Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet110/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
PASSİ, A., and VAHTİVUORİ, S. (2001). "From cooperative learning towards

communalism". Media Education Publication, 8, 256-272 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.


SANCI, M. (2011). İlköğretim 4.sınıf fen ve teknoloji dersi öğretiminde uygulanan jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Erzurum/ DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
SHAABAN, K. (2006). An initial study of the effects of cooperative learning on reading comprehension, vocabulary acquisition, and motivation to read. Reading Psychology,27(5), 377-403 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
SHARAN, Y., and SHARAN, S. (1994). Group ınvestigation ın the cooperative classroom. Handbook Of Cooperative Learning Methods (s. 97-114). içinde Westport:

Connecticut: Greenwood Press / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.


SLAVİN, R. E. (1986). Using student team learning. Professional Library National Education Association, 109 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
SOUVİGNİER, E., and KRONENBERGER, J. (2007). Cooperative learning ın third graders‟jigsaw groups for mathematics and science with and without questioning training. British Journal Of Educational Psychology, 77, 755-771 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
SÖNMEZ, S. (2005). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, birleştirme tekniği ile bilgisayar okur-yazarlığı öğretiminin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. ÇukurovaÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
STAHL, R. (1994). Cooperative Learning in Social Studies: A Handbook For Teachers.

Menlo Park, California: Addison-Wesley Publishing / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.


ŞİMŞEK, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi. yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
TAŞDEMİR, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları:bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,12, 89-96 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
TSOİ, M. F., GOH, N. K., and CHİA, L. S. (2004). Using group investigation for chemistry in teacher education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 5,Issue 1, Article 6 , s. 1-12. Singapor / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
UMAY, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(12), 145-149 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
YENİLMEZ, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(38), 307-317 / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.
ZİNGARO, D. (2008, July 18). Group ınvestigation. theory and practice. Ekim 09, 2011 tarihinde http://www.danielzingaro.com/gi.pdf adresinden alındı / DELLALBAŞI, Oktay; SOYLU, Yasin (2012), Jigsaw Ve Grup Araştırması Tekniklerinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Jıgsaw And Group Research Technıques On The Academıc Success Of 8th Grade Students In Mathematıcs Courses,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 229-245, December 2012, Ankara.

ÇAMCI Canan (2006). Ahmet Mithat’ın Polisiye Romanları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.


ECEVİT Yıldız (2004). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul : İletişim

Yayınları / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.


GEZER Habibe (2006). Türk Edebiyatında Polisiye Roman ve Ahmet Ümit’in Polisiye Roman Kurguları, Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.


KIZILER Funda (2003). Patrick Süskind’in Parfüm Adlı Romanında Modernist ve

Postmodernist Açılımlar, Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.
KÖROĞLU Erol (2006). Kimlik Sorununa Palimpsest Yanıt: Beyaz Kale’de Özne ve Öteki”, Orhan Pamuk’u Anlamak (Der. Engin Kılıç), İstanbul: İletişim Yayınları / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.
SARAÇOĞLU Semra (2003). Self-reflexivity in Postmodernist Texts: A Comparative Study Of The Works of John Fowles and Orhan Pamuk, Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.
TÜRKEŞ Ömer (2006). “Osmanlı Polisiyeleri”, Radikal Kitap, S.255 / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.
TÜRKEŞ Ömer (2006). “İyi Başladı”, Radikal Kitap, S.257 / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.
ÜMİT Ahmet (2011). Bab-ı Esrar, İstanbul: Doğan Kitap / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.

ÜMİT Ahmet (28.04. 2006). “Tanrı Yazar mı, Yazar Tanrı mı?”, Radikal Kitap / DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.


YÜREK Hasan (2011). “Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi”, Turkısh Studies, S.6/3 Summer/ DEMİR, Fethi (2012), Ahmet Ümit’in Bab-I Esrar’ını Postmodern Polisiye Olarak Okumak / To Read Ahmet Umit’s Bab-I Esrar As An Postmodern Whodunıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 247-257, December 2012, Ankara.
ASAN, C. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Samsun: Kardeşler Yayıncılık / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
BİLGEN, N. (1994). Çağdaş ve Demokratik Eğitim, Ankara: Milli Eğitim Basımevi / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
ÇELİKEL, A. (1999). On Sekiz Yıl Sonra YÖK ve Üniversitelerimiz, Müdafaa-i Hukuk.s 15 / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
DEMİR, M. K. (2003). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Gösterdikleri Demokratik

Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi

Üniversitesi, Ankara / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
GENÇ, S. Z., KALAFAT, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle

Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. PamukkaleÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:22 / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
GÜLMEZ, M. (2001). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, 2, Baskı, Ankara: Todaie Yayını / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
HOTAMAN, D. (2010). Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı. Kuramsal Eğitimbilim, Cilt 3 (1) / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
KARASAR, N. (2000), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
KARSLI, M. D. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegema Yayıncılık / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
OTLUCA, M. (1996). Demokratik Eğitim İlkelerinin 1968 İlkokul Programına Yansıması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1996, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
ÖZALPER, H. (2006). Matematik ve Demokrasi İlişkisinin Değerlendirilmesi.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.


ŞİMŞEK, A. (2000). Sınıfta Demokrasi, Eğitimsen Yayınları, Ankara / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
ŞİMŞEK, N. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Demokratik

Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Milli Eğitim, 190, 188-

201 / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
TAÇMAN, M. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları.

www.world-education-center.org/index.php/cjes/article/.../6/9. EriŞim Tarihi: 30.03.2012 / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.


YAĞCI, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 22, Sayı:107, 15-22 / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
YAPICI, M. (2007). Öğretmen Tutumları ve Yansımalar. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, Cilt 7, Sayı:3 / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.
YALÇIN, G. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Gösterdikleri

Davranışların Demokratikliğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya / KARA, Nazlı; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / The Opınıon Of 5th Grade Students About Classroom And Branch Teachers' Democratıc Behavıors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 259-278, December 2012, Ankara.


ABDULLAH, S. S. I. S. & HALIM, L. (2010). Development of instrument measuring the level of teachers' Pedagogical Content Knowledge (PCK) in environmental

education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 174–178 / DERMAN, Mustafa; ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlik Okuryazarlıklarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Teachers’bıodıversıty Lıteracy,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 279-289, December 2012, Ankara.


BARRAZA, L. & CUARÓN, D. A. (2004). How values in education affect children's

environmental knowledge, Journal of Biological Education, 39:1, 18-23 / DERMAN, Mustafa; ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlik Okuryazarlıklarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Teachers’bıodıversıty Lıteracy,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 279-289, December 2012, Ankara.


BLUM, N. (2008). Environmental education in Costa Rica: Building a framework for

sustainable development,?, International Journal of Educational Development, 28,

348–358. www.sciencedirect.com 08.09.2012 / DERMAN, Mustafa; ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlik Okuryazarlıklarının İncelenmesi / Investıgatıon Of Preservıce Teachers’bıodıversıty Lıteracy,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik