Iqtisodiyot” kafedrasi “mikroiqtisodiyot makroiqtisodiyot.”Download 152.5 Kb.
bet1/4
Sana17.09.2021
Hajmi152.5 Kb.
  1   2   3   4

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

IQTISODIYOTKAFEDRASI

MIKROIQTISODIYOT MAKROIQTISODIYOT.” FANIDAN

KURS ISHI

MAVZU: Monopolistik raqobat va oligopoliyaning taxlili

Bajardi: Moliya fakulteti

MM 52k-2 - guruh talabasi

Raximov Komiljon

Tekshirdi: i.f.n. Xolmo’minov A.X
Kurs ishi taqrizga topshirilgan sana

«__»_______2021 y.
Kurs ishi taqrizdan qaytarilgan sana

«__»________2021 y.

Kurs ishi himoya qilingan sana

«__»_______2021y.

Baho «__»__________

Komissiya a’zolari:

___________________

___________________
___________________

___________

(imzo)

___________(imzo)

___________


(imzo)Toshkent 2021

MAVZU: Monopolistik raqobat va oligopoliyaning taxlili

Reja:

Kirish


  1. Monopolistik raqobat

  2. Oligopoliya

  3. Ishlab chiqarish narxi va hajmini aniqlash

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlarMonopoliya atamasining kelib chiqishi bozorga oid tushunchalardan (yaʼni, yunoncha „monoc“ — yagona, bitta va „poleo“ — sotaman) tarkib topsada, uning iqtisodiy asoslari aslida ishlab chiqarishga borib taqaladi. Monopoliyani quyidagicha taʼriflash oʻrinli: monopoliya — monopol yuqori narxlarni oʻrnatish hamda monopol yuqori foyda olish maqsadida tarmoqlar, bozorlar va yaxlit makroiqtisodiyot ustidan hukmronlikni amalga oshiruvchi yirik korxonalarning birlashmalari.

Monopoliya (yun. mono — tanho, poleo — sotaman) — iqtisodiyotning bir sohasida tanho hukmronlik; bozorni tashkil etish shakli. Bunday bozorlarda yagona sotuvchi oʻz tovari bilan fa-oliyat koʻrsatadi, boshqa tarmoqlarda bunday tovarning oʻrinbosari boʻlmaydi. M. ishlab chiqarish vositalari, ish kuchi va yaratilgan mahsulotlar asosiy qismining ozchilik korxonalar, sohibkor shaxslar yoki davlat qoʻlida toʻplanishi natijasida paydo boʻladi. M. koʻrinishlari qadimdan mavjud. Noyob mahsulot yetishtiriladigan yerlar, konlar, suv havzalari, oʻrmonlar va boshqa tabiiy manbalar ozchilik qoʻlida toʻplanib, egalariga monopol mavqe bergan, ular maʼlum mahsulotni bozorgatanho yetkazib beruvchilarga aylanib, u yerda hukmron boʻlganlar. M. oʻz tabiatiga koʻra ishlab chiqarish da turgʻunlik paydo qiladi, chunki monopol mavqega tayanib, sarflarni kamaytirmay foyda koʻrish, raqobatning yoʻqligi yoki zaifligidan foydalanib bozorga oʻz izmini oʻtkazish mumkin. M. bozor munosabatlarini cheklaydi, shu sababli hatto bozor iqtisodiyoti hukmron davlatlar mono-poliyaga qarshi choratadbirlarni koʻradilar. M.ning asosiy shakllari — kartel, sindikat, trest, konsernlar hisoblanadi.[1]

Monopoliyalar vujudga kelishining moddiy asosi ishlab chiqarishning toʻplanishi hisoblanadi. Ishlab chiqarishning toʻplanishi ishlab chiqarish vositalari, ishchi kuchi hamda mahsulot ishlab chiqarish hajmining yirik korxonalarda toʻplanishini namoyon etadi.

O’zbekistonda davlatning raqobatchilik muhitini shakllantirishga qaratilgan siyosatida xususiylashtirish, davlat mulki hisobidan mulkchilikning boshqa shakllarini vujudga keltirish asosiy o’rin tutadi. Xususiylashtirish natijasida mulk egalari qo’liga topshirilgan taqdirda, ko’p tarmog’li iqtisodiyot va raqobatchilik muhiti vujudga keladi. Raqobatning amal qilishi ma'lum shart-sharoitlarning mavjud bo’lishini taqozo etadi. Bunday shart-sharoitlar faqat bozor munosabatlari qaror topgan muhitda mavjud bo’lishi mumkin. Shunday ekan, bozor iqtisodiyotini yuzaga keltirish ayni vaqtda raqobatchilik muhitining shakllanishini ham bildiradi.

Iqtisodiy sub'ektlarning qulay mavqega ega bo’lish, daromad olishga intilishlari natijasida raqobat kelib chiqadi. Raqobat tarixiy taraqqiyot mahsuli bo’lganligi uchun uning ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari mavjuddir. Raqobatda inson manfaatini aks ettiruvchi barcha xususiyatlar, ya'ni ijtimoiy, siyosiy, huhuqiy, ma'naviy kabi qator boshqa jihatlar asos sifatida yuzaga chiqadi.

Bozor munosabatlari rivojlangan mamlakatlarda raqobatchilik muhiti uzoq davr mobaynida o’z-o’zidan, evolyusion yo’l bilan vujudga kelgan.Bunday holat asta-sekin erkin raqobat muhitining tashkil bo’lishiga olib keldi.

Iqtisodiyotda monopollashuv tamoyillari kuchayib borishi bilan raqobat cheklanadi.Shu sababli raqobatchilik muhitini vujudga keltirishda davlat kam qatnashadi. Bu davlatning monopoliyalarga qarshi siyosatida o’z aksini topadi. har bir mamlakatdagi aniq vaziyat, ya'ni iqtisodiyotning monopollashuv darajasi, uning miqyosi va xarakteriga qarab, bu siyosat erkin raqobat muhitini yangidan yaratish, uni saqlab qolish, zarur bo’lganda qaytadan tiklash, raqobat usullarini qaror toptirishga qaratiladi

Jahon mamlakatlari tajribasi ko’rsatadiki, monopoliyalarga qarshi qonunchilik, asosan,quyidagi yo’nalishlar bo’yicha shakllanadi: 1) ishlab chiqarish (tarmoq)ni boshqa ruvchi qonunlar. Bu qonunlarga ko’ra, hech bir korxona (korporasiya) biror turdagi mahsulot ishlab chiqarishning yarmidan ortig’ini nazorat qilishga haqli bo’lmaydi; 2) barcha yirik korporasiyalar ishtirokchilari boshqa korporasiyalar aksiyalarining ma'lum cheklangan miqdordan ortig’iga ega bo’la olmasligi kerak; 3) baholarni bozor muvozanati belgilangan darajadan yuqori yoki past tutib turish, narx ustidan kelishib olishni taqiqlovchi kartellarga qarshi qonunlarni joriy qilish. Milliy iqtisodiyotda davlatning monopoliyalarga qarshi siyosati raqobat oldidan shakllanib bo’lgan mamlakatlarda raqobatchilik muhitini

Monopolistik raqobat nomukammal raqobatning shakllaridan biridir. Monopolistik raqobat - bu ko'plab firmalarning bir-biri bilan almashtiriladigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqaradigan bozor tuzilmasi.

Avvalo, "monopolistik raqobat" atamasi e'tiborni tortadi. Unga ko'ra, ushbu bozor strukturasi doirasida antipode bo'lgan monopoliya va mukammal raqobatga xos xususiyatlar birlashtirilgan. Monopolistik raqobat bir vaqtning o'zida bozorda muayyan mahsulot yoki xizmat uchun harakat qilayotgan ko'plab sotuvchilar tomonidan mukammal raqobatga bog'liq. Lekin ular bir xil emas, balki differentsiatsiyalangan mahsulotlarni, ya'ni bir xil ehtiyojni qondiradigan (turli sovun, tish pastasi, kiyim-kechak, iqtisodiy darsliklar va boshqalarni) ta'minlaydigan bir-biri bilan almashtirilgan mahsulotlarni taklif qiladilar. Nisbatan kichik hajmdagi har bir turdagi mahsulotni kichik firmalar ishlab chiqarishi mumkin.

Amerikalik iqtisodchi E. Chemberlenning hissasi u "monopolistik raqobat" tushunchasini kiritgan birinchi olimdir. Uning aytishicha, iqtisodiy vaziyatlarning aksariyati ham raqobat, ham monopoliyani o'z ichiga olgan hodisalardir. Chamberlen modeli raqobat unsurlari birlashtirilgan (ko'plab firma, bir-biridan mustaqilligi, bozorga erkin kirish) monopoliya elementlari (xaridorlar yuqori narxni to'lashni istagan bir qator mahsulotlarga aniq imtiyozlar beradigan) bilan bozor tuzilishini nazarda tutadi. Bunday holda, tadbirkor, maksimal foyda olish uchun harakat qilganda, tovarlarni yetkazib berish ustidan nazoratni qo'lga olishga intiladi, bu esa bozor narxini belgilash imkonini beradi. Shuning uchun u raqibning mahsulotidan kamida ozgina farq qiladigan mahsulotni yaratishga intiladi.Ayrim mahsulotlar tanloviga erishgan har bir kompaniya o'z bozorida monopolist bo'ladi. Shu munosabat bilan kompaniya bozorning bir qismini egallashga kirishadi. Ya'ni, mahsulot narxining o'sishi mutlaq raqobat sharoitida, to'liq mahsulot bir xilligi sharoitida va natijada, talabning cheksiz narxlari moslashuvchanligi sharoitida, hech bo'lmaganda nazariy jihatdan haqiqiy bo'lishi mumkin bo'lgan barcha mijozlarning yo'qolishiga olib kelmaydi.

Amerikalik iqtisodchi E. Chemberlenning (1899-1967) boshqa ishlar qatorida, "monopolistik raqobat" tushunchasini iqtisodiy nazariyaga birinchi bo’lib kiritgan. Bu raqobat va monopoliya mutanosib kontseptsiyalarga muvofiq, an'anaviy iqtisodga qarshi kurashish edi, va u alohida narxlarni raqobat toifalarida yoki monopoliyalar toifalarida tushuntirishni taklif qildi. Chamberlinning fikriga ko'ra, iqtisodiy vaziyatlarning aksariyati ham raqobat, ham monopoliyani o'z ichiga olgan hodisalar hisoblanadi. Chamberlen modeli raqobat unsurlari birlashtirilgan monopoliya elementlari bilan birlashtirilgan (xaridorlar qimmat narxni to'lashni istagan bir qator mahsulotlarga aniq imtiyoz beradilar) bozor tuzilishini nazarda tutadi. Chamberlin modeli raqobat usullari birlashtirilgan (ko'plab firmalar, bir-biridan mustaqilligi, erkin bozorga kirish) monopoliya elementlari bilan birlashtirilgan (xaridorlar yuqori narxni to'lashni istagan bir qator mahsulotlarga aniq imtiyoz beradilar) bozor tuzilishini nazarda tutadi. Ammo bunday tuzilma qanday paydo bo'ldi? "Iqtisodiy odam" kontseptsiyasiga asosan, tadbirkor maksimal foyda olishga intilishida tovarlarni yetkazib berish ustidan nazoratni qo'lga olishni talab qiladi, bu esa unga bozor narxini belgilash imkonini beradi. Shuning uchun, u raqibidan kamida bir oz farq qiladigan mahsulotni yaratishga intiladi. O'z mahsulotining ma'lum bir farqiga erishgan har bir kompaniya o'z bozorida monopolist bo'ladi. Mahsulotni differentsiallashtirish bo'yicha monopoliya mavjud, bu boshqa firmalarning mahsulotlaridan farq qiladigan muayyan mahsulotni ishlab chiqarishda vaziyatni nazarda tutadi, kompaniyaning qisman bozor kuchi mavjud. Bu o'z navbatida, mahsulot narxining oshishi, barcha mijozlarning yo'qotilishiga olib kelmasligini anglatadi (eng kamida nazariy jihatdan mukammal raqobat, to'liq mahsulot bir xilligi va natijada, talabning cheksizligi narxlari moslashuvchanligi yuz beradi). Bu holda, mahsulotni farqlash, Chamberlin yilda, yetarli darajada keng talqin - bu mahsulot turli xususiyatlarini, lekin sotuvga barcha shart-sharoit va xizmatlarni sotish uchun tasodifiy, shuningdek fazoviy mavjudligini nafaqat o'z ichiga oladi. Yoki sifati, shakli, rangi, yoki uslubi bilan bog'liq individual xususiyatlari kabi qadoqlash Firma nomlari, savdo nomlari, o'ziga xosligi - o'zi Chamberlin "ga ko'ra, farqlash kabi maxsus patentlangan xususiyatlari kabi kabi mahsulot o'zi, o'ziga xos xususiyatlari asosida bo'lishi mumkin. Farqlash, shuningdek, tovarlar sotish bilan birga sharoitida nisbatan mavjud bo'lishi mumkin. (Faqat bitta misol bilan cheklangan bo'lsa), chakana savdo, bu shartlar kabi omillarni o'z ichiga oladi sotuvchi, umumiy atmosfera va uning muassasasining namunaviy umumiy uslubi, ishlarni o'z yo'lida, barcha halol tadbirkor, odobli, biznes mahorat va uning obro'siga joylashgan qulaylik sifatida o'zi bilan yoki buning uchun ishlaydi kishi bilan ham o'z mijozlariga bog'lab shaxsiy aloqalar. Ushbu va boshqa har qanday noaniq omillar sotuvchidan sotuvchiga ko'ra farq qiladi, chunki "mahsulot" har bir holatda farq qiladi, chunki xaridorlar bu narsalarni ko'proq yoki kamroq hisobga olishadi va ularni mahsulotning o'zi bilan birga sotib olishlarini aytish mumkin. Agar farqlashning ikkala tomonini yodda tutsak, barcha mahsulotlar bir-biridan farq qiladigan narsa - eng kamida bir-biridan farq qiladigan narsa ekanligi aniq - va bu farqlanish biznes faolligining keng maydonida muhim rol o'ynaydi ". Agar biz bunday monopoliyani sharhlayotgan bo'lsak, unda bozor narxlarining butun tizimida mavjudligini tan olish kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mahsulot turlicha bo'lsa, sotuvchi raqobatchi va monopolist hisoblanadi. Ushbu guruh monopolistlarning kuchlari cheklangan, chunki tovarlarni etkazib berishni nazorat qilish qisman bo'lsa: o'rnini bosuvchi mahsulot (almashtirish) mavjudligi va talabning yuqori narxning moslashuvchanligi tufayli. Mahsulotni differentsiallashtirishdan kelib chiqadigan monopolizm tijoriy muvaffaqiyat faqat mahsulot bahosi va iste'mol sifatlariga bog'liq emas, balki sotuvchining bozorda imtiyozli mavqega ega bo'lishi mumkinligiga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, mahsulotni differentsiallashtirish bo'yicha monopoliya sharoitida raqobatchilarning ishg'ol etilishidan himoyalanish bilan muayyan mahsulotlar uchun mavjud bo'lgan talabni yaratish va ko'paytirish mumkin bo'lgan taqdirda monopolistik foyda paydo bo'lishi mumkin.1 Va Chemberlen talabining muammosi yangi turtki beradi. Talab miqdori va uning egiluvchanligi dastlab berilgan bir narsa bo'lib xizmat qiladigan neoklasik modeldan farqli o'laroq, Chamberslin modelida monopolistning bizning lazzatlanishimiz va afzalliklarimiz orqali ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan parametrlar bo'lib xizmat qiladi. Bu erda tezisning deyarli barcha ehtiyojlari ijtimoiy, ya'ni jamoatchilik fikri bilan hosil qilinganligini tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan, Chamblenning bahosi raqobatning hal qiluvchi vositasi emas degan xulosaga keldi, chunki talabni yaratishda asosiy e'tibor reklama, mahsulot sifati, mijozlarga xizmat ko'rsatishdir. Bu shuni anglatadiki, monopolistik raqobat sharoitida talabning narxning elastikligi talabning sifatli egiluvchanligini oshiradi.

Yangi yondashuv Chamblenni narx va narx bo'yicha belgilaydi. Neoklassik modelda, mahsulotning narxini tartibga solish masalasi yo'q edi, chunki narx tashqaridan o'rnatildi va mahsulotning hajmini ma'lum bir narx bo'yicha tartibga soladigan bo'lsa, Chemerlinning modeli maqbul ishlab chiqarish hajmini va shunga mos ravishda firma uchun maksimal foyda keltiradigan narx darajasini topishni nazarda tutadi. Chamberlin, monopolistik raqobat sharoitida, firma eng yuqori texnologik samaradorlikni ta'minlaydigan ishlab chiqarish hajmidan kam daromadni oshirib borishini tan oladi. Boshqacha qilib aytganda, butun jamiyatning miqyosida monopolistik raqobat holatiga o'tish iste'molchilarga tovarlar uchun ko'proq pul to'laydi, tovarlarni sotish salohiyatidan past bo'ladi va buning natijasida ishlab chiqarish quvvati va ishsizlikning pastligi kuzatiladi. Shunday qilib, monopolistik tadbirkorlar iqtisodning bu holati uchun mas'ul ekanini aytish mumkinmi? Chamberlin bu savolga butunlay salbiy javob berib, monopolistlarning mahsulotlarini ajratib olishlari sun'iy va sifat o'zgarishlariga olib kelmasa faqat mas'ul ekanligiga ishonishadi. Biroq, umuman olganda, mahsulotni differentsiatsiyalash jarayoni jamoatchilikning turli xil ta'mlari bilan yaratiladi va monopoliya istagi iste'molchilarning istak va xohish-istaklari va daromadlarining xilma-xillikka bo'lgan ehtiyojini aks ettiradigan talabni farqlash tendentsiyasi bilan izohlanadi.Kompaniyaning salohiyatidan kamroq ishlab chiqaradigan mahsulotni ajratib olish bo'yicha monopolistik holatni tushuntirib, Chamberlin qo'shimcha mahsulotlarni sotish uchun narxni pasaytirish yoki sotish narxini oshirishga majbur bo'ladi. Shuning uchun, Chambers xonim "sotish xarajatlari" kontseptsiyasini narx nazariyasiga kiritadi, bu esa u mahsulotga bo'lgan talabni moslashtirilgan xarajatlarni an'anaviy ishlab chiqarish xarajatlaridan farqli o'laroq baholaydi va u mahsulotni talabga moslashtiradigan xarajatlar sifatida ko'riladi. Chamberlin o'zi shunday turdagi xarajatlar orasidagi farqni quyidagicha belgilaydi: "ishlab chiqarish xarajatlari mahsulotni (yoki xizmatni) yaratish uchun zarur bo'lgan barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi, uni iste'molchiga yetkazib beradi va iste'molchiga ehtiyojlarni qondirishga yaraydigan sharoitda topshiradi.2 Tarqatish xarajatlari bozorni yoki mahsulotga bo'lgan talabni yaratishga yo'naltirilgan barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi. Birinchi turdagi xarajatlar so'rovlarni qondirishga xizmat qiluvchi kommunal xizmatni tashkil qiladi; ikkinchisiga sarflanadigan xarajatlar so'rovlarni o'zlari yaratadi va o'zgartiradi. " Uning fikriga ko'ra, ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, ammo qo'shimcha mahsulot sotish xarajatlari oshib bormoqda. Bu mahsulotni ajratib olish bo'yicha monopoliyadan ortiqcha foyda yo'qligi haqidagi bayonotning mantiqiy asosidir. Chamblinning aytishicha, bu narx uzoq muddatda to'liq narxlarni qoplaydi (jami ishlab chiqarish va sotish xarajatlari). Chamberlin fikricha, monopolistik raqobat sharoitida har qanday yakka ishlab chiqaruvchilar bozori aniqlanadi va uch asosiy omil bilan cheklanadi: mahsulot narxi, mahsulotning o'ziga xos xususiyatlari va tarqatish xarajatlari. Turli xil mahsulotning yuqori narxga ega ekanligini (bu ta'minotni cheklashning natijasi) deb hisoblasa, uni differentsial iste'mol qilish uchun muqarrar narx deb hisoblaydi. Chamberslin nazariyasi bo'yicha monopoliya va raqobat bir-biri bilan bog'liq hodisalar bo'lib, monopoliya bozor narxlarining barcha tizimida mavjud. Sizga shuni eslatib qo'ymoqchimanki, Chamberlinga ko'ra, monopoliyaga olib keladigan shartlar: patent huquqi, kompaniyaning obro'si, korxonaning qayta tiklanmaydigan xususiyatlari, taklifning tabiiy cheklovlari. Ko'rib turganimizdek, Chamberlin tahlilining tashqarisida ishlab chiqarish va kapitalning yuqori darajadagi konsentratsiyasi asosida paydo bo'lgan monopoliya qolmoqda. Ushbu turdagi monopoliya ingliz iqtisodchisi J. Robinsonning tahliliy mavzusi bo'ldi.

Amerikalik iqtisodchi E. Chemberlinning (1899-1967) hissasi, boshqa narsalar qatorida, "monopolistik raqobat" tushunchasini iqtisodiy nazariyaga birinchi kiritganligi. Bu raqobat va monopoliya mutanosib kontseptsiyalarga muvofiq, an'anaviy iqtisodga qarshi kurashish edi, va bu alohida narxlarni raqobat toifalarida yoki monopoliyalar toifalarida tushuntirishni taklif qildi. Chamberlinning fikriga ko'ra, iqtisodiy vaziyatlarning aksariyati ham raqobat, ham monopoliyani o'z ichiga olgan hodisalar hisoblanadi. Chamberlin modeli raqobat unsurlari birlashtirilgan (ko'plab firmalar, bir-biridan mustaqilligi, bozorga erkin kirish) monopoliya elementlari (xaridorlar qimmat narxni to'lashni istagan bir qator mahsulotlarga aniq imtiyozlar beradigan) birlashadigan bozor tuzilishini nazarda tutadi. Ammo bunday tuzilma qanday paydo bo'ldi? "Iqtisodiy odam" kontseptsiyasiga asosan, tadbirkor maksimal foyda olishga intilishida tovarlarni etkazib berish ustidan nazoratni qo'lga olishni talab qiladi, bu esa unga bozor narxini belgilash imkonini beradi. Shuning uchun, u raqibidan kamida bir oz farq qiladigan mahsulotni yaratishga intiladi. O'z mahsulotining ma'lum bir farqiga erishgan har bir kompaniya o'z bozorida monopolist bo'ladi. Mahsulotni differentsiallashtirish bo'yicha monopoliya mavjud (E. Chemberlinning muddati - eslatma, muallif), bu boshqa firmalarning mahsulotlaridan farq qiladigan muayyan mahsulotni ishlab chiqarishda vaziyatni nazarda tutadi, kompaniyaning qisman bozor kuchi mavjud. Bu o'z navbatida, mahsulot narxining oshishi, barcha mijozlarning yo'qotilishiga olib kelmasligini anglatadi (eng kamida nazariy jihatdan mukammal raqobat, to'liq mahsulot bir xilligi va natijada, talabning cheksiz narxlari moslashuvchanligi). Bu holda, mahsulot farqlash, Chamberlin yilda, yetarli darajada keng talqin - bu mahsulot turli xususiyatlarini, lekin sotuvga barcha shart-sharoit va xizmatlarni sotish uchun tasodifiy, shuningdek fazoviy mavjudligini nafaqat o'z ichiga oladi. ... yoki sifati, shakli, rangi, yoki uslubi bilan bog'liq individual xususiyatlari kabi qadoqlash Firma nomlari, savdo nomlari, o'ziga xosligi - o'zi Chamberlin "ga ko'ra, ... farqlash kabi maxsus patentlangan xususiyatlari kabi kabi mahsulot o'zi, o'ziga xos xususiyatlari asosida bo'lishi mumkin. Farqlash, shuningdek, tovarlar sotish bilan birga sharoitida nisbatan mavjud bo'lishi mumkin. (Faqat bitta misol bilan cheklangan bo'lsa), chakana savdo, bu shartlar kabi omillarni o'z ichiga oladi sotuvchi, umumiy atmosfera va uning muassasasining namunaviy umumiy uslubi, ishlarni o'z yo'lida, barcha halol tadbirkor, odobli, biznes mahorat va uning obro'siga joylashgan qulaylik sifatida o'zi bilan yoki buning uchun ishlaydi kishi bilan ham o'z mijozlariga bog'lab shaxsiy aloqalar. Ushbu va boshqa har qanday noaniq omillar sotuvchidan sotuvchiga ko'ra farq qiladi, chunki "mahsulot" har bir holatda farq qiladi, chunki xaridorlar bu narsalarni ko'proq yoki kamroq hisobga olishadi va ularni mahsulotning o'zi bilan birga sotib olishlarini aytish mumkin. Agar farqlashning ikkala tomonini yodda tutsak, barcha mahsulotlar bir-biridan farq qiladigan narsa - eng kamida bir-biridan farq qiladigan narsa ekanligi aniq - va bu farqlanish biznes faolligining keng maydonida muhim rol o'ynaydi ". Agar biz bunday monopoliyani sharhlayotgan bo'lsak, unda bozor narxlarining butun tizimida mavjudligini tan olish kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mahsulot turlicha bo'lsa, sotuvchi raqobatchi va monopolist hisoblanadi. Ushbu guruh monopolistlarning kuchlari cheklangan, chunki tovarlarni etkazib berishni nazorat qilish qisman bo'lsa: o'rnini bosuvchi mahsulot (almashtirish) mavjudligi va talabning yuqori narxning moslashuvchanligi tufayli. Mahsulotni differentsiallashtirishdan kelib chiqadigan monopolizm tijoriy muvaffaqiyat faqat mahsulot bahosi va iste'mol sifatlariga bog'liq emas, balki sotuvchining bozorda imtiyozli mavqega ega bo'lishi mumkinligiga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, mahsulotni differentsiallashtirish bo'yicha monopoliya sharoitida raqobatchilarning ishg'ol etilishidan himoyalanish bilan muayyan mahsulotlar uchun mavjud bo'lgan talabni yaratish va ko'paytirish mumkin bo'lgan taqdirda monopolistik foyda paydo bo'lishi mumkin va Chamblen talabining muammosi yangi turtki beradi. Talab miqdori va uning egiluvchanligi dastlab berilgan bir narsa bo'lib xizmat qiladigan neoklasik modeldan farqli o'laroq, Chamberslin modelida monopolistning bizning lazzatlanishimiz va afzalliklarimiz orqali ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan parametrlar bo'lib xizmat qiladi. Bu erda tezisning deyarli barcha ehtiyojlari ijtimoiy, ya'ni jamoatchilik fikri bilan hosil qilinganligini tasdiqlaydi. Shu munosabat bilan, Chamblenning bahosi raqobatning hal qiluvchi vositasi emas degan xulosaga keldi, chunki talabni yaratishda asosiy e'tibor reklama, mahsulot sifati, mijozlarga xizmat ko'rsatishdir. Bu shuni anglatadiki, monopolistik raqobat sharoitida talabning narxning elastikligi talabning sifatli egiluvchanligini oshiradi. Yangi yondashuv Chamblenni narx va narx bo'yicha belgilaydi. Neoklassik modelda, mahsulotning narxini tartibga solish masalasi yo'q edi, chunki narx tashqaridan o'rnatildi va mahsulotning hajmini ma'lum bir narx bo'yicha tartibga soladigan bo'lsa, Chemerlinning modeli maqbul ishlab chiqarish hajmini va shunga mos ravishda firma uchun maksimal foyda keltiradigan narx darajasini topishni nazarda tutadi. Chamberlin, monopolistik raqobat sharoitida, firma eng yuqori texnologik samaradorlikni ta'minlaydigan ishlab chiqarish hajmidan kam daromadni oshirib borishini tan oladi. Boshqacha qilib aytganda, butun jamiyatning miqyosida monopolistik raqobat holatiga o'tish iste'molchilarga tovarlar uchun ko'proq pul to'laydi, tovarlarni sotish salohiyatidan past bo'ladi va buning natijasida ishlab chiqarish quvvati va ishsizlikning pastligi kuzatiladi. Shunday qilib, monopolistik tadbirkorlar iqtisodning bu holati uchun mas'ul ekanini aytish mumkinmi? Chamberlin bu savolga butunlay salbiy javob berib, monopolistlarning mahsulotlarini ajratib olishlari sun'iy va sifat o'zgarishlariga olib kelmasa faqat mas'ul ekanligiga ishonishadi. Biroq, umuman olganda, mahsulotni differentsiatsiyalash jarayoni jamoatchilikning turli xil ta'mlari bilan yaratiladi va monopoliya istagi iste'molchilarning istak va xohish-istaklari va daromadlarining xilma-xillikka bo'lgan ehtiyojini aks ettiradigan talabni farqlash tendentsiyasi bilan izohlanadi. Kompaniyaning salohiyatidan kamroq ishlab chiqaradigan mahsulotni ajratib olish bo'yicha monopolistik holatni tushuntirib, Chamberlin qo'shimcha mahsulotlarni sotish uchun narxni pasaytirish yoki sotish narxini oshirishga majbur bo'ladi. Shuning uchun, Chambers xonim "sotish xarajatlari" kontseptsiyasini narx nazariyasiga kiritadi, bu esa u mahsulotga bo'lgan talabni moslashtirilgan xarajatlarni an'anaviy ishlab chiqarish xarajatlaridan farqli o'laroq baholaydi va u mahsulotni talabga moslashtiradigan xarajatlar sifatida ko'riladi. Chamberlin o'zi shunday turdagi xarajatlar orasidagi farqni quyidagicha belgilaydi: "ishlab chiqarish xarajatlari mahsulotni (yoki xizmatni) yaratish uchun zarur bo'lgan barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi, uni iste'molchiga yetkazib beradi va iste'molchiga ehtiyojlarni qondirishga yaraydigan sharoitda topshiradi. Tarqatish xarajatlari bozorni yoki mahsulotga bo'lgan talabni yaratishga yo'naltirilgan barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi. Birinchi turdagi xarajatlar so'rovlarni qondirishga xizmat qiluvchi kommunal xizmatni tashkil qiladi; ikkinchisiga sarflanadigan xarajatlar so'rovlarni o'zlari yaratadi va o'zgartiradi. " Uning fikriga ko'ra, ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, ammo qo'shimcha mahsulot sotish xarajatlari oshib bormoqda. Bu mahsulotni ajratib olish bo'yicha monopoliyadan ortiqcha foyda yo'qligi haqidagi bayonotning mantiqiy asosidir. Chamblinning aytishicha, bu narx uzoq muddatda to'liq narxlarni qoplaydi (jami ishlab chiqarish va sotish xarajatlari). 1933 yilda klassik poydevorga aylangan nomukammal raqobat nazariyasi uchun asos solgan ikkita asar nashr etildi. Birinchi - bu Amerika iqtisodchi E.Chemberlina ish "monopol raqobatni (qiymati nazariyasi yo'naltirilgani) nazariyasi." Chamberlin bozor tanlovining bunday vositasiga va mahsulotni differentsiallashtirish sifatida monopollashtirishning asosiga e'tibor qaratdi. Yangi talab kompaniyaning pozitsiyasiga o'zgaruvchan emas, doimiy qiymat sifatida qaraldi. U oligopol sohasida o'zaro moslashtirish raqib muhtoj bo'lib, ularning muhim bir xususiyati qayd, bir oligopol ko'rib chiqildi. Ikkinchidan, ingliz ayol D. Robinson tomonidan yozilgan "Kameronlik musobaqasi iqtisodiyoti" ikkinchi ishi, E. Chemberlinning kitoblari kabi, vaqtning qiyinchiliklariga, bozorni monopollashtirish jarayonlariga, erkin raqobatning mumtoz mexanizmlarini buzishlariga javob bo'ldi. D. Robinson ta'kidlashicha, raqobatni tahlil qilayotganda, hozirgi vaqtda sanoat tuzilmalari atomistik ekanligidan voz kechish kerak. Ishlab chiqarish kontsentratsiyasining yuqori darajasi yirik kompaniyalarning shakllanishiga va raqobat sharoitida o'zgarishga olib keldi. E. Chemberlinning farqli o'laroq, ishlab chiqarish kontsentratsiyasi D. Robinson tomonidan monopolizmin asosi sifatida ko'rib chiqiladi. Katta kompaniyalar bozor parametrlariga ta'sir qilishi va iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishi mumkin. Sanoatdagi firmalarning sonini cheklash raqobatni bostirish istagini kuchaytiradi, ayniqsa, agressiv baho raqobati, barcha "narx-navo" uchun zarar keltiradigan bo'lishi mumkin. Bu erda ham raqobatning antithesisini hisobga olgan D. Robinson va E. Chemberlin, ular bir-biriga zid qarama-qarshilikni tashkil etganiga ishonishadi.

Shunday qilib, A. Pigu, P. Sraffa, E. Chemberlina, D. Robinson va boshqa iqtisodchilarning asarlari paydo bo'lishi mukammal raqobat muvozanat tahlillari doirasida qilingan raqobat funktsiyalari haqida an'anaviy xulosalarni tanqidiy baholashga olib keldi. Nomukammal raqobat nazariyasi mualliflari monopolisning: iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi, optimallashtirishi va shuning uchun mukammal raqobatga xos resurslar va imtiyozlarning optimal taqsimlanishini buzadi; daromadni qayta taqsimlash, jamiyat farovonligini oshiradi, bu uning farovonligining umumiy darajasini pasaytiradi. Keyinchalik, oligopoliyalar nomukammal raqobat nazariyasi muhim ob'ektiga aylandi. Oligopolistik xatti-harakatlarning o'zaro moslashuvining quyidagi shakllari tahlil qilindi: kartellar, "janoblar shartnomalari", "rahbardan keyin". Oligopoliya bozor tuzilmalarini tahlil qilishning eng qiyin jihatlaridan biri bo'lib chiqdi, shuning uchun ham bugungi kunda u o'zining shaxsiy jihatlarini tavsiflovchi ko'p nazariy oligopoliya modellari mavjud.4 1950-yillarda tadqiqotchilarning nomutanosib raqobatga dosh berishlari sanoatdagi firmalarning cheklanishi uchun, masalan, tarmoq to'siqlari kabi sabablarga asoslangan edi. J. Bein, aslida, yangi firmalar ularga qanchalik osonlik bilan kirib borishi va bu "eski" firmalarga raqobat keltira oladigan darajadagi sanoat bozorlar o'rtasida o'zgacha farqlar borligiga e'tibor qaratdi. Ushbu omillarni hisobga olish uchun D. Bein, to'siq kontseptsiyasini taqdim etdi, unda sanoatdagi taklif va talabning o'ziga xos xususiyatlarini tushunib, potentsial raqobatchilarga nisbatan sohada faoliyat yuritadigan firmalarning muayyan afzalliklarini yaratdi. Oligopoliya va monopoliyani shakllantiruvchi eng muhim sanoat to'siqlari quyidagilardan iborat: o'lchov iqtisodiyoti va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatish uchun jiddiy investitsiyalarga ehtiyoj; patentning monopoliyasi; davlat tomonidan berilgan imtiyozlar; bozorlarni ajratish fitnalari. 70-yillardan boshlab, yangi firmalarning oligopolistik sohalarda raqobatni faollashtiruvchi mavjud to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha tadqiqotlari oligopoliya nazariyasida birinchi o'rinda turdi. Haqiqatan ham, 20-asrning 70-90-yillari tajribasi raqobat intensivligining kuchayishi, bozorga monopolistik ta'sir ko'rsatish imkoniyatining cheklanganligi va an'anaviy va yangi ishlab chiqarish sohalarida raqobatchilar sonining ko'payishini ko'rsatdi. Bularning barchasi neoklassik mukammal raqobat nazariyasining natijalariga qiziqishning ortishiga yordam berdi. Mükemmellik va nomukammal raqobat nazariyasining sintezi imkon qadar bo'ldi. V. Baumol va boshqa ba'zi iqtisodchilar, ayrim bozorlar, aslida oligopoliyaga qaramasdan, kirish uchun yuqori to'siqlarga ega emasligiga e'tibor qaratdilar. Bu potentsial raqobatga xavf tug'diradi va oligopolistlarni yangi raqobatchilarning infiltratsiya qilish xavfini kamaytiradigan narx-navo va iqtisodiy siyosatni amalga oshirishga majbur qiladi. Mumkin bo'lgan raqobatning bosimi nafaqat ichki raqobatchilarga, balki chet el bilan ham bog'liq. Bu ayniqsa keng miqyosda transmilliylashtirish va jahon bozorlarining globallashuvi davrida muhim ahamiyatga ega.


Download 152.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat