Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet101/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
SEVİN, V. (1982b). “Frygler” Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi 2, İstanbul: Görsel, 247-274 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
SEVİN, V. (1982c). “Lydialılar” Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi 2, İstanbul: Görsel, 275-308 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
SEVĠİN, V. (2007). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Ankara: Türk Tarih Kurumu / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.

STARKE, F. (2001). “Milattan Önce İkinci Bin Yılın Güç Dengesi İçinde Troia”, Troia-Düş ve Gerçek, İstanbul, 34-44 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.


STRABON, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: Kitap XII-XIII-XIV), (5. Baskı). Prof. Dr. A. Pekman (Çev.). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
TEKİN, O. (1998). Eski Yunan Tarihi, (2. Baskı) İstanbul: İletişim / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
TEKİN, O. (2008). Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul: İletişim / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
THUKYDİDES, Peleponnessos’lularla Atinalıların Savaşı, I. Kitap, H. Demircioğlu (Çev.) Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
VERMASEREN, M.J. (1977). Cybele and Attis the Myth and the Cult, London / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
WYCHERLEY, R.E. (1993). Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu, N. Nirven-Başgelen N. (Çev.). İstanbul. Arkeoloji ve Sanat / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
YİĞİT, T. (2003). “İlk Tunç Çağı’nın Son Evresinde Anadolu’nun Siyasal Görünümü”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 21/33, Ankara, 167-182 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
YOUNG, R.S. (1969). “Doodling at Gordion”, Archaeology 22, 270-275 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
ABÛ’L-FARAC, Bar Hebraeus (1987), Abû’l-Farac Tarihi, çev. Ömer Rıza Doğrul, II, TTK yay., Ankara 19872 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
AHMED BİN MAHMUD (2011), Selçukname, haz. Erdoğan Merçil, Bilge Kültür Sanat yay. İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
AKSOY, Bülent (1994), Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlıda Musiki, Pan yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ALTINÖLÇEK, Haşmet, (1999) “Askerî Musiki Geleneği ve Mehterhanenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci”, Osmanlı, C. 10, Yeni Türkiye yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ANADOL, Cemal-Fazile Abbasova-Nazlı Abbaslı (2007), Türk Kültür ve Medeniyeti, Bilge Karınca yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
BARDAKÇI, Murat, (1986), Maragalı Abdülkadir, Pan yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
BAŞER, Sait (1995), Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre’den Sevgi Toplumuna, Seyran yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
BOZKURT, Nebi (1994), “Davul” mad., DİA., C. 9, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul, s.53-55 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
BUNDARÎ, (Bundarî, 1999), Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, çev. Kıvameddin Burslan, TTK yay., Ankara 1992 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ERALP, T. Nejat (1999), “Osmanlı’da Mehter” Osmanlı, C. 10, Yeni Türkiye yay., Ankara, s. 741-750 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ERENDİL, Muzaffer (1992), Dünden Bugüne Mehter, Genel Kurmay Başkanlığı yay., Ankara/ VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
FARMER, Henry George (1979), “Tablhane” mad., İA., C. 11, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 604-610 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
GAZİMİHAL, Mahmut R. (1955), Türk Askerî Muzıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
İBN HALDUN, (1991), Mukaddime II, Milli Eğitim Basımevi, Çev: Zakir Kadiri Urgan, İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
KÖYMEN, Mehmet Altay (1963), “Alp Arslan Zamanı Selçuklu Saray Teşkilatı ve Hayatı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 6, Ankara, s. 1-99 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
KÖYMEN, Mehmet Altay (1976), Tuğrul Bey, Kültür Bakanlığı yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
MERÇİL, Erdoğan (2007), Selçuklularda Hükümdarlık Alametleri, TTK yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin (1987), Türk Kültür Tarihine Giriş Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri, VIII, Kültür Bakanlığı yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ÖZAYDIN, Abdülkerim (2007), “Nevbet” mad., DİA., C. 33, Türkiye Diyanet Vakfı yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ÖZCAN, Nuri (2003),“Mehter” mad., İA., C. 28, Türkiye Diyanet Vakfı yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
ÖZTUNA, Yılmaz (1976), “Mehterhane” mad., Türk Ansiklopedisi, C. 23, Milli Eğitim Basımevi, Ankara/ VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
RÂVENDÎ (1999), Râhatü’s-Sudûr, çev. Ahmet Ateş; I, TTK yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
REŞİDÜ’D-DİN FAZLULLAH (2010), Cami’ü’t-Tevârih Selçuklu Devleti, çev. Erkan Göksu- H. Hüseyin Güneş, Selenge yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
SADRUDDİN HÜSEYNÎ (1943), Ahbârü’d-devleti’s-Selçukiyye, trc. Necati Lügal, TTK yay., Ankara/ VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
SCHEFER, Charles (1998), Antoine Galland-İstanbul’a ait Günlük Hatıralar (1672-1673), çev. Nahid Sırrı Örik, TTK yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
SÜRYANÎ MİHAİL (1944), Süryanî Patrik Mihail’in Vekayinâmesi, çev. H. D. Andreasyan, II, TTK Ktp.’nde 44-2 no’lu basılmamış nüsha / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
SOLMAZ, Sefer (2001), “Danişmendliler”, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
SOLMAZ, Sefer (2001), Danişmendliler Devleti ve Kültürel Mirasları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü), Konya / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
TANERİ, Aydın (1963), “Müsâmeretü'l – Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 6, Ankara, s. 1-99 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
TERZİBAŞI, Atâ (1975), Kerkük Hoyrat ve Manileri, Ötüken yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
TURAN, Osman (1980), Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Dergah yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
TURAN, Osman (2005), Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ötüken yay., İstanbul / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
Türk Ansiklopedisi, “Nevbet” mad., C. 6, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1985 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
USLU, Recep (2002), “Selçuklularda Müzik ve Literatürü”, Türkler, C. 6, Yeni Türkiye yay., Ankara, 162-173 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı Devlet Teşkilatında Medhal, TTK yay., Ankara / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.

YAZICI, Nesimi (2005), Türk Medeniyeti Tarihi, Anadolu Üni. Yay. Eskişehir / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.


YEKTA, Rauf (1331), “Eski Türk Musikisine Dair Tarihi Tetebbular” Milli Tetebbular Mecmuası, Cilt:1, Sayı:3, İstanbul, s. 457-464 / VURAL, Timur; GÖHER VURAL, Feyzan (2012), Büyük Selçuklularda Nevbet Geleneği / Naubat Tradıtıon In Great Seljuks, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 563-576, December 2012, Ankara.
Ağız Araştırmaları Bilgi ġöleni’nde Mukim Sağır tarafından tebliğ edilen “Ağız Araştırmalarında Çevriyazı” / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
BURAN, Ahmet, “Keban, Baskil, Ağın Yöresi Ağızları” / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
CAFEROĞLU, Ahmet, “Anadolu Ağızlarındaki Metathese Gelişmesi”, TDAY-B 1955 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
ECKMANN, Janos, “Türkçede –d,-t,-n Seslerinin Türemesine Dair”, TDAY-B 1955 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
ERGİN, Muharrem, Türk Dilbilgisi, İstanbul 1989 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
GÜLENSOY, Tuncer. Kütahya ve Yöresi Ağızları, Ankara 1988 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.KORKMAZ, Zeynep, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Ankara 1994 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
SAĞIR, Mukim, “Anadolu Ağızlarında Ünsüzler”, TDAY-B, 1995 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler / Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) III Consonants, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 577-589, December 2012, Ankara.
AKGÜN, Seçil, Türkçe Ezan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü AraŞtırmaları Dergisi, Cilt:13, Sayı:24 / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
AKSOY, Bülent (2009), Cüneyt Orhon Anlatıyor: Radyo Günlerim, Pan Yayıncılık, İstanbul / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.
AKSU, Cahit (2010), Türk Müzik Devrimine Güncel Bakış, Sonuçtan Sürece Süreçten

Günümüze Yeni Çıkarımlar, Sanat Dergisi, e-dergi.atauni.edu.tr.. / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 7, p. 1-13, December 2012, Ankara.


AYDEMİR, Şevket Süreyya (1966), Tek Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul / ADIGÜZEL, Adnan (2012), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Müziğinde Batılılaşma Faaliyetleri Ve Türk Müziği’nin Yasaklı Yılları / Westernızatıon Of Turkısh (Classıc) Musıc From Ottoman Empıre To Turkısh Republıc And Prohıbıted Years Of Turkısh Musıc,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti