Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet129/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1991 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
EVİN, Ahmet Ö., Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2004 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
FİNN, R. P., Türk Romanı, Ankara, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1984, s. 41, 43) / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
FRANÇOİS Georgeon, Osmanlı Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi Yayınları, (Çeviren: Ali Berktay), İstanbul, 2006 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
GÖÇGÜN, Önder, Nâmık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2009 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
GÜLENDAM, Ramazan, Türk Romanında Kadın Kimliği (1946-1960), Salkımsöğüt

Yayınları, Erzurum, 2006 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


HAS – ER, Melin, Tanzimat Devri Türk Romanında Kadın Kahramanlar, Atatürk KültürMerkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 18) / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1984 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
KAPLAN, Mehmet , Namık Kemâl Hayatı ve Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1948 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


KAPLAN, Mehmet, Namık Kemâl Hayatı ve Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1948 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


KERMAN, Zeynep, “Tanzimat Devri Türk Edebiyatında “Esaret” Temi ve Sergüzeşt

Romanı”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


KORKMAZ, Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2005 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
KUDRET, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman (3. Cilt), İnkılap Yayınları, İstanbul, 1999 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
MARDİN, Şerif, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
MORAN, Berna, “Hüseyin Rahmi Gürpınar‟ın Yüksek Felsefesi”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış – I, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 1983, s. 32 - 36) / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Akif Bey, (Haz: Mehmet Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, İstanbul, 2012 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, İntibah, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.9 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Celâleddin Harzemşah, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Cezmi, Eflatun Yayınları, İstanbul, 2004 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Gülnihal, (Haz:Mehmet Fazıl Gökçek), Özgür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 81, 85 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, İntibah (Ali Bey‟in sergüzeştini hâvidir.), İstanbul, Yayınevi belli değil. 1391 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Kara Bela, İlya Yayınları, İzmir, 2005 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Vatan Yahut Silistre, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
Namık Kemâl, Zavallı Çocuk, Kitap Zamanı Yayınları, İstanbul, 2009 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
ÖNERTOY, Olcay, Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
PARLA, Jale, Babalar ve Oğullar- Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
PARLATIR, İsmail (Komisyon), Tanzimat Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
PARLATIR, İsmail, Tanzimat Edebiyatı‟nda Kölelik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
REDFİELD, Robert ve Singer, Milton B., “The Cultural Role of the Cities”, Economic

Development and Cultural Change, III (Ekim, 1954), S. 57 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


SEVDA Şener, “Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Fakültesi Dergisi, C. 33, S. 1.2, 1990 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
SEVENGİL, Refik Ahmet, Türk Tiyatrosu Tarihi – IV Saray Tiyatrosu, Milli Eğitim

Basımevi, İstanbul, 1970 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


ŞENGÜL, Abdullah, “Yeni Kavramlar Etrafında Yeni İnsan ve Namık Kemâl”, Afyon

Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1, S. 2, s. 195-213 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


ŞİRİN, İbrahim, “Namık Kemâl‟in Tarih, Toplum ve İnsan Anlayışı “ Doğumunun 170. Yılında Namık Kemâl Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Cilt II, 20-22 Aralık 2010 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19‟uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Basımevi,

İstanbul, 1988 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


TANSEL, F. A., Namık Kemâl‟in Hususi Mektupları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
TİKEN, Servet, “Soyut Ġdealizm Roman Kahraman: Cezmi”, Doğumunun 170. Yılında Namık Kemâl Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Cilt II, 20-22 Aralık 2010 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
UÇMAN, Abdullah, (v.d.), Tanzimat Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
YÜKSEL, Ayşegül,“ÇağdaŞ Türk Tiyatrosu”, Atılım Üniversitesi, Seyhan Cengiz Konferans Salonu, 28 Nisan 2008, (http://library.atilim.edu.tr/kurumsal/pdfs/080428.pdf) / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye‟nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
(http://turkoloji.cu.edu.tr/YENITURKEDEBIYATI/aydogan_2.pdf) / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
AKTAŞ ARNAS, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6,7, 1-6 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
ALİSİNANOĞLU, F., ÖZBEY, S. ve KAHVECİ, G. (2011). Okul Öncesinde Fen Eğitimi. (1. Basım). Ankara: Maya Akademi / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
ARI, M. (2003). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde YeniYaklaşımlar içinde (31-35). İstanbul: Morpa Yayınları / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
ARLI, M. ve NAZİK, M. H. (1993). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmene Düşen Görev. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara,

Seminer Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.


AVCI, N. (2003). Fen ve Doğa Eğitiminde Proje Yaklaşımı. (Ed.) Müzeyyen Sevinç. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (359-365). İstanbul: Morpa Yayınları / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
AYKUT, Ö. (2006). Bazı Değişkenlerin Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa çalışmalarına İlişkin Görüşlerine Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), GaziÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
BREWER, J. A. & Bacon, A. (2001). Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades, Chapter 11 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve

DEMİREL, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012, Fransa.


CHO, H.S. (1997). Early Childhood Teachers Attitudes Toward Science Teaching.

(Unpublished PhD Thesis). The Pennsylvania State Universty. UMI Number:

9732260 / AFACAN, Özlem; SELİMHOCAOĞLU, Ayşegül (2012), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri Ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği / Determınıng The Profıcıency Of Preschool Teachers Of The Scıence Actıvıtıes And Examınıng These Competence Accordıng To Some Factors (Kırsehır Sample,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik