Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet126/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
KARA, Ömer Tuğrul (2009) İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersinde Konuşma

Becerisinin Geliştirilmesinde Dramanın Kullanılması ve Bir Uygulama Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt XI, Sayı 2 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


KAYA, Ali (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Konya: Eğitim Yayınevi/ TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
KOLAÇ, Emine (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Anadilimizin Yaşadığı

Sorunlara İlişkin Farkındalıkları, Görüş ve Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


KAVCAR, Cahit, OĞUZKAN, Ferhan, SEVER, Sedat (1995). Türkçe Öğretimi,

Ankara: Engin Yayınevi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


MAVİŞİlknur; TOĞRAM Bülent (2009) Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma

Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi/ TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


MEB. (2006), İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8.

Sınıflar), Ankara: MEB Yayınları / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ÖZBAY, Murat; MELANLIOĞLU, Deniz (2008), “Türkçe Eğitiminde Kelime

Hazinesinin “Önemi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2008, Cilt:V, Sayı:I, 30-45 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ÖZBAY, Murat (2005) Ana Dili Eğitiminde KonuŞma Becerisini Geliştirme

Teknikleri, Journal Of Qafkaz University, 16 Fall / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ÖZBEN, Raif (1989) Türkçe Diksiyon, İstanbul: İnkılap Yayınevi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
RECA, Ömer Faruk (2011) Başarılı ve Güzel Beden Dili ve Konuşma Sanatı, Ankara:

Tutku Yayınevi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ŞAHİN, Murat (2009) Söz Söylem ve Konuşma Sanatı Diksiyon, İstanbul: Avcıol

Basım Yayın / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ŞENBAY, Nüzhet (2011) Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul: YKY / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
ŞİMŞEK, Hasan, YILDIRIM, Ali (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma

Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi/ TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


TAŞER, Suat (2009) Konuşma Eğitimi, İstanbul: Pegasus Yayınları / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
TAYFUN, Recep (2010) Etkili İletişim ve Beden Dili, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
TEMİZYÜREK, Fahri, ERDEM, İlhan ve TEMİZKAN, Mehmet (2007). Konuşma

Eğitimi, Ankara: Öncü Kitap / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


TOPÇUOĞLU, Fulya (2011) Ana Dili Öğretiminde Beceri Alanları, İstanbul: Kerasus

Yayınları / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


TOPÇUOĞLU, Fulya; ÖZDEN Mehtap (2012) Diksiyon ve Konuşma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
UÇGUN, Duygu (2007). “KonuŞma Eğitimini Etkileyen Faktörler Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi Sayı: 22 Yıl: 2007/1 59-67 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ULUÇ, Esra (2012) Güzel Güzel Konuşmak İstiyorum, İstanbul: Carpe Diem Kitap / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
VARDAR, Berke (1988) Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC

Kitabevi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


YAMAN, Ertuğrul (2001) Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (Sözlü Anlatım),

Ankara: Gazi Kitabevi/ TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


ÇEVİK, Suna (1989). “Ülkemizde Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış”, Ortaöğretim

Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları, Ankara: Türk Eğitim Derneği Bilim

Kurulu Yayınları, ss. 103-107 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
GALLAGHER, J. J. , TOBIN, K., (1987). “Teacher Management and Student Engagement In High School Science”. Science Education. 71(4), 535-555 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
GÜLER, Tolga, GÜLSOY, Yasemin, BULUT, Ferit (2012). “Ortaöğretim Kurumlarında (Lise) Müzik Dersinin Günümüzdeki Durumuna İlişkin Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri (Niğde Ġli Örneği)”. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde: Niğde Üniversitesi, 25-27 Nisan 2012 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
GÜRGEN, Elif Tekin (2009). “Farklı Müzik Eğitimi Yöntemlerinin Öğrencilerin MüzikselBecerileri Üzerindeki Etkileri ” 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu,

Türkiye’de Müzik Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Samsun:

Ondokuzmayıs Üniversitesi, 23-25 Eylül 2009, ss: 352-360 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
GÜRŞEN, Sena (2002). “Milli Eğitim Bakanlığı`na Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim

Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersi İle İlgili

Karşılaştıkları Sorunlar”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.


KILIÇ, Ilgım (2008). “Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretim Yöntem Bilgilerinin Araştırılması”. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 26, ss. 107-119 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı, (2009). Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı,

(http://ttkb.meb.gov.tr) (23.05.2010), ss. 12 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.


MILES, M.B. , HUBERMAN, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, London: Sage

Publication / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.


NURİKADİOĞLU, H. Recai (2000). “İlköğretim Kurumlarında Müzik Dersinde Karşılaşılan Sorunlar”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Ertürk (2006). “İlköğretim Okullarındaki İkinci Kademe Müzik Eğitimi ve

Sorunları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
PENICK, J. E. (1995). “New Goals For Biology Education”. Bioscience 45 (6), 52-58 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
SARUHAN, Şahin, DENİZ, Jale (2011). “Temel Eğitim II. Kademe Öğrencilerinin Müzik Dersine Karşı Tutumları”. İlköğretim Online Dergisi, 10, (2), 695-702 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
TEKBIYIK, Ahmet, AKDENİZ, A. Rıza (2008). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri”. NecatibeyEğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss. 23-37 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
TÜRKOĞLU, Adil (1993). Fransa, İsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri, Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
UÇAN, Ali (1990). “Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları”, Ülkemizde Müzik Öğretimine Genel Bir Bakış, Ankara: Türk Eğitim Derneği Bilim KuruluYayınları, s.3-34 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
UMUZDAŞ, Serpil, LEVENT, Aytül (2012). “Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, 9(1), 56‐73 / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.


YILDIRIM, Ali, ŞİMŞEK, Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.
YÖNETKEN, Bedii Halil (1993). Türkiye’de Müzik Eğitiminin Önemi, Ankara: Müzik

Ansiklopedisi Yayınları / VARIŞ, Yakup Alper; CESUR, Derya (2012), Ortaöğretim Müzik Dersinin İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews On The Functıonalıty Of Secondary Educatıon Musıc Courses, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 751-768, December 2012, Ankara.


BERKİ, T. (1998). “20. yy. Müzik Akımları Çerçevesinde Çağdaş Çoksesli Müziğimiz”. Filarmoni Sanat Dergisi, Ajans Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., sayı. 150, 18 / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
BOZKURT, H. (1990). “Türk Müziğinde Armoni.” Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
CANGAL, N. (1988). “Müzikte Çoksesliliğin Gereği”. Birinci Müzik Kongresi bildirilerisorular,cevaplar. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, s. 147-148 / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
CANGAL, N. (1999).Armoni. Ankara, Arkadaş yayınevi / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
DALKILIÇ, H. (2004). Muammer Sun Yurt Renkleri (CD), İstanbul, Kalan Müzik Yapım / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
GEDİKLİ, N. (1988).“Geleneksel Müzik Türlerinde Çokseslilik Çalışmaları.” Birinci MüzikKongresi Bildirileri-sorular,cevaplar. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yayınları / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


İLERİCİ, K. (1970). Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi. İstanbul, Milli

Eğitim Basımevi / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


KÜÇÜK, K. (2003). Hande Dalkılıç ile Söyleşi. Andante Müzik Dergisi, Yıl 1, Sayı 4,

İstanbul / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.


LEVENT, N. (1996). Çağdaş Türk Müziğinde Dörtlü Armoni (2. Basım). İzmir, Levent Müzikevi / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012, Ankara.
SUN, M. (1998). Türk Müziği Makam Dizileri. Evrensel Müzikevi, Ankara, 1998 / YALÇIN,Gökhan; KUTLUK, Özer (2012) Muammer Sun’un Yurt Renkleri 1. Albümde Yer Alan Piyano Eserlerinin Armonik Analizi / Harmonıc Analysıs Of The Pıano Pıeces In Muammer Sun's Country Colors Album 1,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik