Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet130/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
DEMİRİZ, S. ve ULUTAŞ, İ. (2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Fen ve Doğa

Etkinlikleri İle İlgili Uygulamaların Belirlenmesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi

Kongresi, Bildiriler Kitabı, 89-90 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
HARLAN, J. D. & RIVKIN, M. S. (2000). Science Experiences For The Early Childhood Years: An Integrated Approach. New Jersey: Printice-Hall, Inc / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
HEEWET, V. M. (2001). Examining The Regio Emilia Approach to Early Childhood

Education. Early Childhood Education Journal, 29(2), 95-100 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.


KALAYCI, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (3. Baskı).

Ankara: Asil Yayın Dağıtım / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.


KARAER, H. ve KÖSTERELİOĞLU, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan

Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları

Yöntemlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 447-454 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
KARAMUSTAFAOĞLU, S. ve KANDAZ, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen

Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. GÜ, GaziEğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
KILDAN, O. ve PEKTAş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgiliKonuların Öğretilmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(1), 113-127 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
OKTAY, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Çocuğun Yaşamındaki Yeri veÖnemi. Ayla Oktay (Ed.), İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları içinde (s. 1-20). Ankara: Pegem Akademi / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
ÖZBEY, S. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisanstezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
ŞAHİN, F. (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
TANER DERMAN, M. ve BAŞAL, H. A. (2010). Cumhuriyetin İlanından Günümüze

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11), 560-569 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
TEMEL, F. Z. (1993).Okulöncesi Eğitimde Açık Eğitim Yaklaşımı. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Seminer Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları. s.193 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
TUĞRUL, B. A. (1993).Okulöncesi Dönemde Etkin Öğretmen Modeli. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Seminer Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları. s.295 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
UNUTKAN POLAT, Ö. (2006) Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık. İstanbul: Morpa

Yayınları / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.


ÜNAL, M. ve AKMAN, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı

gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.


YAŞAR, Ş. (1993). Okulöncesi Eğitim Öğrencilerinde Fene Yönelik Duyusal Özelliklerin Geliştirilmesi. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. s.140-142 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
BORA, A. (2011). Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası.İstanbul: İletişim Yayınları / AKTAŞ, Gül (2012), Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma1 / Intrafamılıal Cultural Dıscourses In The Process Of Subjectıveıdentıty Constructıon Of Women: A Research On Young Gırls,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 21-35, December 2012, Fransa.
TEMİZABACI, Y. (2005). Ütopyanın Kadınları-Kadınların Ütopyası. İstanbul: Sel Yayıncılık / AKTAŞ, Gül (2012), Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma1 / Intrafamılıal Cultural Dıscourses In The Process Of Subjectıveıdentıty Constructıon Of Women: A Research On Young Gırls,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 21-35, December 2012, Fransa.
GÖNENÇ, M., AYHAN, N. Ve BAKIR, A. (2002). Kız Çocuklarının Eğitiminin

Engellenmesi ve Ev İşlerinde Çalıştırılması, Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları

(YayınNo:2534). Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü / AKTAŞ, Gül (2012), Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma1 / Intrafamılıal Cultural Dıscourses In The Process Of Subjectıveıdentıty Constructıon Of Women: A Research On Young Gırls,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 21-35, December 2012, Fransa.
KÜMBETOĞLU, B.(2010). Değersizleştirme: Kadın Bedeninin Maruz Kaldığı Şiddet,

Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni, Y. İnceoğlu ve A. Kar

(Editör). İstanbul: Ayrıntı Yayınları / AKTAŞ, Gül (2012), Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma1 / Intrafamılıal Cultural Dıscourses In The Process Of Subjectıveıdentıty Constructıon Of Women: A Research On Young Gırls,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 21-35, December 2012, Fransa.
AKIN, N., 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, İstanbul 2002 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
AKOZAN, F., “Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve Balyan Ailesi” Adlı Kitap ve Gerçekler, İstanbul 1983 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.

AKPOLAT, M.S., Fransız Kökenli Levanten Mimar Alexandre Vallaury, (Hacettepe

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1991 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
AKTEMUR,A.M., Batı Etkisinin Türk Mimarisine Yansıyış Süreci ve İstanbul-

Karaköy’deki Avrupa Tarzı Sivil Mimari, Erzurum 2009 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.


AKTEMUR, A.M., “Osmanlı Bankasının Tarihçe ve Mimarisi”, Güzel Sanatlar EnstitüsüDergisi, S. XV, Erzurum 2005, s. 1-21 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
AREL, A., Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İstanbul 1975 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ARIK, R., “Batılılaşma Dönemi Anadolu Türk Mimarisine Bir Bakış”, Osmanlı, C.X., Ankara 1999, s.247-264 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ARSEVEN, C.E., Eski Galata ve Binaları, İstanbul 1989 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ASLANOĞLU, İ., “Sanat ve Mimarlıkta Art Nouveau Akımı”, Yeni Boyut, No:1/3, Ankara 1982, s. 17-23 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
AUTHEMAN, A., La Banque İmpériale Ottomane, Paris 1996 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
AUTHEMAN, A., Osmanlı Bankasının Tarihçesi, İstanbul 1988 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
BARILLARI, D.-GODOLI, E., İstanbul 1900: Art Nouveau Mimarisi ve İç Mekanları,

(Çev. A.Ataöv), İstanbul 1997 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.


BATUR, A., “Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarlığı”, Tanzimat’tan Cumhuriyete

Türkiye Ansiklopedisi, C.IV, İstanbul 1985, s. 1026-1058 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.


CAN, C., İstanbul’da 19. Yüzyıl Batılı ve Levanten Mimarların Yapıları ve Koruma

Sorunları, (Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul

1993 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
CEZAR, M., Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
CEZAR, M., XIX. Yüzyıl Beyoğlusu, İstanbul 1990 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ÇEVİK, U., Alexandre Vallaury ve Yapıları Üzerine Bir Araştırma, (Y.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2001 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
DENEL, S., Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanlarda Değişim ve Nedenleri, Ankara 1982 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
DURUDOĞAN, S., XIX. Yüzyılda Pera/Beyoğlu’nun Ekonomik, Kültürel ve Politik

Yapısının Mimariye Etkileri, (Ġ.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış DoktoraTezi), İstanbul 1998 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ELDEM, E., 135 Yıllık Bir Hazine Osmanlı Bankası Arşivi’nde Tarihten İzler, İstanbul 1997 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ELDEM, E., Bankalar Caddesi: Osmanlıdan Günümüze Voyvoda Caddesi, İstanbul 2000 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
ELDEM, E., Banque İmpériale Ottomane, İstanbul 1994 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
EYİCE, S., “Galata” mad., İslam Ansiklopedisi , C.V, İstanbul 1950, s. 133-152 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
EYİCE, S., “XVIII. Yüzyılda Türk Sanatı ve Türk Mimarisinde Avrupa Neo-Klasik Üslubu”, Sanat Tarihi Yıllığı, S. IX-X, İstanbul 1978-80, s. 163-189 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
GOODWİN, G., A History of Ottoman Architecture, London 1971 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
KÖNEMANN, V., Die Kunst der İtalienischen Renaissance, Köln 1994 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
KÖNEMANN, V., Die Kunst des Barock, Köln 1997 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
MİDDLETON, R.-WATKİN, D., Neoclassical and 19 th Century Architecture/1-2, New-York 1987 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012, Fransa.
NASIR, A., Türk Mimarlığında Yabancı Mimarlar, (İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1991 / AKTEMUR, Ali Murat (2012), Alexandre Vallaury’nin Karaköy’deki Eserleri / Works Of Alexandre Vallaury In Karakoy,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik