Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet136/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 179-194, December 2012, Fransa.
ARDEL, A., KURTER, A., ve DÖNMEZ, Y., 1969: Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Yay. No: 40, İstanbul / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
ATALAY, İ., 2000: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Ege Üniveristesi Basımevi Bornova, İzmir / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
BAHADIR, M., ve SARAÇLI, S., 2010: Isparta’da Arıma Modeline Göre Sentetik İklim Verilerinin Analizi, E-Journal Of New World Sciences Academy, Volume: 5,

Number: 3, Article Number: 4a0027 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


BOX, G. E. P. and JENKİNS, G. M., 1970: Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-Day, San Fransisco / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
BOX, G. E. P. and JENKINS G. M., 1976: Time Series Analysis Forecasting and Control, Holden Day / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
DARKOT, B., and TUNCEL, M., 1995: Ege Bölgesi Coğrafyası, (3.Baskı), İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Yay. No: 99, İstanbul / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
DOBRE, Ion and ALEXANDRU, A. Ana Maria, 2008: "Modelling Unemployment RateUsing Box-Jenkins Procedure", Journal Of Applied Quantitative Methods, S. 3. s.

156-166 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


DROOGERS, P., BASTİAANSSEN, W.G.M. , BEYAZGÜL, M. , KAYAM, Y., KİTE, G.W., and RUST, H., 1999: Gediz Havzasında Sulama Sistemlerinin Agrohidrolojik

Analizi, İzmir Su Kongresi (4-5 Haziran 1999, İzmir) / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


ERİNÇ, S., 1969: Klimatoloji ve Metodları (Genişletilmiş 2. Baskı), İstanbul Üniv. Coğr. Enst.Yay. No: 35, İstanbul / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
HAAN T. C., 1977: Statistical Methods in Hydrology, The Iowa State Univercity Press, Ames / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
HAMZAÇEBİ, C., and KUTAY, F., 2004: Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Elektrik Enerjisi Tüketiminin 2010 Yılına Kadar Tahmini, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3):227-233 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
KARABÖRK, Ç., and KAHYA., E., 1998: Göksu Nehrinin Yıllık ve Aylık Akımlarının

Stokastik Modellemesi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Dergisi / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


KARABÖRK, Ç., ve KAHYA., E., 1999: Sakarya Havzasındaki Aylık Akımların Çok

Değişkenli Stokastik Modellemesi, Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, 23, 133-147 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


KOÇMAN, A., 1993: Ege Ovalarının iklimi, Ege Üniv.Ede. Fak. Yay. No:73, İzmir / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
ÖZDEMİR, M. A., and BAHADIR, M., 2010: "Denizli’de Box – Jenkins Tekniği ile Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri" The Journal of International Social Research, Vol:3, Issue 12, 2010 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
ÖZTÜRK, K., 2002: Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı I, 47-65 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
PEGRAM, G. G. S, and JAMES. W, 1972: Multılag Multivariate Autoregressive Model for the Generation of Operational Hydrology, Water Resources Research, Vol 8, No: 4, 1074- 1076 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
SALAS J. D., J. W. DELLEUR, YEVJEVĠCH, V. , and LANE, W, 1980: Applied Modelling of Hydrologic Time Series, Water Resources Publications, Colorado / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
TOPÇUOĞLU, K., PAMUK, G., ve ÖZGÜREL, M., 2005: Gediz Havzası Yağışlarının

Stokastik Modellemesi, Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg., 2005, 42(3):89-97 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


TÜRKEŞ, M., SÜMER, U. M., ve ÇETİNER, G., 2000: Küresel iklim değişikliği ve olasıetkileri, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve SözleşmesiSeminer Notları (13 Nisan 2000, Ġstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
TÜRKEŞ, M., 2002: İklim Değişikliği: Türkiye - İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

İlişkileri ve İklim Değişikliği Politikaları, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi, Çevre Ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Vizyon Ve Öngörü Raporu, (Ekim, 2002) / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.


YAMAN K., SARUCAN, A. , ATAK, M. , ve AKTÜRK., N. , 2001: Dinamik Çizelgeleme İçin Görüntü İşleme ve ARIMA Modelleri Yardımıyla Veri Hazırlama, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1): 19-40 / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
YILMAZ, Ö., 1999: Afyon ve Çevresinin İklim Özellikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, ISBN-975-7150-15-0, Afyonkarahisar / BAHADIR, Muhammet (2012), Afyonkarahisar’da (Türkiye) Yağış Ve Sıcaklığın Box – Jenkins Tekniği İle Analizi / The Analyse Of Precıpıtatıon And Temperature In Afyonkarahısar (Turkey) In Respect Of Box-Jenkıns Technıque, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 195-212, December 2012, Fransa.
ADIGÜZEL Sedat, Modern Azerbaycan Edebiyatında Dede Korkut (Metinlerarası

Çözümlemeler), Fenomen Yayınları, Ankara 2009 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.


AKBULUT Gülşah, “Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Dünün Ferdâ‟sından Günün Ferdâ‟sına Bir Bakış”, Turkish Studies, S. 4/1-I (2009), s. 735-759 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
AKTULUM Kubilay, Parçalılık/Metinlerarasılık, Öteki Yayınevi, Ankara 2004 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
AKTULUM Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, İstanbul 2007 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
AKTULUM Kubilay, Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları, Ankara 2011 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
ALPTEKİN A. Berat ve İÇEL Hatice, “Batı Versiyonlarında Köroğlu”, Milli Folklor, S. 91 (2011), s. 37-50 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
BARS M. Emin, “Atasözleri ve Köroğlu Destanı‟nda Bazı Kullanımları”, Turkish Studies, S. 3/4 (2008), s. 212-223 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.

BORATAV P. Naili, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2002 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.


BORATAV P. Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınları, İstanbul 1999 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
BORATAV P. Naili, Köroğlu Destanı, Adam Yayınları, İstanbul 1984 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
ÇAKIR Süreyya, “Toplumsal Tarih Ekseninde Metinlerarasılık: Yılanların Öcü”, Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 6:2 (2009), s. 31-52 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
ÇOBANOĞLU Özkul, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara 2003 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
ÇOBANOĞLU Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş,

Akçağ Yayınları, Ankara 2002 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.


ECEVİT Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2006 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
EKİCİ Metin, Türk Dünyasında Köroğlu, Akçağ Yayınları, Ankara 2004 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
GÖKALP-ALPASLAN G. Gonca, “Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreyya Şiirinin Bileşenleri”, Turkish Studies, S. 4/1-I (2009), s. 435-463 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
GÖRMEZ Aydın, “Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi ile Rosencrantz ve

Guildenstern Öldüler Oyunu Arasında Metinlerarasılık İzleri”, Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9 (1) (2006), s. 47-63 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
GÜMÜŞ E. Oya, Tuncer Cücenoğlu’nun Tiyatro Oyunlarına Genel Bir Bakış ve

Oyunlarında Metinlerarası İzler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2006 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
GÜNAY Umay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yayınları,

Ankara 2005 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.


KÖPRÜLÜ M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
ÖZAY Yeliz, “Metinlerarası İlişkilerde Sözlü Yapıtların ve Sanatçıların Konumu Üzerine”, Milli Folklor, S. 75 (2007a), s. 164-173 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
ÖZAY Yeliz, Metinlerarası İlişkilerde Türk Halk Hikâyeleri, Gazi Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007b / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.


ÖZTEKİN Özge, “Modern Türk Şiirinde Geleneği Yeniden Üreten Bir Şair: Nâzım Hikmet veMetinlerarasılık”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 25 (2008), s. 129-150 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
PALA İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1995 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
TÜRKDOĞAN Melike, “Rasim Özdenören‟in „Kuyu‟ Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 35 (2007), s. 167-189 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
UYANIK Gürsel, Peter Stamm’ın Agnes Adlı Romanında Üstkurmaca ve Metinlerarasıİlişkiler, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2011 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
YAKICI Ali, “Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Âşık Köroğlu‟nun Bu Tipler Arasındaki Yeri”, Millî Folklor, S. 76 (2007), s. 113-123 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
YILDIRIM Dursun, Türk Bitiği, Akçağ Yayınları, Ankara 1998 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.
YILDIRIM Sinan, Türk Resminde Metinlerarası İlişkiler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010 / BARS, Mehmet Emin (2012), Köroğlu Destanı’nda Metinlerarası İlişkiler / Inter-Textual Relatıonshıps In The Epıc Of Köroğlu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 213-229, December 2012, Fransa.


AKÇURA, Yusuf, ―Birinci Türk Tarih Kongresi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi –Dün, Bugün, Yarın-, S. 11, İstanbul Ocak 1986 / BOLAT, Bengül Salman (2012), Tanzimat’tan Demokrat Partiye Kültür Politikaları Ve Tarih Anlayışları / Cultural Polıcıes And Hıstorıcal Approaches From Tanzımat To Democrat Party,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik