Jahon tarixiDownload 2.02 Mb.
bet41/42
Sana11.01.2017
Hajmi2.02 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

qilinishi.

20-aprel — Turkiya Respublikasi konstitutsiyasining qabul qilinishi.

1924—1927-yillar — Xitoydagi birinchi inqilobiy fuqarolar urushi.

1925-yil


12-mart — Sun-Yatsenning vafot etishi.

26-aprel — feldmarshal Gindenburgning Germaniya Respublikasi prezidentligiga

saylanishi.

1-iyul — Guanchjou hukumatining Xitoy Respublikasi milliy hukumatiga

aylantirilishi.

3-dekabr — Eron ta’sis majlisi tomonidan Kojarlar sulolasining ag‘darilishi va

Rizoshoh Pahlaviyning shoh deb e’lon qilinishi.

1926-yil


24-aprel — hujum qilmaslik va betaraflik to‘g‘risidagi sovet-german bitimining

tuzilishi.

1927-yil

12-aprel — Chan Kayshining aksilinqilobiy to‘ntarishi.

27-may — Buyuk Britaniya bilan SSSR o‘rtasida diplomatik munosabatlarning

to‘xtatilishi.

1-avgust — Xitoyda ikkinchi fuqarolar urushining boshlanishi.

1928-yil


Yanvar — qishloqqa «g‘alla»ning ortiqchasini tortib olish maqsadida favqulodda

choralar siyosati o‘tkazilishining boshlanishi. Rossiyada kollektivlashtirishga

o‘tilishi.

349


2-aprel — yapon qo‘shinlarining Xitoydagi Shandun provinsiyasiga bostirib

kirishi.


1929-yil

3-oktabr — Buyuk Britaniya bilan SSSR o‘rtasida diplomatik munosabatlarning

tiklanishi.

24-oktabr — AQSHda birja tanazzuli. Jahon iqtisodiy inqirozining boshlanishi.

1930-yil

Yanvar — SSSRda «yalpi kollektivlashtirish» va «quloqlarni sinf sifatida tugatish

» boshlandi.

25-yanvar — Hindistonda Mustaqillik kunining e’lon qilinishi.

1931-yil

14-aprel — Ispaniyada monarxiyaning ag‘darilishi. Respublikaning e’lon qilinishi.

8-sentabr — yapon qo‘shinlarining Manjuriyaga bostirib kirishi.

7-dekabr — ishsizlarning Vashingtonga birinchi milliy yurishi.

9-dekabr — Ispaniyada respublika konstitutsiyasining qabul qilinishi.

1932-yil


9-mart — Manchjou-Go davlatining e’lon qilinishi.

29-noyabr — hujum qilmaslik haqida sovet – fransuz paktining imzolanishi.

1933-yil

30-yanvar — Gitlerning reyxskanslerlikka tayinlanishi. Germaniyada fashistik

diktatura o‘rnatilishi.

27-fevral — Berlinda fashistlar tomonidan reyxstag binosining yoqib yuborilishi.

27-mart — Yaponiyaning Millatlar Ligasidan chiqishi.

14-oktabr — Germaniyaning Millatlar Ligasidan chiqishi.

16-noyabr — SSSR bilan AQSH o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilishi.

1934-yil


19-may — Bolgariyada davlat to‘ntarishi va fashistik diktatura o‘rnatilishi.

25-iyul — Avstriyada fashistlar fitnasi.

2-avgust — Gitlerning «german xalqining fyureri va reyxkansleri» deb e’lon

qilinishi.

18-sentabr — SSSRning millatlar Ligasiga kirishi.

1935-yil


2-mart — Fors davlatiga yangi rasmiy nom — Eron nomining berilishi.

31-avgust — AQSHda «Betaraflik haqida qonun»ning qabul qilinishi.

350

11-oktabr — Millatlar Ligasi tomonidan Efiopiyaga bostirib kirganligi uchunItaliyaga iqtisodiy sanksiyalar qo‘llash haqida qaror qabul qilinishi.

13-dekabr — Misrda 1923-yilgi konstitutsiyaning tiklanishi.

1936-yil

7-mart — Germaniya qo‘shinlarining Reyn viloyatiga bostirib kirishi va

Germaniya tomonidan Lokarno bitimining buzilishi.

18-iyul — Ispaniyada 1936-yil iyuldan 1939-yil martgacha davom etgan fuqarolar

urushi boshlanishiga olib kelgan fashistlar isyonining boshlanishi.

26-avgust — Angliya va Misr o‘rtasida ittifoqchilik va ingliz istilochi qo‘shinlarining

Misrda qoldirilishi to‘g‘risidagi bitimning tuzilishi.

25-oktabr — «Berlin – Rim» ittifoqining rasmiylashtirilishi.

1937-yil

20-mart — Ispan respublikachi qo‘shinlari tomonidan Gvadalaxara ostonasida

isyonchi va interventlarning tor-mor keltirilishi.

Iyun — Qizil armiyada ommaviy terrorning boshlanishi.

7-iyul — Yaponiyaning Xitoyga bostirib kirishi va yapon-xitoy urushining

boshlanishi.

1937—1938-yillar — SSSRda ommaviy qatag‘on.

1938-yil


12-mart — Avstriyaning Germaniya qo‘shinlari tomonidan bosib olinishi

(Avstriyaning «anshlyus» qilinishi).

29-iyul — 11-avgust — SSSR hududiga bostirib kirgan yapon qo‘shinlarining

Hasan ko‘lida tor-mor keltirilishi.

28-sentabr — Germaniyada harbiy safarbarlikning boshlanishi.

29—30-sentabr — Myunxen bitimining imzolanishi.

30-sentabr — Angliya va Germaniya o‘rtasida hujum qilmaslik va bahsli masalalarni

tinch yo‘lga solish to‘g‘risidagi deklaratsiyaning imzolanishi.

10-noyabr — Turkiya Respublikasi asoschisi va birinchi prezidenti Kamol

Otaturkning o‘limi. Ismet Inenyuning prezident qilib saylanishi.

6-dekabr — Fransiya va Germaniya o‘rtasida hujum qilmaslik va bahsli masalalarni

tinch yo‘lga solish to‘g‘risidagi deklaratsiyaning imzolanishi.

1939-yil

27-fevral — Angliya va Fransiya tomonidan Ispaniyadagi Franko fashistlar

hukumatining tan olinishi.

12-mart — Sovet – fin urushining tugashi.

15-mart — Germaniya qo‘shinlarining Chexiyani bosib olishi.

22-may — Yaponiyaning Germaniya va Italiya bitimiga qo‘shilishi («Po‘lat

bitim»).

11-may — 31-avgust — Yaponiyaning Xalxin-Golda Mongoliya Xalq Respublikasi

hududiga bostirib kirishi.

351


23-avgust — SSSR va Germaniya o‘rtasida hujum qilmaslik to‘g‘risidagi

bitimning 10 yilga imzolanishi.

1-sentabr — fashistlar Germaniyasining Polshaga bostirib kirishi.

3-sentabr — Fransiya va Angliyaning Germaniyaga urush e’lon qilishi.

17-sentabr — SSSR qo‘shinlarining Polsha hududiga kiritilishi.

22-sentabr — Brest — Litovskda Polshani tor-mor keltirish operatsiyasining

tugatilishi sharafiga sovet va nemis qo‘shinlarining qo‘shma paradi o‘tkazildi.

28-sentabr — SSSR va Germaniya o‘rtasida do‘stlik va chegaralar to‘g‘risida

shartnoma imzolandi.

30-noyabr — Sovet-fin urushining boshlanishi. 1940-yil 12-martgacha davom etdi.

13-dekabr — Millatlar Ligasi SSSRni agressiyachi davlat deb e’lon qilib, uni

Ligaga a’zolikdan chiqardi.

1940-yil

9-aprel — Germaniya qo‘shinlarining Daniya va Norvegiyaga bostirib kirishi.

19-may — Germaniya qo‘shinlarining Belgiyaga (28-mayda Belgiya armiyasi

taslim bo‘ldi) va Gollandiyaga (14-mayda Gollandiya armiyasi taslim bo‘ldi)

bostirib kirishi.

26-may — 3-iyun — Dyunkerkda ingliz va fransuz qo‘shinlarining evakuatsiya

qilinishi.

14-iyun — nemis-fashist qo‘shinlarining Parijni ishg‘ol qilishi.

1-iyul — 19-avgust — Italiya qo‘shinlarining Shimoliy Afrikadagi hujumi.

13-avgust — Germaniya aviatsiyasining Angliyaga ommaviy hujumlarni boshlashi

(«Angliya uchun jang»).

16-sentabr — AQSHda umumiy harbiy majburiyat to‘g‘risidagi qonunning

qabul qilinishi.

27-sentabr — Berlinda Germaniya, Italiya va Yaponiya tomonidan fashist

davlatlari Uch tomonlama bitimining imzolanishi.

12-oktabr — fashist qo‘shinlarining Ruminiyaga bostirib kirishi.

28-oktabr — Italiyaning Gretsiyaga bostirib kirishi.

14—19-noyabr — Germaniya aviatsiyasining Birmingem va Koventrini bombardimon

qilishi.

18-dekabr — Gitler tomonidan SSSRga qarshi urush to‘g‘risidagi 21-son direktiva

(«Barbarossa rejasi»)ning imzolanishi.

1941-yil


11-mart — AQSH kongressi tomonidan «Qurol-yarog‘ni qarzga yoki ijaraga

berish (lend-liz) to‘g‘risida»gi qonunning qabul qilinishi.

5-aprel — Germaniya va ittifoqchilari qo‘shinlarining Yugoslaviya va Gretsiyaga

bostirib kirishi.

13-aprel — Yaponiyaning SSSR bilan o‘zaro betaraflik to‘g‘risidagi bitimni

imzolashi.

352

22-iyun — Germaniyaning SSSRga hujum qilishi. 1905—1918-yillarda tug‘ilganharbiy xizmatga majburlarni safarbar qilishning boshlanishi.

12-iyul — SSSR va Buyuk Britaniya o‘rtasida Germaniyaga qarshi birga harakat

qilish to‘g‘risidagi bitimning imzolanishi.

29-sentabr — 1-oktabr — SSSR, AQSH va Buyuk Britaniya vakillarining

Moskvadagi konferensiyasi.

7-noyabr — AQSH prezidentining SSSRga lend-liz bo‘yicha harbiy va moddiy

yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi deklaratsiyasi.

6-dekabr — Angliyaning Finlandiya, Vengriya va Ruminiyaga urush e’lon qilishi.

7-dekabr — Yapon flotining Pirl-Xarborga hujumi.

8-dekabr — Angliyaning Yaponiyaga urush e’lon qilishi.

11-dekabr — Germaniya, Italiya va Yaponiya tomonidan AQSH va Angliyaga

qarshi urushda hamkorlik qilish to‘g‘risidagi bitimning imzolanishi.

1942-yil

1-yanvar — Vashingtonda 26 davlat tomonidan Uch tomonlama bitim davlatlari

— Germaniya, Italiya va Yaponiyaga qarshi urushda hamkorlik qilish

to‘g‘risidagi bitimning imzolanishi.

22-avgust — Braziliyaning Germaniya va Italiyaga urush e’lon qilishi.

23-oktabr — Angliya qo‘shinlarining Al-Alamayn (Misr) ostonasida hujumga

o‘tishi.

8-noyabr — Angliya-Amerika qo‘shinlarining Shimoliy Afrika portlariga tushirilishi.

1943-yil

10-yanvar — Stalingrad ostonasida Paulyus qo‘mondonligidagi qo‘shinlar

guruhining qurshovga va asirga olinishi.

13-yanvar — Germaniyada yalpi safarbarlikning e’lon qilinishi.

17-iyul — fevral — Stalingrad jangi. Ikkinchi jahon urushida hal qiluvchi

burilishning yasalishi.

24—28-iyul — Italiyada fashist hukumatining ag‘darilishi va Mussolinining

hibsga olinishi.

8-sentabr — Italiyaning taslim bo‘lishi.

13-sentabr — Italiya (Badolo hukumati)ning Germaniyaga urush e’lon qilishi.

19—30-oktabr — SSSR, AQSH va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlarining

Moskvadagi konferensiyasi.

28-noyabr — 1-dekabr — SSSR, AQSH va Buyuk Britaniya hukumat

rahbarlarining Tehron konferensiyasi.

1944-yil

26-mart — sovet qo‘shinlarining Prut daryosi bo‘ylab SSSR davlat chegarasiga

chiqishi.

4-iyun — ittifoqchilar qo‘shinlarining Rimga kirishi.

353

6-iyun — ittifoqchilar qo‘shinlarining Fransiyaga tushirilishi. Ikkinchi frontningochilishi.

19-oktabr — Germaniyada 16 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan aholiga harbiy

safarbarlikning e’lon qilinishi.

1945-yil


4—11-fevral — SSSR, Buyuk Britaniya va AQSH hukumat rahbarlarining Qrim

(Yalta) konferensiyasi.

23-fevral — Turkiyaning Germaniya va Yaponiyaga urush e’lon qilishi.

1-aprel — 21-iyun — Amerika qo‘shinlarining Okinava orolini egallashi.

16-aprel — 8-may — Berlin uchun jang.

25-aprel — sovet va amerika qo‘shinlarining Torgau (Elba bo‘yidagi) shahri

yaqinida uchrashuvi.

30-aprel — Gitlerning o‘z joniga qasd qilishi.

2-may — vermaxt Berlin gruppirovkasining tor-mor qilinishi.

8-may — Karlsxortda Germaniya qurolli kuchlarining so‘zsiz taslim bo‘lishi

to‘g‘risidagi hujjatning imzolanishi.

9-may — fashistlar Germaniyasi ustidan g‘alaba qozonilgan kun.

15-may — Yaponiya hukumati tomonidan Gitler Germaniyasi bilan tuzilgan

bitimlarning bekor qilinishi.

24-may — AQSH prezidenti Trumen tomonidan Yaponiyaga qarshi atom

bombasini jangovar ravishda qo‘llash to‘g‘risidagi buyruqning imzolanishi.

16-iyun — AQSHda atom bombasining sinov sifatida portlatilishi.

26-iyun — San-Fransiskodagi konferensiyada BMT Nizomining imzolanishi.

17-iyul — urush tugaganidan so‘ng demobilizatsiya qilingan askarlarning

birinchi esheloni Toshkentga keldi.

17-iyul — 2-avgust — uch davlat — SSSR, Buyuk Britaniya va AQSH rahbarlarining

Potsdam konferensiyasi.

8-avgust — AQSH, Angliya va Fransiya hukumatlari tomonidan Yevropa

mamlakatlarining bosh harbiy jinoyatchilarini sud qilish uchun Xalqaro harbiy

tribunalni ta’sis etish to‘g‘risidagi bitimning imzolanishi.

9-avgust — SSSRning Yaponiyaga qarshi urushga kirishi.

21-avgust — AQSHning lend-liz bo‘yicha qurol-yarog‘ yetkazib berishni

to‘xtatishi.

2-sentabr — Yaponiya vakillari tomonidan Tokioda yapon qurolli kuchlarining

so‘zsiz taslim bo‘lishi to‘g‘risidagi hujjatning imzolanishi.

3-sentabr — Ikkinchi jahon urushining tugashi.

24-oktabr — BMT Nizomining kuchga kirishi. Bu kun Birlashgan Millatlar

Tashkiloti tashkil topgan kun sifatida nishonlanadi.

1946-yil


1945-yil 20-noyabr — 1946-yil 1-oktabr — Asosiy harbiy jinoyatchilar ustidan

Nyurenberg jarayoni.

10-yanvar — Londonda BMT Bosh Assambleyasining birinchi sessiyasi ochildi.

31-yanvar — Yugoslaviyada federatsiya tarkibida oltita mustaqil respublika

tashkil etildi (Serbiya, Chernogoriya, Xorvatiya, Sloveniya, Bosniya va Gersegovina,

Makedoniya).

23 — Jahon tarixi

354


5-mart — Fultonda U. Cherchillning «sovuq urush» boshlanishiga sabab bo‘lgan

chiqishi.

27-aprel — Tokioda Ikkinchi jahon urushi yillaridagi asosiy jinoyatchilar ustidan

sud jarayoni boshlandi. 1948-yil 12-noyabrgacha davom etdi.

2-dekabr — Germaniyaning Bizonda okkupatsiya qilingan zonalarini 1947-yil

1-yanvardan qo‘shib yuborish haqidagi ingliz-amerika bitimi.

11-dekabr — BMTning bolalarga yordam berish jamg‘armasi (YUNISEF)

tashkil topdi.

1947-yil

10-fevral — Parijda Ikkinchi jahon urushidagi g‘olib davlatlar o‘rtasida va

Germaniyaning sobiq ittifoqchilari — Italiya, Ruminiya, Vengriya va Finlandiya

bilan tinchlik shartnomasining imzolanishi.

12-mart — AQSHda Trumen doktrinasining e’lon qilinishi.

5-iyun — AQSH davlat kotibi J. Marshall Garvard universitetida so‘zlagan

nutqida Amerika iqtisodiy yordami (Marshall rejasi) ko‘rsatish orqali Yevropani

tiklash va rivojlantirish dasturini bayon qildi.

15-avgust — Mustaqillikning e’lon qilinishi va Hindistonning bo‘linishi

(Pokistonning tashkil topishi). J. Neru Hindiston Bosh vaziri lavozimini egalladi.

18-sentabr — AQSHda Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB)ning tashkil

topishi.


1948-yil

20-yanvar — Hindistonda Maxatma Gandini ekstremist-hind suiqasd qilib

o‘ldirdi.

20-iyul — Li Sin Man Janubiy Koreya Prezidenti etib saylandi.

2-aprel — AQSH kongressi tomonidan «Marshall rejasi»ning qabul qilinishi.

14-may — Isroil mustaqil davlati tashkil topganligining e’lon qilinishi.

14-iyun — E. Beneshning iste’foga chiqishi. K. Gotvald Chexoslovakiya

prezidenti etib saylandi.

2-oktabr — AQSH prezidentlik saylovlarida G. Trumenning g‘alabasi.

10-dekabr — BMT Bosh Assambleyasi Inson huquqlari umumjahon

deklaratsiyasini qabul qildi.

1949-yil


25-yanvar — O‘zaro Iqtisodiy Yordam Kengashi (O‘IYOK)ning tashkil

topishi.


4-aprel — Vashingtonda Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Belgiya, Niderlandiya,

Lyuksemburg, Kanada, Daniya, Islandiya, Norvegiya, Portugaliyadan iborat

Shimoliy Atlantika pakti (NATO) tashkil topdi.

8-may — GFR Konstitutsiyasining qabul qilinishi. GFRning tashkil topishi.

25-sentabr — SSSRda birinchi marta atom bombasi sinab ko‘rildi.

1-oktabr — Xitoy Xalq Respublikasi e’lon qilindi.

355

1950-yil


26-yanvar — Hindiston Respublikasi e’lon qilindi.

25-iyun — KXDR hududiga Janubiy Koreya qo‘shinlarining hujumi. Koreyada

urush boshlanishi.

1951-yil


1-sentabr — San-Fransiskoda AQSH va Yaponiya o‘rtasida Xavfsizlik bo‘yicha

Tinch okean paktining imzolanishi. Yaponiyadan AQSH qo‘shinlari olib chiqib

ketildi.

1952-yil


18-fevral — Gretsiya va Turkiyaning NATOga qo‘shilishi.

26-fevral — Buyuk Britaniya atom bombasi yaratganligini e’lon qildi.

4-noyabr — AQSH prezidentlik saylovlarida D. Eyzenxauer g‘alabasi.

1953-yil


5-mart — I. V. Stalin o‘limi.

18-iyun — Misrning respublika deb e’lon qilinishi.

19-iyun — AQSHda atom bombasini yaratish sirlarini SSSRga sotganlikda

ayblangan er-xotin Yulius va Emel Rozenberglar qatl qilindi.

20-avgust — SSSRda vodorod bombasi sinovi o‘tkazildi.

1954-yil


21-iyul — Jeneva bitimiga muvofiq Vetnam 17-parallel bo‘yicha bo‘lindi.

8-sentabr — Manilada Janubi-Sharqiy Osiyo (SEATO) mudofaasi to‘g‘risidagi

Shartnoma imzolandi.

1955-yil


9-may — G‘arbiy Germaniya NATOga qabul qilindi.

14-may — Yevropadagi sotsialistik mamlakatlar o‘rtasida do‘stlik, hamkorlik

va o‘zaro yordam to‘g‘risida Shartnoma (Varshava shartnomasi) imzolandi.

1956-yil


25-fevral — N. S. Xrushyov shaxsga sig‘inish va uning oqibatlari to‘g‘risida

ma’ruza qildi.

23-mart — Pokiston Islom Respublikasi e’lon qilinishi.

24-iyun — polkovnik Jamol Abdul Nosir Misr Prezidenti etib saylandi.

19-oktabr — Diplomatik munosabatlarni tiklash to‘g‘risida sovet-yapon

Deklaratsiyasining imzolanishi.

30-oktabr — Isroil-Misr urushining boshlanishi.

30-oktabr — Vengriyadan sovet qo‘shinlarining olib chiqib ketilishi.

356

1957-yil


6-fevral — Isroil qo‘shinlari G‘azo sektorini BMT qurolli kuchlari nazorati

ostiga topshirdi.

25-mart — Yevropa iqtisodiy kengashi («Umumiy bozor»)ni tashkil etish

to‘g‘risida Rim protokollarining imzolanishi.

4-oktabr — SSSR birinchi sun’iy Yer yo‘ldoshini uchirdi.

1958-yil


8-yanvar — Fransiyada general Sharl de Goll Beshinchi respublika Prezidenti

deb e’lon qilindi.

15-may — Angliyada birinchi marta vodorod bombasi sinab ko‘rildi.

14-iyul — Iroqdagi inqilob. Monarxiya qulab, respublikaning e’lon qilinishi.

1959-yil

1-yanvar — Kubada inqilob g‘alaba qozondi.

1960-yil

1-may — Amerikaning Garri Pauers boshqarayotgan o‘ta balandlikda uchuvchi

U-2 razvedkachi samolyoti urib tushirildi (19-avgustda Pauers ayg‘oqchiligi uchun

10 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi).

8-noyabr — J. Kennedining AQSH prezidentlik saylovlaridagi g‘alabasi.

14-noyabr — neftni eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti — OPEK tashkil

topdi.

1961-yil


12-aprel — SSSRda Yu. Gagarin kosmik kemada uchirildi (insonning ilk bor

fazoga uchishi).

17-aprel — Fidel Kastro dushmanlarining Play-Xiron rayoniga hujumi.

13-avgust — Sharqiy Germaniya Brandenburg darvozasi orqali o‘tiladigan

Sharqiy va G‘arbiy Berlin o‘rtasidagi erkin o‘tish chegarasini yopib qo‘ydi.

29-sentabr — Suriya Arab Respublikasining e’lon qilinishi.

1962-yil

18-mart — Fransiya va Jazoir o‘rtasida o‘t ochishni to‘xtatish to‘g‘risidagi

Evian bitimi imzolandi.

22-oktabr — 28-oktabr — Karib tangligi.

1963-yil

15-oktabr — Konrad Adenauer iste’foga chiqdi.

22-noyabr — Dallasda (Texas shtati) AQSH Prezidenti Kennedi o‘ldirildi.

357


1964-yil

14-may — Misrda Asvon to‘g‘onining ochilishi.

16-oktabr — Xitoyda birinchi bor atom quroli sinab ko‘rildi.

3-noyabr — AQSHdagi prezidentlik saylovlarida Lindon Jonson g‘alabasi.

1965-yil

7-fevral — VDR hududining AQSH aviatsiyasi tomonidan ommaviy bombardimon

qilinishining boshlanishi.

1966-yil


19-yanvar — Hindiston Bosh vaziri lavozimini Indira Gandi egalladi.

9-mart — Fransiya Prezidentining NATOdan chiqish to‘g‘risidagi arizasi.

1-dekabr — GFRda «katta koalitsiya» hukumati — XDI/XSI va GSDP tashkil

topdi.


1967-yil

10-may — Harbiy tribunal Stokgolmda Vetnamga qarshi operatsiyada AQSHni

aybladi.

5-iyun — Misr, Iordaniya va Suriyaga qarshi Isroil harbiy agressiyasi boshlandi

(olti kunlik urush).

17-iyun — XXRda vodorod bombasining ilk bor sinovi o‘tkazildi.

1968-yil

21-avgust — Chexoslovakiyaga Varshava shartnomasi tarkibidagi beshta

mamlakat qo‘shinlari kirib bordi.

5-noyabr — AQSHdagi prezidentlik saylovlarida Richard Nikson g‘alaba

qozondi.

1969-yil


3-fevral — Yosir Arofat Falastin ozodlik tashkiloti raisi etib saylandi.

28-aprel — Fransiya Prezidenti Sharl de Goll iste’foga chiqdi.

15-iyun — Jorj Pompidu Fransiya Prezidenti etib saylandi.

1-sentabr — Liviya respublika deb e’lon qilindi.

1970-yil

29-sentabr — Anvar Sadat Misr Prezidenti etib saylandi.

24-oktabr — Chili prezidentligiga Salvador Alyende saylandi.

7-dekabr — G‘arbiy Germaniya va Polsha Oder-Neysa bo‘yicha chegaralarni

tan olish to‘g‘risidagi Shartnomani imzoladi.

358


1971-yil

28-oktabr — Angliyaning «Umumiy bozor»ga kirishi.

3—17-dekabr — Hind-pokiston urushi. Bangladeshning tashkil topishi.

1972-yil


22-yanvar — Bryusselda Angliya, Daniya va Irlandiyaning 1973-yil 1-yanvardan

YEIIga kirishi to‘g‘risidagi shartnoma imzolandi.

1973-yil

27-yanvar — AQSH tomonidan Shimoliy Vetnamga qarshi harbiy operatsiyalarning

to‘xtatilishi.

17-iyul — Afg‘onistonda monarxiyaning ag‘darilishi va respublika deb e’lon

qilinishi.

11-sentabr — Chilida general A. Pinochet boshchiligidagi harbiy to‘ntarish,

Chili Prezidenti S. Alyende o‘ldirildi.

18-oktabr — G‘arbiy va Sharqiy Germaniya BMTga qabul qilindi.

1974-yil

25-aprel — Portugaliyada fashistlar rejimi ag‘darildi.

16-may — Broz Tito Yugoslaviya Prezidenti etib saylandi.

9-avgust — R. Nikson «uotergeyt ishi» sababli iste’foga chiqdi. Vitse-prezident

Jerald Ford AQSHning 38-prezidenti etib saylandi.

1975-yil


1-avgust — Xelsinkida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo‘yicha Kengashning

yakunlovchi akti imzolandi.

10-noyabr — Angolaning mustaqil davlat deb e’lon qilinishi. Agostinyu Neto

Prezident etib saylandi.

1976-yil

2-iyul — Ikkala Vetnam qo‘shilishining tugallanishi va VSRning tashkil topishi.

4-iyul — AQSH mustaqilligining 200 yilligi.

9-sentabr — Mao Szedun o‘limi.

2-noyabr — Jeyms Karter AQSH Prezidenti etib saylandi.

1977-yil


30-iyun — SEATOning rasmiy yopilishi.

7-oktabr — SSSR yangi Konstitutsiyasining qabul qilinishi.

1978-yil

28-aprel — Afg‘onistonning respublika deb e’lon qilinishi. N.M. Taraqqiyning

davlat rahbari etib saylanishi.

359


1979-yil

11-fevral — Eronda islom inqilobi g‘alaba qozondi. Shohlik rejimining ag‘darilishi.

4-may — Margaret Tetcher Buyuk Britaniya Bosh vaziri etib saylandi.

16-iyul — Saddam Husaynning Iroq Prezidenti etib saylanishi.

27-dekabr — H. Amin rejimining qulashi, mamlakat rahbari — Babrak Karmal.

28-dekabr — Sovet qo‘shinlarining Afg‘onistonga olib kirilishi.

1980-yil

18-aprel — Rodeziyaning Zimbabve mustaqil respublikasi deb e’lon qilinishi.

iyul — Polshada siyosiy krizisning boshlanishi. «Solidarnost» kasaba uyushmasi

tashkil topishi.

4-may — YUSFR prezidenti B. Tito vafot etdi.

4-noyabr — AQSHda prezidentlik saylovlarida Ronald Reygan g‘alaba qozondi.

sentabr — Eron va Iroq o‘rtasida urushning boshlanishi (8 yil davom etdi).

1981-yil


6-oktabr — Misr Prezidenti A. Sadat o‘ldirildi.

14-oktabr — Misr Prezidenti etib Husni Muborak saylandi.

17-noyabr — Chexoslovakiyada «bahmal inqilob»ning boshlanishi.

1982-yil


28-aprel — Argentina qo‘shinlari Buyuk Britaniya mustamlakasi bo‘lgan

Folklend orollariga tushirildi.

25-aprel — Isroil qo‘shinlarining Sinay orollaridan olib chiqilishi yakunlandi.


Katalog: ld
ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
ld -> Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmagan
ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
ld -> Muhtaram do‘stlar!
ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

Download 2.02 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat