Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet125/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ERDEM, Ferda (1996), İşletme Kültürü, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
EREN, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, Beta Yayınları,

İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


EROĞLU, Erhan - Gülden ÖZKAN (2009), “Örgüt Kültürü ve İletişim Doyumu ile Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği”, SelçukÜniversitesi İletişim Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, s.50-61/ TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
EROĞLU, Feyzullah (2007), Davranış Bilimleri, 8. Baskı, Beta Yayınları. İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
FINDIKÇI, İlhami (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, 7. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
GERNİ, Mine (2001), “İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi SBF. Dergisi, Sayı 56/3 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
GİZİR, Sıdıka (2008), “Örgütsel DeğiŞim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Aralık, s.182-196 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
GÜLSÜNLER, Makbule Evrim (2010), “İletişim Etiği ve Selçuk Üniversitesi İletişim

Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Etik Kurallarına Bakışı”, Selçuk Üniversitesi

İletişim Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, s.158-173 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
GÜNEY, Salih (2009), Davranış Bilimleri, 5. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
GÜRÜZ, Demet - Emet GÜREL (2006), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları,

Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


GÜRÜZ, Demet - Gaye Özdemir YAYLACI (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi: İletişimci Gözüyle, 4. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
İRA, Nejat – Semiha ŞAHİN (2011), “Örgüt Kültürü Ölçeğinin Geçerli ve Güvenirlilik

Çalışması”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler

Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Mart, s.1-14 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
İŞCAN, Ö. Faruk – M. Kürşat TİMUROĞLU (2007), “Örgüt Kültürünün İş Tatmini

Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari

Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Ocak, s.119-135 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
JOHNSON, Kofi (2010), “Sexual Harassment In The Workplace: A Case Study of Nigeria”, Gender & Behaviour, Volum 8, No.1, p.2903-2918 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
KAPLAN, Çetin (2008), “Disiplin Yönetiminin – Araçları ve Sonuçları Açısından – Yönetsel Etik Oluşmasına Etkisi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, s.69-88 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


KIREL, Çiğdem (2008), Örgütlerde Psikolojik Taciz (MOBBING) ve Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1806, Eskişehir / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
MİMAROĞLU, Hande - Hüseyin ÖZGEN (2008), “Örgütlerde Güç Eşitsizlikleri ve Cinsel Taciz”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ÖZER, M. Akif (2008), 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayınları, Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ÖZKALP, Enver - Çiğdem KIREL (2010), Örgütsel Davranış, 4. Baskı, Ekin Yayınları,

Bursa / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


PESTA, Bryan J. - Mary W. HRİVNAK and Kenneth J. DUNEGAN, (2007), "Parsing Work Environments Along the Dimensions of Sexual and Non-Sexual Harassment:

Drawing Lines in Office Sand", Published Online: 6 January, Employ ResponsRights J., 19: 45-55/ TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
POLAT, Mustafa- Cem Harun MEYDA (2011), Örgüt Kültürü Bağlamında Güç Eğilimi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü”, AtatürkÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, s.153-170 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Yayınları, Bursa / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
SAYLI, Halil – Duygu KIZILDAĞ (2007), “Yönetsel Etik ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz”, AfyonKocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, s.231-251 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ŞAHİN, Ali (2010), “Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik”, Maliye Dergisi, Sayı: 159, Temmuz-Aralık / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ŞAHİN, Yusuf (2004), “Etik Ama Otoriter Bir Kavram: Kültürel Taşıma Kapasitesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 59, Sayı: 4, s.195-226 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
TORTOP, Nuri v.d. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
TYNER, Lee J. and M. Suzanne CLİNTON (2010), “Sexual Harassment in The Workplace: Are Human Resource Professionals Victims?” Journal of Organizational Culture,Communications and Conflict, Volume 14, No. 1, p.33-49 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
YILMAZ, Gökhan (2006), “Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi”, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


YÜKSEL, Mehmet (2002), “ModernleŞme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 1, s.177-195 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
YÜKSEL, Öznur (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Gazi Yayınları, Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
YÜKSEL, Öznur (2006), Davranış Bilimleri, Gazi Yayınları, Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
QUİNN, Robert E. - PATRİCİA E. Lees (1984), “Attraction and Harassment: Dynamics of Sexual Politics in the Workplace”, Organizational Dynamics, Autumn, Vol.13, Issue 2, p.35–46 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
BİLGİN, S. (2006, Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri

tarafından piyano ile eşliklenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Ulusal Müzik Eğitimi

Sempozyumu, Eğitim Fakültesi, / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara. Pegem

Yayıncılık / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.


BÜYÜKÖZTÜRK Ş. ve diğ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. baskı) Ankara:

Pegem Yayıncılık / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.


DEMİREL, Ö. (2005). Eğitim sözlüğü. Ankara. Pegem Yayıncılık / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.
ECE S. ve KAPLAN S. (2008). Müziksel algılama (işitme, okuma, yazma) ses ve çalgı

yeteneği arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu

Eğitim Dergisi. 16(1) 285-296 / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.
TUFAN, E. (2004). Müzik bilimleri ve müzikoloji bölümleri ile müzik öğretmenliği programıanabilim dallarındaki piyano eğitiminin kapsamı ve uygulamadaki görünümü.Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(1), 93-99 / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.
YAYLA, F. (2006). Müziksel işitmenin temel prensipleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(12), 28-38 / Denizli UMUZDAŞ, Mehmet Serkan; UMUZDAŞ, Serpil (2012), Müzik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Alan Derslerindeki Akademik Başarılarının İlişkisel İncelenmesi / A Correlatıonal Analysıs Of The Musıc Student Teachers’ Academıc Achıevement In Theır Fıeld Courses, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 725-733, December 2012, Ankara.
ACHMET, Kelağa (2005). Yunanistan’da (Batı Trakya’da) İki dilli Eğitim Veren

Azınlık Okullarında Türkçe ve Yunanca Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


AKBAYIR, Sıddık (2011). Sözlü Anlatım Nasıl Konuşabilirim?, Ankara: Pegem

Akademi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


AKSAN, Doğan (1994). Anadili. TÖMER Dil Dergisi, 16, 63–71 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
BEYRELİ, Latif; ÇETİNDAĞ, Zerrin; CELEPOĞLU, Ayşegül (2006).Yazılı ve Sözlü

Anlatım, Ankara: Pegem Akademi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


BIÇAKÇI, Rabia (2005) Burdur’da Temel Eğitim 1. Kademe Öğrencilerindeki Yerel

Ağız Özelliklerinin Ölçünlü Dile Yaklaştırılması İçin Teknik ve Etkinlikler, 1. Burdur

Sempozyumu / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
BUDAK, Yusuf (2000). Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün İşlevi. Dil Dergisi. S. 92 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
ÇİÇEK, İrfan (Nedret Selçuker, Mehmet Konak, Sevcan Ada) (2009) Diksiyon,

İstanbul: Kitapdostu Yayınları / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


DEMİREL, Özcan. (2002). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
EGE, Pınar (2006) “Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere

Öneriler”Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 2006, 7 (2) 1- 23 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


EKİZ, Durmuş (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
ER, Sırrı (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, İstanbul: Hayat Yayınları / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.
ERDEM, İlhan ve DENİZ, K. (2008). Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği

Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl 2008, cilt 5, sayı 10, s. 75-90 / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


EVLİYAOĞLU, Gökhan (1973). Konuşma Sanatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu

Basımevi / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 735-750, December 2012, Ankara.


KAPLAN, Mehmet (2010) Diksiyon 10 derste Güzel Konuşma Sanatı, Çanakkale:

Çanakkale Kitaplığı / TOPÇUOĞLU ÜNAL,Fulya; DEGEÇ,Hikmet (2012), Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar / The Problems In Speakıng Educatıon Accordıng To Teacher’ Judgements,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik