Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet127/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
SUN, M. (1998). Yurt Renkleri 1. Evrensel Müzikevi, Ankara / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
TUTU, M. ve TUTU, S. (1999). Dörtlü Armoni ve Türk Müziği’ne Uygulanışı. Ege

Üniversitesi Basımevi, İzmir / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


TÜRKMEN, U. (2007). “Türk Müziğinde Çokseslilik Tartışmaları”. Afyon Kocatepe

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:1, s. 177-194 / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


UÇAN, A. (1997). Müzik Eğitimi. Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar (2. Basım).

Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


YALÇIN, G. (2004). “Halk Müziğine Dayalı Gitar Öğretimi”. Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


YALÇIN, G. (2012). Dörtlü Armoni Sistemi Uygulamalarını İçeren Armoni Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt:2, sayı: 5 / YALÇIN, Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri,

Ankara, Seçkin Yayıncılık / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


AYDIN, A. (2007). Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulama Sürecinin Gerçekleştirilmesinde 1992’den Beri Uygulanan Ortaöğretim Kimya Müfredat Programının Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 223-233 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, İ. ve

DEMİREL, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: PegemA

Akademi / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
BROOKS, J.G. ve BROOKS, M.G. (1993). In search of understanding: the case for

Constructivist Classroom. Alexandria VA: Association for Supervision and

Curriculum Development / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
ÇEPNİ, S. ve ÇİL, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama, ve SBS’yle ilişkilendirme) ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Akademi / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
DURMUŞ, S. (2001). Matematik eğitiminde oluşturmacı yaklaşımlar. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 91-107 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
ERCAN, O. (2011). Kimya dersi yeni öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 193-209 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
FOSNOT, C. T. (2007) Oluşturmacılık: Teori, perspektifler ve uygulama. Çeviri Editörü: S. Durmuş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
GÖNEN, S. ve ANDAÇ, K. (2009). Gözden geçirme stratetjisi ile desteklenmiş

yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Dergisi, 12, 28-40 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
HANÇER, A.H. (2006). Enhancing learning though constructivist approach in science

education. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 181-188 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
KONDRACKI, N.L., WELLMAN, N.S., FADA, R.D. ve AMUNDSON, D.R. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal ofNutrition Education and Behavior, 34(4), 224–230 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
KURT, S. ve YILDIRIM, N. (2010). Ortaöğretim 9.sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 29(1), 1-15 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
MCMILLAN, J. H. ve SCHUMACHER, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
MEB (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (4 ve 5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
MEB (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (6 7. ve 8.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
MEB (2007). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Kimya dersi 9. sınıf öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
MERIAM, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education.

Revised and expanded form case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
MORGİL, İ., YÜCEL, A.S. ve ERSAN, M. (2002, Eylül). Öğretmen algılamalarına göre lise kimya öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi, ODTÜ V. Ulusal FenBilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
ÖZMEN, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri teknoloji destekli yapılandırmacı(constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology,3(1). 100-111 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
SCHUNK, D.H. (2009). Eğitimsel bir bakışla öğrenme kuramları. (M. Şahin, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
ŞİMŞEK, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115–139 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
UĞURLU, C.T. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri. Elektronik SosyalBilimler Dergisi, 8(30), 103-114 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
UYANGÖR, N. (2008). 7. sınıf vatandaŞlık ve insan hakları programının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 68-95 / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7.

Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık / YAŞAR, Mehmet Diyaddin; SÖZBİLİR, Mustafa(2012), 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılması / Implementatıon Of The Constructıvıst Prıncıples Into Practıce By The Teachers In The 9th Grade Chemıstry Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 789-807, December 2012, Ankara.


ALON Gedaliah, LEVİ, Gershon, The Jews in Their Land in the Talmudic Age, 70-640 C.E, Harvard Unv. Press. England 1996 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
BAKİ Adam, “Tevrat‟ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi Cephesinden Bakış”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.XXXVI, Ankara 1996, s. 359-

404 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.


“Biblical Criticism”, Theopedia An Encylopedia of Biblical Christianity, Theopedia, 2009, http://www.theopedia.com/Biblical_criticism (16 Eylül 2010) / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
DAVİS, John D., “Pentetauch” The Westminster Dictionary Of The Bible, Westminster Press, Philedalphia 1944 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
DEMİRCİ, Kürşat, Dinler Tarihinin Meseleleri, İnsan Yay., İstanbul 2002 FRİEDMAN, Richard Elliott, Who Wrote The Bible, HarperCollins Publishers, New York 1989 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
GROBEL, K, S., J de Vries, “History of the Biblical Criticism” The Interpreter’s Dictionary of the Bible, ed. G. A. Buttrick, Abingdon Press, Nashville 1962 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
HABEL, Norman, Literary Criticism of The Old Testament, Fortress Press, USA 1971 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.

HARMAN, Ömer Faruk, Metin Muhteva ve Kaynak Açısından Yahudi Kutsal Kitapları, İstanbul 1988 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.


NEUNER J., DUPUİS J., (Ed) The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the

Catholic Church, Collins Liturgical Publications, Britain 1986 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.


SHELER, Jeffery L., Is The Bible True, Harper Collins Publishers, Britain 2000 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
STİEBİNG, William, “Crticisms Of The Old Testament History”, Skeptically,

http://www.skeptically.org/oldtestament/id6.html (22.09.2010) / YİĞİTOĞLU, Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.


YİĞİTOĞLU, Mustafa, Yahudilikte Tanrı’nın Yeri Semavi Mabed, Bayem Ajans, İstanbul 2010 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.

YİĞİTOĞLU, Mustafa, “Antik Yakın Doğu Milletlerinde Tanrı”, Tarih Kültür Sanat

Dergisi, c. 1, s.1. ss.119-126 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
YİĞİTOĞLU, Mustafa, “Babil Esaretinden Miladi İlk Yıllara Yahudiler”, Tarih Bilinci Dergisi, Sayı.13-14, ss.229-234 / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.
WASKEY Jack, “Who Wrote the Bible?” Holy Trinity New Rochelle,

http://www.holytrinitynewrochelle.org/yourti91573.html (18 Eylül 2010) / YİĞİTOĞLU,Mustafa (2012), Hz. Musa’ya Atfedilen Kitapların FarklıRedaksiyonları / Books Atrıbuted To Moses Dıfferent Redactıons, The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 809-817, December 2012, Ankara.


BAYNE, S. ve ROSS, J. (2007). The „digital native‟ and „digital immigrant‟: A dangerous opposition. 13 Mayıs 2012 tarihinde http://www.malts.ed.ac.uk/staff/sian/

nativesfinal.pdf adresinden erişildi / KAKIRMAN YILDIZ, Asiye (2012), Dijital Yerliler Gerçekten Yerli Mi Yoksa Dijital Melez Mi? / Are Dıgıtal Natıves Really Natıves Or Dıgıtal Hybrıds?,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik