Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet128/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
ERKUŞ, A (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayınevi MCKENZİE, J. (2007). Digital nativism digital delusions and digital deprivation. From now on. Vol 17 (2). 13 Mayıs 2012 tarihinde http://www.fno.org/nov07/nativism.htmladresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
NUNEZ-GOMEZ, P. (2012 Trends in the social and interpersonal relations of young people and digital natives in the Web 2.0. Revista Latina de Communicación Social. 13 Mayıs 2012 tarihinde www.revistalatinacs.org/067/art/952_UCM/08_PatriciaEN. html adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
PALFREY, J. ve GASSER U. (2010). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. NewYork, NY, USA: Basic Books / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
PRENSKY, M. (2001 a) Digital natives, digital immigrants. On The Horizon. 9 (5): 1-6. 13 Mayıs 2012 tarihinde http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20 Digital%Natives, %20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
PRENSKY, M. (2001b) Digital natives, digital immigrants, Part II: Do they really think differently? On the Horizon 9 (6), 1-6. 13 Mayıs 2012 tarihinde

http://d.scribd.com.docs/ 25yfw2gwramobijnk3vt.pdf adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.


TONTA, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği, Türk

Kütüphaneciliği 23 (4): 742-768. 13 Mayıs 2012 tarihinde

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/ tonta-dijital-yerliler-tk-2009.pdf

adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TUİK) 2007 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Revize Sonuçları (2009), 14 Ağustos 2012 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6162 adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TUİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2011). 14 Ağustos 2012 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/ PreHaber Bultenleri.do?id=8572 adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.
VANSLYKE, T. (2003). Digital natives, digital immigrants: Some thoughts from the

generation gap. The Technology Source. May/ June. 13 Mayıs 2012 tarihinde

http://www.wisc.edu/depd/html/TSarticles/ Digital%20Natives.htm adresinden

erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 819-833, December 2012, Ankara.


BAYRAM, Bülent: Oğuz Epik Anlatmaları Ve Çuvaş Alp Hikâyeleri‟nde Kutsal Kurt Ve Tepegöz, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt:VI, Sayı 1, İZMİR 2006 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
CONRAD, Jo Ann: Polyphemus and Tepegöz Revisited A Comparison of the Tales of Blinding the One-Eyed Orge in the Western and Turkish Traditions, , Fabula, 40 (3-4) Jan. 1. 1999 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
EMRE, Dr. İsmet: Edebiyat ve Psikoloji, Anı Yayıncılık, Ankara 2006 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
ERGİN, Muharrem: Dede Korkut Kitabı-1, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2008 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
ESTİN, Colette, Helene LAPORTE: Yunan ve Roma Mitolojisi, Çeviri: Musa Eran, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ağustos 2010 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
FEYZİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nesrin: Dede Korkut Hikâyeleri‟nden Duha Kocaoğlu Deli Dumrul Hikâyesi ile Basat‟ın Tepegöz‟ü Öldürdüğü Hikâyeye Simge ve İmgeler Bakımından Bir Yaklaşım, K.K. Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi A.B.D. SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2004 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
FREUD, Sigmund: Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, Çevirenler: Banu Büyükkal, Saffet Murat Tura, Metis Ötekini Dinlemek, Eylül 2007 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
GEÇTAN, Engin: Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar, Metis, Aralık 2003 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
GRUEN, Arno: Empatinin Yitimi, Kayıtsızlık Politikası Üzerine, Türkçesi: İlknur İgan, Çitlembik Yayınları, Kasım 2008 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
GUNTRİP, Harry: Şizoid Görüngü, Nesne İlişkileri ve Kendilik, Çeviren: İpek Babacan, Metis Ötekini Dinlemek, Mayıs 2003 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
GÜNAY, Dr. Mustafa: Metinlerle Felsefeye Giriş, Karahan Kitabevi, Adana 2010 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
JAKOBSON, Edith: Kendilik ve Nesne Dünyası, Çeviren: Selim Yazgan, Metis Ötekini Dinlemek, Eylül 2004 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
JUNG, Carl G.: Analitik Psikoloji, Çeviren: Ender Gürol, Payel Yayınevi, Şubat 2006 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
JUNG, Carl G.: İnsan ve Sembolleri, Çeviri: Ali Nahit Babaoğlu, Okuyan Us, İstanbul 2009 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
KERNBERG, Otto: Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık, Çeviren: M. Banu Büyükkal, Metis Ötekini Dinlemek, İstanbul 2010 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
KOHUT, Heinz: Kendiliğin Çözümlenmesi, Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir Yaklaşım, Çevirenler: Cem Atbaşoğlu, Banu Büyükkal,Cüneyt İşcan, Metis Ötekini Dinlemek, Kasım 2004 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
MAHLER, Margaret S, Fred PİNE, Anni BERGMAN: İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu, Çeviren: Ali Nihat Babaoğlu, Metis Ötekini Anlamak, Nisan 2003 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
MERTER, Dr. Mustafa: Dokuz Yüz Katlı İnsan, Tasavvuf ve Benötesi Psikolojisi

(Transpersonal Psikoloji), Kaknüs Yayınları, İstanbul 2011 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.


ÖGEL, Bahaeddin: Türk Mitolojisi-II, M.E.B. Tarih Dizisi:12, İstanbul 1994 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
SARI, Ahmet: Psikanaliz ve Edebiyat, Teori/Uygulama, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2008 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
YALÇIN, Süleyman Kaan, Murat ŞENGÜL: Dede Korkut Hikâyeleri‟nin Çocuk Eğitimi Açısından Öne Sürdüğü Değerler ve Ortaya Çıkarmak İstediği Tip Üzerine Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ 2004 / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsisistik Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
W.E.LANG, M.A.: Cyclops, Edited with introduction and notes by, Oxford at the Clarendon Press, M DCCC XCI / YILMAZ, Mehmet (2012), Kendiliğin Çözümlenmesi Narsġsġstġk Kişilik Bozukluğu Yönünden Tepegöz Kişiliğinin İncelenmesi / An Analysıs Of Selfhood Analysıng The Personalıty “Tepegöz” In Erms Of Narcıssıstıc Personalıty Dısorder, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 835-845, December 2012, Ankara.
ATKİNSON, R., 2001. The Emerging „‟Urban Agenda „‟ and the European Spatial Decelopment Perpective: Towars an EU Urban Policy. European Planning Studies. Vol:9, No:3, 385-406 ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
DOĞANAY, H.,1997. Türkiye Beşeri Coğrafyası. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:2982, bilim ve Kültür Eserler Dizisi:877, Eğitim Dizisi:10, Ankara ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
DPT, 2009. Orta Vadeli Program 2010-2012. www.dpt.gov.tr/ DocObjects/View/4828/201012.pdf (eriŞim tarihi; 07.06.2012) ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
HOŞGÖR, Ş., Tansel, A., 2010. 2050‟ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim. Yayın no: Tüsiad-T/2010/11/505. İstanbul. KELEŞ, R.,2006. Kentleşme Politikası (Dokuzuncu baskı). İmge Kitabevi YayınlarıÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
KENTGES, 2008. Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Dökümanı Araştırma Raporu. Bayındırlık ve İskan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. Ankara ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
KENTGES, 2010. Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023. Bayındırlık ve İskan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. Ankara ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
MEGA, V., Pedersen, J., 1998. Urban Sustainability Ġndicators. European Foundation fort he Improvement of Living and Working Conditions. Dublin İreland. http//www.eurofound.ie/ OECD, Education at a Glance (Eğitime Bakış), 2009 ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
ÜNAL, Ç., “Sürdürülebilir Kentleşme Yaklaşımında Coğrafi Analiz” Uluslararası Katılımlı Türk Coğrafya Kongresi 0-7 Eylül 2011. ÜNAL, Ç., 2011. The Distribution of Employment by the Economic Sector in Turkey: A Comparison with EU Countries. Naturel Environment and Culture in the Mediterranean Region II. Cambridge Scholars Publishing ÜNAL, Çiğdem (2012), Türkiye’de Bazı Kentlerin Sürdürülebilirlik Düzeylerinin Coğrafi Göstergelerle Belirlenmesi / Determınatıon Of Sustaınabılıty Levels Of Some Cıtıes In Turkey To Some Geographıcal Indıcators, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 847-871, December 2012, Ankara.
AKTAŞ, Şerif, Namık Kemâl ve İnsan, Doğumunun 150. Yılında Namık Kemâl, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1993 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
AKYÜZ, Kenan, Gülnihâl (Önsöz), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. İstanbul, 1989 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
BAKİ, Hayati, Tanzimat Edebiyatında Roman ve İnsan, Promete Yayınları, Ankara, 1993 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
ÇADIRCI, M. “Namık Kemâl‟in Sosyal ve Ekonomik Görüşleri”,

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10544.pdf, 18.10. 2010 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


ÇAĞAN, Kenan, “Namık Kemal‟de Devletin Niteliği ve Temel Dayanakları”,

Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), Cilt /Volume: 7, Sayı / Number: 1, Yıl / Year: 2012, s. 257 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.


ÇİTÇİ, S., “İntibâh Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi”, Turkısh Studies Uluslar arası Hakemli Dergi, 2006, S. 1 (1), s. 68-90 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 873-891, December 2012, Ankara.
ELİUZ, Ü., “Orhan Kemal Romanlarında Kadının Nesne Olarak Kullanımı: Cinsel Taciz”Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal Of International Social

Research), 2010/3 (13), 96-103 / ULUTAŞ, Nurullah (2012), İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Namık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi / The „New Human‟ Type In The Works Of Namık Kemâl As The Creator Of Ideal Characters,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik