Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali


Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika UniversitetiDownload 79,53 Kb.
bet3/7
Sana08.09.2021
Hajmi79,53 Kb.
#168539
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
2 5276289214860758261
MB oraliq nazorat, 3Mustaqil talim.-4 Javoblar, 16-mavzu AT, Заметка 8 марта 2021 г. 20 51 12, Kasb etikasi deganda biz nimani tushunamiz Kasb etikasi nima uc
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

14-VARIANT


1. Gaz qonunlari.

2.Metallar, ularning tabiatda tarqalishi, olinish usullari, fizik-kimyoviy xossalari.

3.100 g suvda 4,6 g natriy eritilganda xosil bo’lgan moddaning eritmadagi massa ulushini xisoblang.

A) 4,6% B) 4,4% C) 8% D) 7,66% Е) 8,24%Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

15-VARIANT


1.Davriy sistеmaning tuzilishini tushuntiring.

2.Metallar korroziyasi, ularning turlari va korroziyadan himoyalanish usullar.

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Pb + HNO3 (suyultirilgan., 10%) = Pb(NO3)2 + N2↑ + H2O

Pb + HNO3 (juda suyultirilgan., 3%) = Pb(NO3)2 + NH4NO3 + H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

16-VARIANT

1.Davriy sistemasini atom tuzilishi nuqtayi nazardan qanday tushuntirish mumkin?

2. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish nazariyasi, dissotsilanish darajasi).

3. 80 gr natriy gidroksid (NaOH) ni modda miqdor(mol)ni toping.


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

17-VARIANT

1.Kimyoviy bog`lanish turlarining ta’riflari va har bir kimyoviy bog’lanishga 10 tadan modda yozing.

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3.5,31g bеrilliy sulfat kristallogidrati kuydirilganda uning massasi 2,16 g ga kamaygan. Kristallogidratning formulasini aniqlang.

А) ВеSO4 • 0,5H2O B) ВеSO4 •2H2O

С) ВеSO4 •4H2O D) ВеSO4 •6H2O Е) ВеSO4 • 7H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

18-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2. Kimyoviy muvozanat va uning siljishi( Le-Shatel'ye prinsipi. Muvozanat konstantasi).

3. Kimyoviy reaksiya tezligi 10 ˚C da 2 mol/l∙min gat eng bo’lgan reaksiyaning temperatura koeffisiyenti 2 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasi 40˚C gacha oshirilsa, reaksiya tezligi(mol/l∙min) nechaga teng bo’ladi.

A) 64 B) 256 C) 8 D) 16.Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

19-VARIANT


1. Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari(Ekvivalent va ekvivalentlar qonuni, oksid, asos, kislota va tuzlarning ekvivalenti qanday topiladi).

2.Kimyoviy muvozanat (qaytar va qaytmas reaksiyalar. kimyoviy muvozanat, Le-Shatele prinsipi).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Na2O2 + KMnO4 + H2SO4 (suyultirilgan) = O2↑ + MnSO4 + H2O + Na2SO4 + K2SO4

Na2O2 + NaI + H2SO4 (suyultirilgan) = I2↓ + Na2SO4 + 2H2O


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

20-VARIANT


1. Anorganik birikmalarni asosiy sinflari.

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3.500°C da 500 g azot qanday bosimda 50 l hajmni egallaydi? J:2295


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

21-VARIANT


1. Modda massasining saqlanish qonunini reaksiya yozib tushuntiring.

2.Eritmalar elektroliziqanday amalga oshadi, katodda va anoda jarayonlar ketadi reaksiyalar bilan tushuntiring.

3.Reaksiya tezligini harorat koeffisenti 2 ga teng bo‘lganda reaksiya tezligini 128 marta oshirish uchun haroratni necha (0C) ko‘tarish kerak?

A) 70 B) 90 C) 50 D) 60Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

22-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari (Ekvivalent va ekvivalentlar qonuni, oksid, asos, kislota va tuzlarning ekvivalenti qanday topiladi).

2.Oksidlanish potensiali. Galvanik elementlar (Nernest tenglamasi, galvanik elementlar, oksidlanish potensiali).

3.Reaksiya 333 K da 30 sekundda tugaydi. Agar reaksiyaning temperatura koeffitsienti 3 ga teng bo’lsa, shu reaksiya 30 ºC da qancha vaqt davom etadi?

A) 10 min 30 sek B) 11 min 30 sek

C) 12 min 30 sek D) 13 min 30 sek


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

23-VARIANT

1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Gaz qonulari, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi).

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish)

3.Gazning 640 ml, 39°C va bosimi 98792 Pa dagi massasi 1,73 grammga teng. Uning molekulyar massasini toping? J:71?


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.


Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

24-VARIANT


1.Kimyoning asosiy miqdoriy qonunlari.(Avogadro qonuni, Mendeleyev- Klapeyron tenglamasi, Ekvivalentlar qonuni).

2. 1.Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi (elektrolitlar, noelektrolitlar, dissotsilanish darajasi).

3.Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

Zn + HNO3 (suyultirilgan., 10%) = Zn(NO3)2 + N2↑ + H2O

FeCl2 + KMnO4 + HCl (suyultirilgan) = FeCl3 + MnCl2 + H2O + KCl


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Olmaliq filiali

,,Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar’’kafedrasi

Kimyo” fanidanYakuniy nazorat savollari

25-VARIANT


1.D I Mendeleyev davriy sistemasi (guruh, davriylik va davr)?

2.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari (molekulalararo, ichki molekulyar, sinproporsiyalanish, disproporsiyalanish).

3. Quyidagi reaksiyani tenglashtirib koeffitsiyentlarini yozing.

FeCl2 + HNO3 (konsentrlangan) = Fe(NO3)3 + HCl + NO2↑ + H2O

FeCl2 + KCN (suyultirilgan) = KCl + Fe2[Fe(CN)6]↓


Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:kat.o’q.Irkabayev J.

kat.o’q. Turdibaev J.E.


Download 79,53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash