Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet112/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
KARASAR, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınları / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
MALPASS, J.R., O’ NEIL, H.F.JR & HOCEVAR, D. (1999). Self-Regulation, Goal

Orientation, Self-Efficacy, Worry, and High-Stakes Math Achievement forMathematically Gifted High School Students. Roeper Review, 21 (4) / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
NICOLAOU, A. A. & PHILIPPOU, G. N. (2004). Efficacy Beliefs, Ability in Problem Posing, and Mathematics Achievement, Proceedings of the 3rd International Biennial SELF Research Conference, Self-Concept, Motivation and Identity: Where to from here? Berlin, Germany / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
NORWOOD, K. S. (1994). the Effect of İnstructional Approach on Mathematics Anxiety and Achievement. School science and mathematics, 94(5), 248-254 / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
ÖZKAN, Ö., TEKKAYA, C. & ÇAKIROĞLU, J. (2002). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matemattik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 1300-1304, Ankara/ DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
SIEGLE, D. (2003). Influencing Student Mathematics Self-Efficacy through Teacher Training. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Research Association, Chicago, IL / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
SWARS, S.L., DAANE, C.J. & GIESEN, J. (2006). Mathematics Anxiety and Mathematics Teacher Efficacy: What is the Relationship in Elementary Preservice Teachers? SchoolScience and Mathematics, 106(7), 306–315 / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
TOBIAS, S. (1978). Overcoming Math Anxiety. New York: Norton / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
UMAY, A. (2002). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısına Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
ÜLDAŞ, İ. (2005). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Matematik Kaygısına İlişkin Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
YILMAZ, M., GERÇEK, C., KÖSEOĞLU, P. & SORAN, H. (2006). Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 278–287 / DORUK, Muhammet; KAPLAN, Abdullah (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi1 / Examınıng Prospectıve Prımary School Teachers’ Self-Effıcacy Belıefs Toward Mathematıcs Teachıng, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 291-302, December 2012, Ankara.
AKYOL, H. (2010). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
AKYOL, H. (2011). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
BURNS, P. C.,ROE, B. D. ve ROSS, E. P. (1992). Teaching Reading in Today’s Elemantary Schools. USA: Houghton Mifflin Company / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
CASTİLLEJA, G. (2011). Is That Your Final Answer?” Before, During, and After Reading Strategies. Illinois Reading Council Journal, 40 (1), 23-26 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
ÇAKICI, D. (2011). Şema Kuramının Okuduğunu Anlama Sürecindeki Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30, 77-86 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
ÇELENK, S. (2007). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Maya Akademi / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
DEDEOĞLU, H.,ULUSOY, M., ÜGÜTEN, M. ve YOLAÇAN, P. (2010). Yanlış Analizi

Envanteri’nin İlköğretim Okulları I. Kademe Öğrencilerinin Okumalarının

Değerlendirilmesinde Kullanımı. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Elazığ / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.


DOĞAN, B. (2002). Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretimi ile İlgili Alanyazın

Taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 97-107 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.


EKİZ, D. (2009). Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
EPÇAÇAN, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 207-223 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
EPÇAÇAN, C. ve DEMİREL, Ö. (2011). Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, (16), 120-128 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
GÜNEŞ, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
GÜNGÖR, A. ve AÇIKGÖZ, K. Ü. (2006). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 481-502 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
HOLLİNGSEAD, C. ve OSTRANDER, R. (2006). How Can I Help My Students Who

Struggle With Reading Comprehension?,Journal Of Adventist Education, April/

May, 15 -20 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
KARTAL, E. ve ÖZTEKE, H. Ç. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama ve Anlatma Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11), 373-380 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
KILIÇ, A. (2000). İlkokuma Yazma Öğretiminde Programlandırılmış Öğretime Göre Metin Yönteminin Etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi,

Ankara / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.


KOÇ, C. (2011). Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama ve Eleştirel Düşünme Üzerindeki Etkileri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (1), 28-37 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
KURTDEDE FİDAN, N. ve AKYOL, H. (2011).Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Nitel Bir Çalışma, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 16-29 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
PRADO, L., ve PLOURDE, L. A. (2011). Increasing Reading Comprehension Through

Explicit Teaching of Reading Strategies: Is There a Difference Among the Genders?

Reading Improvement, 48(1), 32-43 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
ROTRUCK, K. H. (2001) A Study of the Effects of the POSSE Technique on the Perceptions of Pre-service Teachers in Teaching Learning Disabled Students. Yayımlanmamış Doktora Tezi. West Virginia University Morgan Town / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
SARACALOĞLU, A. S. ve KARASAKALOĞLU, N. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile ÇalıŞma ve Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 98-115 / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
SMALL, R. V. ve ARNONE, M. P. (2011). Creative Reading, Knowledge Quest, 39(4), 12-15. ÜNAL, E. ve KÖKSAL, K. (2007). Okuduğunu Anlama ve Sorular. Üniversite ve Toplum:Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. 7 (4), 10. 02. 2012 tarihinde

http://www.universite-toplum.org adresinden edinilmiştir / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.


YANGIN, B. (2002). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık / EKİZ, Durmuş; ERDOĞAN,Tolga; UZUNER, Fatma Gül (2012), Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi / Developıng Skıll Of Readıng Comprehensıon Vıa An Actıon Research, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 303-328, December 2012, Ankara.
AHMET NECDET, Yahya Kemal‟den Günümüze Tematik Türk Şiiri Antolojisi, Papirüs, İst. 2000 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1986 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
BANARLI, Nihat Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Basımevi, İstanbul 1971 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
BEZİRCİ, Asım, Rıfat Ilgaz, Çınar Yayınları, Bsk:3, İstanbul 1992 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.

BOLAYIR, S. Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Bsk:5, Ankara 1990 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.


BURİAN, Orhan, Kurtuluştan Sonrakiler Şiir Antolojisi, YKY, İstanbul 2003 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
CAN, Adem, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
CANSEVER, Edip, Yerçekimli Karanfil (Toplu Şiirler I), Adam Yayınları, İstanbul 1995 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
ÇETİN, Nurullah, Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara 2006 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.

DEVELİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Aydın Kitabevi, Ankara 1986 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.


EROL, Kemal, Modern Türk Şiirinde Aşk Ölüm ve İntihar, Akçağ Yay., Ankara 2010 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
EROZAN, Celâl Sahir, Beyaz Gölgeler – Bütün Şiirleri-, Hilâl Matbaası, 1909 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser, (Erişim:10.10.2012)/ EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.


IRGAT, Cahit, Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İstanbul 1995 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 329-346, December 2012, Ankara.
İLİÇİN, Gürler, İç Hastalıkları, C:2,Bsk:2, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul 2012 / EROL, Kemal(2012), ‘Ağrı’ Ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri / The Context Of „‟Paın‟‟ And „‟Sorrow‟‟ Of Ilness In The Place Of Turkısh Poetry,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik