Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet116/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
ERDOĞAN, Ş. (2002), İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, Ankara / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
EREN E. (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınevi 6. Genişletilmiş Baskı, İstanbul / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
GEORGE, J.and Jones, G. (1999), Understanding And Managing Organizational Behavior, Second Edition, Addison Wesley, New York / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
GÜL, H. ve GÖKÇE H. (2008), “Örgütsel Etik ve BileŞenleri”, Süleyman Demirel

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Y.2008, C 13 S 1 ss.377-389 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.


GÜLNAR, B. (2007), AraŞtırma Görevlilerin İş Tatminini Sağlama Aracı Olarak Örgütsel İletişim ve İletişim Doyumu: Kamu ve Özel Üniversite Karşılaştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim DalıAraştırma Yöntemleri Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
HITCHCOCK, C. (2010), Dinleme ustası olmak, GM Turizm ve Yönetim Dergisi sayı: 38 http://www.dijimecmua.com/index.php?c=sw&v=149&s=1126&p=85 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
HUNT, B. and IVERGARD T. (2007), Organizational Climate And Workplace Efficiency, Public Management Review, Vol:9 Issue:1 27-47 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
İŞCAN, Ö. F. ve KARABEY C.N. (2007), “Örgüt İklimi ile Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(2):180-193 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
JAMES, L. R., Carol C. CHOİ, Chia-huei Emily Ko, Patrick K. McNeil, Matthew K. Minton, Mary Ann Wright and Kwang-il Kim (2008), Organizational And Psychological Climate: A Review Of Theory And Research, European Journal of Work And Organizational Psychology, 17 (1) 5-32 Atlanta, GA, USA / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
KARCIOĞLU, F. (1997), Özelleştirme ve Örgüt İklimi (Çimento Fabrikalarında Bir

Uygulama), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,

Doktora Tezi, Erzurum KARCIOĞLU, F. ve KURT E. (2009), “Örgütsel İletişimin Etkinliği Açısından Kurumsal Bloglar ve Birkaç Blogun İncelenmesi”, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21 ss.50-63 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
KIREL, Ç. (2007), “Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve Risk Azaltıcı

Öneriler”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı/No: 2 ss.317-334 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.


KOÇEL, T. (2010), İşletme Yöneticiliği,Beta Basım A.Ş.,İstanbul / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
KLEINNIJENHUIS J., HOOFF, B. V. D., UTZ, S., VERMEULEN, I., and HUYSMAN, M. (2010), Social Influence in Networks Of Practice: An Analysis Of Organizational

Communication Content, Communication Research xx(x) 1-26, Amsterdam / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.


MATTELART A. ve MATTELART M. (2009), Çev: Merih ZILLIOĞLU, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim Yayınları 4. Baskı, İstanbul / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
OKAY, A. (1999), Kurum Kimliği, MediaCat Yayınları, İstanbul / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
OSKAY, Ü. (2007), İletiŞimin ABC’si, Der Yayınları: 213, İstanbul / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
ÖZDEMİR, S. ve SEZGİN, F. ve ŞİRİN, H. ve KARİP, E. ve ERKAN, S. (2010), “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul İklimine İlişkin Algılarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” (H.U Journal Of Education) 38: 213-224 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
PARILTI, N. ve TOLON, M. (2011), Yerel Yönetimlerde İmaj Kavramı ve Olası Sonuçları, http://w3.gazi.edu.tr/web/metehan/1.pdf, Erişim tarihi(24.01.2011) / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
ŞAHİN, A. (2007), “Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim ve Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket Çalışmasının Sonuçları”, Maliye Dergisi, Sayı 152, Ocak- Haziran 2007,ss 81-101 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
ŞİŞMAN, M. (2007), Örgütler ve Kültürler, Pegem A Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
TAN, B.C.Y. and SMİTH, H.J. and KEİL, M. and MEMBER, IEEE and MONTEALEGRE, R. (2003), “Reporting Bad News About Software Projects: Impact Of Organizational Climate And Information Asymmetry in An Individualistic And

Collectivistic Culture, IEEE Transactions On Engineering Management” Vol:50No:1 ss.64-77 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
TUTAR, H. (2009), Örgütsel İletişim, Seçkin Yayıncılık 2. Baskı, Ankara / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
TUTAR, H. ve ALTINÖZ, M. (2010), “Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65-2, ss.196-208, Ankara / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
TOFFLER, A. (1974), Çev: Selami SORGUT, Gelecek Korkusu Şok, Koridor Yayıncılık, İstanbul / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
VAROL, M. (2010), Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimihttp://kamyon.politics. ankara.edu.tr/dergi/belgeler/sbf/68.pdf, Erişim Tarihi: 30.02.2010 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
VİJAYA, V. and TİWARİ B. (2010), “Elements in Cross-Cultural Communication

Competence: Derivative of a Case Study Comparing Indian and Japanese

Communication”, The IUP Journal of Soft Skills, Vol. IV, No. 3, 22-38 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
YAĞMURLU, A. (2010), Örgüt Kültürü: Tanımlar ve Yaklaşımlar,

http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/dergi/belgeler/sbf/70.pdf, Erişim tarihi:

(21.01.2010) / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
WEBER, M. (2006), Çev: H.Bahadır AKIN, Bürokrasi ve Otorite, Adres Yayınları, Ankara / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
KALAYCI, Ş. (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd ġti, 5. Baskı, Ankara / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
KARADAĞ, E. ve BALOĞLU, N. ve KORKMAZ, T. ve ÇALIŞKAN, N. (2008), “Eğitim Kurumlarında Örgüt İklimi ve Örgüt Etkinlik Algısı Arasındaki İlişkinin

Değerlendirilmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

(KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (63-71) / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
kouegitim2009.wikispaces.com/.../ÖRGÜTSEL+İKLİM+word+dosyaları+.doc, Erişim Tarihi: 23.02.2011 / KARCIOĞLU, Fatih; AYKANAT, Zafer (2012), Örgüt İklimi Ve Örgütsel İletişim: Ardahan Üniversitesi Ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme / Organızatıonal Clımate And Organızatıonal Communıcatıon: A Comparatıve Investıgatıon Between Ardahan Unıversıty And Karamanoğlu Mehmetbey Unıversıty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 421-436, December 2012, Ankara.
ABRAHAMS, N., CASEY, K. ve DARO, D. (1991). Teachers‟ Knowledge, Atitudes and Beliefs About Child Abuse and its Preventation, Child Abuse and Neglect, USA:

Pergamon Pres Ltd / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.


AKTEPE, E. (2009). Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1, 95- 119 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
AKYÜZ, E. (1991). Medenî Kanun‟a Göre Çocuğun Ana Babasına Karşı Korunması

Aile ve Toplum, Aile Araştırma Kurumu Dergisi, Cilt:1, Sayı:2 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.


AKYÜZ, E. (2000). Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara: Milli Eğitim Basımevi / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995). Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları. Ankara / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
BEYAZOVA, U. ve ŞAHİN, F. (2001). Çocuğun Şiddetten Korunma Hakkı, Milli Eğitim Dergisi, 151 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
BRIGGS, F ve POTTER, G.K. (2004). Singaporean Early Childhood Teachers Responses To Myths About Child Abuse, Early Child Development and Care, 174, 4, 339 – 355 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve

DEMİREL, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.


COHN, A. H. (1986). Physical Child Abuse, National Committee For Preventing of Child Abuse. / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
ERGİNER, F. (2007). Ankara İli İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğrencilerin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmaline İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, AnkaraÜniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
DEPANFILIS, D. (2006). Child Neglect: A Guide for Prevention, Assesment and Intervention. Child Abuse and Neglect User Manual Series, Washington DC: Child Welfare Information Gateway / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
GARBARINO, J. ve KOSTELNY, K. (1992). Child Maltreatment As a Community Problem, Child Abuse and Neglect, USA: Pergamon Pres Ltd / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
GÖKLER, B. ve TANER, Y. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri.

Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 83- 85 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.


HAZZARD, A. (1984). Training Teachers To İdentify and Intervene with Abused Children. Journal of Clinical Child Psychology, 13, 288–293 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
KARAMAN, Y. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Gözlemlerine Göre Çocukların Aileleri Tarafından istismarı ve İhmali, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
KENNY, M. C.(2001). Child Abuse Reporting: Teachers‟ Prceived Deterrants, Child Abuse and Neglect, 25, 81 – 92 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
KOZCU, Ş. (1989). Çocuk İstismarı ve İhmali, Ege Üniversitesi. Psikoloji Seminer, 6/7, 63- 76 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
LYNCH, M.(1991) Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. Ulusal Kongresi, Ankara: Gözde Repro Ofset / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
MCINTYRE, T. (1990). The Teacher‟s Role in Cases of Suspected Child Abuse, Education and Urban Society, Sage Publications, 3, 22 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
MURRY, S. K., BAKER AW ve LEWIN L.(2000). Screening Families with Young Children for Child Maltreatment Potantial, Pediatric Nursing, 26,1, 47-54 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
OAKS, J. K. (1990). Emotional Abuse: Distriction of the Spirit And the Sense of Self, The Clearing House, 1, 64 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
O‟TOOLE, R., WEBSTER, S. W., O‟TOOLE, A. W ve LUCAL, B. (1999). Teachers‟

Recognition and Reporting of Child Abuse: A Factorial Survey, Child Abuse and

Neglect, 23, 11, 1083 – 1101/ KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
PELCOVITZ, D. A. (1980). Child Abuse As Viewed by Subarbon Elementary School

Teachers, California Century, Saratoga, Ca: Twenty One Publishing / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.


POLAT, O. (2001). Çocuk ve Şiddet, İstanbul: Der Yayınları/ KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
ROBIN, M., (1991). The Social Construction of Child Abuse and “False Alegations” USA: The Haworth Pres / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
TANER, Y., ve GÖKLER, B. (2004). Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri,

Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.


TOPÇU, S. (1997). Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı, Ankara: Doruk Yayıncılık / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
WALSH, K., FARRELL, A. SCHWEITZER, R. ve BRIDGSTOCK, R. (2005). Critical

factors in teacher detecting and reporting child abuse and neglect: Implications forpractice, Brisbane: Queensland University of Technology / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
YAVUZER, H. (1988). Çocuğun Eğitimi ve psiko-Sosyal Gelişimi Açısından Ailenin Önemi, Aile ve Çocuk, İstanbul: Ak Yayınları / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
YURDAKÖK, K. (1999). Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 42, 2, 262 – 270 / KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
ZEYTİNOĞLU, S. (1991). Sağlık, Sosyal Hizmet, Hukuk ve Eğitim Alanlarında Çalışanların Türkiye‟de Çocuk İstismarı ve İhmali Sorunu İle İlgili Görüşleri, Çocukların KötüMuameleden Korunması 1. Ulusal Kongresi, Ankara: Gözde Repro Ofset/ KARAMAN KEPENEKCİ, Yasemin; NAYIR, Funda (2012), Çocukların Ana Babaları Tarafından İstismar Ve İhmaline İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Elementary School Teachers’ Perceptıons About Chıld Abuse And Neglect By Theır Parents2, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 437-455, December 2012, Ankara.
BONGARD-LEVİN, Grigoriy. (1989). Drevnii Civilizacii. Moskva: İzdatelstvo “Misl” / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
DİLLON, Michael. (1998). China: a cultural and historical dictionary. Routledge / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
KARTOMİ, Margaret J. (1990). On Concepts and Classifications of Musical Instruments. University of Chicago Press / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
MALYAVİN,Vladimir. (2000). Kitayskaya civilizaciya. Moskva: İzdatelstvo Astrel / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
MOORE, J. Kenneth. (September, 2009). “Music and Art of China”. Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
NEEDHAM Joseph and COLİN A. Ronan. (1985).The Shorter Science and Civilisation in China: Cambridge University Press / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
NEEDHAM Joseph and LİNG Wang. (1972). Science and Civilisation in China: Introductory Orientations. Vol.5. Chapter 2. Cambridge University Press / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
NZEWİ, Meki and ODYKE Nzewi. (2007). “A contemporary study of musical arts”. Informed by African indigenous knowledge systems. African Minds. Vol.1. pp.79-82 / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
SELİN, Helaine (Ed). (1997). Encyclopaedia of the history of science, technology, and

medicine in non-western cultures. ISBN 978-1-4020-4559-2. Kluwer Academic

Publisher / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
YEREMEYEV, Vladimir. (2004). Simvolı i çisla “Knigi peremen”. Moskva / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
YEREMEYEV, Vladimir. (2006). “Akusticeskaya Muzykalnaya Teoriya”. Dukhovnaya kultura Kitaya. Ensiklopediya. T.5, İnstitut Dalnego Vostoka. Moskva: Vostoçnaya literatura / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
YOUTZ, Gregory. (1995). “Silk and Bamboo: An Introduction to Chinese Musical Culture”. Pacific Lutheran University Journal. chapter 8. pp.209–210 / KERİMOV, Rauf (2012), Çin Çalgılarının Geleneksel “Ba Yin” Sınıflandırması / Tradıtıonal “Ba Yin” Classıfıcatıon Of Chınese Instruments, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 457-466, December 2012, Ankara.
AKIN, M., BAŞTUĞ, A. (2005). Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf

Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden

Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ön Araştırma. Erzincan Eğitim

Fakültesi Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1. 47-58 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.


AKTÜMEN, M. ve KAÇAR, A. (2003). İlköğretim 8. Sınıflarda Harfli İfadelerle İşlemlerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Rolü ve Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerine Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (2), 339-358 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
ARICI, N. ve DALKILIÇ, E. (2006). Animasyonların Bilgisayar Destekli Öğretime Katkısı: Bir Uygulama Örneği. Cilt:14. No:2. Kastamonu Eğitim Dergisi. 421-430 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
ATEŞ, A., ALTUNAY, U., ALTUN, E. (2006). Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Lise Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce’ye ve Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. Journal of Theory and Practice in Education. 2006, 2(2): 97-112 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
COOPER, R. (1988). Those Who Can, Teach. Houston Mifflin Company. Fifth Edition

Printed in the USA / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.


ÇIKLA, S. (2008). Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 179. Yaz/2008 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
FILIZ, İ. H. ve DERELI, T. (1997). Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli EğitimModeli. 3. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, TMMOB,

İstanbul. 148-155 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.


GÜZELLER, C., KORKMAZ, Ö. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimde Bir Ders YazılımıDeğerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart, Cilt: 15, No:1. 155-168 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
KARADAĞ, E., SAĞLAM, H., BALOĞLU, N. (2008). Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE): İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Uluslar arasıSosyal Araştırmalar Dergisi. Volume 1/3 Spring 2008 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
KESER, H. (1988). Bilgisayar Destekli Öğretim İçin Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
MERCAN, M., FILIZ, A., GÖÇER, İ., ÖZSOY, N. (2009). Bilgisayar Destekli Eğitim ve

Bilgisayar Destekli Öğretimin Dünyada ve Türkiyede Uygulamaları. Akademik

Bilişim’09-XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 11-13 ġubat 2009 Harran

Üniversitesi. Ġanlıurfa / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.


ORHUN, E. Ve MANAS, O. (1986). Eğitimde Bilgisayar Kullanımında Bazı Amerikan

Üniversitelerinin Durumu. 3. Türkiye Bilgisayar Kongresi 22-26 Nisan Bildiriler.

Ankara. 111-117 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
PEKTAŞ, M., TÜRKMEN, L. ve SOLAK, K. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen

Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi KonularınıÖğrenmeleri Üzerine Etkisi. Ekim 2006, Cilt: 14, No: 2. Kastamonu Eğitim Dergisi, 465-472 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.


PEKTAŞ, M., ÇELIK, H., KATRANCI, M., KÖSE, S. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık

Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi.

Mayıs 2009, Cilt: 17, No: 2, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 658-667 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
SABAN, A. (2007). Seçmeci Okul Teknoloji Planlama Modeli ve Özel Konya Esentepe

İlköğretim Okulu Teknoloji Profili. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:22. Yıl:

2007/1. 22-43 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
ŞENIŞ, F. (1993). Açıköğretimde Eğitsel İletişim Ortamı Olarak Bilgisayar –Akademik

Danışmanlık Sistemi için Bir Bilgisayar Destekli Eğitim Modeli. Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayını / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
USLU, O. N. (1990). Yeni Enformasyon Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Eğitim.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

İstanbul / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
UŞUN, S. (2003). Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarların Yararları ve Bilgisayarlardan

Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Ekim 2003.

cilt: 11, No: 2, Kastamonu Eğitim Dergisi. 367-378 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
UŞUN, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. 2. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
YUMUŞAK, A., AYCAN, Ş. (2002). Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Çalışmanın Faydaları; Demirci (Manisa)’de Bir Örnek. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl: 2002, Sayı: 16. 197-204 / KIRMIZI, Bülent (2012), Almanca Derslerinde Dilbilgisi Konularının Öğreniminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Computer Assısted Teachıng Methods On Student Success When Teachıng Grammar In German Lessons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 467-481, December 2012, Ankara.
ACAR, H. (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı

Olarak Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Eskişehir / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


ACAT, B. ve DEMİR, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki

Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri

Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye,

5-7 Eylül / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.


AKÖZBEK, A. (2008). Lise 1.Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Değerlendirme Modeli İle Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Genel Liseler, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
AKTAŞ, M. (2008). Öğretmenlerin yeni Lise matematik öğretim programının ölçme

değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora

tezi) Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
ARGÜN, Z., ARIKAN, A., BULUT, S. ve SRİRAMAN, B. (2010). A brief history of

mathematics education in Turkey: K-12 mathematics curricula. ZDM

Mathematics Education (2010) 42: 429-441 / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
AYDIN, F. (2005). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki

Düşünceleri ve Uyguladıkları, 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde

Sunulan Bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 28-30 Eylül / MERTER, Feridun; ŞAN,İsmail (2012), Lise Matematik Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Vıews About Hıgh-School Mathematıcs Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 483-507, December 2012, Ankara.
BABADOĞAN, C. ve OLKUN, S. (2006). Program development models and reform

in Turkish primary school mathematics. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. 15.10.2011 tarihindeDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik