Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet118/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   437
DF> adresinden alındı / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
KURAL, M. (2002). İlköğretim 7.sınıf matematik dersi öğretim programına ilişkin

öğretmen ve müfettiş görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


KUTLU, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının “Öğrenci Başarısındaki Gelişimi

Değerlendirme” Boyutu Açısından İncelenmesi, VIII. Yeni İlköğretim

Programlarını Değerlendirme Sempozyumu", Erciyes Üniversitesi EğitimFakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı İşbirliğiyle, Kayseri, 14-16 Kasım / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
KUTLU, Ö. ve BÜYÜKÖZTÜRK, S., DOĞAN, C.D. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 5-7 Eylül / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
MEB (2005a). Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yayınları, Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
MEB (2005b). Öğretmenlik Mesleği Genel Alan Yeterlikleri Çalışması Pilot Uygulama

Ulusal Raporu, http://oyegm.meb.gov.tr / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


ORBEYİ, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
ÖSYM (2009). 2009-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi-Öss Basın Bülteni. 24.04.2011 tarihinde html> adresinden alındı / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


ÖSYM (2010). 2010-Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi-YGS basın bülteni. 24.04.2011 tarihinde http://osym.gov.tr/belge/1-11898/2010-osys-ygs-basinbulteni.

html> adresinden alındı / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


ÖSYM (2011). 2011 YGS sonuçları. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi. 29.04.2011

tarihinde

28042011.html> adresinden alınmıştır / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
ÖZDAS, A., TANISLI, D., KÖSE, N.Y. ve KILIÇ, Ç. (2005). Yeni İlköğretimMatematik Dersi (1.-5. Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu", Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı İşbirliğiyle, Kayseri, 14-16 Kasım / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
ÖZDAŞ, A., TANIŞLI, D., KÖSE, N.Y. ve KILIÇ, Ç. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde kullandıkları değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin görüşleri, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27-29 Nisan / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
ÖZGENEL, M. (2006). İlköğretim 1. Kademe Öğretmen Algılarına Göre Yeni İlköğretim Programının Uygulanma Etkinliği (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
ÖZKAN, Ö., TEKKAYA, C., ÇAKIROĞLU, J. (2002). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri. Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları, 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 16-18 Eylül. [Online]: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/b_kitabi.htm/ MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
SARIER, Y. (2007). Altıncı Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
SCHOLZ, U., Dona, B.G., Sud, A., Schwarzer, R., (2002). Is general self-efficacy a

universal construct?. European Journal of Psychological Assessment, 18 (3), 242-251 / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


SELVİ, K. (2006). İlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Dayalı

Olarak Değerlendirilmesi, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13–15 Eylül, Muğla / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


SIRMACI, N. ve GENÇDOĞAN, B., (2007). İlköğretim Birinci Kademe Matematik

Dersi Yeni Programına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 15-17 Kasım, Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


SOYCAN, S.B. (2006). 2005 Yılı İlköğretim 5. Sınıf Matematik Programının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
SUBAŞI, R. (2006). 2005-2006 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanmakta Olan Yapılandırıcı Eğitim Programına Öğretmenlerin Bakısı (İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği), (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
TEMİZ, N. (2005). İlköğretim 4. Sınıf Matematik Dersi Yeni Öğretim Programının

Yansımaları, 14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 28-30 Eylül, Denizli / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


TSCHANNEN -MORAN, M., WOOLFOLK-HOY, A., and HOY, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202-248 / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
YAPICI, M. ve LEBLEBİCİLER, N.H. (2007). Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin GörüŞleri. İlköğretim Online, 6(3), 480-490, [Online]: http://www.ilkogretim-online.org.tr/ MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
YAŞAR, S., GÜLTEKİN, M., TÜRKKAN, B., YILDIZ, N. ve GİRMEN, P. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi,VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu", Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim AraŞtırma Geliştirme Vakfı İşbirliğiyle, Kayseri, 14-16 Kasım / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
YAVUZER, Y., KOÇ, M. (2002). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmen Yetkinlikleri Üzerinde Bir Değerlendirme. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 35-43/ MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
YILDIRIM, A. (2006). İlköğretim Okulları İkinci Kademede Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşler (Diyarbakır ve Elazığ İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
YILMAZ, T. (2006). Yenilenen 5.sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri: Sakarya ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). SakaryaÜniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
YURDAY, H., 2006. Lise Matematik Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Programına Yaklaşımları, (YayımlanmamıŞ Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları(2003). Öğretmenler Haftası Etkinlikleri ve Bilgi Çağının Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Paneli No:2. Antalya: AkdenizÜniversitesi / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
BAŞARAN, İ. E.(1999). Eğitime Giriş. 4.baskı. Ankara:Umut Yayıncılık BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 14.baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
ÇAKIR, F. (2000). Sosyal Bilimlerde İstatistik. İstanbul: Alfa Yayıncılık / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
ÇELİKÖZ, N.(2007).Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Kadir Keskinkılıç (Edt.) Eğitim

Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


ÇELİKTEN, M., ŞANAL, M. Ve YENİ, Y.(2005).Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri.Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 19 Yıl : 2005/2 (207-237) http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_19/11-%20(207- 237.%20syf.).pdf adresinden 03.11.2011 tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
GEORGE, D. and MALLERY, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 11.0. Update (4th edition). Boston: Allyn and Bacon

http://books.google.com/ adresinden 22.12.2011 tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


GUTEK, G.L.(2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Çeviren: Nesrin Kale / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
KARASAR, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 21. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
KOÇER, H. A. (1974). Eğitim Sorunlarımız Üzerine İncelemeler ve Düşünceler. Ankara: Şafak Matbaası / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
KUŞ, E. (2009). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri (3.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı(1973). Milli Eğitim Temel Kanunu

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden 03.11.2011 tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri.

http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 15.04.2006 tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yaptıkları Mesleki Seminer Çalışmalarının

Değerlendirilmesi. Ankara.

http://earged.meb.gov.tr/tamamlanan/senebasi_seminer_calismalari.pdf adresinden

03.11.2011 tarihinde ulaşılmıştır. / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı(2003). Tebliğler Dergisi Cilt: 66 Eylül 2003, Sayı: 2552, Sayfa: 484-594. Milli Eğitim Basımevi: İstanbul

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/pdf/2552.pdf adresinden 04.11.2011 tarihinde

ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.
ÖZOĞLU, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları. SETA: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.Yıl: 2010/Şubat Sayı: 17

www.setav.org/ups/dosya/20275.pdf Erişim Tarihi: 03.11.2011 / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 201, Ankara.


SEFEROĞLU, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın

Aydınlığında Eğitim Dergisi. Aralık 2004, Yıl 5, Sayı 58

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/seferoglu.htm adresinden 03.11.2011

tarihinde ulaşılmıştır / OCAK, Gürbüz; OCAK, İjlal; SAYSAL ARAZ, Zübeyde; KAYA, Nuray ; SABAN, Yakup (2012), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları / The Prımary School Teacher’s Attıtude Towards The Applıcatıon Of Professıonal Works,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik