Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet124/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E., K., AKGÜN, Ö., E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
CLARİANA, R. ve WALLACE, P. (2002). Paper-based versus computer-based assessment: key factors associated with the test mode effect. British Journal of EducationalTechnology, Vol 33, No 5, 593-602 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
ÇELİK, L. (2009). Öğretim Materyallerinin Hazırlanması Ve Seçimi: Özcan Demirel-Eralp Altun (Ed.) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara : Pegem Akademi Yayınları / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
ÇOKLAR, A. N., KILIÇER, K. ve ODABAŞI, F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına

eleştirel bir bakış: teknopedagoji. 7nd International educational technology

conference, 3-5 May 2007, Near East University, North Cyprus / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
DEMİRASLAN, Y. ve USLUEL, Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu, The Turkish OnlineJournal of Educational Technology – TOJET, 4 (3), 15 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
DEMİRCİ, A., TAġ, H., İ. ve ÖZEL, A. (2007). Türkiye’de ortaöğretim coğrafya derslerinde teknoloji kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:15 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
GÜNEŞ, F. (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, s.1-20 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.


GÜR, B., S., ÖZOĞLU, M. ve BAŞER, T. (2010). Okullarda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22Mayıs 2010) Elazığ, s. 929-934 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
HANNAFİN, M.J., ve HOOPER, S. (1989). An integrated framework for CBI screen designand layout. Computers in Human Behavior, 5(3), 155-165 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
HIZAL, A. (1983). Eğitimde teknolojiden yararlanmak, eğitim teknolojisi midir? AnkaraÜniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
İŞMAN, A., DABAJ, F. ve GÜMÜŞ, A. (2006). İletişim Eğitiminde İnternet Bağımlılığı.Eurasian Journal of Educational Research, 23, pp, 117-126 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
KESER, H. (2000). Yönetici adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. IV. Fen BilimleriEğitimi Kongresi, 696-700. Ankara: MEB öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
KOÇ, S. ve KOŞANER, Ö. (2005). Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif Eğitim: Bir Uygulama

Örneği. II. Aktif Eğitim Kurultayı, 4 Haziran 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir,s.74-89/ TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
LUMB, S., MONAGHAN, J. ve MULLİGAN, S. (2000). Issues arising when teachers make extensive use of computer algebra. International Journal of Computer Algebra inMathematics Education 7(4), 223–240 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
MATTHİASDOTTİR, A. ve HALLDORSDOTTİR, P. (2007). Books vs. e-material: What is the deal? Proceedings of the 2007 International Conference of Computer Systems and Technologies, Bulgaria / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
MERCİECA, P. (2004). E-book acceptance: what will make users read on screen? Vala 12thBiennal Conference and Exhibition, February 3-5, Melbourne, Australia / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
MORE, N., B., GUY, R., S ve ALOBAİS, M. (2007). Reading in a digital age: e-books are students ready fort this learning object? Interdisiplinary Journal of Knowledge andLearning Objects, Volume 3, 239-250 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
ODABAŞI, H. F. ve KABAKÇI, I., (2007). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları

Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.


ÖKSÜZ, C. ve AK, Ş. (2009). Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim FakültesiDergisi. Aralık 2009. Cilt: VI, Sayı: II, 1-19/ TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
ROGERS, M. (2001). Survey reveals college students’ growing preference for e’texts. LibraryJournal, 126(2), 31 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
SADİ, S., ŞEKERCİ, A.R., KURBAN, B., TOPU, F.B., DEMİREL, T., TOSUN, C.,

DEMİRCİ, T. ve GÖKTAŞ, Y. (2008). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin

kullanımı: öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim teknolojileri

Dergisi, Cilt: 1, SAYI: 3, EYLÜL 2008 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.


SPENCER, C. (2006). Research on learners’ preferences for reading from a printed text or from a computer screen. Journal of Distance Education, 21(1), 33-50 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
TUNCER, M. ve KAYSİ, F. (2011). Evaluation of internet cafes in terms of technical

infrastructure, services offered and user trends (Ġstanbul and Elazığ Provinces). 2nd

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29

April, ANTALYA-TURKEY / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.


TUNCER, M., YILMAZ, Ö. ve TAN, Ç. (2011). Assessment of the internet as a means of information access according to the views of the students from the department of

computer and instructional technologies education (CITE). 5th International

Computer&Instructional Technologies Symposium, 22-24 Semptember 2011 Fırat

University, ELAZIĞ- TURKEY / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.


UŞUN, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
VERNON, R. (2006). Teaching notes paper or pixels? An inquiry into how students adapt toonline textbooks. Journal of Social Work Education, 42(2), 417-427 / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
YANPAR, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık / TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
WEEKS, L. (2002). Ebooks not exactly flying off the shelves: Most readers stick to paperdespite technology’s hype. The Washington Post/ TUNCER, Murat (2012), Basılı Materyal Ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğretmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama Ve Dikkat Becerilerine Etkisi / The Effect Of Readıng From The Prınted Materıal And The Projectıon Screen On Remembrance Comprehensıon And Attentıon Skılls Of The Teacher Candıdates, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012, Ankara.
ANTECOL, Heather - Deborah COBB-CLARK (2003), “Does Sexsual Harassment Training Change Attitudes? A View from the Federal Level” Social Science Quarterly, Volume 84, Number 4, December, p.826–846 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ATAMAN, Göksel (2009), İşletme Yönetimi, 3. Baskı, Türkmen Yayınları, İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
ATMACA, Kemal (2010), “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 76, Ocak-Mart, s.63-76 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
AYDEMİR, Muzaffer (2007), İşyerinde Cinsel Taciz Davranışı, Ekin Yayınları, Bursa / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
BAKAN, İsmail (2009), “Liderlik Tarzları ile Örgüt Kültürü Türleri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması”, TİSK Akademi, Sayı: 1, s.138-172 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları,

İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


BAUGH, S. Gayle (1997), "On the Persistence of Sexual Harassment in the Workplace", Journal of Business Ethics, Vol. 16, p.899–908 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
BAYRAKTAROĞLU, Serkan (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Sakarya

Yayıncılık, Adapazarı / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


BENLİGİRAY, Serap (2007), “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi”, İnsan

Kaynakları Yönetimi, (Ed. Ramazan Geylan), Anadolu Üniversitesi Yayınları,

Eskişehir / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
BİNGÖL, Dursun (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, 6.Baskı, Arıkan Yayınları, İstanbul / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
CAN, Halil - Şahin KAVUNCUBAŞI (2005), Kamu ve Özel Kesimde İnsan KaynaklarıYönetimi, 5. Baskı, Siyasal Yayınları, Ankara / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
DESSLER, Gary (2008), Human Resource Management, Eleventh Edition, Pearson

Education International, Prentice Hall, New Jersey / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.


DOLGUN, Uğur (2007), “İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş”, İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed. Uğur Dolgun), Ekin Yayınları, Bursa / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 707-723, December 2012, Ankara.
EKŞİ, Hülya (2009), “Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü: İlişkisel Bir Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, s.165-172 / TUNÇER,Polat(2012), Örgütlerde Cinsel Taciz Ve Örgüt Kültürü /Sexual Harassment And Organızatıonal Culture In Organızatıons,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik