Jahon tarixiDownload 281 Kb.
bet1/7
Sana12.04.2020
Hajmi281 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


7 – SINF

JAHON TARIXI

1. O'rta asrlar tarixi qaysi davrlarni o'z ichiga oladi?

A) V asr boshlaridan XV asr boshlarigacha

B) V asr o'rtalaridan XVI asrgacha

C) V asr o'xiridan XV asr oxirigacha

D) IV asrdan XVI asr boshlarigacha

2. O'rta asrlar tarixining birinchi davri qaysi yillami o'z ichiga oladi?

A) V asr boshlaridan IX asr oxirigacha

B) V asr oxiridan X asr boshlarigacha

C) V asr o'rtalaridan XI asr o'rtalarigacha

D) V asr oxiridan XI asr o'rtalarigacha

3. O'rta asrlar tarixining ikkinchi davri qaysi yillarni o'z ichiga oladi?

A) IX asr oxiridan XV asr boshlarigacha

B) X asr o'rtalaridan XV asr o'rtalarigacha

C) XI asr o'rtalaridan XV asr oxirigacha

D) XI asr o'rtalaridan XV asr o'rtlarigacha

4. O'rta asrlar tarixining birinchi davriga xos bo'lgan hususiyatlarni aniqlang.

1) Yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishi;

2) Natural xo'jalikning inqirozi;

3) Yangi feodal jamiyatga o'tish;

4) Feodallar va qaram dehqonlar toifalarining shakllanishi;

5) Yirik feodal davlatlarning paydo bo'lishi;

A) 1,2, 3 C)2,3,4 B) 3,4, 5 D) 2,4, 5

5. O'rta asrlar tarixining ikkinchi davriga xos bo'lgan hususiyatlarni aniqlang.

1. O'rta asr shaharlari va hunarmandchilik sexlarining taraqqiyoti;

2. Xalqaro savdo, bozor, yarmarka va birjalar;

3. Toifaviy hokimiyat organlarining shakllanishi;

4. G'arbiy Yevropada xristianlikning keng tarqalishi;

5. Islom dinining vujudga kelishi va tarqalishi;

A) 1,2, 3 C) 3,4, 5 B) 2, 3, 4 D) 2,4, 5

6. O'rta asrlar tarixiga doir asosiy manbalani aniqlang.

1. Qadimgi qoyatosh suratlari;

2. lyeroglif va mixxatsimon yozuvlar;

3. Tarixiy yilmona va solnomalar;

4. Rasmiy hujjatlar;

5. Farmon va farmoyishlar;

A) 1,2, 3 C) 2,3,4 B)3,4, 5 D) 2,4, 5

7. Xitoyda dastlabki kitob bosish dastgohlari qachon yaratilgan?

A) XI asrda B) XII asrda

C) XIII asrda D) XIV asrda

8. Yevropada dastlabki kitob bosish dastgohlari qachon yaratilgan?

A) XIII asr oxirlari

B) XV asr o'rtalari

C) XIV asr oxirlari

D) XV asr o`rtalarilari

9. Tarixda "Xalqlarning buyuk ko'chishlari" deb nom olgan jarayon qaysi davrni o'z ichiga oladi?


A) III - V asrlar B) IV - V asrlar

C) IV - VI asrlar D) V - VIII asrlar

10. Quyidagi xalqlardan qaysi biri "Xalqlarning buyuk ko'chishlari"ni boshlab bergan?

A) xunnlar B) germanlar

C) slavyanlar D) turklar

11. Yevropada qachondan boshlab iqlimning sovishi nalijasida V asrga kelib ekinzorlar qo'riqqa, suv havzalari va ularga yaqin yerlar botqoqliklarga aylandi?

A) l asr C) 11 asr B) III asr D) IV asr

12. German qabilalarini o'z yerlaridan boshqa joylarga ko'chishiga sabab bo'lgan asosiy omilni aniqlang.

A) aholi sonining ko'payib borishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishi yangi yerlani egallashga undadi; B) xunn qabilalarining Sharqdan hujumlari nalijasida varvarlar o'z yerlarini tark etdi;

C) G’arbiy Rim imperiyasining kuchsizlanishi nalijasida qo'shni ko'chmanchi qabilalar kirib keldilar;

D) iqlimning n'zgarishi nalijasida ko'chmanchi qabilalai laliiiy sharoili qulay hududlarga ko'chdilar;

13. Qadimgi german qabilalari asosan qaysi daryolar huvzasida yashar edilar?

A) Dnepr va Dunay B) Luara va Reyn

C) Visla va Odra D) Reyn va Elba

14. Qadimgi germanlar o'z uylari asosan nimadan qurishgan?

A) xom g'ishtdan B) toshdan C) paxsa va guvaladan D) yog'ochdan

15. Qadimgi germanlarning asosiy mashg'uloti nimadan iborat edi?

A) dehqonchilik B) chorvachilik

C) baliqchilik D) hunarmandchilik

16. Urug’ jamoalari hamkorlikda o’rmondagi daraxtlarni kesib, yangi yerlar ochganlar. Yerga nima bilan ishlov berishgan?

A) Temir plug bilan B) Omoch bilan C) Yog’och so’qa bilan D) Ketmon bilan

17. "Galliya urushi haqidagi xotiralar" asarining muallifini aniqlang.

A) Tatsit B) Prokopiy C) Y. Sezar D) Eyngard

18. "Germaniya" asarining muallifini aniqlang.

A) Tatsit B) Prokopiy C) Y. Sezar D) Eyngard

19. Germanlarda qachondan boshlab dehqonchilikda ikki dalali almashlab ekishga o'tilgan?

A) IIIasr C) IVasr B)Vasr D) VIasr

20. Germanlarning temir va boshqa ma'danlarni qazib olish va eritishni bilganliklari haqida qaysi tarixchi ma'lumot qoldirgan?

A) Tatsit B) Prokopiy C) Y. Sezar D) Eyngard

21.II - IV asrlarda germanlarda hunarmandchilikning qaysi sohalari ayniqsa ko'proq taraqqiy qilgan?

A. to'qimachilik, yog'ochsozlik, zargarlik, ko'nchilik

B. kulolchilik, toshtaroshlik, yog'ochsozlik, to'qimachilik C. sovutsozlik, zargarlik, kulolchilik, binokorlik D. to'qimachilik, yog'ochsozlik, qurolsozlik kulolchilik

22. II - IV asrlarda germanlar ichki savdosida eng muhim ashyo nima hisoblangan?

A. yog'och buyumlar B. zargarlik buyumlari

C. teri buyumlar D. temir buyumlar

23. Germanlar kimlar bilan eng yaqin qo'shnichilik munosabatlalrini o'rnatgan edilar?

A) slavyanlar B) rimliklar

C) normannlar D) yunonlar

24. Germanlar qo'shni mamlakatlarga qanday mahsulotlar yetkazib berganlar?

A. sopol va teri buyumlar

B. zeb-ziynat buyumlari va vino

C. chorva mollari, teri va qahrabo

D. chorva mollari va kulolchilik buyumlai

25. Germanlarda qachon urug'chilik jamoasi qo'shni jamoalariga aylanishi uchun sharoit yetildi?

A) III - IV asrlarda B) IV - V asrlarda

C) V - VI asrlarda D) VI - VII asrlarda

26. Qadimgi germanlar jamoalarida ijtimoiy va mulkiy tengsizlik qachondan boshlangan?

A) I asrdan B) II asrdan

C) IV asrdan D) V asrdan

27. Qachon germanlarda mulkiy tengsizlik kuchyib jamoalar boylar va kambag'allarga ajrala boshladi, jamoalarda zadagonlar, erkin kishilar va yarim ozod kishilar toifasi shakllandi?

A) III asr B) IV asr C) V asr D) VI asr

28. Konung atamasi germanlarda qanday toifani bildirgan?

A. erkin kishini B. yarim qaram kishini

C. zodagon kishini D. zodagonlarning yolboshchisini.

29. Konung atamasi normannlarda qanday toifani bildirgan?

A) qaram kishini B) erkin kishini

C) zodagonlarning oliy vakili D) Harbiy yo`lboshchi

31.Germanlarda qaysi qabila ittifoqlari eng katta bo'lib, bir necha yuz ming kishidan iborat bo'lgan?

A. franklar, ostgotlar, vandallar

B. langabartlar, burgundlarr, franklar

C. alemann, gotlar, franklar D.angllar, sakslar, yutlar

32. Qadimgi germanlar jamoalarining oliy organi i nima hisoblangan?

A) oqsoqollar kengashi B) aslzodalar kengashi

C) xalq yig'ini D) harbiylar yig'ini

33. Qachondan boshlab chegara hududlardagi ayrim qabila boshliqlari Rim noiblariga yollanma harbiy xizmatga o'ta boshladilar?

A) III asr C) IV asr B) V asr D) VI asr

34. Germanlarda urush va tinchlik masalalarini hal qilish, konunglani saylash qaysi organning vazifasi edi?

A. oqsoqollar kengashi B. aslzodalar kengashi

C. xalq yig'ini D. harbiylar yig'ini

35. Dastlab tashkil topgan varvar davlatini aniqlang.

A) Franklar davlati B) Ostgot qirolligi

C) Vestgot qirolligi D) Vandallar davlati

36. Dastlabki varvar davlatiga qachon asos solingan?

A) IV asr oxirlarida B) V asr boshlarida

C) V asr o'rtalarida D) VI asr boshlarida

37. Vandallar qirolligi tashkil topgan hududni aniqlang.

A) Italiyada B) Galliyada

C) Pireneyda D) Shimoliy Afrikada

38. Germanlarning Pireney yarim oroli va Galliyaning bir qismida tashkil topgan davlatini aniqlang.

A) Franklar davlati B) Ostgot qirolligi

C) Vestgot qirolligi D) Vandallar davlati

39. Germanlar istilosi qachon G'arbiy Rim imperiyasining qulashiga sabab bo'ldi?


A) 395-yil B) 455-yil C) 465-yil D) 476-yil

40. Buyuk ko'chishlar boshlangunga qadar franklar qaysi hududda yashaganlar?

A. Reynning quyi oqimida B. Elbaning quyi oqimida

C. Reynning yuqori oqimida D. Luara havzasida

41. German qabilalaridan qaysi biri rimliklar bilan yaqin qo'shnichilik qilganlar?

A) ostgotlar B) vestgotlar C) franklar D) langobardlar

42. Franklar matodan kiyim-bosh kiyib, soch va soqollarini olib yurganlar. Kimlarga uzun soch qo'yib yurish mumkin bo'lgan?

A) erkin kishilarga B) qirol oilasiga

C) harbiylarga D) oqsoqollarga

43. Rim noiblaridan biri bo'lgan Egidiy G'arbiy Rimning inqirozidan keyin qaysi hududda mustaqil knyazlik tuzgan edi?

A) Pireneyda B) Apenninda

C) Galliyada D) Burgundiyada

44.Egidiyning vorisi Siagriy va Xlodvig o'rtasidagi xal qiluvchi jang qayerda bo'lib o'tgan?

A) Verden yaqinida B) Axen yaqinida

C) Suasson yaqinida D) Puate yaqinida

45.Xlodvig qachon franklar davlatiga asos soldi?

A) 476-yil B) 486-yil B) 489-yil D) 496-yil

46. Galliya hududi qachondan boshlab Fransiya deb atala boshlagan?

A) VII asrdan B) VIII asrdan

C) IX asrdan D) X asrdan

47. VI asrda Franklar davlatining janubiy qismida qaysi xalqlar ko'pchilikni tashkil etar edilar?
A) gallar B) franklar C) burgundlar D) vestgotlar

48. Franklar davlatining qaysi qismida yashovchi qabilalarda urug' jamoa bo'lib yashash eng uzoq davom etgan?

A) janubiy B) sharqiy C) shimoliy D) markaziy

49. Benefitsiy nima?

A. harbiy xizmat evaziga in'om etilgan yer-mulk

B. me'ros qoldirish mumkin bo'lmagan yer-mulk

C. me'ros qoldirish mumkin bo'lgan yer-mulk

D. qirol oilasi vakIIIariga tegishli yer-mulk

50. Franklar davlatida qachondan boshlab o'z erkinligini yo'qotgan franklar ham qui va kolonlar kabi feodallar yerlarida ishlay boshlaganlar?

A. V asr o'rtalaridan B .VI asr boshlaridan

C. VI asr oxirlaridan D. VII asr o'rtalaridan

51. Franklarda yangi jamiyatning asosiy feodullar va qaram dehqonlar toifalari qachon shakilanadi?

A) IV asrda B) V asrda C)V asrda D) VI asrda

52. Burgundiya qachon frank qirollari tomonidan bosib olingan?

A) 524-yil B) 534-yil C) 533 – yil D) 548-yil

53. Provans qachon frank qirollari tomonidan bosib olingan?

A) 524-yil B) 534-yil C) 536-yil D) 548-yil

54. Frank qirollari VI asrning 1-yarmida qaysi german qabilalarini bo'ysundirib, ularni har yill o'lpon to'lashga majbur qilgan?

A) tyuring, alemann, bavar B) got, langobard, vandal

C) angl-saks, yutl, burgund D) burgund, bavar, langobard

55. Franklar davlati qaysi qirol davrida viloyatlarga bo'linib, ularni qirol tayinlagan graflar boshqara boshladi?

A) Xlodvig B) Xildeberd C) Xlotar D) Buyuk Karl

56. Franklar davlatida sud qarori bilan undirilgan jarimalarning qancha qismi qirol xazinasiga yuborilgan?

A) 1/2 qismi B) 1/3 qismi C) 1/4 qismi D) 2/3 qismi

57. Franklar soliq tartiblarini kimlardan qabul qilganlar?

A. rimliklardan B. vizantiyaliklardan

C. slavyanlardan D. nomnannlardan

58. Franklar davlatida urug'chilik an'analalridan biri bo'lgan harbiy ko'rik qachon o'tkazilgan?

A) mart oyida B) may oyida

C) avgust o'yida D) sentabr oyida

59. Franklar davlatida mahalliy boshqaruv asosini nima tashkil qilgan?

A) xalq yig'inlarini B) yuzlik yig'inlari

C) Beshyuzlar yig'ini D) graf boshqaruvi

60. Franklarda "tungin" atamasi kimlarga nisbatan ishlatilgan?

A) qabila oqsoqoli B) qaram kishi

C) viloyatlar boshlig'i D) yuzboshi

61. "Senor" so'zining ma'nosi to'g'ri berilgan qatorni aniqlang.

A) yunoncha,oliy B) nemischa, xo'jayin

C) lotincha, katta D) lotincha, zodagon

62. Franklarda dehqon oilasining sotishi yoki in'om etishi mumkin bo'lgan mulki nima deb atalgan?


A) benefitsiy B) allod

C) feod D) chek yer

63. Franklarda qaysi qirol davrida yangi qonun chiqarilib, u o'g'il voris bo'lmasa yerni avvalgidek jamoaga emas, marhumning qizi, singlisi yoki ukasiga o'tish huquqini tasdiqlaydi?

A) Xildebert B) Xlotar

C) Xlodomer D) Xilperik

64. Frankluning qonun to'plam bo'lgan "Sali haqiqati" qaysi qirol tomonidan joriy qilingan?


A) Xilperik B) Xlodvig

C) Buyuk Karl D) Xlotar

65. Franklar qiroli Pipin Pakana yashagan yillarani aniqlang.

A) 716-769-yillar B) 722 - 772-yillar

C) 714 – 768 yil D) 704 – 768 yil

66. Buyuk Karl yashagan yillarni aniqlang.

A) 740 - 814-yillar B) 746 - 814-yillar

C) 738 – 812 yillar D) 742 – 814 yillar

67. Buyuk Karl hukrnronlik yillarini aniqlang.

A) 772-814-yillar B) 768 - 804-yillar

C) 768 – 814 yillar D) 756 – 814 yillar

68. Franklar qiroli Karl hukmronligi davomida jami nechta harbiy yurishga boshchilik qilgan?

A) 46 ta C) 50 ta B) 53 ta D) 56 ta

69. Buyuk Karlning Italiyadagi Langobardlar davlatiga qarshi harbiy yurishi qachon boshlandi?

A) 772-yilda B) 773-yilda C) 778-yilda D) 780-yilda

70. Langobardlar qiroli Dezideriy mag'lub etilgandan so'ng sochi olinib qaysi monastirga yuborilgan?

A) Ioann B) Sofiya C) Avliyo Vit D) Korvey

71. Arab xalifaligining bir bo'lagi bo'lgan Ispaniyaga qarshi Buyuk Karl qachon yurish qilgan?

A) 772-yilda B) 773-yilda C) 778-yilda D) 780-yilda

72. Buyuk Karlning jiyani, graf Roland vafot etgan sanani aniqlang.

A) 772-yilda B) 773-yilda C) 778-yilda D) 780-yilda

73. Buyuk Karl saks qabilalariga qarshi qaysi yillarda urush harakatlarini olib borgan?

A) 770 - 802-yillar B) 772 - 804-yillar

C) 776 - 798-yillar D) 768 - 800-yillar

75.Buyuk Karlning dastlabki muvaffaqiyatsiz yurishi qaysi hududga bo'lgan?

A) Italiya B) sakslar hududiga

C) Ispaniyaga D) Burgundiyaga

76.Buyuk Karl istilolari paytida sakslar qaysi hududda yashar edilar?

A. Reynning o'ng qirg'og'ida

B. Reynning chap qirg'og'ida

C. Elbaning o'ng qirg'og'ida D. Luara havzasida

77.Buyuk Karl tomonidan tuzilgan Ispan markasiqaysi davlat chegaralariga tutashgan edi?

A) Vizantiya B) Arab xalifaligi

C) Vestgotlar qirolligi D) Burgundiya

78. Buyuk Karl qachon imperatorlik tojini kiydi?

A) 798-yil mart B) 800-yil dekabr

C) 801-yil yanvar D) 802-yil yanvar

79. Buyuk Karlga imperatorlik toji qaysi Papa tomonidan kiydirilgan?

A) Ioann X B) Ioann XII C) Lev III D) Silvester III

80. Buyuk Karlning imperatorlik muhrida qanday yozuv bor edi?

A) "Yangi Rim imperiyasi"

B) "Muqaddas Rim imperiyasi"

C) "G'arbiy Rim imperiyasi"

D) "Buyuk Frank imperiyasi"

81.Buyuk Karl davrida faoliyat olib borgan yirik zodagonlar va yer egalarining yig'ini qancha muddatda chaqirilgan?

A) bir yilda ikki marta B) bir yilda to'rt marta

C) har oyda D) ikki yilda bir marta

82. Buyuk Karlning doimiy poytaxti.. .edi

A) Parij B) Klermon C) Suasson D) yo'q

83. "Ritsar" so'zining ma'nosini aniqlang.

A. lotincha "ritter" – qo’shin

B . nemischa "ritter” – otliq

C. yunoncha "ritter” – otliq

D. lotincha "ritsar" – qilich

84. "Feod" so'zining ma'nosini aniqlang.

A. lotincha, yer – mulk

B. yunonchi, katta yer

C. nemischa, qo'rg'on, mulk

D) lotincha, in’om qilingan yer

85. Franklar davlatida yirik qabilalar dastlabki paytlarda kimlar tomonidan boshqarilgan?

A) graflar B) gersoglar C)tunginlar D)feodallar

86. Franklar davlatida yirik bo’lmagan hududlarni qirol tayinlagan … boshqarganlar.

A) feodallar B) gersoglar C) tunginlar D) graflar

87. Franklar davlatida marka nimani bildirgan?

A) chegara istexkomni B) yirik harbiy qal'ani

C) shaharni D) chegara harbiy viloyatini

88. Franklar davlatida graflar hokimiyatining kuchayishiga sabab bo'lgan birlamchi omilni aniqlang.

A) qirol hokimiyatining zaiflashuvi

B) graflarga soliq yig'ish huquqining berilishi

C) graflarga sud ishlarini boshqarishni berilishi

D) graflar qo'lidagi harbiylar sonining oshirilishi

89. Buyuk Karl nabiralari o'rtasida Franklar davlatini o'zaro bo'lib olish haqidagi shartnoma qachon va qayerda imzolangan?

A) 814-yil Verdenda B) 823 Parijda

C) 818-yil Suassonda D) 843-yil Verdenda

90. Varvar yo'lboshchilari ichida kim birinchi bo’lib xiristianlikni qabul qilgan?

A) Xlodvig B)Xilperik C) Xlotor D) Buyuk Karl

91. Franklarda .. . saylangandan so'ng qalqon ustida ko'tarilib olqishlangan?

A) konung B) qirol C) graf' D) gersog

92. Quyidagi yer shakllaridan qaysi biri Sharqda iqto' deb atalgan?

A) allod B) feod C) benefitsiy D) chekyer

93. Qaysi qirol davrida franklarda an'anaviy xalq lashkari o'rnida otliq ritsarlar qo'shini vujudga kelgan?

A) Xlodvig B) Xilperik C) Xlotar D) Buyuk Karl

94. Quyidagi atamalardan qaysi biri yunon tilidan olingan?

A) benefitsiy B) senor C) allod D) graf

95. G'arbiy Yevropada qachon feodal tarqoqlik davri boshlandi?

A) VIII asr B) IX asr C) X asr D) XI asr

96. Saksoniya gersogi Genrix qachon Sharqiy Frank qirolligida qirol qilib saylandi?

A) 843-yil B) 893-yil C) 902-yil D) 919-yil

97. Genrix I Germaniya taxtiga o'tirgach, ishni nimadan boshladi?

A) mamlakatni kuchaytirishdan

B) vengerlar hujumlarini qaytarishdan

C) Burgundiyani istilo qilishdan

D) Polshani istilo qilishdan

98. Genrix I vengerlar bilan qancha muddatga shartnoma tuzishga erishgan?

A) 6 yilga B) 7 yilga C) 9 yilga D) 10 yilga

99. Otton I hukmronlik yillarini aniqlang.

A) 936 - 973-yillar B) 938 - 970-yillar

C) 951 - 976-yillar D) 955 - 975-yillar

100.Germaniya qirolligida kimning davrida kuchli nemis otliq qo'shini vujudga keldi?

A) Genrix I B) Otton I C) Otton III D) Genrix II

101. Germaniya qirolligida kimning davrida mudofaa qudratini oshirish tadbirlari amalga oshirildi, qishloqlarda yashaydigan har 9 kishidan bir kishi tanlab olinib, burglarga ko'chirildi va shu yo'l bilan ko'plab mudofaa inshootlari qurilgan?

A) Genrix I B) Otton I C) Otton III D) Genrix II

102. Qaysi Germaniya qiroli barcha yig'inlar, cherkov soborlarini, bazmlarni burgda o'tkazish haqida qaror qabul qilgan?

A) Genrix I B) Otton I C) Otton III D) Genrix II

103. Otton I ning vengerlarga qarshi hal qiluvchi urushi qachon bo'lib o'tgan?

A) 951-yil C) 952-yil B) 955-yil D) 961-yil

104. Otton I va venger qo'shinlari o'rtasidagi hal qiluvchi jang qayerda bo'lib o'tgan?

A) Burgundiyada B) Bremanda

C) Bavariyada D) Vengriyada

105. Muqaddas Rim imperiyasi asoschisi kim?

A) Genrix I B) Otton I

C) Otton III D) Buyuk Karl

106. Otton I qachon imperator unvonini olgan?

A) 951-yil B)952-yil

C ) 955-yil D) 962-yil

107. Otton I ga imperator unvonini topshirgan Papani aniqlang.

A) Ioann X B) Ioann XII

C) Lev III D) Silvester III

108. Qaysi hukmdor zamondoshlari tomonidan "dunyo mo'jizasi" deb nomlangan edi?

A) Genrix I B) Otton I

C) Otton III D) Buyuk Karl

109. Muqaddas Rim imperiasi hukm surgan davrni aniqlang.

A) 955 - 1306-yillar B) 962 - 1806-yillar

C) 962 - 1814-yillar D) 962 - 1798-yillar

110. Qaysi qirol davrida Germaniyadagi yepiskop va abbatlarga yer-mulklardan tashqari ko'plab huquq va imtiyozlarning berilishi natijasida ularning mavqei gersog va graflarnikiga tenglashgan?

A) Genrix I B) Otton I

C) Otton III D) Genrix II

111. Otton III o'zining ustozi Gerbertni qachon Silvester III nomi bilan Papalikka saylanishiga erishgan?

A) 999-yil B) 1001-yil

C) 1003-yil D) 1006-yil

112. Otton III ning ustozi Papa Silvester III qayerlarda bilim olgan edi?

A) Rim va Parij B) Tuluza va Sevilya

C) Qurdoba va Sevilya D) Barselona va Tuluza

113. Rimning so'nggi legionlari qachon Britaniyani tark etib Italiyaga qaytishgan?

A) 395-yil C) 407-yil B) 410-yil D) 476-yil

114. V asr boshlarida keltlar qaysi hududning mahalliy aholisi hisoblanar edi?

A) Galliya B) Britaniya C) Burgundiya D) Daniya

115. Yut, angl va saks qabilalari yashagan dastlabki hududlarni aniqlang.

A) Yutlandiya ya. o. va Germaniya shimolida

B) Luara va Reyn daryolari oralig'ida

C) Germaniyaning janubiy qismi va Yutlandiyada

D) Odra bo'ylari va Yutlandiyada

116. V asr boshlarida Britaniyaga qaysi qabilalar hujumlari boshlangan?

A) angl, saks B) normann, britt

C) frank, got D) pikt, skott

117. Yut, angl va sakslar Britaniyaga dastlab kim sifatida kelganlar?

A) savdogar B) yollanma jangchi

C) bosqinchi D) sayyoh

118. Yut qabilalari qachon Kent viloyatini bosib oldilar?

A) V asr boshlarida B) V asr o'rtalarida

C) V asr oxirlarida D)VI asr boshlarida

119. Anglo-saksar istilosidan so'ng keltlar qaysi hududga ko'chib o'rnashganlar?

A) Armorikaga B) Araagonga

C) Irlandiyaga D) Shotlandiyaga

120. Bretan tarixiy viloyati xozirgi qaysi hududda joylashgan edi?

A) Sharqiy Germaniyada

B) Fransiyaning janubi-g'arbida

C) Fransiyaning shimoli-g'arbida

D) Britaniya shimolida

121. So'nggi rimliklardan biri bo'lgan Amvrosiy Avrelian qachon brittlarni birlashtirib, germanlarga qarshilik ko'rsata boshlagan?

A) V asr boshlari B) V asr o'rtalari

C) V asr oxirlari D) VI asr boshlari

122. Amvrosiy Avrelian boshchiligidagi brittlarnining g'alabalari angl-sakslar tayziqini qancha muddatga to'xtatdi?

A) 10 yil B) chorak asr

C) 35 yil D) yarim asr

123. Qirol Artur, uning ritsarlari Lanselot, qirolicha Jinevra, sehrgar Merlinlar haqidagi asarlarda asosan qaysi tarixiy voqealar tasvirlangan?

A) keltlarning rimliklarga qarshi olib borgan kurashlari

B) brittlarning angl-sakslarga qarshi olib borgan kurashlari

C) brittlarning pikt va skottlarga qarshi olib borgan kurashlari

D) angl-sakslarning franklarga qarshi olib borgan kurashlari

125. Amvrosiy Avreliandan so'ng brittlarga munosib yo'lboshchi bo'lmasligi natijasida . . .da angl-sakslar Britaniyaning katta qismini bosib oldilar.

A) 589-yil C) 596-yil

B) 600-yil D) 610-yil

126. VI asr oxiri VII asr boshlarida Britaniyaning qaysi qismlari germanlar tomonidan istilo qilinmagan edi?

1. Britaniya janubi 4. Irlandiya

2. Britaniya sharqi 5. Shotlandiya

3. Britaniya g'arbi

A) 1,2, 3 C) 2,3,4 B) 3,4,5 D) l,3,5

127. Britaniyada sakslar tomonidan asos solingan qirolliklarni aniqlang.

1. Nortumbriya 2. Uesseks

3. Esseks 4. Mersiya 5. Sasseks

6. Kent


A) 1,2,3 C) 2,3,5 B) 3, 4, 5 D) 4, 5, 6

128. Britaniyada angllar tomonidan asos solingan qirolliklarni aniqlang.

1. Nortumbriya 2. Kent 3. Mersiya 4. Kataloniya

5. Sharqiy Angliya 6. Bretan

A) 1,3,5 C) 2,3,4 B) 3, 4, 5 D) 4,5,6

129. Britaniyada tashkil topgan Kent qirolligiga qaysi xalqlar asos solgan?

A) angllar C) yutlar B) sakslar D) brittlar

130. Ingliz tili shakllanishiga qaysi qirollikda yashagan germanlarning shevalari asos bo'lgan?

A) Nortumbriya B) Kent C) Uesseks D) Mersiya

131. Ilk o'rta asrlarda rohiblari o'z bilimlari bilan tanilgan, lotin va yunon tIllarida asarlar bitgan, ajoyib xattotlik san'ati markazlari bo'lgan mashhur irland monastirlari qaysi xalqlar tomonidan yondirilib, kuli ko'kka sovurildi?

A) angl-sakslar B) pikt va skottlar

C) normannlar D) daniyaliklar

132. London shahriga asos solingan sanani aniqlang.

A) Mil.av. 48-yil B) Milodiy 43-yil


Download 281 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti