Ilmiy tadqiqot metodologiyasiDownload 389 Kb.
bet1/4
Sana05.04.2017
Hajmi389 Kb.
  1   2   3   4
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanidan test to’plamlariFan bobi

Fan bo’limi

Qiynlik darajasi

Test vazifasi

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

1

1

1

Epidemiya so’zi nimani anglatadi:


*ma’lum bir hodisalarning aholi orasida ommaviy tarqalganligini anglatadi


jamoatning fiziologik holati, patologik jarpayonlar, kasalliklarning paydo bo’lish va tarqalganlik sabablari


kasalliklarning tarqalganligi


hodisalarning aholi orasida tarqalganligi


1

1

1

Epidemiologiya deganda:


*jamoatning fiziologik holati, patologik jarayonlar, kasalliklarning paydo bo’lish va tarqalganlik qonuniyatlarini epidemiologik tadqiqot usullari yordamida o’rganuvchi fan

kasalliklarni davolash va oldini olish

aholi orasida yuqumli kasalliklarning tarqalganligini o’rganadi

tug’ilish va o’lim natijasida ma’lum bir territoriyada aholi sonining o’zgarishi


1

1

1

Aholi salomatligiga ta’sir etuvchi omillar qaysi usullar yordamida o’rganiladi:


*maxsus kuzatuv, anketa so’rov, instrumental usul


tarixiy, ekspert baholash, iqtisodiy, eksperiment

aholi, sog’liqni saqlashni boshqarish muassasalari

so’rov, instrumental usul

1

1

1

Tibbiyotning asosini tashkil etuvchi 2 tushunchani belgilang:


*salomatlik va kasallik (xastalik)


individual va jamoat salomatligi


tarixiy, ekspert baholash, iqtisodiy, eksperiment

aholi salomatligi, xodimlar

1

1

1

Jamoat salomatligiga baho berishda foydalanadigan asosiy ko’rsatkichlarni belgilang:


*kasallanish, demografiya, nogironlik, jismoniy rivojlanganlik


jamoatning fiziologik holati, patologik jarayonlar, kasalliklarning paydo bo’lish va tarqalganlik sabablari


klinik epidemiologiya, noinfektsion kasalliklar, yuqumli kasalliklar, jamoat salomatligi epidemiologiyasi


tarixiy, ekspert baholash, iqtisodiy, eksperiment

1

1

2

Birlamchi kasallanishga kiradi:

*joriy yilda birinchi bor murojatlar davrida aniqlangan kasalliklar

surunkali kasalliklar bilan murojaat qilganlar


aholini yoppasiga tekshirishganda aniklangan kasalliklar

joriy yilda birinchi bor qayd etilgani + surunkali kasalliklar (o’tgan yillardan ma’lum bo’lgan)

1

1

2

Umumiy kasallanish yoki tarqalganlikga kiradi:


*joriy yilda birinchi bor qayd etilgani + surunkali kasalliklar (o’tgan yillardan ma’lum bo’lgan)


surunkali kasalliklar bilan murojaat qilganlar


aholini yoppasiga tekshirishganda aniklangan kasalliklar

joriy yilda birinchi bor murojatlar darida aniqlangan kasalliklar1

1

2

Tibbiy ko’rikning turlari:


*oldindan o’tkaziladigan, davriy, maqsadli tibbiy ko’riklar


bir sohali va ko’p sohali


maqsadli, davriy tibbiy ko’riklar

joriy yildagi, davriy, dispanserizatsiya maksadida o’tkaziladigan tibbiy ko’riklar


1

1

2

Skrining turlarini ko’rsating:


*bir sohali va ko’p sohali


alohida kasallikni maqsadli aniqlash uchun tibbiy va tashkiliy

birlamchi, ikkilamchi

bir maqsadli, ikki maksadli, ko’p sohali


1

1

2

Aholining kasallanishi haqidagi ma’lumotlarni olish manbalarini ko’rsating:


*tibbiy muassasaga murojati, tibbiy ko’rik ma’lumotlari, o’lim sabablari

kasallik tarixi, anamnez vitae, anamnez morbi


kasallik tarixi, dispanser nazorati jurnali, tibbiy ko’rik ma’lumotlari

tibbiy muassasaga murojati, dispanser nazorati jurnali


1

1

3

X-Halqaro kasalliklar tasnifi qachon qayta ko’rib chiqildi va qaysi yili qabul qilindi:

* 1990 yil qayta ko’rib chiqildi, 1994 yil qabul qilindi

1990yil kayta kurib chikildi, 1994 yil kabul kilindi

1989 yil qayta ko’rib chiqildi, 1992 yil kabul kilindi

1989 yil qayta ko’rib chiqildi, 1990 yil kabul kilindi

1

1

3

t-Styudent jadvalidan nimaga foydalaniladi:

*kuzatuvlar soni 30 kam bo’lganda olingan ko’rsatkichlarning haqiqiyligini aniqlash uchun

tanlab olingan majmuadan olingan kattalik (nisbiy yoki o’rtacha) general majmuadan olinishi mumkin bo’lgan kattaliklardan qanchaga farq qilinishini bilishda

har bir varianta bir necha bor takrorlanib kelganda, kuzatuvlar soni 30dan ko’p bo’lganda

majmualar tarkibining taqqoslanayotgan ko’rsatkichlarga ta’sirini yo’qotish uchun

1

1

3

Standart ko’rsatkichlarni hisoblashning usullarini ko’rsating:

*1)to’g’ri 2)bilvosita 3)teskari 4) ko’p omilli

1)to’g’ri 2) teskari

ob’ektiv (statistik ko’rsatkichlar majmuasi), sub’ektiv (psixologik)

1)to’g’ri 2)bilvosita 3)teskari

1

1

3

Korrelyatsiya so’zinig ma’nosi:

*aloqadorlik, bog’liqlik

nimjon, kuchsiz

maqsadli tibbiy ko’rik

belgilash va aniqlash

1

1

3

Aloqadorlik necha xil bo’ladi:

*ikki xil: funktsional va korrelyatsion

uch xil: ob’ektiv, sub’ektiv, psixologik

ikki xil: 1)to’g’ri, 2) bilvosita

ikki xil: aloqadorlik, bog’liqlik

1

2

1

Aloqadorlik o’z shakliga ko’ra turlari:

*to’g’ri chiziqli va egri chiziqli

ob’ektiv, sub’ektiv, psixologik

to’g’ri 2)bilvosita

aloqadorlik, bog’liqlik

1

2

1

Alokadorlik o’z yo’nalishi bo’yicha:

*to’gri ( musbat ), teskari (manfiy )

to’g’ri chiziqli va egri chiziqli

aloqadorliq, bog’liqlik

funktsional va korrelyatsion

1

2

1

Aloqadorlik o’z kuchiga qarab:

*kuchli, o’rtacha, kuchsiz

to’g’ri chiziqli va egri chiziqli

aloqadorlik, bog’liqlik

funktsional va korrelyatsion

1

2

1

Grafik tasvirlarning turlarini ko’rsating:

*diagramma , kartogramma, kartodiagramma

lentali diagramma, kartogramma

to’g’ri, bilvosita

alokadorlik, bog’liqlik

1

2

1

Chiziqli diagramma nima:

*ma’lum hodisa ko’rsatkichlarini vaqt oralig’idagi o’zgarishlari va dinamikasini tasvirlaydi

ma’lum hodisa ko’rsatkichlarini yil oralig’idagi o’zgarishlari va dinamikasini tasvirlaydi

hodisaning ma’lum vaqt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini solishtirish

ekstensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan hodisalarni tasviri

1

2

1

Ustunli diagramma nima:

*hodisaning ma’lum vakt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini solishtiriradi

ma’lum hodisa ko’rsatkichlarini vaqt oralig’idagi o’zgarishlari va dinamikasini tasvirlaydi

ekstensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan hodisalarni tasviri

hodisaning ma’lum vaqt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini ko’paytirib natijalarni solishtirish

1

2

1

Sektorli diagramma nima:

*ekstensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan hodisalarning tasviri

hodisaning ma’lum vakt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini solishtirish

ma’lum hodisa ko’rsatkichlarini vaqt oralig’idagi o’zgarishlari va dinamikasini tasvirlaydi

intensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan hodisalarni tasviri

1

2

1

Lenta shaklli diagrammadan nima uchun foydalaniladi:

* bir xil hodisalarning vaqt orasidagi kattaliklarini taqqoslash uchun

ekstensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan hodisalarni tasviri

hodisaning ma’lum vakt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini solishtirish

ma’lum hodisa ko’rsatkichlarini vaqt oralig’idagi o’zgarishlari va dinamikasini tasvirlaydi

1

2

1

Radial diagrammadan nima uchun foydalaniladi:

*kasallanish va o’lim ko’rsatkichlarining yil mavsumiga (kun, hafta, oy) qarab o’zgarishini tasvirlash

ekstensiv ko’rsatkichlarda ifodalangan hodisalarni tasviri

hodisaning ma’lum vaqt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini solishtirish

ma’lum hodisa ko’rsatkichlarini vaqt oralig’idagi o’zgarishlari va dinamikasini tasvirlaydi

1

2

1

Kartogramma nima:

*o’zgarishlarni territoriyalar bo’yicha xaritalarda ifodalanishi

kasallanish va o’lim ko’rsatkichlarining yil mavsumiga (kun, hafta, oy) qarab o’zgarishi tasvirlash

hodisaning ma’lum vaqt oralig’idagi yoki teritoriyadagi kattaliklarini solishtirish

yonma - yon davrlarning kattaliklarini bir biriga qo’shib, interval oralig’i kattalashtiriladi

1

2

1

Moslik mezoni nimani ko’rsatadi:

*statistik tadqiqot natijasida olingan sonlar orasidagi farq haqiqiymi yo’qmi degan savolga javob berish uchun

o’zgarishlarni territoriyalar bo’yicha yoki xaritalarda ifodalanishi

kutilaetgan ko’rsatkichlarni aniqlab, uni tadqiqot natijasidagi ko’rsatkichlar bilan qo’shiladi

yonma - yon davrlarning kattaliklarini bir biriga qo’shib, interval oralig’i kattalashtiriladi

1

2

1

х2 xisoblash uchun qanday sonlardan foydalaniladi:

*mutlok kiymatlardan

r general majmua = r tanlangan majmua  2m

statistik ko’rsatkichlar majmuasi

tadkikot natijasidan

1

2

1

х2 hisoblash qaysi holatlarda muvofiq emas:

*jadvaldagi nazariy sonlardan birortasi 5 dan kam bo’lsa

jadvaldagi nazariy sonlardan birortasi 5 dan ko’p bo’lsa

ko’rsatkich natijalaridagi xatolik 3dan kam bo’lsa

standart xatolik natijalari noaniq bo’lsa

1

2

1

х2 kattaligi nimani kursatadi:

* kattaligi o’rganilaetgan xodislarning ta’sir kuchini emas balki ta’sir borligini ko’rsatadi

kutilaetgan ko’rsatkichlarni aniqlaydi

o’rganilaetgan ta’sirning bir - biriga ta’sir kuchi emas, shu ta’sir yo’qligini ko’rsatadi

jadvaldagi nazariy sonlardan birortasi 5 dan kamligini

1

2

1

Xavf omillari necha turga bo’linadi:

* 2 turga: ekzogen va endogen

3 turga: ob’ektiv, sub’ektiv, psixologik

2 turga: to’g’ri va teskari

2 turga: mutloq va nisbiy

1

2

2

Inson salomatligini belgilovchi omillar necha guruhga bo’linadi va ular kaysilar:

*turmush tarzi, nasl, tashki muhit, sog’liqni saqlash

ekzogen va endogen

turmush tarzi, nasl, tashki muxit

ob’ektiv,sub’ektiv ,psixologik

1

2

2

Xavf omillarini ta’sir vaqti:

* bir martali va uzoq muddatli

bir yildan oshik

uzoq yillar mobaynidagi

tug’ilishdan to o’limgacha bo’lgan davr

1

2

2

Xavf ko’rsatkichlarining ahamiyati:

*kasalliklarni istiqbolini belgilash va sabab oqibat o’rtasidagi bog’liqlikni aniqlash

kutilayotgan ko’rsatkichlarni aniqlaydi

taqiqot natijasidagi ko’rsatkichlar bilan taqqoslaydi

jadvaldagi nazariy sonlardan birortasi 5 dan kamligini

1

2

2

Ta’sir etuvchi xavf omilining oqibatida qanday natijalar farqlanadi:

*diskret natijalar va kasallik markerlarining o’zgarishi

mutlok o’sish, yiriklashish surati, o’sish surati

to’g’ri (musbat), teskari (manfiy )

to’g’ri chiziqli va egri chiziqli

1

2

2

Xavf omilini o’rganishning birmuncha oddiy usuli:

*kogort va hodisa - nazorat tadqiqot usuli

diskret natijalar va kasallik markerlarining uzgarishi usuli

aloqadorlik, bog’liqlik

korrelyatsiya va hodisalar seriyasi

1

2

2

Kogort tadqiqot usuli nima:

*boshidan bir xil umumiy belgiga ega bo’lgan guruhni kuzatish

yangi hodisalar prognozi va chastotasi baholanadi

aholi orasida so’rovnomalar o’tkazish, standart savollarga standart javoblar olish

boshidan har xil umumiy belgiga ega bo’lgan guruhni kuzatish

1

2

2

Kogort nimani o’rganadi:

* aholi salomatligiga ta’sir etuvchi xavf omili va uning oqibati o’rganiladi

kasallikga ega bo’lgan guruhlar kuzatiladi

kasalliklarni istiqbolini belgilanadi

yangi xodisalar baholanadi

1

2

2

Kogort tadqikot usulida absolyut xavfni xisoblash:

* a/ ( a+b) - c / ( c + d )

d= v+ m1 + m2

v= v1 + m1

d= v1 - m1

1

2

2

Kogort tadkikot usulida nisbiy xavfni xisoblash:

* a( a+b) / c/(c+d)

a/ ( a+b) - c / ( c + d )

v= v1 + m1

d= v1 - m1


Download 389 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati