Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet120/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
SENNETT, R. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü, çev. S. Durak ve A. Yılmaz. İstanbul:

Ayrıntı / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.


SHILLING, C. (1993). The Body and Social Theory. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
SHOTTER, J. (1997). The social construction of our inner selves. Journal of Constructivist Psychology, Vol 10 (1), pp.7-24 / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
TOURAINE, A. (1994). Modernliğin Eleştirisi, çev. H. Tufan. İstanbul: YKY / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
VIRILIO, P. (2003). Enformasyon Bombası, çev. K. Şahin. İstanbul: Metis / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
WETHERELL, M. & POTTER, J. (1988). Discourse analysis and the identification of

interpretative repertoires. C. Antaki (ed.), Analysing Everyday Explanation, pp. 168-183. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
WETHERELL, M. & POTTER, J. (1992). Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation. London: Harvester Wheatsheaf / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
ADLER, A. (2011). Yaşamın Anlam ve Amacı, İstanbul: Say Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
AKAGÜNDÜZ, N. (2006). İnsan Yaşamında Özgüven Kavramı, Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Sayı:1, İstanbul / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
AKIN, A. (2007). Öz-güven Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167-176 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
ARKES, H. R., & GARSKE, J. P. (1982). Psychological theories of motivation. Monterey, CA: Brooks/Cole / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
BUDAK, S. (2009). Psikoloji sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
CHUBB, N. H. ,FERTMAN, C. I., & ROSS, J. L. (1997). Adolescent Self-Esteemand Locus of Control: A Longidutinal Study of Genderand Age Differencies, Adolescence,32(125), 113-129 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
DEMO, D. H., SMALL, S. A., & SAVIN-WILLIAMS, R. C. (1987). Family relations and the self- esteem of adolescents and their parents. J. MarriageFam. 49, 705-715 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
EKŞİ, A. (1990). Çocuk, Genç, Ana-Babalar, Ankara: Bilgi Yayınevi / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
FANNING, P., & MCKAY, M. (2012). Özgüven, İstanbul: Arkadaş Yayıncılık / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
FELTZ, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. Exerciseand Sports Science Reviews, 16, 423-458 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
FROMM, E. (1997). Sevme Sanatı. (Çeviren: Selçuk Budak), Ankara: Öteki Yayınevi / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
GEÇTAN, E. (1984). Normal Dışı Davranışlar, Ankara: Maya Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
GÖKNAR, Ö. (2007). Özgüven Kazanmak, İstanbul: Arkadaş Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
HAMBLY, K. (1997). Özgüven. (Çeviri: Barış Bıçakçı), İstanbul: Rota Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
HASKEY, J. (1997). Children who experience divorce in their family, PopulationTrends, 87, 5-10 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
HÖKELEKLİ, H. (2001). Din Psikolojisi, Ankara: T. D. V. Yay / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
JUNG, C. G. (1993). Psikoloji ve Din. (Çev: Cengiz Şişman), İstanbul: İnsan Yay / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
KAFALI, H. (2005). Lise öğrencilerinde dini inanç ve tutumların sosyal ilişkilere etkisi-Ergani örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
KASATURA, İ. (1998). Kişilik ve Öz-güven, İstanbul: Evrim Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
KAYA, M. (1998). Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Samsun: Etüt Yayınları. s. 45; 53- 54 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
KULAKSIZOĞLU, A. (2006). Ergenlik Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
KURTULDU, P.S. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin özgüven düzeyleri ile liderlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
LAUSTER, P. (2000). Kendine güven, Ankara: Doruk Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
MYERS, D. G. (1996). Social psychology. New York: The McGraw-Hill Companies Inc. s. 125 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
PEALE, N. C. (2001). Olumlu Düşünmenin Gücü. (Çev: Şahin Cüceloğlu), İstanbul: Sistem Yay / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
PEKER, H. (2008). Din psikolojisi. Ġstanbul: Çamlıca Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
PİŞKİN, M. (1996). Self-esteem, locus of control and academic achievement of secondary school children both in England and Turkey. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Leicester, İngiltere / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
RICHARDS, M. H., GITELSON, I. B., PETERSON, A. C., & HARTIG, A. L. (1991).

Adolescent personality in girls and boys: The role of mothers and fathers.Psychology of Women Quarterly, 15, 65-81 / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
SONER, O. (1995). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
TEMEL, Z. F., & AKSOY, B. A. (2005). Ergen ve Gelişimi, Ankara: Nobel Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
YAVUZER, H. (2010). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
YAVUZER, H. (2008). Çocuk Eğitimi El Kitabı, İstanbul: Remzi Kitabevi / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
YAVUZER, H. (2004). Ana-Baba Okulu, İstanbul: Remzi Kitabevi / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
YÖRÜKOĞLU, A. (2004), Çocuk Ruh Sağlığı, İstanbul: Özgür Yayınları / SARIÇAM,Hakan; GÜVEN,Metin (2012), Özgüven Ve Dini Tutum / Self-Confıdence And Relıgıous Attıtude,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012, Ankara.
ARDA, Berna, “Tıp ve Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler”, Ed. Ayşegül Demirhan Erdemir, Öztan Öncel, Şahin Aksoy, Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2003 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ARDA, Berna; ŞAHİNOĞLU PELİN, Serap, “Tıbbı Etik: Tanımı, İçeriği, Yöntemi ve Başlıca Konuları”, Ankara Tıp Mecmuası, C. 48 Ankara 1995 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
AREEN, J., “Limiting procreation”, Ed. Veatch R.M., Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, Second edition, Massachusetts 1997 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ARSLAN, Ahmet, Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara 2002 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
AYDIN, Erdem; Ersoy, Nermin, “Tıp Etiği İlkeleri”, T Klin Tıbbi Etik, 2-3, 1995. / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.

BAHADIR, Oktay, Avrupa İnsan Hakları ve Türk Anayasa Yargısında Yaşama Hakkı, Gazi Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.


BARDAKOĞLU, Ali, “Haramlar ve Helalar”, İlmihal-2, İSAM, İstanbul 1999 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
BAUMAN, Zygmunt, Postmodern Etik, Çev. Alev Türker, Ayrıntı Yay., İstanbul 1998 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
BEAUCHAMP, T. L. ; CHİLDRESS, J. F., Principles of Biomedical Ethics, Oxford

University Press New York 1994 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.


BERTRAND, Alexıs, Ahlak Felsefesi, Çev. Salih Zeki, Akçağ Yay., Ankara 2001 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
BOYLE, Joseph, “An Absolute Rule Approach”, Ed. H. Kuhse, P. Singer, A Companion to Bioethics, Second Printing, Blackwell Publishers, Oxford 2001 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
BULUT, Ayşen, Çubuk Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Düşüklerin İncelenmesi, HacettepeÜniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Ankara 1979 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
BÜKEN, Erhan; ÖRNEK BÜKEN, Nüket, “Yasal ve Etik Yönleriyle Türkiye’de Tıbbî

Malpraktı”, Ed. Ayşegül Demirhan Erdemir ve diğ. Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp

Kitabevleri, İstanbul 2003 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
CLOUSER, K. Danner ; GERT, Bernard, A Critique of Principlism, The Journal of Medicine and Philosophy 15 (2) 1990 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÇAVLİN BOZBEYOĞLU, Alanur, “Doğurganlık Kontrolünde Rasyonelliğin Sınırları:

Türkiye Kürtaj ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri,

C. 3 S. 1 Ankara 2011 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÇOBANOĞLU, Nesrin, “Hasta Hakları Açısından Hastanelerde Yönetim Etiği”, Ed. AyşegülDemirhan Erdemir ve diğ. Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2003 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÇOBANOĞLU, Nesrin, Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yay., Ankara 2009 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ÇOKAR, Muhtar, Dünyada ve Türkiye’de İsteyerek Düşüğün Yasal Boyutunun Etik AçıdanDeğerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,İstanbul 2006 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
DALGIN, N., Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, Ensar Yay., İstanbul 2009 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
DOĞRUYOL, Hasan, “Çocuk Cerrahisinde Etik Sorunlar: Klinik Etik”, Ed. Ayşegül

Demirhan Erdemir, Y. Oğuz, Ö. Elçioğlu, H. Doğan, Tayf Ofset, İstanbul 2001 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.


DÖNMEZER, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1977 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
EKŞİ, Ahmet, İslam Tıp Hukuku, Ensar Yay., İstanbul 2011 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ELÇİOĞLU, Ömür ; KIRIMLIOĞLU, Nurdan, “Tıp Etiği İlkeleri”, Ed. Ayşegül Demirhan Erdemir ve diğ. Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2003.
ELÇİOĞLU, Ömür, “Üretim Fonksiyonları ile İlgili Tıbbî Uygulamalar ve Etik”, Ed. Ayşegül Demirhan Erdemir ve diğ. Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2003 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
ERSOY, Nermin, “Aydınlatılmış Onam”, Ed. Ayşegül Demirhan Erdemir ve diğ. Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2003 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 587-608, December 2012, Ankara.
GÖLCÜKLÜ, Feyyaz ; GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve

Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara 2002 / SARITAŞ, Kamil (2012), Kürtajın Ahlakiliği Sorunu / Ethıcalıty Problem Of Abortıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik