Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet12/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ÖNAL, Mehmet (1999), En Uzun Asrın Hikayesi, Ankara. ÖZCAN, Zeki (2000), Tolojik Hermenötik, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ÖZLEM, Doğan (1996), Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri Cilt I,II, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

SARAÇ, Yekta (1999), “Divan Tahlilleri Üzerine”, İlmî Araştırmalar 8, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

SARAÇ, Yekta (2006), “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi, C.II, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

ŞEMSEDDİN OĞLU MUSTAFA (1310), Ahterî-i Kebîr, Dersaadet / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

TARLAN, Adnan Siyadet (1995), Prof. Ali Nihad Tarlan, Hayatı ve Eserleri, Ankara / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

TATCI, Mustafa (2008), Yûnus Emre Şerhleri, İstanbul/ ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

TATAR, Burhanettin (2004), Hermenötik, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

VEDDER, Ben (2002), “Dilthey‟de Hermeneutiğin Metafizik Arkabahçesi”, (Çev. H.Arslan), Prolegmeno/Dil, Gelenek ve Yorum, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.

YILMAZ, Ozan (2007), “Klâsik Şerh Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.5, S.9, İstanbul / ÖZKAN, Ömer (2011), Hermeneutik Ve Klâsik Metin Şerhi, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 65-73, Summer 2011, Ankara.


AHMET MİTHAT (2003). Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar, haz. Nüket Esen, İstanbul: İletişim Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2001). “Bir Gerçek Hikâye”, Letaif-i Rivayat, haz. Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2000). Cellat, haz. Nuri Sağlam, Ali Şükrü Çoruk, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2000). Cinli Han, yay. haz. Necat Birinci, Ali Şükrü Çoruk, Erol Ülgen, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.


AHMET MİTHAT (2003). Çengi, yay. haz. Mustafa Miyasoğlu, İstanbul: Selis Kitaplar / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.
AHMET MİTHAT (2001). “Çifte İntikam”, Letaif-i Rivayat, haz. Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.
AHMET MİTHAT (2001). “Dolaptan Temaşa”, Letaif-i Rivayat, haz. Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2000). Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, yay. haz. Kazım Yetiş, Necat Birinci, M. Fatih Andı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2001). “Emanetçi Sıdkı”, Letaif-i Rivayat, haz. Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2001). “Firkat”. Letaif-i Rivayat. Haz. Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.


AHMET MİTHAT (1290/1874-1875). “Hikâye Tasvîr ve Tahrîri”, Kırkanbar, S. 4, s. 107-112 / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (2000). Henüz On Yedi Yaşında, haz. Nuri Sağlam, Kazım Yetiş, M. Fatih Andı, Ankara Türk Dil Kurumu Yayınları/ ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (12 Temmuz 1312/24 Temmuz 1896). “Makale-i İntikaddiyye 3 (Mesâlik-i Edebiyye ve Emil Zola )”, Tercüma-ı Hakikat, S. 5375, s. 3 / ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (15 Temmuz 1312/27 Temmuz 1896). “Makale-i İntikaddiyye 4 (Mukayese-i Mesalik )”, Tercüman-ı Hakikat S. 5378, s. 3 ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.


AHMET MİTHAT (2000), Müşahedat, “Karıîn ile Hasbihâl”, haz. Necati Birinci (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.
AHMET MİTHAT (2001). “Ölüm Allah Emri”, Letaif-i Rivayat, haz. Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, İstanbul: Çağrı Yayınları ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

AHMET MİTHAT (5 Aralık 1887). “Roman ve Romancılık”, Tercüman-ı Hakikat, S.2847, s. 2-3 ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

ANDI, M. Fatih (1993). “Fenni Roman”, Dergâh, C. IV, S. 37, s. 11-18 ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.
DURGU, H. Harika (2008). Ahmet Mithat Efendi’nin Edebiyat Teorisi, Tarihi ve Eleştirisine Dair Görüşleri Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.
JACKSON, Rosemary (2003). Fantasy: The Literature of Subversion, London: Routledge ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

PARLA, Jale (2002). Don Kişot’tan Bugüne Roman. İstanbul: İletişim Yayınları ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

PROPP, Vladimir (1895). Masalın Biçimbilimi, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul: BFS Yayınları ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

RABKIN, Eric R. (1979). Fantastic Worlds: Myths, Tales and Stories, Toronto ve Melbourne: Oxford University Press ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

STRAUSS, Johann (Güz 2008).“Osmanlı İmparatorluğu‟nda Kimler, Neleri Okurdu?”, Kritik, S.2, s. 1-49 ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.

TODOROV, Tzvetan (2004). Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Metis ASLAN, Pelin (2011), Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi Ve Cinli Han Romanlarında “Olağanüstü”/ “The Supernatural” In Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi And Cinli Han By Ahmet Mıthat, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 75-90, Summer 2011, Ankara.


BELEKOĞLU, Nabi, Erzurum Türküleri, Adana 1971 / İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.

BİNGÖL, İsmail, Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum, İstanbul 1999 / İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.


ŞENGÜL, Metin, TRT Repertuvarında Bulunan Erzurum Türkülerinin Makam-Ayak,Tür-Biçim ve Usul Yönünden İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004 / İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.
TAN, Nail, “Sunuş” Bölümü (Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Levent Çelik); Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikâyeleri, Ankara 1996 / İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.
TUNA Kenan, Erzurum Türküleri ve Nazariyatı, Ankara 2000 / İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.

Türkiye’de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi, TDK, İstanbul 1947/ İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.

YÜCE, Selami, Tüm Türküler - En Geniş Türkü Sözleri Arşivi- Alter Yayıncılık 2009 / İSPİRLİ, Serhan ALKAN (2011), Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık Ve Sevgili / The Love, The Lover And The Beloved İn Folk Songs Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 91-118, Summer 2011, Ankara.
ALTINTAŞ Gökhan (2006). Liseli Ergenlerin Kişiler Arası İletişim Becerileri İle Akılcı Olmayan İnançları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısındanİncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış YüksekLisans Tezi, Ankara / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
ALTUN Esin (2006). Akılcı Duygusal Temelli Güvengenlik Eğitiminin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç ve Güvengenlik Düzeylerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
ARDAHAN Melek “Sosyal Destek ve Hemşirelik”, Atatürk Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi, S:9/2 (2006), s. 68-75 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
ARIKAN Duygu, KAHRİMAN İlknur (2002). “Yeni Doğan Bebeği Olan Annelerin

Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Desteğin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi”,Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, S:5 (2002), s. 60-68 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.


ARSLAN Yüksel (2009). Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek İle Sosyal

Problem Çözme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Konya / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.


Başer, Z. (2006). Aileden Algılanan Sosyal Destek İle Kendini Kabul Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
BİLGİN Mehmet, Bedensel ve Devinsel Gelişim. (Ed. Binnur Yeşilyaprak), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2002, s.63-70 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
CAN Gürhan, “Kişilik Gelişimi”, (Ed. Binnur Yeşilyaprak), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegema Yayıncılık, Ankara 2002, s. 114-126 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
CAN Özden (2009). Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Karar VermeStillerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
CASSEL John (1975). “The Contribution Of The Social Environment To Host Resistance”,American journal of Epidemiology, S: 104/2 (1976), s. 107-123 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.
COBB Sidney, Social Support As A Moderator Of Life Stress, Toward An İntegrated

Medicine: Classic From Psychosomatic Medicine, the American PsychosomaticSociety, Washington 1995, s. 377-398 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 119-136, Summer 2011, Ankara.


COLLİNS Nancy, SCHETTER Dunkel, LOBEL Marci ve SCRIMSHAW Susan, “Social Support İn Pregnancy: Psychosocial Correlates of Birth Outcome and Postpartum Depression”, Journal of Personality and Social Psychology, S: 65/6 1993, s.1243-1258 / ÖKSÜZ,Yücel (2011), Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi / The Relatıonshıp Between Perceıved Socıal Support And Unreasonable Bevahıours,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik