Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet114/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
BALAY, R. (1999). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları. Ankara

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 32 Sayı: 1 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


BAYRAM, L. (2007). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi Sayı: 59. http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi3.asp?id=453 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı). Pegem Akademi Yay. Ankara/ KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
DOĞAN, A. (2008). İlköğretim Kurumlarında Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık

Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elazığ / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
DURNA, U. ve EREN, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Cilt: 6 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
HALİS, M. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Güçlüklerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Gaziantep Örneği. Yüksek Lisans Tezi. GaziantepÜniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
HOY, K.W.ve MİSKEL,G. C. (2010). Eğitim Yönetimi Teori Araştırma ve Uygulama.

(Cev. Ed: Selahattin Turan). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


İBİCİOĞLU, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri. Dokuz Eylül

Üniversitesi. Ġktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:15. Sayı:1. Sayfa:13-

22 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
KARASOY, H. A. (2011). Örtüsel Bağlılık. Örgüt Psikolojisi- Yeni Yaklaşımlar ve Güncel Konular. (Edt: Bedük, A.). Atlas Akademi Yayınları. Konya / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
KURŞUNOĞLU, A., BAKAY, E. ve TANRIÖĞEN, A. (2010). İlköğretim Okulu

Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 28 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


LAHİRY, S. (1994). Building Commitment Through Organizational Culture. Training &Development. 48, 50-52 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
NAL, K. (2003). Sınıf öğretmenlerinin yöneticilerinin yönetim tarzlarına iliksin tutumları ile kuruma bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma.

Yüksek Lisans Tezi. T.C. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


MEYER, J. P. ve ALLEN, N. J. (1991). A Three- Component Conceptualization Of

Organizational Commitment. Human Resource Management Review. 1, 61-89 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


PORTER L.W., STEERS R.M., MOWDAY R.T., BOULİAN P.V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians.

Journal of Applied Psychology. 59 (5), 603-609 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


SARIKAYA, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ve

Performansları Arasındaki İlişki. Maltepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İstanbul / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
TERZİ, A. R., ve KURT, T. (2005). İlköğretim Okul Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
TÖREMEN, F. ve TAN, Ç. (2010). Eğitim Örgütlerinde Adalet: Kavramsal Bir Çözümleme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 14, 58-70 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
URAL, A. ve KILIÇ. İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
WİENER, Y. (1982). Commitment in Organizations: A Normative View. Academy of

Management Review. Vol: 7 (3). 418–428 / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.


YILDIRIM, F. (2002). Çalışma YaŞamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İliİkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi / KURTULMUŞ, Mehmet; KİNAY, İsmail; GÜNDAŞ, Ayhan (2012), İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarının Yönetici Kaynaklı Sorunlara Göre İncelenmesi / An Investıgatıon On Prımary School Teachers’ Organızatıonal Commıtment Related Wıth Problems Orıgınated From Managers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 365-374, December 2012, Ankara.
AKSAN Doğan (1996), Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
DEVELLİOĞLU Ferit (2007), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
EKER Süer (2009) , Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
ERGİN Muharrem (1995), Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Basım Yayım, İstanbul / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
EYUBOĞLU İsmet Zeki (2004), Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Yayınlar, İstanbul / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
GÜLENSOY Tuncer (2011), Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi

Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.


KORKMAZ Zeynep (1985) Dil İnkılâbının Sadeleşme ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri, TTK Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
KÖKTÜRK Muhsin ve GÜL Metin (2007), Ġlköğretim Türkçe 8, Yıldırım Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
LEVEND Agâh Sırrı (1972), Türk Dilinde GeliŞme Ve sadeleŞme Evreleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
NİŞANYAN Sevan (2010), Sözlerin Soy Ağacı, Everest Yayınları, İstanbul / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
SEZGİN Fatih (2004), Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, TDK Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
TİMURTAŞ F.Kadri (1979), Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler Sözlüğü, Umur Yayınları, İstanbul / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
Türkçe Sözlük (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / GÜRBÜZ, Adem (2012), İlköğretim VIII. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Geçen Yabancı Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme / The Analysıs Of The Foreıgn-Orıgın Words In The Eıghth Grade Turkısh Language Textbook Of Prımary Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 375-390, December 2012, Ankara.
A’ZAMÎ, Muhammed Mustafa (1981); Menhecu’n- Nakd İnde’l- Muhaddisîn, Riyad / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
AHMED b. HANBEL, (t.y); Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, Müsned, Beyrut / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
BUHARİ, (1970); Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el- Camiu’s-Sahîh, İstanbul / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
HÂKİM, Muhammed b.Abdillah en-Nisaburi, (1977); Kitabu Marifeti Ulumi’l -Hadis,

Medine / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.


İBN EBÎ HÂTİM, Abdurrahman b. Muhammed.b. İdris,(1985); İlelü’l- Hadis, Lübnan / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
İBN HACER, Ahmet b. Ali b. Hacer el-Askalanî, (1971); Nuhbetu’l- Fiker, Çev. Talat

Koçyiğit, Ankara / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.


İBN SALÂH, Ebu Amr Osman b. Abdirrahman eş- Şehrizûrî, (1966); Ulûmu’l- Hadis, Halep / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
KOÇKUZU, Ali Osman, (1983); Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, İstanbul / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
NAİM, Ahmed, (1980); Tecrîdi Sarîh Tercemesi, Ankara / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
SUPHİ, es-Sâlih, (1973); Ulûmu’l- Hadis ve Mustalahuhu, Çev. M.Yaşar Kandemir, Ankara / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
SUYÛTÎ, Celaluddin Abdurrahman b. Ebi bekr, (1979);Tedribu’r- Râvî, Beyrut / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
TİRMİZÎ, Ebu İsa Muhammed b. İsa Sevre, (1964); el-Camiu’s-Sahih, Kahire / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
SEHAVÎ, Muhammed b. Abdirrahman, (1969); Fethu’l- Muğîz, Medine / BOZ, Halit (2012), Tefsir İlmine İlham Kaynağı Olan Sahih Hadislerin Sıhhati Konusundaki İncelikler / Inspıratıon Of The Subtletıes Of Authentıc Hadıth Authentıcıty Of The Scıence Of Hermeneutıcs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 391-398, December 2012, Ankara.
AKTAŞ Şerif ve GÜNDÜZ Osman, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayıncılık, Ankara 2002 / KARATAY,Halit; OKUR, Sema (2012) Öğretmen Adaylarının Öyküleyici Ve Bilgilendirici Metinleri Özetleme Becerileri / Prospectıve Teachers’ Summarızıng Skılls In Narratıve And Exposıtory Texts,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik