Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet100/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul, 1977 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
FORTNA, Benjamin C, İmperial Clasroom, İslam, the state and education in the late Otoman Empire, Oxford, 2003 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
KAZICI, Ziya, Osmanlı Vakıf Medeniyeti, İstanbul, 2003 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
KODAMAN, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1991 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
KODAMAN, Bayram - SAYDAM, Abdullah, “Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
MAHMUD CEVAD İBNÜ’Ş - ŞEYH NAFİ, Maarif - i Umumiye Nezareti Tarihçe - i Teşkilat ve Ġcraatı, Yayına Hazırlayan: Mustafa Ergün, Tayyip Duman, Sebahattin Arıbaş, Hüseyin Dilaver, Ankara 2002 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
SAKAOĞLU, Necdet, Osmanlı Eğitim Tarihi, İstanbul, 1993 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
TAKVİMİ VEKAYİ, İkinci sene, No.403, 29 Zilkade 1327/29 Teşrini Sani 1325/12 Aralık 1909/ TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.
UNAT, Faik Reşat, Türkiye’de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara, 1964 / TÜRK, İbrahim Caner (2012), Osmanlı Devleti’nde Maarifin Teşmiline Dair Bir Vesika / A Documentary On The Spread Of The System Of Educatıon In Ottoman Empıre, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 513-522, December 2012, Ankara.

BOGDANOV, Vladimir, (1944). Puteşestviye Afanasia Nikitina. Moskva, Leningrad, vıp. 6, 330-336 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.


BOLŞAYA SOVETSKAYA ENTSİKLOPEDİYA, (1954). Т. 29, Моskva, 619-620 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
HOJENİYE ZA TRİ MORYA AFANASİA NİKİTİNA, (1980). Моskva / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
İZBORNİK POVESTİ DREVNEY RUSİ, (1986). Моskvа / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
КARAMZİN, Nikolay, (1817). İstoriya gosudarstva Rossiyskogo. SPb., т. 6, 344-346, primeç. 639 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
МİNAYEV, İvan, (1882). Ctaraya İndiya. Zametki na Hojeniye Afanasia Nikitina. SPb, 1 (оtd. оtt. iz JMNP. Zа 1881, № 6-7 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
SREZNEVSKİY, İzmail, (1856). Hojeniye za tri morya Afanasia Nikitina v 1466-1472 gg. // Uçen. .zap. II im. АN. SPb., t. 2, vıp. 2 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
ТRUBETSKOY, Nikolay, (1926). Hojeniye Afanasiya Nikitina kak literaturnıy pamyatnik // Verstı, № 1 (pereizd. V kn.: Semiotika / Sost., vstup. St. İ оbşç. Red. YU.S. Stepanova..М., 1983, s. 437-461 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
ZAVADOVSKİ, Yuri, (1954). "K voprosu o vostoçnıh slovah v "Hojenii za tri morya" Afanasia Nikitina (1466-1472) ", Trudı instituta vostokovedeniya (Akademiya nauk Uzbekskoy SSR), Baskı III, sayfa 139-140 / ÜNAL, Kerami (2012), 15. Yüzyılda Rus Tüccar Afanasiy Nikitin’in "Üç Deniz Ötesine Seyahat" Notları / The Russıan Merchant Afanasy Nikitin's Notes In The 15th Century, A Journey Beyond The Three Seas" «Хождение За Три Моря» Афанасия Никитина, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 535-549, December 2012, Ankara.
AKARCA, A. (1998). Şehir ve Savunma, Ankara: Türk Tarih Kurumu / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
AKURGAL, E. (1995). Phrygische Kunst, Ankara / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
AKURGAL, E. (2000). Anadolu Uygarlıkları, (7. Baskı). İzmir: Net / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BAYNE, N. (2000). “The Grey Wares of North-West Anatolia: In The Middle and Late Bronze Age and The Early Iron Age and Their Relation to The Early Grek Settlements”, Asia Minor Studien Band 37, Bonn / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BEAN, G.E. (1997). Eskiçağda Ege Bölgesi, (2. Baskı). İstanbul: Arion / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BECKS, R. (2004). “Troia: Son Tunç Cağı”, Arkeo Atlas 3, 70-75 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BLEGEN, C.W. (1963). “The Coming of the Greeks: II. The Geographical Distribution of Prehistoric Remains in Greece”, American Journal of Archaeology 32/2, 146-154 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BLEGEN, C.W. (1975a). “Troy VII”, Cambridge Ancient History II/2, Chapter XXI (c),Cambridge, 161-164 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BLEGEN, C.W. (1975b). “The Expansion of The Myceanean Civilization”, CambridgeAncient History II/2, Chapter XXII, Cambridge, 165-187 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
BOARDMAN, J. (1964). The Greek Overseas: The Early Colonies and Trade, Thames and Hudson, London / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
CASKEY, J.L. (1973). “Greece and the Aegean Islands in the Middle Bronze Age” Cambridge Ancient History II/1, Chapter IV (a), Cambridge, 117-140 ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.

COOK, J.M. (1975). “Greek Settlement in the Eastern Aegean and Asia Minor” Cambridge Ancient History II/2, Chapter XXXVIII, 773-804 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.


ÇAPAR, Ö. (1979a). “ Roma Tarihinde Magna Mater (Kybele) Tapınımı”, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 29/1-4, 167-190 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
ÇAPAR, Ö. (1979b). “Anadolu’da Kybele Tapınımı”, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 29/1-4, 191-210 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
ÇAPAR, Ö. (1982). “Ahhiyava Sorunu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi XIV, 387-413 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
DİCKİNSON, O. (1994). The Aegean Bronze Age, Cambridge: Cambridge University Press / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
HUXLEY, G.L. (1960). Achaens and Hittites, Oxford ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
HERODOTOS, Herodot Tarihi, Müntekim Ökmen, (Çev.). (Üçüncü Basım). İstanbul: Remzi / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
HOMEROS, İlyada, Azra Erhat- A Kadir (Çev.). (13. Basım) İstanbul: Can / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
IŞIK, F. (2009). “Anadolu Ion Uygarlığı, “Kolonizasyon” ve “Doğu Hellen” Kavramlarına Eleştirel Bir Bakış” Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 35, 53-80, Ankara / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.

IŞIK, F. (2006). “Phryg Dini, Tektanrıça Matar Kubeleya”, Arkeo Atlas 5, 47 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.


İPLİKÇİOĞLU, B. (1997). Eskibatı Tarihi I, Giriş, Kaynaklar, Bibliografya, Ankara: Türk Tarih Kurum / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
KORFMANN, M. (2001). “Yüksek Troia Kültürü (Troia VI ve VIIa): Bir Anadolu Kültürü”, Düş ve Gerçek: Troia, İstanbul: Homer. 395-406 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
MANSEL, A. F. (1988). Ege ve Yunan Tarihi, (5. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.

MELLAART, J. (1958). “The End of the Early Bronze Age in Anatolia and the Aegean”, American Journal of Archaeology 62/1, 9-33 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.


MELLİNK, M.J. (1986). “West Anatolian Cultures of the Bronze Age: Discoveries and Interpretation, 1881-1981”, IX. Türk Tarih Kongresi I. cilt, Ankara: Türk TarihKurumu. 93-98 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
MEMİŞ, E. (1987). “Eskiçağın Birinci Dünya Savaşı ile Yakınçağın Birinci Dünya Savaşı’nda Boğazlar’ın Oynadığı Tol ve Türkiye” Askeri Tarih Bülteni 22, 91-96 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
MEMİŞ, E. (1995). “Aka Medeniyetinin Doğuşu, Gelişmesi ve Çöküşü”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi 3, 41-54 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
MEMİŞ, E. (2005). Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya: Çizgi / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
MEMİŞ, E. (2009). Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi, Konya: Çizgi / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
MOUNTJOY, P.A. “Troia VII Reconsidered”, Studia Troica 9, 295-346 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
NAUMANN, F. (1983). “Die Ikonographie der Kybele ın der Phrygischen und Griechischen Kunst”, Istanbuler Mitteilungen Beiheft, 28, Tübingen / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
NİEMEİER, W.D. (2001). “Tunç Çağı’nda Milet: Ege ile Anadolu Arasında Köprü” A. Akkaya (Çev.) TEBE Bülten 12, 18 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
ÖZGÜNEL, C. (1984). “Batı Anadolu ve İçerlerinde Miken Etkinlikleri”, Belleten XLVII/187, 697-743 / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
ÖZKAYA, V. (1992). İÖ. Erken Birinci Binde Frig Boyalı Seramiği Doğu-Batı Siyasal ve Kültürel İlişkiler, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
ROLLER, L. (1999). In Search of God the Mother, London / ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 551-562, December 2012, Ankara.
SEVİN, V. (1982a). “Anadolu’da Yunanlılar” Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi 1-2, İstanbul: Görsel, 210-246/ ÜNSAL,Veli (2012), M.Ö. II. Ve I. Bin Yılda Yunan Ve Anadolu Halkları Arasındaki İlişkiler / The Relatıons Of Hellens And Anatolıa’s People In 1st And 2nd Mıllennıum B.C,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik