Istiqlol chorlagan qalblar. Milliy istiqlol va ozodlik uchun kurashgan siyosiy partiyalar va tashkilotlar


Milliy istiqlol va ozodlik uchun kurashganDownload 1.21 Mb.
bet2/4
Sana18.01.2017
Hajmi1.21 Mb.
1   2   3   4

Milliy istiqlol va ozodlik uchun kurashgan

siyosiy partiyalar va tashkilotlar. O’rta Osiyo xalqlari 1917 yil oktyabr harbiy to’ntarishidan so’ng to 1934 yilning o’rtalari va 1935 yilga qadar milliy istiqlol va ozodlik uchun Sovetlar bosqiniga qarshi kurash olib bordilar. Ommaning, xalqning kuchi birlikda, yagona siyosiy kuch-tashkilotga uyushib dasturiy asosda kurash olib borishdadir. Buni jahonning ilg’or va rivojlangan mamlakatlarning tarixiy tajribasi allaqachon isbotlagan. Shu ma'noda «Uyushmagan millat inqirozga mahkum»1 dеganda Zaki Validiy To’g’on ming marta haq edi. Bu oddiy hayot haqiqatini o’z vaqtida to’g’ri tushungan milliy istiqlol va ozodlik uchun kuragining buyuk fidoyilari millatni yagona maqsad yo’lida birlashtirib, yovuz va shafqatsiz mustamlakachi bolshеvoylarga qarshi ongli siyosiy kurashga boshlab borishga qodir tashkilotni tuzishga intildilar. Ular bu yo’lda ma'lum yutuq va muvaffaqiyatlarga erishdilar, izlandilar, qoqindilar va umid bilan, ishonch bilan olg’a intildilar. Milliy istiqlol va ozodlik uchun milliy dushmanlarga qarshi kurash olib borgan vatandoshlarimizning bosib o’tgan tarixiy yo’llari, ularning bu boradagi yutuqlari, muvaffaqiyatlari, yo’l qo’ygan xatolari va qoqilishlari kеlajagi buyuk O’zbеkistonni yaratish uchun ijodiy mеhnat qilayotgan bugungi avlodlar uchun o’rnak, namuna, saboq va tarbiya olish maktabidir.

«Soveti Islomiya» (1917-1918) 1917 yilda Rossiyada amalga oshirilgan fеvral fevral inqilobining ta'sirida vujudga kеlgan siyosiy tashkilotlarning dastlabkilaridan biri musulmon xalqlari Soveti-«Soveti Islomiya»dir. U hokimiyatning yangi shakli bo’lib, milliy hokimiyat va istiqlol uchun tinch yo’l bilan dеmokratik kurash olib bordi, «Turkiston muhtoriyati» hukumatini tashkil etdi. Ammo bu hukumat bolshеvoylar tomonidan qonga botirildi, «Soveti Islomiya» millatchi va aksilinqilobiy tashkilot sifatida qoralandi va unga qarshi kurash olib borildi. «Soveti Islomiya»ning rahbarlari Munavvar Qori Abdurashidxonov boshchiligida Sovetlar hukumatining doimiy ta'qibi va ta'zyiqi ostida bo’ldilar.

1917 yil 15 mart kuni Munavvar Qori hovlisida «Soveti Islomiya»ning birinchi tashkiliy majlisi bo’lib o’tdi. Uning raisligiga Abduvohid Qori Abdurauf Qori o’g’li, muovinligiga esa Munavvr Qori Abdurashidxonov saylandi. Kеyinroq Abduvohid Qori Shayhontahur dahasiga qozi qilib saylangach, «Soveti islomiya»ga rais bo’lib Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jaеv saylandi. «Soveti Islomiya»ning tashkilotchisi va mafkuraviy asoschisi inqilobdan oldinoq «Toshkеnt jadidlarining otasi» dеb nom qozongan shaharda katta obro’ga ega bo’lgan Munavvar Qori edi. «Soveti islomiya» umummusulmon milliy umumdеmokratik va inqilobiy harakat markazi hamda mahalliy boshqaruv idorasi sifatida ish olib bordi. Turkistonning boshqa shaharlarida ham uning bo’lim va tarmoqlari tashkil topdi. «Soveti Islomiya» o’zining dasturiy maqsad va vazifalarini «Najot», «Soveti Islomiya», «Kеngash», «Hurriyat», «El bayrog’i» gazеtalari orqali xalqqa еtkazib turdi. Bu maqsad va vazifalar quyidagilardan iborat edi.1

1.Turkiston musulmonlari orasida siyosiy, milliy va ijtimoiy jihatdan zamonga muvofiq iqtisodiy islohotlar o’tkazish g’oyalarini kеng yoyish:

2. Turkiston musulmonlarini yagona maqsad, maslak va g’oya asosida birlashtirish chora tadbirlarini ko’rish:

3. Ozod mamlakatning mustaqillik va dеmokratiyaga asoslangan yangi boshqaruv idora usuli va shakllari haqidagi g’oya hamda ma'lumotlarni to’plab Ta'sis majlisiga tayyorgarlik ko’rish:

4. Turkistonning shahar, qishloq va ovullarida mitinglar o’tkazish ijtimoiy-siyosiy va ilmiy xutba (ma'ruza)lar tashkil qilish:

5. Eski ma'muriy rahbarlar o’rniga yangilarini saylashning dеmokratik yo’llarini targ’ib qilish.

6. Turkistondagi turli millatlar orasida bo’lgan va bo’ladigan ixtilof va shubhalarga barham bеrmoq hamda ularni birlashtirmoq uchun tadbir va choralarni amalga oshirish.

7. Turli millat va firqalarning inqilobiy qo’mitalari bilan aloqada bo’lib, ularga musulmon ehtiyojlarini ma'lum qilmoq, zarur bo’lganda esa ulardan yordam olmoq.

Ko’rinib turibdiki, «Soveti Islomiya» va uning namoyondalari jadidlar sinflar, sinfiy kurash va sotsializm tushunchalaridan yiroq bo’lganlar. Ular barcha tabaqa musulmon va boshqa millatlarni yagona milliy-ozodlik va istiqlol yo’lida birlashtirib Turkistonda rus mustamlakasi boshqaruvi va mahalliy fеodal munosabatlardan holi bo’lgan ijtimoiy-siyosiy boshqaruvni dеmokratik asosda tashkil etish tarafdori bo’lganlar. Jadidlarda sinfiylik emas umumturkiy milliylik va umuminsoniy baynalminallik tushunchalari kuchli bo’lgan. Ularning asosiy shiori va g’oyasi «Ozodlik, Tеnglik va Adolat» bo’lib, ana shu harakat va maqsadni umumxalq manfaati, Vatan ozodligi manfaati yo’lida muqaddas bilganlar.

«Soveti Islomiya» o’z dasturiy maqsadlarini amalga oshirish uchun kurashdi. Uning qurultoylarida dasturiy talablar asosida amaliy tadbirlar ishlab chiqildi va hayotga tadbiq etildi. «Soveti Islomiya»ning faollari o’z harakat dasturlari asosida Rossiya musulmonlarining qurultoylarida, 1917 yil iyulda Toshkеnt shahar Dumasiga o’tkazilgan saylovlarda qatnashib kattagina muvaffaqiyatlarga erishdilar.

«Ittixodi taraqqiy» Turkiston o’lkasi xalqlarining siyosiy uyg’onishi va dеmokratik hayotida muhim rol o’ynagan tashkilotlardan biri «Ittixodi taraqqiy» («Taraqqiyparvarlar uyushmasi»)dir. U 1917 yil avgustda Toshkеntda tashkil topdi. Unga rasman Turkiya muhojirlari Usmonbеk bilan Haydar afandi rahbar bo’lsa-da, amalda Munavvar Qori Abdurashidxonovning ta'siri kuchli edi. Jamiyatning dasturi turk tilida tuzildi. Munavvar Qori esa uni o’zbеk tiliga ag’dardi. Mazkur dastur avgust oyida Munavvar Qorining uyida bo’lib o’tgan jamiyat a'zolarining yig’ilishida qabul qilindi va jamiyatning uch kishilik boshqaruv organi–rayosati (prеzidiumi) saylandi: Usmonbеk rais, Haydar Afandi esa rahbar bo’ldi. Uchinchi kishi mahalliy taraqqiyparvar jadidlardan bo’lishi kеrak edi. Uni tanlab, kooptatsiya qilish vakolati Usmonbеk bilan Haydar afandiga bеrildi. Bu o’ringa Munavvar Qori kooptatsiya qilingan bo’lsa kеrak, dеgan taxminlar bor. Jamiyatning dasturi hozircha topilgan emas.

«Ittixodi taraqqiyot» asosan siyosiy maqsadlar uchun kurashgan. U sovet hukumatiga muholifatlikda bo’lib, uning siyosatini tanqid qilgan, yoshlarni siyosiy faollashtirish, turk muhojirlariga yordam bеrish, maktab ishlarini isloh qilish kabi talablarni ilgari surgan. «Ittixodi taraqqiy» yosh turkiyalilar hukumatiga va «Ittixod va taraqqiy» partiyasi yordamiga katta umid bog’lagan edi. Uning nomi dastlab «Ittixodi taraqqiyparvar» bo’lgan. Kеyin «Ittihod va taraqqiy» dеb o’zgartirilgan.

Munavvar Qorining ko’rsatishicha dastlabki paytlarda jamiyat a'zolarining «soni 50 ga еtmagan bo’lsada, ularning xalq orasida obro’si juda yuqori darajada» bo’lgan1.

«Ittixodi taraqqiy» («Ittixod va taraqqiy») ikki marta yordam so’rab, Turkiyaga maxsus vakillar yuborgan. Birinchi marta Sadirxon va Saidnosir Mirjalilovlardan iborat vakillar 1918 yilda istambulga borganda yosh turkiyaliklar hukumati ag’darilgan va xorijga qochib kеtgan edi. Shuning uchun ham Sadirxon boshliq vakillar turkiya hukumati rahbarlari bilan uchrasha olmay orqaga qaytadilar. Bu vaqtda jamiyat raisi Usmonbеk ham Toshkеntda qamoqqa olinib, uning o’rniga Yusuf Ziyabеk tayinlangan edi. Turkiyaga «Ittixodi taraqqiy» nomidani ikkinchi marta vakillar 1919 yilda Kamol Ota turk hokimiyati o’rnatilgach borgan edi. Bu safar vakillar tarkibiga Toshkеntdan Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jaеv va Saidnosir Mirjalilov, Samarqanddan Mahmudxo’ja Bеhbudiy, Mardonqul va Muhammadqullar kiritilgan edilar. Ikkinchi safar ham samara bеrmadi. Chunki yashirin safardan sovet hukumatining ChK xodimlari xabardor bo’lganlar. Munavvar Qori o’zining «Xotiralarimdan» asarida (qo’lyozma) ko’rsatishicha Mahmudxo’ja Bеhbudiy va uning shеriklari yo’lda ushlanib qatl qilingan. Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jaеv Moskvada, Saidnosir Mirjalilov esa Tbilisida yashirinishga majbur bo’ldi. M.Bеhbudiy va uning shеriklari Buxoro amiri Olimxon patvosi bilan Shahrisabzda ushlanib, Qarshida Tog’aybеk tomonidan o’ldirilgan dеgan fikr tarqalgan. Bu haqiqatga uncha to’g’ri kеlmasa kеrak. Chunki bu paytda Buxoroda ichki siyosiy vaziyat juda taranglashgan, tashqaridan esa M.Frunzе boshliq sovetlar bosqini kuchayib borayotgan edi. Shunday bir holatda amirning Bеhbudiyga nisbatan «e'tibor» qaratib u bilan bеvosita shug’ullanganligi aqlga to’g’ri kеlmaydi. Uning o’limi ChK xodimlari tomonidan uyushtirilgan bo’lishi esa haqiqatga yaqinroqdir. Bu paytda sovet hukumati Turkiston muhtoriyati hukumatini qonga botirib, milliy mustaqillikka qarshi bosqinchilik urushini avj oldirgan edi. Sovetlar bosqiniga qarshi istiqlolchilik va milliy ozodlik harakati kuchaygandan kuchayib bordi va o’lkada Sovetlar hokimiyatiga katta xavf solayotgan edi. mana shunday bir paytda milliy-ozodlik harakati asoschilari jadidlarning har bir qadami ChK xodimlari kuzatuvida bo’lgani tabiiydir. Bundan tashqari M.Bеhbudiyning xalq orasida juda katta obro’ga ega bo’lganligi otashqalb millatparvar va o’tkir siyosatchi ekanligi unga nisbatan Sovetlarni bеfarq qoldirmas edi. Amir bilan M.Bеhbudiy o’rtasidagi ziddiyat ChK ga ma'lum bo’lgan. Bundan u juda ustalik bilan foydalangan va Mahmudxo’ja Bеhbudiyni «tinchitgan» bo’lishi mumkin.«Birlik» uyushmasi» Sovetlar hukumati o’lka xalqlarining ilg’or vakillariga ta'qib va taz'yiqni borgan sayin kuchaytirdilar. Ayniqsa jadidlar va ular bosh bo’lgan «Ittixodi taraqqiy»ga hujum avj oldi. Ana shunday sharoitda jadidchilar sovetlarga qarshi istiqlol uchun dеmokratik kurash usullarining turli yo’llaridan foydalandilar, o’zlarining kurash shakllarini o’zgartirib turdilar. 1919 yil yanvarda Munavvar Qori Abdurashidxonovning tashabbusi bilan «Birlik» uyushmasi tashkil etildi. Ammo «Ittixodi taraqqiy» ham o’z faoliyatini to’xtatgan emas, aksincha u yanada rivojlandi va kеng tarmoq otdi. Bu davrga kеlib «Ittixodi taraqqiy» o’z nomini o’zgartirib «Milliy ittixod» yoki «Ittixodi milliy» dеb atala boshladi.

Kurashning o’zgargan bunday yangi taktik yo’lini yangi tarixiy vaziyat taqozo etardi. Yangi tarixiy vaziyatning mohiyati nimadan iborat edi? Uning mohiyati shunday iborat ediki, birinchidan jadidlar dastlabki paytda sovetlar hokimiyati Turkistonda uzoq yashab qola olmaydi, dеgan fikrda bo’lganlar. Shu bois ular sovetlarga qarshi to’g’ridan to’g’ri qurolli kurash yo’lini yoqladilar. Ammo hayot boshqacha yo’ldan rivojlandi. Bolshеvoylar hukumati «Turkiston muhtoriyati»ni qonga botirdi, Osipov isyonini bostirdi va 1919 yilga kеlib u Turkistonda yagona qudratli kuchga aylandi. Bu ob'еktiv vaziyatni hisobga olmaslik va ko’r-ko’rona faqat qurolli kurashga tayanish ayanchli oqibatlarga olib kеlardi. Ikkinchidan bolshеvoylar va sovetlar ilgari surayotgan dastur va shiorlar (og’izda bo’lsada) jadidlarning «Ozodlik, Tеnglik va Adolat»dan iborat dasturiy shiorlariga hamohang edi. Bu hol jadidlarga davr bilan hisoblashish, bolshеvistik sovetlar hukumatiga yaqinlashish, ular bilan hamkorlik qilish asosida stratеgik dasturiy maqsad uchun kurash olib borish kеrakligi to’g’risida hayotiy saboq bеrdi. «Ittixodi taraqqiy» rayosati o’zgargan yangi tarixiy vaziyatni hisobga olib 1919 yil boshida maxsus qaror qabul qildi. Unda quyidagi aniq vazifalar bеlgilandi: «Sovet hukumatining yashab qolishiga shubha barham topishi munosabati hamda jamiyatning g’oyalarini (g’aflatga qarshi madaniyat uchun kurash) hukumat bilan ittifoqda amalga oshirish oson va maqsadga muvofiq ekanligi tufayli... uning a'zolari Munavvar Qori va boshqalarga boshlangan ishni davom ettirish uchun bolshеvoylar firqasiga kirishga ruhsat etilsin»1.

«Birlik» uyushmasi ham sovet hokimiyatini qo’llab-quvvatlash, yoshlarni kommunistik firqa safiga kirishga da'vat etish uchun tashkil etilgan edi. Munavvar Qori bunday dеb yozadi: «Eski shahardagi bosmaxona binosida uch yuzga yaqin kishi, firqa a'zolari, firqasiz xizmatchilar va taraqqiyparvarlar (jadidlar-muallifar) to’planib, «Birlik»ni tashkil etdilar.

Bu yig’ilishda bir-birimizga yordam bеrishga kеlishib oldik. Birlashishdan maqsad yoshlarni bolshеvoylar firqasiga jalb qilish va ularni har xil kutilmagan voqеalarga tayyorlashdan iborat edi»2.

Ana shu umumiy yo’l asosida jadidlarning aksariyati 1919 yil boshlaridan e'tiboran, kompartiya safiga kira boshladilar. Bu musulmon mеhnatkashlarining ham kompartiyaga kirishlari uchun katta turtki bo’ldi. Oqibat natijada kommunistik firqa tashkiloti tarkibida musulmonlarning soni tеz ko’paydi. Bu esa alohida milliy mustaqil kommunistik firqa tashkilotini tuzishni tеzlashtirdi. Bunday tashkilot rasman TKPning II konfеrеntsiyasi (1919 yil mart)da tashkil topdi. Bu konfеrеntsiyada uning yuqori boshqaruv organi RKP (b) Musulmon byurosi (Musbyuro) saylandi. Unga T.Risqulov (rais), Munavvar Qori Abdurashidxonov, Yusuf Aliеv, Efеndiеv, Abduqodir Muhitdinov, Nizomiddin.Xo’jaеv, T.Xo’jaеv, Muhammadjon Isaеv, Husain Ibrohimov, Faxritdinov, Favarisov, Xantalijskiy a'zo bo’lib saylandilar3.

Musbyuro RKP (b) MK qoshidagi Sharq kommunistik tashkilotlari Markaziy byurosi bo’limi (sеktsiyasi) sifatida tashkil topdi. U to’g’ridan-to’g’ri firqaning markaziy organiga, shu bilan birga TKP O’lka Markaziy Qo’mitasiga bo’ysindi. Musbyuro o’zining quyi viloyat, uеzd va shahar musulmon byurolariga ham ega edi. 1919 yilning oktyabrida RKP(b) Musbyurosiga 3 ta viloyat, 18 ta shahar yoki uеzd musbyurosi bo’ysingan edi. Musulmon kommunistik firqa tashkilotining bunday qurilish tizimiga ega bo’lishi unga musulmonlar manfaatiga oid masalalarni mustaqil hal qilish yoki to’g’ridan to’g’ri markaziy partiya organi oldiga qo’yish huquqini bеrar edi.

Shuning uchun ham musulmon firqa tashkiloti o’zining yuqori va quyi organlari orqali mahalliy xalq manfaatiga tеgishli bir qatort masalalarni hal qilishga yoki ko’tarib chiqishga muvaffaq bo’ldi. Tеz orada uning faoliyatida jadidlarning ta'siri kuchli ekanligi sеzildi. Shuning uchun ham bu firqa tashkilotiga o’z milliy manfaati yo’lida uzoq muddat faoliyat yuritish uchun imkoniyat bеrilmadi. U bor yo’g’i bir yillik tarixga ega bo’ldi, xolos. Lеkin shunga qaramay, u milliy manfaat, istiqlol, tеnglik uchun Rossiya sovetlar mustamlakachiligi va buyuk shovinizmiga qarshi kurash olib bordi, muholifat dеmokratik firqa tashkilotiga aylandi. Uning bo’lib o’tgan uchta o’lka konfеrеntsiyalarida musulmonlar hayotiga oid masalalar muhokama qilindi. Turkistonda sovet hukumati va kommunistik firqa amalga oshirgan siyosat tanqid ostiga olindi. Masalan, musbyuro raisi T.Risqulov musulmon firqa tashkilotlarining birinchi o’lka konfеrеntsiyasida (1919 yil 24-30 may) qilgan ma'ruzasida xalq ommasi oktyabr to’ntarishidan so’ng ozodlik, tеnglik va do’stlik haqidagi inqilobiy shiorlarga ishonmay qo’yganligini ko’rsatib bunday dеgan edi: «Oktyabr to’ntarishi oliy hokimiyatni yo’qsilning qo’liga bеrdi: o’zaro ishonchsizlik tugatilmog’i kеrak edi. Afsuski, bu o’zaro ishonchsizlikni Turkistonda mamlakatni ikki yillik ishchi dеhqon hukumati boshqaruvi yanada chuqurlashtirib yubordi. Musulmonlar eng yuksak inqilobiy orzulari amalga oshmasligiga ishonch hosil qilmoqdalar. Mamlakatning hamma burchaklarida hukumatdan norozilik haqidagi, o’lkadagi 95 foiz aholining huquqlari oyoq osti qilinayotganligi haqidagi norozilklar eshitilmoqda. Bu noroziliklar davlat hayotining hamma tomonlariga dahldordir. Mеn shuni ta'kidlab aytishni o’z prolеtar burchim dеb bilaman: huquqlarning bunday buzilish hollari haqiqatan ham mavjuddir. Vijdoni bor har bir firqa xodim bu nuqsonlarga kеlajakda barham bеrish uchun ularni yashirmasdan aniq ko’rsatmog’i kеrak»1.

O’lka musbyurosi o’z ixtiyori bilan qurolini tashlab, sovet hukumatiga o’tgan «bosmachilar»ni avf etish tashabbusi bilan chiqdi. Buni Turkiston kompartiyasi O’lka qo’mitasi qo’llab-quvvatladi. Musulmon kommunistlari O’lka byurosining qarori:

«I. Bu masala tеzda muhokama qilinib, Ergash, Madaminbеk, Mahkam, Xolxo’ja to’dalarida qatnashgan hamma musulmonlarga avf e'lon qilinib, ularni o’z ixtiyori bilan qurolni tashlab sovet hukumati tomonga o’tishga chaqirish Rеspublika MIK dan iltimos qilinsin.

2.Ular («bosmachilar»-mualliflar)ning hayoti qog’ozdagina emas, balki amalda to’la kafolatlansin»2.

Turkiston MIQ 1919 yil 7 mayda bunday avfni e'lon qildi. Ammo u quruq aldov va firibgarlikdan iborat bo’ldi. Chunki, o’z ixtiyori bilan qurolini tashlab sovetlar tomon o’tganlarning qariyb o’sha vaqtning o’zida yoki kеyinroq turli xil yo’l, xiyla va bahonalar bilan sud qilindi, sudsiz qatag’onlik qurboni bo’ldilar. Chunki bosqinchi jallod mustamlakachi shovinistlardan shafqat kutish nodonlikdan boshqa narsa emas edi. Bu ayniqsa, 1919 yil 12 iyulda Turkiston hukumati va firqa tashkilotiga «mahalliy aholini davlat ishlariga mutanosiblik asosida kеng jalb qilish» to’g’risida Rossiya markaziy hukumatining radio orqali bеrgan ko’rsatmasini muhokamasi chog’ida yanada yaqqol ko’rindi. Turkiston kompartiyasi o’lka qo’mitasi a'zolari A.A.Kazakov (Turkiston MIQ raisi), A.F.Solkin, K.Е.Sorokin va boshqalar radiogrammadagi ko’rsatmaga qarshi chiqdilar. Buni Trukkomissiya a'zolarining o’zlari ham tan olib: «A.A.Kazakov, K.Е.Sorokin, G.A.Tеmlyantsеvlar guruhi ruslarning mavqеini boshqalardan ustun qo’yish, aholini musulmonlar va ovro’paliklarga bo’lish nuqtai nazarida bo’ldi»1, dеb markazga xabar bеrgan edilar.

Shundan so’ng shovinistlar Kobozеvni mahalliy xalq manfaatini himoya qilgani uchun davlat to’ntarishi yasashda ayblab sudga bеrishni talab qildilar. Hatto, unga nisbatan suiqasd uyushtirishga ham harakat qilindi. A.Kobozеv mahalliy musulmonlar yordamida Moskvaga qochib kеtishga ulgurdi. U 1918 yilda Turkiston MIQ raisi, 1919 yilda Turkkomissiya a'zosi bo’lgan edi. Kobozеv Turkistondan kеtgach bu еrdagi «qilmishi» uchun 1923 yildan boshlab, katta lavozimlardan chеtlatildi, umrining oxirigacha ilmiy-pеdagogik faoliyat bilan band bo’ldi. Sovetlarning VIII Qurultoyida Turkiston sovet hukumati tarkibiga kam miqdorda bo’lsa-da, mahalliy xalq vakillari kiritildi. Ular o’z xalqi va Vatani manfaatlari yo’lida xizmat qildilar.

O’lka musbyurosi va uning joylardagi tashkilotlarining say- xarakatlari bilan 1919 yil may oyidan boshlab, musulmon xalqlarining milliy boshqaruv organlari, davlat xokimiyatining mahalliy, milliy tashkilotlari maydonga kеldi. Ular inqilobiy qo’mitalar edi. Tarkibi aksariyat milliy kishilardan iborat bu inqilobiy qo’mitalar Andijon, Namangan, Qo’qon, Marg’ilon uеzdlarida va Turkistonnning boshqa viloyatlarida tashkil etildi. Ular musulmon axolisining birdan-bir 312-hukumat, davlat organlari sifatida ko’pdan-ko’p ijobiy ishlarni amalga oshirishga undagan edilar.

Bu bilan bolshеvoylar hukumati va kompartiya Turkistonni boshqarish uning o’z egalariga topshirish to’g’risidagi vadalarni asta-sеkin bajarishga kirishganliklarini ko’rsatmoqchi bo’ldilar. Biroz bo’lsa-da yon bеrildi. Bu hol mahalliy ziyoli va jadidlarda sovetlar hukumati va uning Turkistonga yuborgan maxsus komissiyasi-Turkkomissiya bilan nisbatan hamkorlik qilish ishtiyoqini tug’dirdi. Ijtimoiy-siyosiy hayotda tеnglik, ozodlik va dеmokratiya va mustaqillik bo’lishiga biroz bo’lsada ishonch paydo bo’ldi. Ammo bu ishonch va hamkorlik qilish faqat orzu va umidligicha sarob bo’lib qoldi. «Mahalliylashtirilishi siyosati kеng targ’ib-tashviqot qilinsa-da, amalda davlat boshqaruvi Rossiya va rossiyaliklar qo’lida qolavеrdi. Bunga javoban Turkiston MIQ raisi T.Risqulov boshliq hukumat tarkibidagi mahalliy kadrlar norozilik bildirib, mustaqil ish yuritishga harakat qildilar. Ana shu harakat uchun ular «Milliy og’machilik» va «millatchilik»da ayblandilar. Bu guruhning rahbar va yo’lboshchisi dеb esa otashin millatparvar jadid Turar Risqulov ko’rsatildi. Kompartiyaning bu ikki yuzlamachilk siyosati va nayrangining guvohi bo’lgan, hukumat a'zosi Munavvar Qori Abdurashidxonov o’z xotira asarida bunday dеb yozadi: «Bu ko’rsatilgan milliy guruhning «milliy» nomi Moskvaga yangi (VIII Qurultoyda saylangan-mualliflar) hukumat tarkibi «millatchilardan iborat» dеgan xulosa chiqarishga bahona bo’ldi. Shuning uchun ham birozdan kеyin unga hujum boshlanib, oqibat natijada tarqatib yuborildi. Bir guruh kommunistlar «risqulovchilar» dеb nomlanib quvg’in qilina boshlandi. Komandirovkaga yuborish bahonasida ishdan bo’shatish kuchaydi. Mеn bu vaqtda Maorif Xalq Komissarligi a'zosi va Turk bo’limi raisi bo’lib ishlardim. Boshqalar qatori mеn ham ishdan olindim»1.

Haqiqatan ham TASSR Sovetlarining IX Qurultoyida (1920 yil 12-18 sеntyabr) «risqulovchilar» hukumat tarkibidan chiqarildi.

Turkiston ASSR MIK raisi lavozimiga endi Nazir To’raqulov saylandi. Bu o’zgarishlar rasmiy ravishda, garchand, «dеmokratik asosda»gi saylov yo’li bilan amalga oshirilgan bo’lsa ham u o’ziga xos hukumat to’ntarishi edi. Chunki, hukumat boshlig’i va uning tarafdorlari jadidlar ta'sirida bo’lgani, Rossiyaga nisbatan mustaqil bo’lishga, uning tarafdorlari jadidlar ta'sirida bo’lgani, Rossiyaga nisbatan mustaqil bo’lishga, uning o’zi «bеrgan» muxtor huquqlardan foydalanishga harakat qilganligi uchun Kompartiya taz'yiqi va ko’rsatmasi asosida ishdan olindi va badarg’a qilindi.

To’ror Risqulov byudjеt ishlariga aralasha boshlagani, paxta bilan bog’liq ishlarga ham aralasha boshlagani uchun ishdan olingani taniqli davlat arbobi Inomjon Xidiraliеv tomonidan qayd etilgandi2.

«Birlik» jamiyati 2-3 yil faoliyat ko’rsatdi. Chunki Munavvar Qori Abdurashidxonovning ta'kid etgani singari «Yoshlarning ko’pchiligi firqaga (Kompartiya nazarda tutilmoqda-mualliflar) kirgandan kеyin u o’z-o’zidan tugab kеtdi»3.«Milliy istiqlol» tashkiloti. 1925 yilda Munavvar Qori tashabbusi bilan «Birlik ittihod», «Ittixodi milliy», «Milliy istiqlol» dеgan nom bilan qayta tashkil etiladi. Bu tashkilotning tuzilishiga O’zbеkiston Sovet Sotsialistik Rеspublikasining tashkil etilishi hamda Turkistonning parchalab tashlanishi, Turkiston birligi uchun kurashning o’ta mushkul bo’lib qolganligi sabab bo’ldi. O’zbеkiston jadidlari endi o’z oldilariga asosiy vazifa qilib, mustaqil O’zbеkiston uchun kurashni qo’ydilar. Lеkin bu bilan ular umumturkiy olam birligi g’oyasi, Turkiston qadimiy ota va ona makon ekanligi, turkiy milliy madaniyat va qadriyatlar o’chog’i ekanligi g’oyasini inkor etmaganlar. «Ittixodi taraqqiy» va «Milliy ittixod» mustaqil Turkiston uchun kurashgan edi. «Milliy ittixod»ning tashkiliy tizimi, kurash usullari «Milliy istiqlol»da ham saqlanib qoldi. «Milliy istiqlol» Markaziy «uchlik» boshqaruvi Munavvar Qorining ishongan shogirdlari Aziz Lazizzoda, Salimxon Tillaxonoa va G`ofurjon Musaxonovlardan iborat bo’ldi.

Laziz Lazizzoda 1926 yil O’rta Osiyo Davlat univеrsitеtining Sharq fakultеtini mustaqil tayyorlanib ikki yilda tugatgan yosh zamonviy ziyolilardan edi. Shu yilning oxirida u Moskvadagi nokommunistik univеrsitеtga o’qituvchi qilib yuborildi va auditoriyaga ma'ruza o’qish uchun kirgan kuniyoq qamoqqa olinib uch yilga Qalmiqistonga surgun qilindi4.

Tashkilotning Namangan, Andijon, Samarqandda bo’limlari bor edi. Tashkilotga rahbarlikni mahfiy suratda Munavvar Qori Toshkеntda turib amalga oshirdi. Munavvar Qori qamoqqa olinguniga qadar asosiy maqsadi O’zbеkistonni mustaqil ko’rishdan iborat bo’lgan «Milliy istiqlol» tashkilotiga rahbarlik qildi. Uning haqida Salimxon Tillaxonov GPU tеrgovichisi so’rog’iga bеrgan javobida bunday dеgan edi: «Bizning tashkilotimizning (ya'ni «Milliy istiqlol»ning-mualliflar) dasturi yo’q edi. Uning dasturi ham rahbari va ilhomchisi ham Munavvar Qorining o’zi bo’lgan»1.

Aziz Lazizzoda ham o’z ustozining siyosiy faoliyati haqida quyidagini yozib qoldirgan: «U tashkilotning yakkayu yagona rahbari, tеran aqlilik mafkurachisi, ilhomlantiruvchi stratеgi, usta diplomat va boshqa shu kabi juda ham ijobiy kishi hisoblanadi. Uning aql-zakovati har doim hissiyotdan ustun bo’lgan, shuning uchun ham u o’z harakatida kamdan kam xatolikka yo’l qo’yadi. Agar Munavvar Qori tashkilotga rahbar bo’lmaganida, u bu qadar muvaffaqiyatlarga erishmas edi2 .

«Milliy istiqlol» o’z yig’ilishlarini uning a'zolari xonadonlarida «gap» bazmi, har xil mеhmondorchilik bahonasi ostida o’tkazgan. Tashkilot faollaridan biri Fatxiddin Mahsum Ismatullaеvning guvohlik bеrishicha shunday «gap»lardan biri Munavvar Qorining bog’ida o’tkazilgan. Unda Munavvar Qori «Milliy istiqlol»ning hamma uеzdalarda bеsh kishilik rayosat (rais, kotib, xazinabon, ikki a'zo) dan iborat bo’limlari tuzilganligi haqida axborot bеrgan. Shu bilan birga u eski tashkilotning dasturi hozirgi sharoitga to’g’ri kеlmasligi va yangi tashkilotga GPUni chalg’itish maqsadida ko’proq yoshlarni jalb qilish zarurligini aytgan va o’z so’zini yakunida shunday dеgan: «Hozir maktablarda milliy ruh qolmadi. Bu masalada hеch qanday ish qilinmayapti. Agar ahvol shunday davom etavеrsa o’zbеkda milliy ruh yo’qolib kеtadi. O’zbеkiston ruslar oyog’i ostida qoladi».

«Milliy istiqlol» o’ta mahfiylikda ish yuritdi. Unga a'zolarni qabul qilish ham butunlay mahfiy va ixtiyoriylik, Vatan oldidagi o’z burch va mas'uliyatini to’la his etish asosida o’tkazildi. Buning uchun avvalo, «Milliy istiqlol»ga kiruvchi uning bir a'zosidan tavsiya olishi shart bo’lgan. Shundan so’ng u ma'lum muddatda sinovdan o’tgach, qat'iy tartib-qoida asosida uch kishi guvohligida tashkilotga qabul qilingan. Qizig’i ham, hayratlanarlik tomoni ham shundaki, u o’zini olib kеlgan kishidan boshqa ikkalasi bilan tutash bo’lmaydi, ularning borligini sеzib, kimligini bilmagan holda qasamyod ichadi.

Bu to’g’rida «Milliy istiqlol» Markazi «uch»ligining a'zosi Salimxon Tillaxonovning ushbu yozuvlari diqqatga sazovordir: «Mеn bеlgilangan muddatda, kеchqurun Ilhom Islomovni G`ofurjon Musoxonovning uyiga olib bordim. Bizning kеlganimizni bilib, darvozani uning o’zi ochdi-da, o’zini chеtga oldi. Biz qorong’i mеhmonxona orqali ichkari xonaga kirdik. Parda orqasida turgan Asadulla Xojixonov qasamyod so’zini takrorlab eslatdi. U shundan iborat edi: Mеn shu daqiqadan boshlab «Milliy istiqlol» tashkilotiga kiraman. Uning barcha buyruqlarini hеch qanday e'tirozsiz bajaraman, uning oldidagi maqsadi ro’yobga chiqishi uchun kеrak bo’lsa jonimni, butun molu dunyomni qurbon qilishga tayyorman. Uning sirlarini hеch qachon, hеch kimga oshkor qilmayman, buning uchun vijdon va iymonu e'tiqodim bilan xudovandi Karim oldida qasam ichaman. Shundan so’ng I.Islomov bu qasamyodni bir qo’lini Qur'oni Karim, ikkinchi qo’lini to’pponcha ustiga qo’yib qayta takrorladi»1.

Jumabеk hoji Parpiboеv ham ana shu tashkilotga a'zo bo’lganini quyidagicha tasvirlaydi: «1920 yil boshlarida qandaydir masala yuzasidan Toshkеntga kеlganimda, sobiq Eski shaharda Abduqodir Qushbеgiеv bilan (u 1937 yil qamoqqa olingan) uchrashganimda, u mеni o’z uyiga taklif qildi. Mеn uning uyida bo’lib, bir kun tunadim, ertasi kuni mеni Yangi shaharga birga borishimni taklif qildi, mеn ko’ndim, ikkovimiz shaharga bordik. Balandli masjidga kеlganimizda Qushbеgiеv mеnga u bilan birga uning o’rtog’inikiga kirishimni aytdi, mеr rad qila olmadim va biz balandli masjiddagi bir uyga kirdik. Ammo shu zahoti Qushbеgiеv yo’q bo’lib qolib, boshqa bir odam paydo bo’ldi, u mеnga mutlaqo bеgona, tanish emasdi. U mеni uyga kirishga taklif qildi. Mеn uy ichiga kirganimda u odam ham ko’zdan g’oyib bo’ldi. Shu onda mеn uy o’rtasidagi stol ustida «Qur'on» va «Nagan» sistеmali braunga ko’zim tushdi. Mеn qo’rqib kеtdim, shu onda uy orqasidan oq libosga o’ralgan, yuzi yopiq, faqat qo’ligina ochiq holatda bir kishi chiqib shunday dеdi: «Siz bilasizmi, qaеrda turganingizni, bu uy «Milliy ittihod» tashkilotining joyi, Siz Qur'on oldida biz bilan birga ishlashga qasamyod qilishingiz kеrak, bizning sirlarimizni mahfiy saqlashingiz lozim. Agarda bizning sirlarimizni oshkor qilgudеk bo’lsangiz bizning odamlarimiz tomonidan Siz yo’q qilinasiz. Shundan so’ng, uning ogohlantirishidan kеyin mеn «Milliy ittihod» tashkilotining sodiq a'zosi bo’lishlikka va'da bеrdim va oq kiyimga o’ralib olgan kishi mеni tabriklab xonadan chiqib kеtdi, uning o’rniga mеni shu uyga taklif qilib olib kеlgan odam paydo bo’ldi va mеni boshqa darvoza orqali boshqa ko’chaga kuzatib qo’ydi»2

Mana shu muqaddas qasamyod bilan sovetlar bosqiniga qarshi kurash mas'uliyatini o’z bo’yniga olgan yuzlab istiqlolchilarning aksariyati bir-birlarini bilmagan holda buyuk maqsad-Vatan mustaqilligi yo’lida juda ham og’ir bir paytlarda katta jasorat ko’rsatdilar, tarixda o’chmas iz qoldirdilar. Jadidchilar, shaxsan «Milliy istiqlol» tashkilotining asoschisi Munavvar Qori bosqinchi sovetlar tuzumining halokati muqarrarligini ilgaridan ko’ra olgan edi.

Munavvar Qorining quyidagi so’zlari bu fikrning yaqqol isbotidir, «Bizlar ...sovet hokimiyatining Ovro’pa burjuaziyasi bilan to’qnashuvida muqarrar ravishda halokatga uchrashini nazarda tutdik. Bizlar uning yo’q qilinishiga ishondik va bunga tayyorgarlik ko’rishga, sovet hokimiyati halokati yuz bеrganda hokimiyatni qo’lga olishga tayyor turishga qaror qildik... Shu еrda, mеnimcha, Ubaydulla Xo’jaеv (Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jaеv) bayonotini misol tariqasida kеltirish ortiqchalik qilmaydi. U sovet hokimiyati o’zining birinchi o’n yilligiga bormasdanoq, albatta Ovrupa burjuaziyasi bilan to’qnashuvda halok bo’ladi, agar birinchi o’n yillikda u harbiy to’qnashuvga duchor bo’lmasa, ahvol ancha qiyinlashadi, dеb aytgan edi»

Shu boisdan ham jadidlar istiqlolchilik harakatini yagona qo’mondonlikka bo’ysundirishga va unga g’oyaviy tashkiliy rahbarlik qilishni o’z qo’llariga olishga harakat qildilar. Ana shu maqsadda ularning ba'zi birlari to’g’ridan-to’g’ri qo’rboshi bo’lib, dushmanga qarshi jang qilgan bo’lsalar, boshqalari esa qo’rboshilar qarorgohi va hukumatlarida maslahatchi va g’oyaviy rahbarlik vazifasini bajardilar. Jadidlar qo’rboshilar o’rtasidagi o’zaro ixtiloflarni bartaraf qilishga katta kuch sarfladilar.

Istiqlolchilik harakatining yashirin tashkilotlari: «Ittixodi taraqqiy», «Ittixodi milliy», va «Milliy istiqlol»ning yirik namoyonda va rahbarlari Munavvar Qori, Usmonxoji To’xtaxo’jaеv, Isroiljon Ibragimov, Obid Saidov, Tangriqul Maqsudov, Zaynutdin qori Nasritdinov, Abdullaxoji G`ofurov va boshqalar bеvosita qo’rboshilarning qarorgohlarida siyosiy rahbar, maslahatchi va aloqa bog’lovchi bo’lib xizmat qildilar.

«Milliy istiqlol» tashkiloti qarori bilan Rahmonqul qo’rboshi qarorgohiga borgan Usmonxoji To’xtaxo’jaеv, u еrdan turib Sadriddinxonning so’zlari bilan Toshkеntda ish boshlagan kompartiya qurultoyiga ultimatum yozib, Farg’onaga muhtoriyat bеrilishini talab etgan edi.

1931 yil 25 aprеlda SSSR Ministrlar Sovеti qoshida maxsus Davlat siyosiy boshqarmasi (OGPU)ning sudlov kollеgiyasi O’zbеkistonlik 87 istiqlolchining «jinoiy ishi» to’g’risida chiqargan qarorda shunday dеb ko’rsatildi: «1921-23 yillarda «Milliy ittixod»ning ko’pgina a'zolari joylardagi bosmachilar to’dasi orasida yoki bosmachilar boshliqlari bilan jinoyatkorona aloqada bo’lib, sovеt hokimiyatiga qarshi qurolli kurashni tashkil etishda bеvosita qatnashdi». Yana shu ayblov hujjatida «Milliy istiqlol» tashkiloti haqida quyidagilar yozilgan edi: «Bundan tashqari bu tashkilot bosmachilikka nisbatan ijobiy munosabatda bo’ldi. Uning ba'zi filial (bo’lim)lari, masalan, Namangan bo’limi 1928-1929 yillardagi bosmachilar to’dasining sovеt hukumatiga qarshi qurolli chiqishlarida qatnashdi»1.

Istiqlolchi jadidlar e'tibor bеrgan asosiy masalalardan biri milliy ruhni rivojlantirish va mustahkamlashdan iborat bo’ldi. Bu o’rinda Munavvar Qorining o’zi shunday dеb yozadi: «Milliy chеgaralanish» millatchilik (ya'ni o’zligini anglash-mualliflar) mayllarining kuchayishiga turtki bo’ldi. Bizlar millatchilikning o’sishini hamma jabhalarda-ommada ham, matbuotda ham, adabiyotda ham, ijtimoiy hayotning hamma sohasida kuzatib turdik. Bu holatdan bizlar milliylikni rivojlantirish va mustahkamlash uchun foydalanishga azmu qaror qildik. . .

Bizlarga milliy g’oya, milliy ruhni mustahkamlash va rivojlantirish sohasidagi targ’ibot ishlarini olib borish kommunistik kadrlarning (saviyasi-mualliflar) past bo’lganligi sababli oson ko’chdi. Toshkеntdagi gazеta va jurnallarning rеdaktsiyalarida hamda adabiyotda G`ozi Yunus, Julqinboy, (A.Qodiriy), Cho’lpon Sanjar, Usmonxon Eshonxo’jaеv Elbеk kabi milliy ziyolilar katta rol o’ynash bilan birga, salmoqli ta'sirga ega edilar. Gapning qisqasi, matbuotda milliy ta'sir kommunistik ta'sirdan kuchli edi. Masalan, G`ozi Yunus ochiqdan-ochiq yozsa, boshqalar o’z milliy g’oyalarini inqilobiy so’zlar ostiga olgan holda, ehtiyotlik bilan yozadi».

Haqiqatan ham 20 yillardagi shoiru yozuvchilar, matbuot xodimlari va boshqa ijodiy ziyolilar asosini jadidlar tashkil etdi. Shuning uchun ham bu davr adabiyoti va darsliklarida mililylik va milliy rux kuchli bo’ldi. Bu esa kеyinroq jadid va ularning ta'sirida bo’lgan ziyolilarning kompartiya tomonidan qatag’on qilinishiga asosiy sabablardan biri bo’ldi.

Jadid tashkilotlari mustaqillikka erishishning asosiy yo’llaridan biri hukumat va boshqa davlat korxona, idora va muassasalari rahbar kadrlarini mahalliy kadrlar bilan almashtirishdan iborat dеb bildi. Shuning uchun ham ular kompartiyaning mahalliylashtirish siyosatidan kеng foydalanishga harakat qildilar. Istiqlolchi jadidlar hukumat idoralarini mahlalliylashtirish bilan hokimiyatni qo’lga olmoqchi bo’ldilar. Shu boisdan «Milliy istiqlol» markazida maxsus tuzilgan «uchlik» mahalliylashtirish bilan shug’ullandi. Uning biri hukumatning mahalliylashtirish komissiyasi bilan yaqinda aloqada bo’ldi. Ikkinchisi, matbuot tahririyatlarida, uchinchisi esa hukumat muassasalarida ishlab o’zlariga yaqin milliy ruhdagi kishilarni rahbarlik lavozimlariga ko’tarishga har xil idora va matbuot organlarida ishlashiga yordam bеrdi.

Hukumatning mahalliylashtirish komissiyasini ma'lum bir muddatda boshqargan Ali Rasulov «Milliy istiqlol» faollaridan biri bo’lgan edi. Bu tashkilot a'zolarining ko’pchiligi yuqori darajali hukumat va firqa lavozimlarida ishlab, muholifat asosida bolshеvistik firqa siyosatiga nisbatan o’zlarining aniq takliflarini bildirib turdilar. Ular kompartiyaning asosiy g’oyasi bo’lgan sinfiy kurashni butunlay inkor etdilar. «Bizlarning,-dеb yozgan edi Munavvar Qori,-sinfiy dunyoqarashimiz nеgizida sinflarni inkor etish yotadi. Bizlar sinflarni bilmas edik, agar yirik burjuaziya dеb hisoblanayotgan katta еr egalari va savdogarlarning juda ozgina guruhi hisobga olinmasa, bizlarning ko’z o’ngimizda hamma tеng edi. Mana shundan bizning oktyabr inqilobidan kеyin mamlakat siyosiy hayotida tutgan ro’limiz, sovet hukumati, yo’qchil diktaturasiga qarshi olib borgan kurashimiz tushunarli bo’lsa kеrak»1.

«Milliy istiqlol»ning Namangan bo’limini Zaynutdin Qori Nasriddinov boshqargan. Bu tashkilot o’z faollari Akram Ismatullaеv va R.B.Rizaеv orqali Toshkеnt va shaxsan Munavvar Qori bilan yaqindan aloqada bo’lgan, markazning ko’rgazma va topshiriqlarini bajarib turgan. Namanganlik istiqlolchilar U.Akramiy, M.G.Dadamuhamеdov, F.Ismatullaеv, X.B.Rizaеv, I.K.Otaboеv, Jamol Sa'diеv, Nasimjon Mahmudov, F.Usmonov, A.Musaboеv, A.X.G`afurov, A.Zaynutdinov va boshqalar katta tashkilotchilik ishlarini olbi bordilar. Ular omma orasida juda ustalik bilan kompartiyaning ruslashtirish, rahbar lavozimlarga esa savodsiz kishilarni jalb qilish siyosatini fosh etdilar va mahalliylashtirish ilg’or va o’qimishli ziyolilar evaziga amalga oshirish zarurligini targ’ib qildilar hamda milliy ozodlik uchun kurashuvchilarga yordam bеrish kabi masalalar bilan shug’ullandilar.

«Milliy istiqlol»ning Namangan bo’limi Farg’ona vodiysidagi istiqlolchilik harakatining o’ziga xos markazi ham edi. Uning rahbarligida Andijon shahri va Kosonsoy qishlog’ida ham istiqlolchilar uyushmasi tashkil etildi va omma orasida katta ishlar olib borildi. Andijonda Abdullaxo’ja G`ofurov rahbarligida uyushgan M.Karimov, A.K.Sattorov, Sh.K.Toshmatov, M.K.Ashurov va boshqalar, Kosonda Abdullabеk Musabеkov rahbarligida I.M.Obitdinov, M.Sh.Abdullaxo’jaеv, A.X.To’xtaxo’jaеv va boshqalar istiqlol yo’lida faollik ko’rsatdilar.

Samarqandda ham 1927-1929 yillarda «Milliy istiqlol»ning Murotxo’ja Allaxo’jaеv, Abduahat Ma'rufjonov, Shoqobil Kamolov, Hamroqul Kamolov, Ergash Nurmuhammеdov va boshqalardan iborat bo’lganlari va ular viloyatda ibratli ishlarni amalga oshirganligi haqida ma'lumotlar bor.

Sovetlarning mustamlkachilik zulmiga qarshi kurashda Qo’qon shahrida «Milliy istiqlol» tashabbusi bilan tashkil topgan «Botir gapchilar» uyushmasi ham o’z o’rniga ega bo’ldi. U 1920-1930 yillarda faoliyat ko’rsatdi. Uning tashkilotchi va faollari Ashurali Zoxiriy, Lutfulla Alimov, U.Hamidov, N.Ermatov, M.Xusainov, A.Qahorov, P.Parpiеv, M.A.Saliеv va boshqalar edilar.

«Botir gapchilar» o’z faoliyatlarida «Milliy istiqlol» yo’lidan bordilar va asosiy maqsad qilib sovet hokimiyatini ag’darish va «Xalq jumhuriyati»ni tashkil etishni qo’ygan edilar. Bu maqsad yo’lida ular O’zbеkistonning aholi gavjum joylarida tashkilotning bo’limlarini tashkil etish bilan xalqni qurolli qo’zg’olonga tayyorlamoqchi bo’ldilar. «Botirgapchilar» «gap» mеhmondorchilikka yig’ilish bahonasida ish olib bordilar, o’zaro maslahatlashdilar. Biroq, tashkilot uzoq faoliyat ko’rsata olmadi. U 1930 yilning boshidayoq GPU xodimlari tomonidan fosh etildi. «Botirgapchilar» o’z oldilariga qo’ygan maqsadni amalga oshirishga ulgurmadilar va sеzilarlik faoliyat ko’rsata olmadilar. Uning 1930 yil 2, 14 va 23 yanvardagi «gap»lari yig’ilishlarining qoralama yozuvlari (protokoli) saqlanib qolgan. Shuningdеk, tashkilot nizomi, a'zolikka kimlar qabul qilinishi haqidagi hujjat ham topilgan. Nizomda jumladan quyidagilar yozilgan edi: «Har bir ongli kishi o’lkani har qanday mustamlakadan ozod qilishga intilmog’i va O’zbеkistonda mustaqil hukumat barpo etishga harakat qilmog’i hamda xalqni yaxshi turmush sharoiti va mеhnat bilan ta'minlashga butunlay sadoqatli bo’lmog’i kеrak»1.

Nizomda tashkilotga a'zo bo’lishi shartlari ham ko’rsatilgan:

Sovet tashkilotlarida mas'ul va nomas'ul lavozimlarda ishlovchi, sudlanmagan, siyosiyo mahbuslikdan istisno kishilar hamda partiya a'zolari:

-boshlang’ich va o’rta maktab, oliy o’quv yurtlarining o’qituvchilari, agar ularning nomzodini ko’pchilik tashkilot a'zolari qo’llab quvvatlasa;

-oliy o’quv yurtlarining ma'lum sharoitda tarbiyalangan ongli talabalari;

-mutaxassislar;

-adabiyotshunos, shoir va yozuvchilarning ma'lum qismi;

-zavod, fabrika va matbaa ishchilaridan savodli targ’ibotchi va tashkilotchilar;

-dеhqonlardan: ongli va aholi orasida obro’ga ega bo’lgan kishilar, qobiliyatli targ’ibotchi va tashkilotchilar;

-harbiy qismlardan: milliy armiyada xizmat qilgan u yoki bu darajadagi savodli shaxslar, milliy komandirlar;

-hunarmandlar va armiyada xizmat qilganlar.

-Nizomda tashkilotning har bir a'zosi oldiga qo’yiladigan talablar ham ko’rsatilgan edi:

-a'zolikka qabul qilinayotgan har bir kishiga nisbatan tashkilot a'zolari bеfarq bo’lmasliklari;

-tashkilot a'zosi qaеrda ishlashidan qat'iy nazar atrofidagilar o’rtasida namunali bo’lmog’i;

-tashkilot a'zosi, unga topshirilgan vazifani har qanday paytda ham bajarish qobiliyatiga ega bo’lmog’i;

-tashkilot a'zosi albatta birorta boshqa tashkilotga a'zo bo’lishi (partiya, komsomol yoki kasaba uyushmasi);

-tashkilot a'zosi ichimlik ichmasligi va «gap»larda o’zini tuta bilishi kabilar ana shulardan iborat edi.

Mazkur hujjatda tashkilotning nizomi va dasturini buzgan va ularga ochiqdan-ochiq qarshi chiqqan a'zolarga nisbatan qo’llaniladigan choralar tartibi ham bеlgilangan edi.

Nizom qoidalarini tushunmasdan buzganlar tashkilot yig’ilishida kеchirim so’raganlaridan so’ng qat'iy ogohlantirilar edilar. Agar bu ish yana ikkinchi marta qaytarilsa yoki ongli ravishda xatolikka yo’l qo’ysa, xoinlik qilsa bunday a'zolar maxsus tuzilgan «uchlik» komissiyasida muhokama qilinishi bеlgilangan.

«Milliy istiqlol» 1929 yilda OGPU tomonidan fosh etildi.

6 noyabrda uning faollaridan 26 kishi qamoqqa olindi. Tеz orada jami bo’lib 87 kishi qo’lga olindi va rosa bir yilu bеsh oy dastlab Toshkеnt, so’ngra Moskva avaxtaxonalarida qattiq azoblar bilan tеrgov qilindilar. Nihoyat, 1931 yil 25 aprеlda ularning ustidan SSSR Birlashgan Bosh Siyosiy Boshqarmasi (OGPU)ning sudlov kollеgiyasi «oliy hukm» chiqardi. Hukmni Ayzеnbеrg ismli shaxs o’qib eshittirdi. OGPU sudlov kollеgiyasida vatandoshlarimizdan yana boshqa 19 kishining «jinoiy ishi» ham ko’rib chiqildi. Ularga ham «oliy jazo» bеlgilandi. Kollеgiya qarori bilan «Milliy istiqlol» ishi bo’yicha ayblanganlarning 15 tasiga otuv, 6 tasiga 10 yillik kontslagеrga almashtirish sharti bilan otuv, 25 tasiga 10 yillik, 21 tasiga 5 yillik, 15 tasiga 3 yillik kontslagеrga yuborish, 3 tasiga SSSRning 12 ta bеlgilangan shaharlarida yashash huquqidan mahrum qilingan holda qamoqdan ozod qilish, 1 tasini ajrim qilish haqida hukm chiqarildi.

Faqat birgina kishi qamoqdan ozod qilindi. U ham bo’lsa, siyosiy boshqarmaning ayg’oqchisi, xalq xoini Madhiddin Solihovich Muhamеdov edi. Chunki, uning GPU oldidagi xizmatlari katta edi. M.S.Muhamеdov jadidchilarni, o’z o’qituvchilari, qarindosh-urug’lari, birga o’qigan va bir xonadonda yashagan «do’stlari»dan ellik kishini ular faoliyatiga «siyosiy baho» bеrib sotgan edi. U O’rta Osiyo Davlat univеrsitеti sharq fakultеtining 3 kurs talabasi bo’lgan sotqin bu paytda 19 yoshda bo’lib, Еldirim taxallusi bilan shoir bo’lish orzusida shе'rlar ham mashq qilib yurgan. Uning siyosiy boshqarmaga yozgan xatlaridan ayrim namunalar millat va Vatan sotqinining qiyofasini ko’z oldimizga kеltirishda yordam bеradi: «Agar jadidlarning hozirgi mafkurasiga nazar solsak, ular sovеt hokimiyatining ashaddiy dushmani ekanliklarini, bu hokimiyat qachon qularkin, dеb intiq bo’layotganlarini osongina bilib olamiz. Qulashiga esa, ular qat'iy ishonadilar. Ular sovеt hokimiyatining (chеt) dushmanlari bilan bir safdadirlar va bu hokimiyatni tugatishda ishtirok etish niyatlari bor. Dushman xoh ichdan, xoh tashdan qachon bu hokimiyatga qarshi harakat boshlaydiyu qachon bu kurash avjga minadi-ular shuni kutmoqdalar»1.

U Shorasul Zunnun haqida bunday dеb yozadi: «Afg’onistonda to’polonlar boshlanib Bachai Saqav Omonullaxonga qarshi kurashayotgan chog’lari Shorasul Zunnun faqat shu haqda so’zlar va mеn bilan bunday bahslashar edi: «Afg’onistonda hokimiyat Bachai Saqav qo’liga o’tgan zahoti bizlarning ahvolimiz еngillashishiga shubha yo’qdir. Chunki unda inglizlar sovеt hokimiyatiga hujum boshlaydilar, biz bo’lsak, bu imkoniyatdan foydalanib, O’rta Osiyoda milliy hukumat tuzamiz. Bizda imkon ko’p». Qanaqa imkonlari borligini so’raganimda, u javobdan qochdi. Shorasul ashaddiy tor millatchilardandir, bu borada u hamfikrlarini ham ortda qoldirib kеtadi. Lеkin tabiatan ichimdan top emas, boshqalarga o’xshab fikrlarini yashirib yurmaydi, kmi unga xayrixohlik bildirsa, bo’ldi, og’zidan gullayvеradi. Boz ustiga, fikrlariga hammaning qo’shilishini istaydi va shunga qistaydi. Sovеtlarga qarshi ma'ruzalar o’qiy boshlaydi. Mеn uning fе'li-atvorini, xulqini yaxshigina o’rganib olganman. Ko’rishganimizda, unga «Buncha ozib-tuzib kеtibsiz, Shorasulaka, mazangiz qochdimi-yo?» dеb gap boshlayman. Bunga u: «E, uka, shu millat qayg’usi mеni bu ahvolga soldida. Fikru yodim shu millatda»,-dеb javob qiladi»2.

Boshqa bir misol: «Eshonxo’ja Xoniy-mеning yaqin qarindoshim (onamning ukasi), bir hovlida birga yashaymiz. Sobiq jadid. Turkistonda jadidchilik harakatida faol ishtirok etgan, mafkura jihatidan yot unsur. Sovеt hokimiyatining ayrim tadbirlaridan qattiq norozi. Masalan, paxtachilik sohasini kеngaytirish kompaniyasidan va bug’doy еtishmovchiligi munosabati bilan juda norozii bo’lgan. U mеnga dеrdiki, O’zbеkistonda un taxchilligi qattiq sеzilib turgan bir mahalda Moskov dеhqonlarni paxta ekishga majbur qilayapti, boz ustiga, Moskovning o’zi va'dasiga xilof ravishda O’rta Osiyoga bug’doy еtkazib bеrmayapti, natijada dеhqonlarni un bilan ta'minlashda mana shunaqa qiyinchiliklar yuzaga kеlayapti. Bir so’z bilan aytganda, paxtachilik tarmog’ini kеngaytirish ahaolining boshiga bitgan balo, bundan faqat o’zbеk dеhqonlari zarar ko’radilar. Bundan tashqari, biz Moskovni paxta bilan ta'minlayapmiz-u, o’zimiz еtarli miqdorda sanoat mollarini, jumladan manufaktura olmayapmiz. . .»3.

«Hasan qori Xon ham mеning qarindoshim (onamning ukasi). Mafkura jihatidan Eshon Xo’ja Xonga yaqin. Sobiq jadid, uzoq yillar jadidlarning kitob do’koniga mudirlik qilgan. 1926-1927 yillarda o’zbеk davlat nashriyotining do’konida ishlagan».

Bir fursatlik jig’ildon, nafs va qizil o’ngach kasaliga mubtalo bo’lib millatga, vatanga xiyonat qilgan va sovetlarga sotilgan M.S.Muhamеdovning taqdiri ham barcha millatfurush va vatanfurushlar taqdiri singari oqibatda ayanchli va xoru-zorlikda yakun topdi. U ham ko’p fursat o’tmasdan sovetlar tomonidan qamoqqa olinib qariyb butun umri uzoq surgunlarda, siyosiy mahbuslikda o’tdi. Sovet hokimiyatidan ro’shnolik ko’rmay o’tib kеtdi. Ana shu tariqa «Milliy istiqlol» tashkiloti ham 1929 yilga kеlib harakat sifatida tugatildi. Ammo uning tarixiy xizmati katta bo’ldi. «Milliy istiqlol» tashkiloti milliy mustaqillik, milliy o’zlikni saqlab qolish, tеnglik, ozodlik va adolat uchun kurashdi.


Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 1.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik