Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet10/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

Geçmişten Geleceğe Balya,Balya Kaymakamlığı Kültür Yayınları Araştırma Dizisi: 1, yy. 2008 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

AYDIN, İbrahim.“Madencilik-Şehirleşme İlişkilerine Farklı Bir Örnek: Balya”, Marmara Coğrafya Dergisi, S: 12, (2006), s. 133–147 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

AYNİ, Mehmed Ali.Canlı Tarihler Hatıralarım, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1945 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

AYNİ, Mehmed Ali.Hatıralar, (Haz. İsmail Dervişoğlu), Yeditepe Yayınları, İstanbul 2009 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

Yurt Ansiklopedisi,“Balıkesir”, C. II, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982, s. 1102–1118 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

BAYRAKTAROĞLU, Şevki - EMRE, Gültekin.“Balya Kurşun Madenleri üzerinde Fransız Emperyalizmi-Balya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Madenin Dünü-Bugünü”, Ülke Dergisi, S: 9, (1979), s. 146–167 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

GÜNEL, İbrahim. “Bir Tarih Madeni: Balya”, Radikal, 21 Mayıs 2002 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

Hüdavendigar Salnamesi,Bursa 1324 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

KARAKIŞLA, Yavuz Selim.“Osmanlı Sanayi İşçi Sınıfının Doğuşu 1839–1923”, (Der. D. Quataert-E.J. Zürcher), Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne İşçiler, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s. 27–54 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

KARAL, Enver Ziya.Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, DİE Yayınları, Ankara 1997 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

Kaynak,C. 3, S: 29, (1935), s. 666–667 1997 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

KESKİN ŞİMŞEK, Yasemin(2005). Balya Madenleri, BAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

MUTAF, Abdülmecit. Salnamelere Göre Karesi (1847–1922), Zağanos Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Balıkesir 2003 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

SU, M. Kamil. Balıkesir Madenleri, Balıkesir Halkevi Yayınları, İstanbul 1939 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

ŞİMŞİR, Nahide.“Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Balya Kazası’nın Demografik Durumu”, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, S: 8, (2009), s. 155–172 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

WEBER, Max.Şehir Modern Kentin Oluşumu, Çev.: Musa Ceylan, 4. Baskı, Bakış Yayınları, İstanbul 2003 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

YILMAZ DEMİRASLAN, Nihal(2009). Temettuat Defterlerine Göre Balya Kazası Şamlı, Ilıca Danişmend, Evciler, Akbaş ve Koyuneri Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, BAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 41-54, Winter 2010, Ankara.

ALPTEKİN, Ali Berat (2002 ), Dede Korkut Hikâyelerinde Kalıp İfadeler, (Haz. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz )İslamiyet Öncesi Türk Destanları, Ötüken Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
BANARLI, Nihad Sami ( 1997 ), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi C. 1, MEB Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
BAYAT, Fuzuli ( 2007 ), Türk Mitolojik Sistemi 2, Ötüken Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
DUYMAZ, Ali ( 1996 ), Kıpçak Sahası Türk Destanlarında Bir Oğuz Alpı: Salur Kazan, Milli Folklor / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
DUYMAZ, Ali ( 1997 ), Bir Destan Kahramanı Salur Kazan, Ötüken Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.

DUYMAZ, Ali ( 2002 ), “Dede Korkut Kitabı‟nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, ( Haz. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz), Ötüken Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.


ERGİN, Muharrem ( 1997 ), Dede Korkut Kitabı I-II, TDK, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
GÖKYAY, Orhan şaik ( 2000 ) , Dedem Korkudun Kitabı, MEB Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
GÜLENSOY, Tuncer ( 2002 ), Manas Destanı, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
İslam Ansiklopedisi ( 1997 ), C. 3, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
GÜLMEN, Nuriye, Axel Olric‟in Yasaları Işığında Salur Kazanun Evi Yağmalandugı Boyu Beyan Eder‟ isimli Hikâyenin Okunması, Milli Folklor, Himmet Biray Özel sayısı, S. 79 / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
İNAN, Abdülkadir ( 1998 ), Makaleler ve İncelemeler 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
İNAN, Abdülkadir (2001 ), Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
KAPLAN, Mehmet ( 2004 ), Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, Dergâh Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
KAPLAN, Mehmet ( 2005 ), Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
KOÇ, Adem ( 2009 ), Azerbaycan Sahasında Derlenen „Deli Çoban‟ Destanı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
NISANBAYEV, Abdimalik ( 2000 ), Kazakistan‟da Dede Korkut, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.

ÖGEL, Bahaeddin ( 1998 ), Türk Mitolojisi 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.


ÖGEL, Bahaeddin ( 2006 ), Türk Mitolojisi 2, Türk Tarih Kurumu, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
ÖZSOY, Bekir Sami ( 2006 ), Dede Korkut Kitabı, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
SAKAOĞLU, Saim ( 1998 ), Dede Korkut Kitabı I-II, Selçuk Ünv. Yay., Konya / BARS, Mehmet Emin (2010), Salur Kazan’ın Evi Yağmalandığı Boy’da Salur Kazan Ve Çoban / Salur Kazan And Herdman In Salur Kazan‟In Evi Yağmalandığı Boy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 55-63, Winter 2010, Ankara.
AĞCA, H. (1999). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
AKALIN, Mehmet vd (2001). Türk dili ve kompozisyon bilgileri, Ankara: Yargı Yayınları / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
AYDIN, Mehmet Zeki (2000). Arapçayı nasıl öğretelim? Din öğretiminde yeni yaklaşımlar. İstanbul:MEB Yayınları / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
BAĞCI, Hasan (2011) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretleri ile Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi, Turkish Studies Volume 6/1 Winter: 672-684 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
CEMİLOĞLU, M. (2004). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Aktüel Yayınları. Demirel, Özcan (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
DEMİRCAN, Ömer (2001). Yazım: Sözel karşıtlıkların görsel ayrımı, bileşik sözcüklerin yazımı, yazım ve sorunları bilimsel kurultayı bildirileri. Ankara: Dil Derneği Yayınları / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
GÜLER, Metin (2008), Türkçe imla öğretiminde yaşanan karmaşada imla kılavuzlarından kaynaklanan sorunlar. Bahçeşehir Üniversitesi-MEB Türkçe Öğretimi Kongresinde sunulan bildiri. İstanbul, Yayımlanmamış Bildiri, s.1-14 /ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
KARADÜZ, Adnan (2008). "Yazı" ve "yazım" kavramlarının dilin ses ve anlam öğeleriyle ilişkisi. Turkish Studies Volume 3/6 Fall 2008 - Special Volume, 422-448 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
KARAGÜL, Sedat (2010), İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programında Belirtilen Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
KARAKUŞ, İdris (2005). Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Can Yayınevi.Kavcar, Cahit, vd. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım (2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.Kolaç, Emine (2009). Öğretmen adaylarının Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu kullanmakonusundaki tutum ve görüşleri, Türk Dili (691), ─50-60 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
ÖZBAY, Murat (2002), “Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi”, Prof. Dr. Sadık Tural Armağanı, s172-187 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
ÖZBAY, M., Melanlıoğlu D. (2008), Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: V, Sayı:I, 30-45 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
ÖZKAN, Nevzat (2001), Türkçede Birleşik Kelimelerin Yazımı, Türk Yurdu, (161-163) 2-3, 349-355 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
PARLAKYILDIZ, Hayrettin (2008). Atatürk ve İmla, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 3/6 Fall, 536-547 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
PİLANCI, Hülya vd. (2003). Türk Dili. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
SAĞIR, Mukim (1999). Dilbilim ve Türk dil bilgisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
SAĞIR, Mukim (2002). İlköğretim okullarında Türkçe dil bilgisi öğretimi, 1. baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 1, p. 1-24, Summer 2011, Ankara.
SANCAK, Ş., ALVER M., DURUKAN E., (2009) Türk Dil Kurumunun İmlâ/Yazım Kılavuzlarındaki Değişiklikler Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1): 117-130 / ERKINAY, Hadra Kübra (2011), Türkçe Öğretmenlerinin Yazım Kılavuzu Kullanma Konusundaki Tutum Ve Görüşleri /Attıtudes And Comments Of Turkısh Language Teachers On Use Of Dıctıonary Of Spellıng,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik