Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet102/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
CÜNDİOĞLU, Dücane (1999), Bir Siyasi proje olarak Türkçe İbadet I, Kitabevi, İstanbul / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
ÇAVDAROĞLU, Salih Zeki (10 Tem 2009), Mevlâna-Mevlevî Musıkîsi ve Semâ,

ferahnak.wordpress.com / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.


DİKİCİ, Ali (2008), Milli Şef İsmet İnönü Dönemi Laiklik Uygulamaları, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 42, ss.161-192 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
DURAN, Hakkı (25.09.2006), Türk Müziğinin Yasak Yılları, Çankırı Araştırma Sitesi,

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
DÜZDAĞ, M. Ertuğrul (2007), Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 1, Kaynak Yayınları,

İstanbul, 2. baskı / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.


ERGUNER, Kutsi (2004), Ayrılık Çeşmesi, Bir Neyzenin Yolculuğu, Çev. Arzu Açan Erguner, İletişim Yayınları, İstanbul / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
FARUKÎ, İ. R.,FARUKÎ, L. L., (1999), İslam Kültür Atlası, Çev. M. O. Kibaroğlu, Z.

Kibaroğlu, Ġnkılap Yayınları, İstanbul / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.


GENÇER, Ferruh (1994), “Mûsikî Yayımcılığı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, C. V / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
GİRAY, Ahmet (1995), Atatürk ve Musiki, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 15, ss. 279-289 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya (2010), Türkçülüğün Esasları, Yayın Hazırlığı, Bircan Çınar, Alter Yayınları, Ankara / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
GRANDA, Cemal (2011), Atatürk’ün Uşağının Gizli Defteri, Kentkitap, Ankara / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
KARAATLI, Pınar (2006), Modern Bir Gelenek: Cerrahilik, Yüksek lisans tezi, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkbilim (Etnoloji) Anabilim Dalı / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.


ÖZCAN, Nuri (1993), “Dârülelhân”, DİA, VIII, 518-520 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
ÖZDEMİR, Sinem (Aralık 2009), Türk Müziğinin Popülerleşme Sürecinde Film Müzikleri ve Sadettin Kaynak, itüdergisi/b, sosyal bilimler, Cilt:6, Sayı:1, 19-30 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
ÖZGİŞİ, Tunca (2011), Sâdettin Kaynak ve Türkçe Ġbadet Meselesi, Osmanlıdan

Cumhuriyet’e Bir Müzik Adamı Hâfız Sadettin Kaynak içinde, İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Yayınları, (Editör M. Y. Yılmaz) / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
SAİD HALİM PAŞA (1863-1921) (1985), Toplumsal Çözülme Buhranlarımız, Yayına Hazırlayan, N. Ahmet Özalp, Bir Yayıncılık, İstanbul / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
SARI, Ayhan (Ocak 1995), Cumhuriyetimiz ve Geleneksel Türk Sanat Müziği, Orkestra Dergisi, Sayı 253, http://www.muzikoloji.org / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
SİPAHİ, Sinan (Editör)(2011), Alâeddin Yavaşça, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
ŞAHİN, Ahmet (2009), Türk Musiki Tarihi, Akçağ Yay. Ankara / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
ŞEN, Yavuz (1999), Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 11 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
TOKAÇ, Murat Sâlim (2009), İstanbul ve Mûsikî, İstanbul Kültür Turizm 2008 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
Değerlendirmesi, (Editör, Ahmet Emre Bilgili), içinde, ss. 175-194 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
TOKEL, Bayram Bilge (2002), Bağımıza Gazel Düştü/Müziğe Dair, Akçağ Yayınları, Ankara / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
TURABİ, Ahmet Hakkı (2012). „Cami Musikisi’, Cami Yazıları adlı kitap içinde kitap bölümü, ss. 159-181, DİB Yayınları / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
YARMAN, Ozan (4 Şubat 2010), Alaturka Müziğin Yasaklanmasında Atatürk: Belgeler Zemininde Bir Çözümleme. http://www.ozanyarman.com/files/sataturk_ve_musiki / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.

.

AKBULUT, G. (2010). Malatya Ġİinde Nüfusun Eğitim Durumu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): pp. 115-132 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.


AKŞİT, N. (2007). Educational reform in Turkey. International Journal of Educational Development, (27), pp. 129-137 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
AKYÜZ, Y. (2001). Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
ALBAYRAK, A.S.&KALAYCI, Ş.& KARATAŞ, A. (2004). Türkiye’de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin Sosyo-Ekonomik GeliŞmiŞlik Düzeylerinin Temel BileŞenler Analiziyle İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (9), 2, pp. 101-130 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
BAŞARAN,İ.E. (1999). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Evrimi, Fatma Gök (Ed.), 75. Yılda Eğitim. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
DEMİR, C.E.& PAYKOÇ, F. (2006), Challenges of primary education in Turkey: Priorities of parents and professionals. International Journal of Educational Development, (26), pp. 640-654 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
Education at a Glance-2010 [Online] Retrieved on 10 May 2011, at URL: http://www.oecdlibrary. org10.05.2011 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
GÖK, F. (1999). 75. Yılda İnsan Yetiştirme Eğitim ve Devlet, Fatma Gök (Ed.), 75. Yılda Eğitim. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
Minister of the National Education (MONE) (2008-2009). National Education Statistics, Ankara / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
National Data Release Calendar (NDRC) [Online] Retrieved on 10 May 2011, at URL:

http://www.TSI.gov.tr/ 10.05.2011 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.


O’DWYER, J.&AKġĠT, N.&SANDS, M. (2010). Expanding educational access in Eastern Turkey: A new initiative. International Journal of Educational Development, (30), pp. 193-203 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
ÖZGEN, N. (2009). Functionality of Geography Information System (GIS) Technology in Geography Teaching: Application of a Sample Lesson. Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP), 9 (4) / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
ÖZGEN, N., OBAN, R. (2008). Yapılandırmacı Ögretimde Cografi Bilgi Sistemlerının (CBS) kullanımı ve yüksek ögretim Kademelerindeki coğrafya derslerinde Uygulanabilirliliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5) / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
ÖZGÜR, E.M. (2004). Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekânsal Dağılışı. Ankara Üniversitesi Cografi Bilimler Dergisi, 2, (2), 1-12 / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
TANDOĞAN, A. (1998). Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Eser ofset, Trabzon. TSI. (2000), Türkiye 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, TSI Matbaası, Ankara / AKBULUT, Gülpınar; ÖZGEN, Nurettin (2012), Coğrafġ Bölgelere Göre Türkġye’de Nüfusun Eğġtġm Durumu / The Educatıon Status Of Populatıon In Turkey Accordıng To Geographıcal Regıons,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012, Ankara.
AFTENPOSTEN, 19.08. 2011. “Folkeaksjon mot terrordekning“ başlıklı haber (Terör

haberleştirmesine Halk Tepkisi) / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.


AFTENPOSTEN, 25.08. 2011. “Medienes frie valg “ başlıklı haber (Medyanın özgür seçimi) / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.
AFTENPOSTEN, 04.08. 2011. “Islamdebatt tar ny retning“ başlıklı haber (İslam tartışması yeni bir yön aldı) / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.
AFTENPOSTEN, 05.08. 2011. “Snur tabloidaviser over hele landet “ başlıklı haber (Tüm ülkede tabloid gazeteler çevrildi) / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.
AFTENPOSTEN, 26.07. 2011. “Norge etter terroren “ başlıklı haber (Terörden sonra Norveç) / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.
AFTENPOSTEN, 18.10. 2011. “Frykter sensurpåstander“ (Sansür suçlamaları korkutuyor) / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.
ANDERSON, A. James (1986). Communication Research: Issues and Methods. New

York:McGraw-Hill / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.


BALCI, Şükrü, Hüsamettin Akar, Bünyamin Ayhan (2010). “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Seçim Dönemlerinde Gazete Okuma Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği. “ İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 30: 51-79 / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 27-48, December 2012, Ankara.
BASTİANSEN, G. Henrik, G. ve Hans Fredrik Dahl (2003). Norsk Mediehistorie, Oslo

Universitetsforlaget / AKÇALI, Selda; TOKER, Huriye (2012), 22 Temmuz, Oslo, Norveç: Toplum Kendini Sorguluyor Breivik Saldırısı Örnek Olayı / 22 July, Oslo, Norway: The Socıety Investıgate Itself The Case Of Breıvık Attack,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik