Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet133/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
KÂŞGARLI MAHMUD. (2006). Divanü Lugati’t Türk, (Çev: Besim Atalay), TDK

Yayınları, 5. bs., Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.


KAYA, Ceval. (1998). “Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzünde Taygun mu Yoksa Ataygun mu Okunmalı”, İlmî Araştırmalar VI, s. 171-179, İstanbul / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
KORKMAZ, Zeynep. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, TDK Yayınları,

Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.


KÖPRÜLÜ, M. Fuat. (1942). “Yeni Farisîde Türk Unsurları”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt VII-VIII, Sayı: I, s. 1-16 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
NECİP, Emir Necipoviç. (1995). Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (Çev: İklil Kurban), TDK Yayınları, Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ÖGEL, Bahaeddin. (1979). Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen Yayınları, Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ÖGEL, Bahaeddin. (2002). Türk Mitolojisi, Cilt II, TTK Yayınları, Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
PALAZ, Hatice Erdemir. (2011). “Eski Türklerde Su ve Su Ulaşımı”, Turkish Studies, Cilt 6/2, s. 819-836, İlkbahar / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
SAĞOL, Gülden. (2005). “Türklerde Evliliğin Algılanışı: „Evlenmek‟ Karşılığı KullanılanKelimelerden Hareketle”, ġinasi Tekin Anısına, s. 661-684, Simurg Yayınları, İstanbul / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
SERTKAYA, Osman Fikri. (2008). “Çince „Tay ~ Büyük‟ Kelimesi ile Yapılan „Damla, Dayı, Teyze ve Dede‟ Kelimeleri Üzerine”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 680, s. 150- 159 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
SHİRATORİ, Kurakichi. (1945). “Kanghan Unvanının Menşeî”, (Çev: İ. Gökbakar), T.T.K Belleten, Cilt IX, Sayı: 36, s. 497-504, Ekim / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
SÜMER, Faruk. (1999). Türk Devletlerinde Şahıs Adları I, TDAV Yayınları, İstanbul / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ŞEN, Mesut. (2010). “Su”, Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Sayı: 2, s. 41-71, Temmuz / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ŞENOCAK, Ebru. (2001). “Göktürk Yazıtlarında Türk Halk Edebiyatı Unsurları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı: 2, s. 165-176 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ. (1902). Çagataj-Osmanisches Wörterbuch, (Haz. I. Kunos), Budapeşte / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ŞİRİN, Hatice User. (2008). “Kan Ağla-‟ ve „Baş Bağla-‟ Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması”, Hacettepe Üniversitesi Türkbilig Dergisi, Sayı: 16, s. 137-145 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
TARAMA SÖZLÜĞÜ. (1996). Cilt V, TDK Yayınları, Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
TAVKUL, Ufuk. (2003). “Codex Cumanıcus ve Karaçay-Malkar Türkçesi”, Türk DünyasıDil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 15, s. 45-81, Bahar / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
TEKİN, Talât. (1960). “Amca ve Teyze Kelimeleri Hakkında”, Türk Dili Araştırmaları

Yıllığı Belleten, s. 283-294 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.


TEKİN, Talât. (1994). “Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi”, Türk Dilleri Araştırmaları, Seri 4, s. 51-66 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
TEKİN, Talât. (2010). Orhun Yazıtları, TDK Yayınları, Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
TURAN, Osman. (1941). “Çingiz Adı Hakkında”, Türk Tarih Kurumu Belleten, Sayı: 5, s. 267-276, / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
USEEV, Nurdin. (2006). Kırgız ve Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırmalı Olarak Yenisey Yazıtları Dilinin Söz Varlığının Tarihi Gelişimi, Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Biskek / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ÜÇOK, Necip. (1951). “Fonemlerin Özellikleri Üzerine Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı: 4, s. 363-380, Aralık / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ÜŞENMEZ, Emek. (2008). “Tün Sözü Üzerine”, Turkish Studies, Cilt 3/1, s. 399-404, Kış / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
YUDAHİN, K.K. (1998). Kırgız Türkçesi Sözlüğü, Cilt I-II, TDK Yayınları, Ankara / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
YUSUF HAS HACİB. (2006). Kutadgu Bilig, (Haz. Reşid Rahmeti Arat), Kabalcı Yayınları, İstanbul / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ZHEN-HUA, Hu. (2002). “Fu-Yü Kırgızlarının Günlük Hayatta Kullandıkları BazıKelimeler”, (Çev: Hülya Kasapoğlu Çengel), Türk Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, s. 186-204 / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
ZÜLFİKAR, Hamza. (2010). “-agan (-ağan), -egen (-eğen) Ekinin Türkçedeki İşlevi”, Turkish Studies, Cilt 5/1, s. 42-56, Kış / AYDEMİR, Adem (2012), Türkçede Bazı Sıhrî Akrabalık Terimleri Üzerine / About Some Judıcıal Kınshıp Terms In Turkısh Language, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 125-142, December 2012, Fransa.
AÇIKGÖZ, K. (2002). Aktif Oğrenme (1. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
AYDIN, A. (2010). Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek Program ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 61-74 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
AYDIN, A. (2011). Çeşitli Ülkelerde Yapılan Ortaöğretim Kimya Müfredatlarını Geliştirme Çalışmalarının Karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 1-27 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
AVENSTRUP, R. (2004). The Challenge of Curriculum Reform and Implementation: Some Implications of a Constructivist Approach, Retrieved October 18, 2012, from

http://tedp.meb.gov.tr / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


BAKER, E.; MCGAW, B. ve PETERSON, P. (eds.) (2007). Constructivism and learning. International Encyclopaedia of Education 3rd Edition, Oxford: Elsevier (in print), Retrieved October 22, 2012, from http://folk.uio.no/sveinsj/Constructivism _and_learning_Sjoberg.pdf / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
BARATSI-BARAKOU, A. (2009). Les élèves étudient le phénomène de la planète surchauffe. Apprentissage fondé sur la résolution de problèmes, 6e Conférence Nationale Grecque des Sciences de l'éducation et des Nouvelles Technologies dans l'éducation, Florina, Grecque. Retrieved October 10, 2012, from

http://www.uowm.gr/kodifeet/?q=el / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa


BARMA, S. (2008). Un Contexte de Renouvellement de Pratiques en Éducation aux Sciences et aux Technologies: une Étude de Cas Réalisée Sous L’angle de la Théorie de L’activité, Dissertation Thessis, Département D’études sur L’enseignement et

L’apprentissage Faculté des Sciences de l’éducation Université Laval Québec / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


BAŞ, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim AraştırmalarıDergisi, 1 (4), 203-214 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
BENNETT, J. ve LUBBEN, F. (2006). Context based chemistry: The salters approach.

International Journal of Science Education, 28 (9), 999-1015 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


BROOKS, J. G. ve BROOKS, M. G. (1999). The Case For Constructivist Classrooms,

Virginia, ASCD Alexandria, Retrieved November 15, 2012, fromhttp://www.google .com.tr/books / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


BRUGUIÉRE, C., SIVADE, A. ve CROS, D. (2002). Quelle terminologie adopter pour

articuler enseignement disciplinaire et enseignement thématique de l'énergie, enclasse de première de série scientifique? (Which terminology should be used in order to teach energy both as theme and as subject to scientific six-formers ?). Didaskalia, 20, 67-100. Retrieved October 10, 2012, from http://www.cndp.fr/crdplyon/a/Enseignements/1stl_clpi_chimie.pdf / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


BÜYÜKÖZTÜRK, S., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, S. ve DEMİREL, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (1. baskı). Ankara: Pegem Akademi / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
ÇEPNİ, S., ŞAN, M., GÖKDERE, M. ve KÜÇÜK, M. (2001, Eylül). Fen bilgisi öğretimindezihinde yapılanma kuramına uygun 7E modeline gore örnek etkinlik geliştirme, FenBilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Türkiye / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
COOPER, P. A. (1993). Paradigm shifts in designed instruction: From behaviorism to

cognitivism to constructivism. Educational Technology, 33 (5), 12-19 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


CSF (2009). Politique concernant l’accessibilité à Direction des services éducatifs

l’enseignement à la Commission scolaire du Fer. Retrieved November 8, 2012, from

http://www.csdufer.qc.ca/client_file/upload/document/service%20educatif/POLIT

IQUE%20CONCERNANT%202009-2010%20- %20CC%2017%20avril%202009%20-%20adopte.pdf / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.


ÇINAR, O., TEYFUR, E. ve TEYFUR, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkında Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 47-64 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
DEMİREL, Ö. (2011). Eğitimde Program Geliştirme (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
DERYAKULU, D. (2001). Yapıcı Öğrenme. Ankara: Eğitim Sen Yayınları / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
DRISCOLL, M.P. (1994). Psychology of Learning for Instruction. Boston: Allyn & Bacon / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
DRISCOLL, M. P. (2000). Psychology of Learning For Instruction (2nd Ed.). Boston: Allyn & Bacon / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 143-169, December 2012, Fransa.
DUNN, R. (1986). Learning style: State of the science. Theory into Practice, 24 (1), 10-19 / AYDIN, Abdullah (2012), Çeşitli Ülkelerin Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Benimsenen Öğrenme Anlayışları Ve Öğrenme Yolları / Learnıng Approaches And Models Adopted In The Hıgh School Chemıstry Currıcula In Several Natıons,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik