Ilmiy tadqiqot metodologiyasiDownload 389 Kb.
bet2/4
Sana05.04.2017
Hajmi389 Kb.
1   2   3   4

1

2

2

Hodisa - nazorat tadqiqot usuli bu:

*vaqtga nisbatan retrospektiv usul

sonlardan tashkil topgan, ikki taqqoslanayotgan qatorlar orasidagi farq

prospektiv usul

yozma tadqiqot usuli

1

2

2

Hodisa - nazorat tadkikot usulida tahlil qilinadigan hodisalar:

*hodisa (kasallanish, nogironlik, o’lim) va nazorat (sog’lom )

kasallanganlar va sog’lom aholi

nogironlar va sog’lom aholi

kasallanishlar va o’lim ko’rsatitkichlari

1

2

2

Nisbiy xavf nima:

*o’rganilayotgan xodisa bilan xavf omilini bog’liqlik darajasi

sonlardan tashkil topgan, ikki taqqoslanaetgan qatorlar orasidagi xavf

boshidan bir xil umumiy belgiga ega bo’lgan guruhni kuzatish

kasallik va xavf omilini bog’liqlik darajasi

1

2

2

Absolyut xavf nima:

*o’rganilayotgan kasallikning profilaktik choralar amalga oshirilganda yoki amalga oshirilmaganda rivojlanish ehtimolligini ifodalaydi

kasallikning oqibati bilan xavf omilini bog’liqlik darajasi

xavf omili ta’siriga uchramagan guruhga qaraganda kasallanish, nogironlik o’lim xavfi extimolligi ikki barobar yuqoriligini bildiradi

bir xil umumiy belgiga ega bo’lgan guruhni kuzatish

1

2

2

Absolyut xavfni hisoblash formulasini ko’rsating:

* a/ ( a+b), c/(c+d)

c/(c2+d2)

( a+b) /( c + d )

m/(c+d)

1

2

2

Hisbiy xavf 2,0ga teng bo’lganda nimani ko’rsatadi:

*xavf omili ta’siriga uchramagan guruhga nisbatan shu ta’sir omili mavjud bo’lgan guruhdagi kasallanish, nogironlik, o’lim xavfi ehtimolligi ikki barobar yuqoriligini bildiradi

kasallikning oqibati bilan xavf omilini bog’liqlik darajasini

kasalliklarni istiqbolini belgilash va sabab oqibat o’rtasidagi bog’liqlikni aniqlash

yangi xodisalar prognozi baholanadi

1

2

2

Qo’shimcha xavf nimani ko’rsatadi:

*hodisa va nazorat guruxi orasidagi kasallanish ko’rsatkichlarining farqini

xavf omili ta’siriga uchramagan guruhga qaraganda kasallanish, nogironlik ulim xavfi extimolligi ikki barobar yuqoriligini bildiradi

kasallikning profilaktik choralar amalga oshirilganda yoki amalga oshirilmaganda rivojlanish ehtimolligini ifodalaydi

kasallanishlarni xavf omili bartaraf etilgandan so’ng qanchaga kamayishini ko’rsatadi

1

2

2

Qo’shimcha xavfning ulushi nimani ko’rsatadi:

*kasallanishlarni xavf omili bartaraf etilgandan so’ng qanchaga kamayishini ko’rsatadi

hodisa va nazorat guruxidagi xavflar orasidagi farqdir

xavf omili ta’siriga uchramagan guruhga qaraganda kasallanish, nogironlik o’lim xavfi extimolligi ikki barobar yuqoriligini bildiradi

kasallanishlarni xavf omili bartaraf etilgandan so’ng qanchaga ko’payishini ko’rsatadi

1

2

2

Hodisa - nazorat usulida qanday ko’rsatkich hisoblanadi:

*imkoniyatlar nisbatini

kasallanishlarni xavf omili bartaraf etilgandan so’ng kancha foizga kamayishini ko’rsatadi

kasallikning oqibati bilan xavf omilini bog’liqlik darajasi

xavf omili ta’siriga uchramagan guruhga qaraganda kasallanish, nogironlik o’lim xavfi extimolligi ikki barobar yuqoriligini

1

2

2

Kogort tadqiqot usulida qanday ko’rsatkich hisoblanadi:

*nisbiy xavf ko’rsatkichi

imkoniyatlar ko’rsatkichi

kasallanish ko’rsatkichi

tug’ilishlar soni ko’rsatkichi

1

2

2

Aholi salomatligini o’rganishning asosiy maqsadi:

*kasalliklar, nogironlik va o’limni kamaytirish orqali aholi salomatligini yanada yaxshilash

boshidan bir xil umumiy belgiga ega bo’lgan guruhni kuzatish

kasalliklarni istiqbolini belgilash va sabab oqibat o’rtasidagi bog’liqlikni aniqlash

davriy, maqsadli tibbiy ko’riklar o’tkazib .kasalliklarni oldini olish

1

2

3

Prognostik jadval tuzish shartlari:

*kasalliklar bo’yicha aniq ko’rsatkichlarga ega bo’lish, ta’sir etuvchi yetakchi omillarni qayd yetish, har bir omil gradiyasi bo’yicha hisoblab chiqish

o’zgarishlarni territoriyalar bo’yicha yoki xaritalarda ifodalanishi bo’yicha hisoblab chiqish

hodisaning ma’lum vakt oralig’idagi yoki territoriyadagi kattaliklarini solishtirib hisoblab chiqish

bir xodisa kattaliklarining uchinchi bir olingan hodisa kattaliklariga bog’likligini teritoriyalarda tasvirlash hisoblab chikish

1

2

3

Profilktik dasturlar:

*kompleks va maqsadga yo’naltirilgan sikl ko’rinishida bo’lishi mumkin

kasllikka yo’naltirilgan va maqsadga yo’naltirilgan ko’rinishida bo’lishi mumkin

maqsadga yo’naltirilgan sikl ko’rinishida bo’lishi mumkin

kompleks va yuqumli kaslliklarga yo’naltirilgan ko’rinishida bo’lishi mumkin

1

2

3

Profilktik dasturlarni 4 ta komponentini ko’rsating:

*tahliliy, rejalashtirish, amalga oshirish, baho berish

namunaviy, rejalashtirish, amalga oshirish, baholash

rejalashtirish, amalga oshirish, baholash, yonaltirilgan

yonaltirilgan, rejalashtirish, amalga oshirish, baholash

1

2

3

Metodologiya tushunchasi nimani anglatadi

*tadqiqot metodlari xaqidagi ta'limot

tadqiqot turlari xaqidagi ta'limot

tadqiqot bosqichlari xaqidagi ta'limot

fizik tadqiqotlar xaqidagi ta'limot

1

2

3

Ilm tushunchasiga ta'rif bering:

*inson faoliyati soxasi

xalq xoʻjaligi soxasi

bosqichlari xaqidagi malumot

inson faoliyati soxasi va tadqiqot bosqichlari

1

3

1

Tadqiqot metodi xaqida tushuncha:

*tadqiqot usuli

tadqiqot uslubi

ishlov usuli

tadqiqot metodi xaqida tushuncha

1

3

1

Tadqiqot uslublari xaqida tushuncha:

*tadqiqot usullari yigʻindisi

biokimyoviy taxlil

matematik modellashtirish

inson a'zolarini o'rganish

1

3

1

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi deganda nima tushuniladi:

*muximligi, amaliy jixatdan oʻta dolzarbligi

jamoani qiziqtiradigan mavzu

ilmiy jixatdan qiziqarli mavzu

qishloq-xoʻjalikka oid dolzarb mavzu

1

3

1

Dalilarga asoslangan, yoki ilmiy-asoslangan tibbiyot bu:


*har bir bemorni individual davolashda eng yaxshi dalillardan qaror qabul qilish uchun vijdonan, aniq va oqilona foydalanishdir

har bir bemorni individual davolashda eng yaxshi dalillardan qaror qabul qilish uchun aniq, oqilona foydalanishdir

har bir bemorni individual davolashda eng yaxshi dalillardan qaror qabul qilish uchun oqilona foydalanishdir

barcha eng yaxshi dalillardan vijdonan, aniq va oqilona foydalanishdir

1

3

1

Dunyoda kim birinchi boʻlib tsinga bilan kasallangan 12 ta dengizchi ustida klinik tadqiqot olib boradi va shulardan 2 tasi limon va apel'sinlarni egani uchun sogʻayadi, qolganlari esa-yoʻq:

*Djeyms Lind

Gippokrat

Djon Snou

Smit

1

3

1

Djon Snou qaysi kasallik ustida tadqiqotlar olib borgan:

*vabo (xolera)ning qanday qilib tarqalishi to’g’risida yangi gipotezani ilgari surdi.

o’lat (chuma)ning qanday qilib tarqalishi to’g’risida yangi gipotezani ilgari surdi.

dizenteriyaning qanday qilib tarqalishi to’g’risida yangi gipotezani ilgari surdi

to’g’risida yangi gipotezani ilgari surdi

1

3

1

Yozma tadqiqotlar quyidagi savollarga javob beradi:

*kim?, qachon?, qaerda?

nima uchun?

kim? va qachon?

kim? va nima uchun?

1

3

1

Yozma tadqiqot usulining qanday ko’rinishlarini bilasiz:

*xodisa, hodisalar seriyasi, ko’ndalang va korrelyatsion tadqiqotlar

yozma

odisalar seriyasi, hodisa-nazorat,

hodisa, hodisalar seriyasi, kogort

1

3

1

Kasallikni va xavf omillari borligini bir vaqtning o’zida va kasalliklarni rasmi (“fotosurat”)ni va ma'lum populyatsiyada xavfli omillarni ko’rsatadi- bu qanday tadqiqot usuli:

*ko’ndalang tadqiqotlar yoki tarqalganlik

hodisa-nazorat,

hodisalar seriyasi

korrelyatsion

1

3

1

Analitik tadqiqotning qanday ko’rinishlarini bilasiz:

*hodisa-nazorat va kogort tadqiqot

ko’ndalang tadqiqot va hodisa-nazorat

hodisa-nazorat va korrelyatsion tadqiqot

kogort, hodisa-nazorat, korrelyatsion tadqiqot

1

3

1

Analitik epidemiologiya quyidagi savollarga javob beradi:

*nima uchun?

nima uchun?

kim?

kim? qachon? qaerda?

1

3

2

Hodisa-nazorat tadqiqot usulining afzalliklari:

*uzoq latent davr bilan bog’liq kasalliklarni o’rganish uchun mos keladi. vaqt va xarajatlar bo’yicha samarador.

qisqa latent davrli kasalliklarni o’rganish uchun juda mos keladi.

xavf omiliga qarab kasallikni aniqlash mumkin.

xavf omili va kasallik o’rtasidagi o’zaro vaqtinchalik aloqadorlikni aniq ko’rish imkoniyati paydo bo’ladi. har bir guruhdagi yangi kasallik hodisalari chastotasini hisoblab chiqish mumkin, bunday holatda nisbiy xavf va qo’shimcha xavfni aniqlash mumkin.

1


3

2

Kogort tadqiqot usulining afzalliklari:

*har bir guruhdagi yangi kasallik hodisalari chastotasini hisoblab chiqish mumkin, bunday holatda nisbiy xavf va qo’shimcha xavfni aniqlash mumkin.

uzoq latent davr bilan bog’liq kasalliklarni o’rganish uchun mos keladi. vaqt va xarajatlar bo’yicha samarador.

qisqa latent davrli kasalliklarni o’rganish uchun juda mos keladi.

xavf omiliga qarab kasallikni aniqlash mumkin.

1


3

2

Sistematik xatolik (Bais) – bu:

*ma'lumot yig’ishda, taxlilda, interpretatsiya qilishda va chop etishda yuzaga keladigan xatolik bo’lib, bog’liqlik darajasini noto’g’ri aniqlanishiga olib keladi

nisbiy xavfni noto’g’ri aniqlash

nisbiy shansni noto’g’ri aniqlash

bog’liqlik darajasini to’g’ri aniqlanishiga olib keladi

1


3

2

Qanday ilmiy tadqiqot usullarini bilasiz:

*nazariy, empirik

fizik, ximik, matematik

tibbiy, biologik, sotsiologik

statistik, klinik, eksperimental

1


3

2

Nazariy tadqiqot usullariga nimalar kiradi:

*matematik va fizik modellashtirish usullari

biologik va ximik modellashtirish usullari

tarixiy va falsafiy tadqiqot usullari

mexanik va texnik tadqiqot usullari

1


3

2

Empirik tadqiqot usullariga nimalar kiradi:

*kuzatish, laborator va sanoat eksperimentlari

tekshirish, kuzatish

auskul'tatsiya, perkussiya

fiziologik, patalogoanatomik

1

1

1

Tadqiqot mavzusini tanlash nimaga asoslanadi:

*adabiyot ma'lumotlarini taxlili

shifoxonalar xisobotini taxlil qilishdan

klinik tadqiqotlar usullarini taxlil qilishdan

ish xolatini o’rganishdan

1

1

1

Tadqiqot mavzusining dolzarbligini asoslash qanday amalga oshiriladi:

*adabiyot ma'lumotlarini talil qilishdan


mavzu bo’yicha beshtadan o’ntagacha maqolalarni o’rganishdan

ilmiy tadqiqot institutlarining materiallarini o’rganishdan

laborator ma'lumotlarni o’rganishdan

1

1

1

Ilmiy bilish usullari:

*induktiv, deduktiv

sintez, taxlil

abstraktlashtirish, modellashtirish

induktiv, noinduktiv

1

1

1

Induktiv usul nima:

*xususiylikdan umumiylikka

jamiyatdan insonga

insondan jamiyatga

o‘rganishdan aniqlashga

1

1

1

Deduktiv usul nima:

*umumiylikdan xususiylikka

jamiyatdan insonga

o’rganishdan aniqlashga

insondan jamiyatga

1

1

2

Tadqiqot maqsadi nima:

*bu tadqiqot predmetining aniq shakllantirilishi

bu tadqiqot dasturi

bu tadqiqotning kompleks vazifalari

bu tadqiqot xulosasi

1

1

2

Tadqiqot vazifalari nima:

*tadqiqotning asosiy bosqichlari

tadqiqotning asosiy qismi

tadqiqot usullarini izoxlash

statistik tadqiqotning birinchi bosqichi

1

1

2

Ilmiy tadqiqot ob'ekti:

*mazkur ilm soxasi

mazkur ilm paragrafi

mazkur ilm bo’limi


Download 389 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik