Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet121/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
HARORLI, Abubekir ; DAĞİSTAN, Saadettin, “İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbî Araştırmalar ve Etik Kurulların Önemi”, Atatürk Üniversitesi, Diş Hek. Fak. Derg. C. 12 S. 2, 2002 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
HARRİS, J., Hayatın Değeri, Çev. S. Sertabiboğlu, Ayrıntı Yay., İstanbul 1998 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
HİGGİNSON, R., “Life, Death and Handiccaped Newborn”, Ethics and Medicine, 3(3) 1987 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
KANT, Immanuel, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1995 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
KEY, F.S., “Abortion” Curr-Opin-Obstet-Gynecol, Aug, 3 (4), USA 1991 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
KOMUT, Sultan, “Türkiye’de Kadın, Cinsellik ve Kürtaj”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3 (1) (Online), İstanbul 2011 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
LAWRENCE, Dana J., “The Four Principles of Biomedical Ethics: A Foundation for Current Bioethical Debate”, Journal of Chiropractic Humanities, 2007 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
MACKLİN, Ruth, “Abortion: Contemporary Ethical Perspectives”, Ed. W.T. Reich,

Encyclopedia of Bioethics, Simon and Schuster Macmillan, Vol. 1 New York 1995 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.


NAMAL, Arın, “Biyoetik Sorunları Ele Almak İçin Kurulmuş Ulusal Etik Kurullara

Dünyadan Örnekler”, Hacettepe Tıp Dergisi, S. 40, Ankara 2009 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.


NUSSBAUM, M.C., The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press, Massachusetts 1997 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
NUTTALL, John, Ahlak Üzerine Tartışmalar (Etiğe Giriş), Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul 1997 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÖZEN, Muharrem, AİHS Bağlamında Yaşama Hakkı ve İşkence Yasağı Konularında İç Hukuktaki Düzenlemelere ve Türk Mahkemelerindeki Davalardaki Sorunlara Bir BakıŞ, www.yargıtay.gov.tr (05.10.2004) / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÖZLEM, Doğan, Etik - Ahlak Felsefesi, Say Yay., İstanbul 2010 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Hafize, Abortus ve Etik Sorunlar: Etik Bunun Neresinde, Ankara Tabib Odası Yayınları No: 1 Ankara 1997 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
PİEPER, A., Etiğe Giriş, Ayrıntı Yay. İstanbul 1999 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
RESMİ GAZETE, Tarihi: 27.05.1983 Sayısı:18059 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
SAVCI, Bahri, “Yasama Hakkı, Felsefe Açısından Pratiğe Doğru”, Ed. İonna Kuçuradi, İnsan Haklarının felsefi Temelleri Uluslararası Semineri, 1980 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
SAVCI, Bahri, Yasama Hakkı ve Boyutları, AÜSBF Yay., Ankara 1980 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ŞAYLIGİL ELÇİOĞLU, Ömür, “Organ Aktarımı ve Etik”, Ed. Ayşegül Demirhan Erdemir, Öztan Öncel, Şahin Aksoy, Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2003 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ŞERİATİ, Ali, İnsanın Dört Zindanı, Çev. Hüseyin Hatemi, İşaret Yay., İstanbul 2005 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
VAN DİJK, P. ; VAN HOOF, G. J. H., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 3.rd Edition, Kluwer Law International, The Hague 1998 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
YİĞİT, Rana, “Fetus-Yenidoğan Hakları ve Hemşirelik”, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6 (2) 2002 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
http://www.haberturk.com/polemik/haber/772715-her-kosulda-kurtaj-olmak-istiyor

(01.09.2012) / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.


http://www.metu.edu.tr/sites/default/files/ODTUKadinCalismalariAnabilimDalindanKamuOy unaDuyuru-Haziran2012.pdf (06.09.2012) / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/613.html (10.08.2012) / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ATALAY, İ. (2002 a) Ecoregions of Turkey. İzmir, The Ministry of Forestry Press, No. 163, Meta Press / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ATALAY, İ. (2002 b) Ecoregions of Turkey. Turkey-Romania Geographical Academic

Seminar on The Geographical Potential, Problem and Sustainable Development.,

İstanbul, Turkey, İnkılap Press / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ATALAY, İ. (1994) Turkey Vegetation Geography. İzmir, Turkey, E. U. Press / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ATALAY İ (2008) Ecosystem Ecology and Geography. Volume I, The Ministry of

Environment and Forestry Publications, No. 327, İzmir, Turkey, META Press / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.


AYTAÇ, A. S. (2003) Planning of the National Park Located in the Mount Murat and its Evaluation in Terms of Environmental Education. Unpublished master’s thesis,

Institute of Educational Sciences, University of Dokuz Eylül, İzmir, Turkey / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.


BAILEY, R.G. (1998) Ecoregions. The Ecosystem Geography of The Oceans and Continents. Springer-Verlag, New York / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
GÜNAY, E., AKDENIZ, N., ŞAROĞLU, F., ÇAĞLAYAN, A. (1986) Geology of Mount Murat and the Gediz Region. Institute of Mineral Research and Exploration, Ankara,Turkey, Compiled Report No. 8046 / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ÇIRPICI, A. (1981) Research on the Flora of Mount Murat. Lectorship Thesis, Botanical and Genetics Chair, University of İstanbul, İstanbul, Turkey / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ÇIRPICI, A. (1989) Flora of Mount Murat. Doğa Journal. Tübitak, S 2, volume 13, 157-221 / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ÇIRPICI A 1993. Some endemic plants from Murat Dağı. Proceedings of the 5th OPTİMAMeeting, 8-15 September pp 505-518 / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ÇIRPICI A 2005. Murat Dağı. Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye 141-143, İstanbul / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
Forest Managemenet Maps, 1 / 25 000 scale forest management maps including the Mount Murat prepared by the Kütahya and Uşak Directorates Management / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
KELLY, D.L., CONNOLLY, A., (2000) A Review Of The Plant Communities Associated With Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) In Europe, and An Evaluation Of Putative Indicator/Specialist Species. Silviculture and biodiversity of Scots pine forest inEurope (Conference) Investigación Agraria, Sistemas y Recursos Forestales 2000

No. Fuera de Serie 1 pp. 15-39, Spain / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.


SEMENDEROĞLU, A. (2001) Eco-systems and the Ecological Units of the Urla-Çeşme Peninsula. IIIrd National Conference on the Coastal and Marine Areas in Turkey(June 26-29, 2001) Abstract Book. Editors; E. Özhan, Y. Yüksel. İstanbul, Turkey, 313-320 / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
SEMENDEROĞLU, A., AYTAÇ A.S. (2005) Vegetation Geography of Mount Murat.

National Geography Congress (İ. Yalçınlar Symposium), (September 29-30, 2005),

Abstract Book. İstanbul, Turkey, 649-657 / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
YALÇINLAR, İ. (1970) Discussions on the Structure and the Relief Formations of the

Western Anatolia. Journal of Geography Institute, University of İstanbul, V 9, No

17, 69-92 / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
WALTER, H. (2002) Vegetation of the earth : The Ecological Systems of The Geo-Biosphere, (German “Vegetation und Klimazonen” Translated from the 7th edition by Siegmar-W Breckle, 4th edition, Completely Revised and Enlarged Edition, Stuttgart),Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York / SEMENDEROĞLU, Adnan; AYTAÇ, Ahmet Serdar (2012), Jeo-Ekolojik Yönden Murat Dağı’nın Yerel Biyomları (Jeo-Biyomları) / The Local Bıomes (Geo-Bıomes) Of Mount Murat From A Geo-Ecologıcal Perspectıve, West Of Turkey, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 609-632, December 2012, Ankara.
ANTALYA İÇDR (İl Çevre Durum Raporu) 2010, Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman

Müdürlüğü, Antalya 2011 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.


ATALAY İ., “Erzurum Ovası ve Çevresinin Toprakları”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı 1, ss.68-93, İzmir, 1983-a / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
ATALAY İ., Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş, Ege Ünv. Edebiyat Fak. Yay. No: 19, İzmir, 1983-b / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
ATALAY, İ., Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2007 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
BAKIRCI K., ÖZYURT Ö., YILMAZ M. ve ERDOĞAN S., “Erzurum İli Enerji

Çalışmaları İçin İklim ve Meteoroloji Verileri”, Tesisat Mühendisliği Dergisi,

Sayı 95, 2006, ss. 19-26 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
BALACHANDRAN C. S. ve BHARDWAJ S. M., “Geography As Melody In

Muttusvami Dikshita’s Indian Musical Works”, The Geographical Review 91

(4), October 2001, ss.690-701 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
BROUILLETTE L. ve GIBBS K., “Introduction to Arts and Geography”, Journal for

Learning Through The Arts, 6(1), 2010, ss. 1-2 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.


BULUT, S., Erzurum Türküleri, Bakanlar Medya, Erzurum, 2001 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
CARNEY G., “Music Geography”, Journal of Cultural Geography, 18 (1), 1998, ss.1-

10 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.


CENGİZ G. ve AKKUŞ Ç., “Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının

Kalkındırılması: Erzurum Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar

Dergisi 14 (22), 2012, ss. 61-74 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
D.M.İ. GM (Genel Müdürlüğü), 1975-2010 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 633-661, December 2012, Ankara.
D.M.İ. ŞANLIURFA BM (Bölge Müdürlüğü), 2010 / ŞAHİNALP,Mehmet Sait (2012), Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi / A Study In Terms Of Musıc Geography: The Effect Of Natural Envıronment Characterıstıcs On The Lyrıcs Of Turkısh Folk Songs,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik