Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet108/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
BUKOVA, G, E. ve ALKAN, H. (2005). Yeniden Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2): 385–420 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
BÜYÜKKARAGÖZ, Ş. 1997. Program Geliştirme “Kaynak Metinler”, Geliştirilmiş 2. Baskı, Kuzucular Ofset, Konya / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.

ÇEPNİ, S., ÇİL, E. (2010). Fen ve Teknoloji Programı: İlköğretim 1 ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı (2.Baskı). Pegem Akademi, Ankara / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


DEMİREL, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, (12. Baskı) Pegem Akademi, Ankara / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
DİNDAR, H. ve YANGIN, S. (2007). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçi Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1): 185–198 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
GALLAGHER, J, J. (2000). Teaching For Understanding And Application Of Science

Knowledge, School Science And Mathematics, 100 (9), 310-319 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


GALLAGHER, J.J.ve TOBİN, K. (1987). Teacher Management And Student Engagement İn High School Science. Science Education. 71(4): 535-555 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
GÜL, Ş. ve YEŞİLYURT, S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji ve Biyoloji DersineYönelik Tutumları (Pilot Uygulama), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, 28 – 47 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


GÜLERYÜZ, H. (2008). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Programı. 1.Baskı. Pegem Akademi, Ankara/ ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
GÖMLEKSİZ, M. ve BULUT, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76–88 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
KİMPSTON, R. D. (1985).Curriculum Fidelity And The İmplementation Tasks Employed By Teachers: A Research Study, Journal Of Curriculum Studies, 17 (2), 185-195 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
KABADERE, T. (2010). Lise Biyoloji Öğretim Programlarının Cumhuriyetten Günümüze Değişimini Etkileyen Unsurlar ve Analizleri. Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
KARACAOĞLU, Ö, C. (2011). Online Eğitimde Program Geliştirme, İhtiyaç Yayıncılık. Ankara / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
KURT, S. ve YILDIRIM, N. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmenlerin Görüşleri ve Önerileri, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1): 91-104 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
MEB. (1997). Biyoloji Öğretimi. Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK/ Dünya Bankası, Milli

Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


MEB. (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
PENİCK, J.E. (1995). New Goals For Biology Education. Bioscience, 45(6): 52-58 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
SAVATYAPAN, S. (2007). Yeni Lise I (2005) Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
SÜMER, E. (1990). “Ortaöğretimde Biyoloji Programlarının Değerlendirilmesi”.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
SÖĞÜT, Ö., SÖĞÜT, D. ve AKAY, H. (2010). Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretim

Programlarının İçerik Öğesi Bakımından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29,95-112 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
THANASOULAS, D. (2001). Constructivist Learning, The Weekly Column, Article 54, April2001. Http://Www.Eltnewsletter.Com/Back/April2001/Art542001.Htm (Erişim Tarihi 02.09.12)/ ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
TOBİN, K. (1987). Forces Which Shape The İmplemented Curriculum İn High School Science And Mathematics, Teaching And Teacher Education. 3 (4): 287-298 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
ÖZAY, E. ve HASENEKOĞLU,İ. (2007). Lise–3 Biyoloji Ders Kitaplarındaki Görsel

Sunumda Gözlemlenen Bazı Sorunlar, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1): 80-91 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


ÖZTÜRK, E. (2003). Lise Biyoloji Öğretim Programının Uygulama Sürecinin Belli Faktörlere Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara: Ortadoğu TeknikÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
ÖZTAŞ, H. ve ÖZAY, E. (2004). Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde

Karşılaştıkları Sorunlar (Erzurum Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1): 69-76 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


VARIŞ, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme. Kuram ve Teknikler. Ankara: Alkım

Yayıncılık / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.


YAKIŞAN, M. (2002). Lise 3. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
YAŞAR, M, D. (2012). 9. Sınıf Kimya Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Algılanışı ve Uygulamasına Yönelik Bir İnceleme: Erzurum Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
YEŞİLYURT, S. ve GÜL, S. (2008). Ortaöğretimde Daha Etkili Bir Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen Ve Öğrenci Beklentileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1): 145-162 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
YURDAKUL, D. (2010). Etkili Biyoloji Öğretimi İçin Öğrenci ve Öğretmen Görüş ve

Beklentileri, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
YÜCEL, E, Ö. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programının Hedefler ve İçerik Açısından Farklı Ülkelerin Programlarıyla Karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII (1): 293-310 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
YÜKSEL, S. (2003). Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorunları Milli Eğitim Dergisi Sayı: 159 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan (2012), Biyoloji Dersi Yeni Ortaöğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğrenci Görüşleri* / Students’ Perceptıons Related To The Content Dımensıon Of The New Secondary Bıology Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 195-210, December 2012, Ankara.
COHEN, L., MANİON, L., & MORRİSON, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
CRESWELL, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, (2nd Ed.). CA: Sage Publications / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
ÇİLTAŞ, A., GÜLER, G., & SÖZBİLİR, M. (2012). Ülkemizde matematik eğitimi

araştırmaları: Bir içerik analizi. KUYEB, 12(1), 565-580 / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.


HART, L. C., SMITH, S. Z., SWARS, S. L., & SMITH, M. E. (2009). An examination of

research methods in mathematics education: 1995–2005. Journal of Mixed Methods

Research, 3(1) 26–41 / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
KAYHAN, M. & KOCA, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araŞtırma konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,72–81 / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
LUBİENSKY, S. T. & BOWEN, A. (2000). Who's counting? A survey of mathematics

education research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education. 31(5),

626–633. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
REED, M. K. & OWENS, D. T. (2000). Research in mathematics education. ERIC Document Reproduction Service No.482988 / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
SAVAŞ, E. (1999). Matematik öğretimi. Ankara: Kozan Ofset Yayıncılık / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.
SELVİ, K. (1996). Fen liseleri ve matematik öğretim programının değerlendirilmesi.

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 52–56, Ankara / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 211-228, December 2012, Ankara.


SÖZBİLİR, M. & KUTU, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online

[http://www.usca.edu/essays] / ÇİLTAŞ, Alper (2012), 2005-2010 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi / Content Analysıs Of The Graduate Thesıs And Dıssertatıons In Mathematıcs Educatıon In Turkey Between 2005-2010,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik