Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet131/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
NİCOLETTİ, M., D’Aronco e I’Architettura Liberty, Roma 1982 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
NİCOLETTİ, M., Art Nouveau in Italy The Anti Rationalist Art Nouveau Architecture and Desing, Londra 1973 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
PEVSNER, N., Avrupa Mimarisinin Anahatları, (Çev. S.Batur), İstanbul 1970 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
PEVSNER, N., Introduction The Anti Rationalists Art Nouveau Architecture and Desing, Londra 1973 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
SÖNMEZ, Z., “XIX. Yüzyıl Sonlarında Türkiye’de Mimar Sorunu ve Sanayî-i Nefîse

Mektebi’nin İlk Mimarlık Hocası Alexandre Vallaury”, IV. İstanbul Sanat

Bayramı Sempozyumu, İstanbul 1983, s. 30-48 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
TAŞÇIOĞLU, T., “Nordstern Hanı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul 1994, s. 493 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
TOPRAK, Z., “Osmanlı Bankası”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul 1994, s. 165-166 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
TUĞLACI, P., Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve Balyan Ailesi, İstanbul 1981 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
YILDIRAN, N., “Dış Borçlanmada 33 Yıllık Birliktelik ve Doğu-Batı Ekseninde Bir İkiz Bina: Tütün Rejisi ve Bank-ı Osmanî-i ġahâne”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi,

İstanbul 1993, s. 41-53 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.


SWINGEWOOD., Alan, 1998. Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay,Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
ALDERSON, Arthur S. and Jason BECKFİELD, 2004. “Power and Position in the World City System”, American Journal of Sociology, Vol. 109, No. 4, pp. 811-851 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
BEAVERSTOCK, J.V., R.G.SMİTH and P.J.TAYLOR, 1999. “A Roster of World Cities”, Cities, Vol. 6, pp. 445-458 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
BEAVERSTOCK, J.V., R.G.SMİTH and P.J.TAYLOR, 2000. “World City Network: A New Metageograph?”, Annals of Association of American Geoghraphers, 90, (1), 2000, pp. 123-124 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
CASTELLS, Manuel, 1989. The Information City: Information Technology, Economic

Restructuring, and the Urban-Regional Process, Oxford: Blackwell / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


CASTELLS, Manuel, 1996. The Rise of the Network Society, Cambridge, Blackwell / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
CLARK, David, 1996. “The Future Urban World” The City Reader, Ed. by Richard T. Le Gates and Frederic Staut, Routlage / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
FRİEDMANN, John, 1986. “The World City Hypothesis”, Development and Change, 4, pp. 12-50 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
GAWC, 2000. “Classification of Cities 2000” Available online at:

http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2000.html, Accessed on March 30, 2010 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


GAWC, 2008.“Classification of Cities 2008”, Available online

at:http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2000t.html, Accessed on: March 30, 2010 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


HALL, Peter, 1966. World Cities, New York: McGraw-Hill / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
KENNEDY, Paul, 1996. Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken, Çev. Fikret Uccan, İstanbul: İş Bankası Yayınları / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
Population Reference Bureau, “Human Population, Urbanization”, online at:

http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/Urbanization.aspx , Accessed on: March 30, 2010 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


SASSEN, Saskia, 1991. The Global City: New York, Tokyo and London, NJ: Princeton

University Press / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


SATTERTHWAITE, David, 2005. “The Ten And A Half Myths That May Distort The Urban Policies of Governments And International Agencies”, online at: / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
www.ucl.ac.uk/dpu-projects/21st_Century/myths/pdf%20myths/Myths_comlete_doc.pdf ,

Accessed on: February 10, 2010 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


SHORT, John R., C. BREİTBACH, S. BUCKMAN and J. ESSEX, 2000. “From World Cities to Gatewey Cities”, City, 4, pp. 317-340 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
SMITH D. A. and Michael TİMBERLAKE, 1995. “Conceptualising and Mapping the

Structure of the World System‟s City Sytem”, Urban Studies, Vol. 32, No. 2, pp.

287-302 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
TAYLOR, P.J., G. CATALANO and D.R.F. WALKER, 2002. “Measurement of the World City Network”, Urban Studies, Vol. 39, No. 13, pp. 2367-2376 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
TAYLOR, P.J., G. CATALANO and D.R.F. WALKER, 2002. “Exploratory Analysis of the World City Network”, Urban Studies, Vol. 39, No. 13, pp. 2377-2394 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
TAYLOR, P.J., 2001, “Specification of the World City Network”, Geographical Analysis, 33, (2), pp. 181-194 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
“Urbanization and Global Change-Background Information” / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
Online at: http://www.aag.org/hdgc/www/urban/units/unit1/html/1bkground.html , Accessed on: January 05, 2010 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
UN-Habitat, Habitat Backgrounder, “Urbanization: Fackts and Figures”, online at: www.unhabitat. org , Accessed on: March 15, 2010 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.
“World Urbanization”, Online at: www.geog.ouc.bc.ca/conted/onlinecourses/geog_210/210_10_1.html , January 15,

2005 / ALPTEKIN, M. Yavuz (2012), Yeni Bir Dünya Algısı Olarak Dünya Şehirsistem Yaklaşımı / World Cıty-System Approach As A New Perceptıon Of The World,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 75-88, December 2012, Fransa.


ABAY, S. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Sorunlar,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Samsun / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
AKDOĞAN, M. (2007), BirleŞtirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
ALTUN, T. ve ŞAHİN, M. (2009). Değişen ilköğretim programının sınıf öğretmenleri üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araştırma, KastamonuEğitim Dergisi, 17 (1), 15-32 / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
BİLİR, A. (2008). Birleştirilmiş sınıflı köy ilköğretim okullarında öğretmen ve öğretim

gerçeği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 1-22 / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.


BİNBAŞIOĞLU, C. (1999). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, (3.Baskı), Ankara: Anı

Yayıncılık / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.


ÇELENK, S. (2009). İlköğretim Okulları 1.-5. Sınıf Programlarının Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Uygulanabilirlik Düzeyi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir, (1-3 Ekim) / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Erol Ofset / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
ÇINAR, İ. (2004). BirleŞtirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimineilişkin bir araştırma, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 31-45 / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
DİNÇER T., G. ve DİNÇER, ġ. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf

Öğretmenlerin Birinci Kademedeki Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını

Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe

Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, (15-17 Kasım) / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.


DOĞAN, A. R. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim, Trabzon: Uzun Yayınevi / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
DURSUN, F. (2006). BirleŞtirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57 / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
EKİZ, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
EKİZ, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
GELEN, İ. (2007). Bilimsel araştırmalarda veri toplama araçları, Ekiz, D. (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Lisans Yayıncılık, s / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
İZCİ, E., DURAN, H. ve TAŞAR, H. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf

öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıföğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi, Ahi Evren Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-35 / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.
KARAMAN, F. (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Matematik Dersindeki Başarı Düzeyi ile Normal sınıflardaki Başarı Düzeyinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 89-109, December 2012, Fransa.


KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 20. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları / ADANUR KUDAL, Zeynep; ALTUN, Taner (2012), Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği1 / Evaluatıon Of Teachers’ Vıews On Applıcabılıty Of Constructıvıst Approach In Joınt Classrooms: Sample Of Trabzon,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik