi / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
ÖZDEMİR, Haydar, “Bahtım!.. Bahtım!..”, Taşpınar, Cilt:I, Sayı:I, Afyon Halkevi / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
TANYU, Hikmet, 1967, Ankara ve Çevresinde Dilek ve Adak Yerleri / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
SEVGEN, Nazmi, 1959, Anadolu kaleleri, Cilt:I, Ankara, Doğuş Ltd.Şti.Matbaası / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.

YARŞİ, Ali, Nisan 1962, “Afyonkarahisar Kız Kulesi”, Türk Folklor Araştırmaları, Yıl:13, Cilt:7, No:153 / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.


YARŞİ, Ömer, 10-11 Mayıs 1990, “Afyonkarahisar Folkloru”, 1.Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyon, Zafer Gazetecilik Matbaacılık Tic.A.Ş / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
YÜKSEL, İbrahim, 10-11 Mayıs 1990, “Afyonkarahisar Folkloründe Karahisar Kalesi”, 1.Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyon, Zafer Gazetecilik Matbaacılık Tic.A.Ş. / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.

YÜKSEL, İbrahim, 2005, Afyonkarahisar’da Canlanan Tarih, Ankara, Tşof Plaka Matbaacılık A.Ş. / YAŞAR, Selman (2011), Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi / Tower Gırl In The Afyonkarahisar Folklore,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik