Ikkita uzun parallel sim orasidagi masofaDownload 0.53 Mb.
bet2/8
Sana02.03.2020
Hajmi0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3-rasm


 1. R=0,2 m radiusli ingichka o‘tkazuvchan halqadan o‘qayotgan tok kuchi I ning qanday qiymatida halqaning barcha nuqtalaridan teng r=0,3 m masofada joylashgan nuqtadagi magnit induksiya B=20 μT bo‘ladi?

 2. Radiusi r=16 sm bo‘lgan juda kalta g‘altak cho‘lg‘amidan I=5 A tok oqadi. Agar g‘altak markazidagi magnit maydonning kuchlanganligi H=800 A/m bo‘lsa, g‘altakdagi o‘ramlar soni N qancha?
 1. Ikkita cheksiz uzun to‘g‘ri parallel simlardan qarama-qarshi yo‘nalishlarda I1=50 A va I2=100 A toklar oqmoqda. Simlar orasidagi masofa d=20 sm. Birinchi simdan r1=25 sm va ikkinchisidan r2=40 sm uzoqlikda turgan nuqtadagi magnit induksiyasi B aniqlansin.
 1. Ikkita cheksiz uzun to‘g‘ri parallel simlardan bir xil yo‘nalishda I1=20 A va I2=30 A toklar oqmoqda. Simlar orasidagi masofa d=10 sm. Har ikkala simdan bir xil r=10 sm uzoqlikda joylashgan nuqtadagi magnit induksiya B aniqlansin.
 1. Cheksiz uzun to‘g‘ri sim to‘g‘ri burchak ostida bukilgan. Simdan I=100 A tok oqmoqda. Burchak bissektrisasida yotuvchi va burchak uchidan a=10 sm uzoqlikda joylashgan nuqtalardagi magnit induksiya B hisoblansin.
 1. burchak ostida bukilgan cheksiz uzun to‘g‘ri simdan I=50 A tok oqadi. Burchak bissektrisasida yotuvchi va uchlaridan a=5 sm uzoqlikda joylashgan nuqtalardagi magnit induksiya B hisoblansin.
 1. Ikkita to`g`ri uzun o`tkazgich bir-biridan uzoqlikda joylashgan. O`tkazgichlardan qarama-qarshi yo`nalishda tok o`tmoqda. Xar bir o`tkazgichdan narida turgan nuqtadagi magnit maydoni kuchlanganligining qiymati va yo`nalishi topilsin.
 1. To`g`ri burchakli qilib egilgan o`tkazgichning tok o`tadi. Burchak uchidan narida, burchak bissektrisasida yotgan nuqtadagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.
 1. I=20 A tok oqayotgan uzunligi l=10 sm bo‘lgan to‘g‘ri o‘tkazgich induksiyasi B=0,01 T bo‘lgan bir jinsli magnit maydonda turibdi. Agar simga F=10mN kuch ta’sir etayotgan bo‘lsa, vektor va tok yo‘nalishlarida orasidagi burchak topilsin.
 1. Simdan yasalgan kvadrat ramka uzun to‘g‘ri sim bilan ikki tomoni simga parallel holda bir tekislikda joylashgan. Ramkadan va simdan bir xil I=1 kA tok oqmoqda. Agar ramkaning simga yaqin turgan tomoni uning uzunligiga teng masofada bo‘lsa, ramkaga ta’sir etuvchi F kuch aniqlansin.
 1. radiusli xalqa ko`rinishida bukilgan ikkita ingichka simning xar biridan bir xil dan tok o`tmoqda. Agar xalqalar yotgan tekisliklar parallel, xalqalarning markazlari orasidagi masofa esa 1 мм gat eng bo`lsa, bu xalqalarning o`zaro ta`sir kuchi topilsin.
 1. Bir-biridan bir xil a=10 sm masofada turgan uchta parallel to‘g‘ri simdan bir xil I=100 A dan tok oqmoqda. Ikkita simda toklarning yo‘nalishi mos keladi. Har bir simning l=1 m li kesmasiga ta’sir etuvchi F kuch hisoblansin.
 1. Tomonlari a=20 sm dan bo‘lgan ikkita bir xil yassi kvadrat konturning har biridan bir xil I=10 A dan tok oqmoqda. Agar konturlarning mos tomonlari orasidagi d masofa 2 mm ga teng bo‘lsa, konturlarning o‘zaro ta’sir kuchi F aniqlansin.
 1. Cheksiz uzun o‘tkazgich o‘ziga urinma holda doiraviy sirtmoq hosil qiladi. O‘tkazgich bo‘ylab 5 A tok o‘tmoqda. Sirtmoq markazida magnit maydoni kuchlanganligi 41 A/m bo‘lganida sirtmoq radiusi qancha bo‘ladi.
 1. Yuzi 16 sm2 bo‘lgan ramka bir jinsli magnit maydonida 2 ayl/sek tezlik bilan aylanmoqda. Aylanish o‘qi ramka tekisligida bo‘lib, magnit maydonining kuch chiziqlariga tik joylashgan. Magnit maydonining kuchlanganligi . 1) Ramkadan o‘tuvchi magnit oqimining vaqtga bog‘lanishi, 2) magnit oqimining eng katta qiymati topilsin.
 1. Temirdan qiilngan namuna kuchlanganligi 10e bo‘lgan magnit maydoniga qo‘yilgan. Temirning magnit kirituvchanligi topilsin.
 1. Uzunligi 120 sm va ko‘ndalang kesimining yuzi 3 sm2 bo‘lgan temir o‘zakli solenoidda 42000 Mks magnit oqimi hosil qilish uchun undagi amper-o‘ramlar soni qancha bo‘lishi kerak?
 1. radiusli xalqadan tok o`tmoqda. Xalqa o`qida uning tekisligidan masofadagi magnit induktsiya . Tokli xalqaning magnit momenti aniqlansin. radiusli dan ancha kichik deb xisoblansin.
 1. G`alayonlanmagan vodorod atomidagi elektron yadro atrofida radiusli aylana bo`ylab xarakatlanmoqda. Agar atom induktsiya chiziqlari elektron orbitasi tekisligiga parallel bo`ladigan qilib magnit maydonida joylashtirilgan bo`lsa, ekvivalent aylanma tokning magnit momenti va aylanma tokka ta’sir etuvchi mexanik moment xisoblansin. Maydonning magnit induktsiyasi .
 1. Tomonlari dan bo`lgan ikkita bir xil yassi kvadrat konturning xar biridan bir xil dan tok o`tmoqda. Agar konturlarning mos tomonlari orasidagi masofa 2мм gat eng bo`lsa, konturning o`zaro ta`sir kuchi aniqlansin.
 1. 50 sm uzunlikdagi berk temir o‘zakning cho‘lg‘amini 1000 o‘ramdan iborat. Cho‘lg‘amdan 1 A tok o‘tadi. O‘zak olib tashlangandan keyin induksiya o‘zgarmay qolishi uchun chulg‘amga qancha tok berilishi kerak.
 1. 50,2 sm uzunlikdagi temir chulg’ami 20 o’ramga ega. Havo boshlig’ining uzunligi 0,1 sm. boshliqda 1,2 Wb/m2 induksiya olish uchun chulg’amdan qancha tok o’tishi kerak.
 1. O’rtacha diametri 11,4 sm bo’lgan temir halqada 200 o’ram bo’lib, undan 5 A tok o’tadi. 1) Agar halqadan 1mm kenglikdagi qismi qirqib olinsa, o’zakda induksiya avvalgidek, ya’ni o’zgarmay qolishi uchun chulg’amdan qancha tok o’tkazish kerak? 2) Shu sharoitdagi o’zak materialining magnit kirituvchanligi topilsin.
 1. Qutblar orasidagi boshliqda magnit maydon induksiyasi 1400gs ga teng bo’lgan elektromagnit yasash kerak. Temir o’zakning uzunligi 40 sm, qutblar orasidagi boshliq uzunligi 1sm, o’zakning diametri 5 sm. 1) Agar o’ramlar ko’ndalang kesimi 1mm2 bo’lgan mis simdan qilingan bo’lsa, kerakli magnit maydonini hosil qilish uchun chulg’amdagi E.Yu.K. qancha bo’lishi kerak. 2) O’tishi mumkin bo’lgan tok zichligi 3 A/mm2 bo’lsa, o’ram qalinligi kami bilan qanday bo’ladi?
 1. Ikkita to’g’ri uzun o’tkazgich bir-biridan 10 sm uzoqlikda joylashgan. O’tkazgichlardan bir xil yo’nalishda I1=20 A va I2=30 A tok o’tadi. O’tkazgichlarni 20 sm uzoqlikkacha siljitishda (o’tkazgichning uzunlik birligi uchun) qancha ish bajariladi?
 1. Ikkita to’g’ri uzun o’tkazgich bir-biridan biror uzoqlikda joylashgan. O’tkazgichlardan miqdor va yo’nalishlari bir xil bo’lgan toklar o’tadi. Agar o’tkazgichlar oraligini ikki marta orttirishda (o’tkazgichning uzunlik birligi uchun ) bajarilgan ish 5,5 erg/sm ga teng bo’lsa, har bir o’tkazgichdan o’tayotgan tok kuchi topilsin.
 1. 20 sm uzunlikdagi simdan 1) kvadrat, 2) doira shaklida kontur yasalgan. Induksiyasi 1000gs bo’lgan bir jinsli magnit maydoniga joylashtirilgan konturlarning har biriga ta’sir etuvchi kuchlarning aylantirish momenti topilsin. Konturlardan 2 A tok o’tadi. Har bir kontur tekisligi magnit maydoni yo’nalishi bilan 450 burchak tashkil qiladi.
 1. massali ingichka simdan qilingan kvadrat ramkadan tok o`tkazilgan. Ramka tomonlaridan birining o`rtasidan noqayishqoq ipga erkin osilgan. Bunday ramkaning induksiyali bir jinsli magnit maydonidagi kichik tebranishlar davri T aniqlansin. Tebranishning so`nishi xisobga olinmasin.
 1. Massasi bo`lgan xalqa ko`rinishidagi ingichka sim bir jinsli magnit maydonda noqayishqoq tolaga erkin osilgan. Xalqadan tok o`tmoqda. Vertikal o`qqa nisbatan kichik buralma tezlanishlarning davri . Maydonning magnit induksiyasi topilsin.
 1. Induksiyasi 0,5 Wb/m2 bo’lgan magnit maydonida 10 sm uzunlikdagi o’tkazgich tekis harakat qiladi. O’tkazgichning harakat tezligi 20 sm/s va magnit maydoni yo’nalishiga tik yo’nalgan. 1) o’tkazgich 10 sekund davomida harakat qilgandagi bajargan ishi va 2) shu harakatga sarflangan quvvat topilsin.
 1. 300 V potensiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan elektron 4 mm uzoqlikdagi to’g’ri uzun simga parallel ravishda harakatlanadi. Simdan 5 A tok o’tsa, elektronga qanday kuch ta’sir qiladi.
 1. 1 MV potensiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan zarrachalar (geliy atomi yadrolari) oqimi kuchlanganligi 15000e bo’lgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Har bir zarrachaning tezligi magnit maydon yo’nalishiga tik yonalgan. Har bir zarrachaga ta’sit etuvchi kuch topilsin.
 1. Elektron magnit maydoniga uning kuch chiziqlariga tik uchib kiradi. Elektronnig tezligi . Magnit maydoninig induksiyasi 10-3 T. Magnit maydonida elektronning tangensial va normal tezlanishi qanchaga teng bo’ladi.
 1. Bir хil tezlik bilan harakatlangan proton va elektron bir jinsligi magnit maydoniga uchib kiradi. Proton traektoriyasining egrilik radiusi
  Download 0.53 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
navoiy nomidagi
samarqand davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
rivojlantirish vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
o’rta ta’lim
таълим вазирлиги
fanining predmeti
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
haqida umumiy
fizika matematika
Toshkent axborot
vazirligi muhammad
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati
Navoiy davlat