Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet119/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
SHARMA, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. First Edition. Jhonn Wiley and Sons Inc.; 116, USA . http://www2.ef.uni-lj.si/predmeti/stat3/literatura/AMT.pdf

adresinden 24.12.2011 tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


ŞEKER, H., GENÇDOĞAN, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım/ OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
TAVŞANCIL, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 4. Baskı. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
TEKİN, H. (1996). Eğitimde Ölçme Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
TONBUL, Y. (2004). İlköğretim Okullarındaki Mesleki Çalışma Uygulamalarının Etkililiğiyle İlgili Görüşler. Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu.

http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2006_cilt4/sayi_1/13-30.pdf adresinden30.10.2011 tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
TÜRK, E.(1999).Milli Eğitim Bakanlığında Yapısal Değişmeler ve Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
AÇAN, Bora, REHA Saydan, “Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 13, S. 2, 2009 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
AY, Mehmet Emin, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Beklentileri”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
AYHAN, Halis, “İlahiyat Fakültesi”, DİA, S. 22, İstanbul, 2000 ÇELİKTEN, Mustafa vd., “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, 2005 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
EKİNCİ, C. Ergin, Berrin BURGAZ, “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 33, 2007 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
ERDEN, Münire, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, Ankara, 1998.

GENÇ, Zeki Salih, “Öğrenci Algılamalarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında BulunmasıGereken Özellikler”, Milli Eğitim Dergisi, S. 173, 2007 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.


KUTLU, Mustafa, “Üniversite Öğrencilerinin Alıştırma-Oryantasyon Hizmetlerine İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 2004 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
KOÇ, Ahmet , “İlahiyat Fakültesi (İlahiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorun ve

Beklentileri”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 25, İstanbul, 2003 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.


KORKMAZ, Mehmet, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri”: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği, Bilimname, C. XVIII, Erciyes, 2010/1 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
KÖSER, Duygu Bektaş, Çiğdem Mercanlıoğlu, “Akademik Danışmanlık Hizmetinin Önemi ve Türkiye‟deki Üniversitelerde Akademik Danışmanlık Hizmetinin

Değerlendirilmesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2, 2010 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.


ÖZDEMİR, Şuayip, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Beklentileri (Darende İlahiyat Fakültesi Örneği)”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, S. 15, İstanbul, 2002 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
PAMUK, Mürvet, “Öğrencilerin Öğretim Üyesini Değerlendirmesine Ait Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, S. 1, 2005 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
TAŞ, Sait, “Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Davranışlarının Öğretim ElemanıÖğrenci İletişimine Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9, 2009 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
USTA, Mustafa, Türkiye‟de Yüksek Din Eğitiminin Kurumlaşma ve Ekolleşme Sorunları, M.bÜ. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
VARIŞ, Fatma Eğitimde Program Geliştirme (Teoriler, Teknikler), Ankara, 1978.

26.05.2006 tarih ve 2006.5.2375 sayılı YÖK Kararı‟nın b maddesi.

http://www.yok.gov.tr/content/view/435/183/lang,tr/. 02.10.2012 / ÖZDEMİR, Şuayip; KAVAK, Rahime (2012), İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili Beklentileri (Atatürk Ve Erciyes Üniversiteleri Örneği) / Educational Problems And Expectations Of Students Of Primary Education Of Religion Culture And Moral Knowledge (Example Atatürk And Erciyes Üniversities),The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 529-551, December 2012, Ankara.
BAUMAN, Z. (2001). Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri, çev. İsmail

Türkmen. İstanbul: Ayrıntı / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.


BELL, D. (2001). Introduction to Cybercultures. New York: Routledge / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
BİLGİN, N. (1994). Sosyal Bilimler Kavşağında Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayınevi / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
BİLGİN, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü. Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
BILLIG, M., CONTOR, S., EDWARDS, D., GANE, M., MIDDLETON, D. & RADLEY, A. (1988). Ideological Dilemmas. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
EDLEY, N. (2001). Analysing masculinity: interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions, in M. Wetherell, S. Taylor & S. J. Yates (eds.), Discourse asData: a Guide to Analysis, pp. 189–228. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
EDWARDS, D. & POTTER, J. (1992). Discursive Psychology. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
FOUCAULT, M. (2005). Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2, der. I. Ergüden ve T. Birkan, çev. I. Ergüden ve O. Akınhay. İstanbul: Ayrıntı / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
FOUCAULT, M. (2007). Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-78, in M. Senellart (ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
GAGGLIOLI, A., VETTORELLO, M. & RIVA, G. (2003). From cyborgs to cyberbodies: the evolution of the concept of techno-body in modern medicine, PsychNology Journal,pp. 75-86 / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
GIDDENS, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
GIDDENS, A. (1994). Living in a post traditional society. U. Beck, A. Giddens, S. Lash (ed.), Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in Modern Social Order, pp. 56-109. Cambridge: Polity / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
GUTMAN, H. (1999). Bir benlik teknolojisi: Rousseau‟nun itirafları. Kendini Bilmek, çev. G. Ç. Güven, ss. 76-101. İstanbul: Om Yayınevi / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
HARAWAY, D. (2006). Siborg Manifestosu, çev. O. Akınhay. İstanbul: Agora Kitaplığı / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
IŞIK, E. (1998). Beden ve Toplum Kuramı. Ankara: Bağlam / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
KESKİN, F. (2005). Özne ve İktidar. Foucault, M. Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2 içinde, der. I. Ergüden ve T. Birkan, çev. I. Ergüden ve O. Akınhay, ss. 11-24. İstanbul: Ayrıntı / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
LASCH, C. (1991). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: W. W. Norton & Company, Inc / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
MOSCOVICI, S. (1984). The phenomenon of social representations. R. Farr & S. Moscovici (eds.), Social Representations, ss. 3-69. Cambridge/Paris: Cambridge University Press, Maison des Sciences de l‟Homme / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
MOSCOVICI, S. (1988). Notes towards a description of social representations. European Journal of Social Psychology, Vol. 18, pp. 211-250 / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
MUL, de J. (2008). Siberuzayda Macera Dolu Bir Yolculuk, çev. A. Özdamar. İstanbul: Kitap Yayınevi / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
OSKAY Ü. (1980). Popüler kültür açısından „ideoloji‟ kavramına ilişkin yeni yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, s.XXXV, Aralık-Ocak / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
POTTER, J. (1996). Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
POTTER, J. & WETHERELL, M. (1987). Discourse and Social Psychology. London: Sage / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 553-571, December 2012, Ankara.
REYNOLDS, J. & WETHERELL, M. (2003). The discursive climate of singleness: the

consequences for women‟s negotiation of a single identity. Feminism and Psychology, 13(4), pp. 489–510 / PAKER,K. Oya; AKŞİT,Onur O.(2012), Popüler Kültürde Bedenin Dönüşümü Ve Tekno-Bilimsel Güzelliğin İnşası Transformatıon Of Body And Constructıon Of Techno-Scıentıfıcbeauty In Popular Culture,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik