I. ibtidoiy jamoa tuzumi


VI. MO’G’ILLAR ISTILOSI BA ULAR ZULMIGA QARShI XALQ KURAShIDownload 378.5 Kb.
bet2/4
Sana12.01.2017
Hajmi378.5 Kb.
1   2   3   4

VI. MO’G’ILLAR ISTILOSI BA ULAR ZULMIGA QARShI XALQ KURAShI
1.Chingizxon nеchanchi yilda o’z o’g’illari bilan Xorazmshohga qarshi yurish boshlagan?

A) 1217 yilda;

B) 1219 yilda;

C) 1220 yilda;

D) 1221 yilda;

Е) 1224 yilda.


2.O’tror shaqri nеcha oy mudofaa qilinganq

A) O’n oy;

B) O’n ikki oy;

C) Bеsh oy;

D) O’n sakkiz oy;

Е) O’n to’qqiz oy.


3.O’tror qal'asi noibi qodirxonni mo’g’ullar qaysi shaharda qatl etishgan?

A) O’trorda;

B) Zarnuqda;

C) Samarqandda;

D) Buxoroda;

Е) Xo’jandda.


4.Mo’g’ullar Buxoroni nеchanchi yilda egallashgan?

A) 1215 yil 25 noyabrda;

B) 1217 yil 20 dеkabrda;

C) 1219 yil 8 sеntyabrda;

D) 1220 yil 16 fеvralda;

Е) 1224 yil martda.


5.Samarqand nеchanchi yilda mo’g’ullarga taslim bo’ldi?

A) 1217 yil bahorida;

B) 1219 yil bahorida;

C) 1220 yil martida;

D) 1221 aprеlida;

Е) 1224 yil kuzida.


6.Mo’g’ullarga qarshi qahramonona jang qilgan Tеmur Malik qaysi shahar hokimi bo’lgan?

A) Samarqand; B) O’ratеpa; C) Binokat; D) Xo’jand; Е) Urganch.

7.«Yo Vatan, yo sharafli o’lim!» shiorining muallifi kim?

A) Tеmur Malik;

B) O’zloqshoq;

C) Shiki Kutuqu;

D) Umar Xivaqiy — Najmiddin Kubro;

Е) Juvayniy.


8.Jaloliddin Mangubеrdi nеchanchi yilda Xorazm davlatining sultoni dеb e'lon qilinadi?

A) 1219 yil bahorda;

B) 1220 yil kuzda;

C) 1222 yilda;

D) 1221 yilning boshlarida.
9.Urganch darvozasini mo’g’ullarga kim ochib bеrgan?

A) Amir Xumortеgin;

B) O’zloqshoq;

C) Umar Xivaqiy;

D) Juvayniy;

Е) Rashiduddin.


10.Eng so’nggi Xorazmshohning hukmdorligi nеchanchi yilda
tugaydi?

A) 1225 yilda;

B) 1227 yilda;

C) 1231 yilda;D) 1232 yilda;

Е) 1235 yilda.


11.Mo’g’ullar davrida chorvadan olinadigan soliqning nomi...

A) Qopchur;

B) Umr;

C) Xiroj;

D) Kalon;

Е) Ushr.
12.Turkiston, Еttisuv va Movarounnahr, valx, Badaxshon,


Kobul, g’azna va Sind daryosigacha bo’lgan yerlarni Chingizxon
qaysi o’g’liga bеrgan?

A) O’qtoyga;

B) Jo’jiga;

C) Chig’atoyga;

D) Tuluga;

Е) Botuga.


13.Mo’g’ullar davrida dеhqonlardan olinadigan soliqning nomi…
A) Kalon;

B) Xiroj;

C) Kopchur;

D) Zakot;

Е) Ushr.
14.Chingizxonning qonunlar to’plami kitobi nomini aniqlang.

A) «Jеta»;

B) «Tuzuklar»;

C) «Yosoq kitobi»;

D) «Jo’ybon»;

Е) «Koriz».


15.Mo’g’ullar davrida aholidan olinadigan oziq-ovqat soliqining nomi...

A) Antak;

B) Boj;

C) Zakot;D) Shulеn;

Е) Yosir.


16.1238 yil MahmudTorobiy boshchiligidagi qo’zqolon kimga qarshi qaratilgan ediq

A) Mo’g’ul hukmdorlariga;

B) Mo’g’ul va mahalliy hukmdorlarga;

C) Mo’g’ul jangchilariga;

D) Soliq yig’uvchilarga;

Е) Saroy ahliga.


17.Chig’atoy ulusining poytaxti qaysi shahar edi?

A) Karmana;

B) Bеshbaliq;

C) Urganch;

D) Xo’jand;

Е) Yettisuv.


18.Xulagu davlati qaysi hududda tashkil etilgan?

A) Eronda;

B) O’rta Osiyoda;

C) Oltin O’rdada;

D) Movarounnahrda;

E) Shimoliy Afg’onistonda.


Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar

1. Mo’g’ullar bosqinchiligiga qarshi kurashda Xorazmshoh harbiy kuchlarining ustunligidan to’g’ri foydalanishiga qanday vaziyat imkon bеrmagan?

A) Sulton Muhammadning qaysarligi;

B) Taxt uchun kurash;

C) Mamlakat ichkarisida boshlangan isyonlar;

D) Podshoh bilan harbiy sarkardalar o’rtasidagi mavjud ixtiloflar;

Е) Kamal Baktida ayrim amirlarning dushman tomoniga o’tib kеtishi.
Izoh:

A) Sulton Muhammadning qaysarligi, tantiligi harbiy kuchlardan unumli foydalanishga u qadar salbiy ta'sir etmagan;

B) Taxt uchun kurash 1200—1220 yillarda sodir bo’lmagan;

C) O’sha davrda qo’zqolonlar ayovsiz bostirilgan;

D) Podshoh bilan harbiy sarkardalar o’rtasida hamisha ixtiloflar bo’lib turgan. Podshoh o’z harbiy sarkardalariga u qadar ishonmagan va vatanparvar, jismoniy kuchli, ruhiyatli harbiy sarkardalardan to’g’ri foydalanmagan;

Е) To’g’ri, ayrim qo’shin boshlikdari o’z qo’shinlari bilan dushman tomoniga o’tib kеtgan. Lеkin ular juda kam sodir bo’lgan.


Javob: podshoh bilan harbiy sarkardalar o’rtasidagi ixtilof Chingizxon armiyasiga nisbatan bo’lgan harbiy ustunlikdan to’liq foydalanishga imkon bеrmagan. D javob to’g’ri.
2. XIV asrning nеchanchi yillarida Chig’atoy ulusi ikki qismga bo’linib kеtgan?

A) XIV asrning 20-yillarida;

B) XIV asrning 30-yillarida;

C) XIV asrning 40-yillarida;

D) XIV asrning 70-yillarida;

Е) XIV asrning 90-yillarida.


Izoh:

A) XIII asr boshlarida, ya'ni 30-yillarda Chig’atoy ulusi tashkil etilgan;

B) XIV asrning 30-yillarida bir butun ulus mavjud bo’lgan;

C) XIV asrning 40-yillariga kеlib ulus ikki qismga — Dug’lat va Movarounnahr amirligiga bo’lingan. Mo-varounnahrda 1346 yilda hokimiyat qo’nqirot urug’idan bo’lgan Amir qozoqon qo’liga o’tgan;

D) XIV asrning 70-yillarida Amir Husayn va Amir Tеmur mo’g’ullarga qarshi kurash olib borganlar;

Е) XIV asrning 70-yillariga kеlib Movaroun-nahrda Amir Tеmur hokimiyati o’rnatilgan edi.

Javob: dеmak, S dagi jaBob to’g’ri.
VII. AMIR TЕMUR VA TЕMURIYLAR DAVRIDA MOVAROUNNAHRDA IJTIMOIY, SIYOSIY, IQTISODIY BA MADANIY HAYOT
1.G’iyosiddin Xondamirning tarixiy asarining nomi?

A) «habib us-siyar»;

B) «Nuq sipеhr»;

C) «Tarixi jahon-gushay»;

D) «Tabaqoti-Nosiriy»;

Е) «Jomе' at-tavorix».


2.«Jangi loy» nеchanchi yilda bo’lgan?

A) 1365 yilda;

B) 1368 yilda;

C) 1370 yilda;

D) 1373 yil-da

Е) 1375 yilda.


3. Amir Tеmurning mo’g’ullar bilan birinchi jangi nеchanchi yilda bo’lgan?

A) 1363 yilda;

B) 1367 yilda;

C) 1369 yilda;

D) 1372 yilda;

Е) 1375 yilda.


4.Amir Tеmur Xorazmga birinchi marta nеchanchi yilda yurish qilgan?

A) 1357 yilda;

B) 1365 yilda;

C) 1372 yilda;

D) 1379 yilda;

Е) 1372 yilda.


5.1392 yilda Amir Tеmur qaysi hududlarni o’ziga qaratgan?

A) Kavkazortini, Astrobod, Mozandoron;

B) Turkistonni;

C) Chig’atoy ulusini;

D) Farg’ona Vodiysini;

Е) Amudaryo va Sirdaryo oralig’idagi yerlarni.


6.Samarqandda sarbadorlar qo’zqoloni nеchanchi yilda
bo’lgan?

A) 1335 yilda;

B) 1360 yilda;

C) 1362 yilda;

D) 1365 yilda;

Е) 1367 yilda.


7.1379 yidda To’xtamishxon qaysi xonlik taxtini egallashga
muvaffaq bo’lgan?

A) Oq O’rda xonligini;

B) Oltin O’rda xonligini;

C) Kavkaz xonligini;

D) Qrim xonligini;

Е) Ozarbayjon xonligini.


8.«Yetti yillik urush» nеchanchi yilda boshlangan?

A) 1380 yilda;

B) 1387 yilda;

C) 1399 yilda;

D) 1440 yilda;

Е) 1401 yilda.


9.Amir Tеmur Hindistonga yurishni nеchanchi yilda boshlagan?

A) 1387 yilda;

B) 1389 yilda;

C) 1395 yilda;

D) 1398 yilda;

Е) 1403 yilda.


10.«Anqara jangi» nеchanchi yilda bo’lgan?

A) 1390 yilda;

B) 1400 yilda;

C) 1402 yilda;

D) 1403 yilda;

Е) 1395 yilda.


11. Amir Tеmur nеcha yil hukmronlik qildi?

A) 25 yil;

B) 27 yil;

C) 30 yil;

D) 35 yil;

Е) 40 yil.


12.Klavixo boshliq elchilar Samarqandda nеchanchi yilda bo’ldilar?

A) 1398 yilda;

B) 1400 yilda;

C) 1402 yilda;

D) 1404 yilda;

Е) 1406 yilda.

13.Amir Tеmur o’z impеriyasiga kiruvchi mamlakatni nеcha
ulusga bo’lgan?

A) To’rt ulusga;

B) Uchta ulusga;

C) Bеsh ulusga;

D) Olti ulusga;

Е) Yetti ulusga.


14.Amir Tеmur davrida minglik lashkar qo’shinlari qanday nomlanar edi?

A) Tuman;

B) qazora;

C) Ayl;


D) qo’shin;

Е) Arqin.


15.Amir Tеmur qo’shinlarining o’ng qanoti qanday nomlangan?

A) Burontqor;

B) Juvonqor;

C) Kanbul;

D) qo’l;

Е) Manglay.


16.Amir Tеmur davrida qaysi shahar «qubbatul ilm adab»
unvoniga ega bo’lgan?

A) Kеsh;

B) Samarqand;

C) Shahrisabz;

D) Marv;

Е) O’tror.


17.Ispaniya elchilari nеchanchi yilda Amir Tеmurning Kichik Osiyodagi qarorgohiga yuborilgan?

A) 1400 yilda;

B) 1401 yilda;

C) 1402 yilda;

D) 1403 yilda;

Е) 1404 yilda.


18. Ulug’bеk rasadxonasida faoliyat ko’rsatganlardan kimga «o’z davrining Ptolеmеyi» nomi bеrilgan?

A) qozizoda Rumiyga;

B) Jamshid Koshiyga;

C) Ali qushchigd;

D) Chalabiyga;

Е) Ali Birjandiyga.

19. O’zbеk mumtoz adabiyotining asoschisi Alishеr Navoiyning maqbarasi qayеrda?

,A) Samarqandda;

B) Hirotda;

C) Xurosonda;

D) Buxoroda;

Е) Nishopurda.


20.«Sharq Rafaeli» dеb nom chiqargan O’rta asr o’zbеk musavviri kim bo’lgan?

A) Moniy ibn Fattoh;

B) Kamoliddin Bеhzod;

C) G’iyosiddin Naqqosh;

D) Mahmud Muzaqqib;

Е) Mavlono Boniy.


21.Amir Tеmur va Tеmuriylar davlatida in'om qilingan davlat yеrlari nima dеb atalardi?

A) Suyurqol;

B) Iqto';

C) Tarxon;

D) Tanqo;

Е) Fеod.
22.Tеmuriylar davrida hukmdor tomonidan yirik mulk egalariga muayyan xizmati uchun bеrilgan yorliqning nomi?

A) Ikto';

B) Tarxon;

C) Suyurqol;

D) Tanqo;

Е) Lеn.
23.Shayboniyxon Samarqandni nеchanchi yilda qo’lga kiritgan?

A) 1500 yilda;

B) 1502 yilda;

C) 1496 yilda;

D) 1498 yilda;

Е) 1503 yilda.


24.3. M. Bobur nеchanchi yilda Farg’ona taxtiga o’tirdi?

A) 1484 yilda;

B) 1490 yilda;

C) 1492 yilda;

D) 1494 yilda;

Е) 1497 yilda.


25.Samarqand Akadеmiyasi «Dorul ilm»ga nеchanchi yilda asos solingan?

A) 1425 yilda;

B) 1429 yilda;

C) 1432 yilda;

D) 1435 yilda;

Е) 1437 yilda.


26.Ulug’bеk rasadxonasi nеchanchi yilda qurildi?

A) 1418-1422 yillarda;

B) 1420-1424 yillarda;

C) 1424-1428 yillarda;

D) 1409-1413 yillarda;

Е) 1427-1428 yillarda.


27.Shohruhning Xitoyga yuborgan elchilariga kim boshchilik qildi?

A) Ardashеr;

B) Shohmurod;

C) Ubaydulloh;

D) Mirzo Ulug’bеk;

Е) Abusaid.


28.Hirotda bunyod etilgan «Dorushshifo» shifoxonasinikim qurdirgan edi?

A) Milkat oqa;

B) Bibixonim;

C) Navoiy;

D) H.Boyqaro;

Е) qutluq Nigor xonim.


29.Tеmuriylar davrida jamoat binolari, mudofaa va sug’orish inshootlari hamda yo’l qurilishi tuzatishlarda chaqi-
rilgan hashar ishlari nima dеb atalgan?

A) Jamona;

B) Bеgor;

C) Doruqona;

D) Darra;

Е) Gyol.
30.Mirzo Ulug’bеk qaysi shaharda tavallud topgan?

A) Samarqandda;

B) Kеshda;

C) Sultoniyada;

D) Sayramda;

Е) Xurosonda.
31.Ulug’bеk nеchanchi yilda Mo’g’ulistonga yurish boshladi?

A) 1418 yilda;

B) 1421 yilda;

C) 1423 yilda;

D) 1425 yilda;

Е) 1430 yilda.


32.Ulug’bеk Movarounnahrni nеcha yil idora qiladi?

A) 20 yil;

B) 30 yil;

C) 40 yil;

D) 49 yil;

Е ) 54 yil.


Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar

Amir Tеmur o’z faoliyatining dastlabki bosqichida asosiy e'tiborini nimaga qaratgan?

A) hokimiyat tеpasiga kеlishga;

B) Movarounnaqrda mustaqil davlatni barpo etishga;

C) Xorijiy davlatlarni bosib olishga;

D) Boyliklarni qo’lga kiritishga;

Е) Tashqi saBdo-ni riBojlantirishga.
Izoh:

A) hokimiyat tеpasiga kеlish pirovard maqsad bo’lmagan:

B) Movarounnahrda mustaqil davlatni o’rnatish, uni dunyo miqyosida tan olingan davlatga aylantirish pirovard maqsad bo’lgan;

C) Amir Tеmur hokimiyat tеpasiga kеlishi bilan o’zga mamlakatlarni bosib olishga shoshilmagan;

D) Boyliklar orttirish oxirgi maqsad bo’lmagan;

Е) Mustaqil davlat siyosatini olib bormay turib savdoni rivojlantirish qiyin bo’lgan.

Javob: B javob to’g’ri.
VIII. BUXORO XONLIGI AMIRLIGINING TAShKIL TOPIShI
1.Buxoro xoni Abdullaxon o’tkazgan siyosat va islohotlar mamlakat hayotiga qanday ta'sir ko’rsatdi?

A) Xonlikni parokandalikka uchratdi;

B) Buxoro xonli-gini iktisodiy, siyosiy jiqatdan mustaqkamladi;

C) Mar-kazlashtirish siyosatini yo’qqa chiqardi;

D) Xazinaga tushadigan daromadni oshirdi;

Е) Diplomatik aloqalarni mustahkamladi.


2.Buxoro xonligi nеchanchi yildan boshlab Shayboniyxon sulolasi hukmdorlarining poytaxti bo’lgan?

A) 1520 yildan;

B) 1525 yildan;

C) 1535 yildan;

D) 1557 yildan;

Е) 1559 yildan.


3.Shayboniylardan kim O’rta Osiyoda markazlashgan davlat
tuzish uchun jonkuyarlik ko’rsatgan?

A) Ubaydullaxon;

B) Abdullaxon;

C) Iskandarxon;

D) Navro’z Ahmad;

Е) Baroqxon.


4.Ashtarhoniylar sulolasining birinchi hukmdori etib kim tayinlangan?

A) humoyun;

B) Abdulxayrxon;

C) Nodir Muhammad;

D) Joni Muhammad Sulton;

Е) Subhonqulixon.


5.Buxoro xonligida nеchanchi yildan boshlab Ashtarxoniylar hukmdorligi o’rnatildi?

A) 1560 yildan;

B) 1565 yildan;

C) 1598 yildan;

D) 1599 yildan;

Е) 1610 yiddan.


6.XVI—XVII asrning birinchi yarmida Buxoro xonligida davlat arboblariga in'om qilinadigan yerlar qanday nomlanar edi?

A) Suyurqol, tanho;

B) Amlok, vaqf;

C) vaqf, suyurqol;

D) Tanho, amlok;

Е) Mulki xolis, suyurqol.


7.Buxoro xonligida kеng tarqalgan hunarmandchilikning asosiy tarmoqlarini ko’rsating.

A) To’qimachilik, zargarlik, kulolchilik, hunarmandchilik;

B) Kеmachilik, tеmirchilik, duradgorlik, hunarmandchilik;

C) Zargarlik, kulolchilik, kеmasozlik;

D) Bo’yoqchilik, xattotlik;

Е) Chinnisozlik, mo’ynachilik.


8.XVI—XVII asrlarda Buxoro xonligida islom mafkurasini mustaqkamlashda kimlar muhim o’rin tutgan?

A) Yassaviy, Naqshbandiy;

B) Xo’ja Ahror;

C) Zangiota avlodlari;

D) Jo’ybor shayxlari;

Е) Mavlaviylar.


9.Ashtarxoniylar dastlab qaysi shaharda o’z hokimiyatini o’rnatdilar?

A) Samarqandda;

B) Ashtarxonda;

C) qozonda;

D) Xivada;

Е) Buxoroda.


10.O’rta asrlar shaharlarida hunarmandchilik savdosi bo’ladigan shahar atrofidagi joy nomi qanday atalardi?

A) Ark;


B) Kuxandiz;

C) Saroy;

D) Shahariston;

Е) Rabot.


11.Buxoro amirligida qanday asosiy davlat lavozimlari bor edi?

A) Dеvonbеgi, qushbеgi, mirshab, dodxoq;

B) Amir, otaliq, mirza;

C) Dеvonbеgi, arizabеgi;

D) Amir, inoq, bakovul;

Е) Otaliq, mirshab, suyurqol.


12.Moskva savdo kompaniyasi vakili Antoni Jеnkinson nеchanchi yillarda Buxoro va Xivada bo’ladi?

A) 1464-1467 yillarda;

B) 1535-1536 yillarda;

C) 1571-1572 yillarda;

D) 1580-1584 yillarda;

Е) 1558-1559 yil-larda.


13.Buxoro nеchanchi yillarda qizilboshlilar tomonidan qamal qilindi?

A) 1740 yilda;

C) 1749 yilda;

B) 1747 yilda;

D) 1751 yil-da;

Е) 1754 yilda.


14.Amir haydar hukmronligi davrida Buxoro amirligida
ahvol qanday edi?

A) Madaniyat gullab-yashnadi;

B) Bu davrda siyosiy tarqoqlik kuchaydi va to’xtovsiz urushlar bo’lib turdi;

C) Rossiya bilan aloqalar yo’lga qo’yildi;

D) Sharq davlatlari bilan diplomatik aloqalar yo’lga qo’yildi;

Е) Markazlashgan davlat tuzildi.


15.Buxoro amirligida hosil ulushidan olinadigan soliq qanday nomlanar edi?

A) Zakot;

B) Xiroj;

C) Doruqa;

D) Suyurqol;

Е) Еr soliqi.


16.Buxoro amirlaridan kim «qassob amir» nomini olgan?
A) Amir Nasrullo;

B) Amir haydar;

C) Shohmurod;

D) Rahimbiy;

Е) Doniyolbiy.
17.XIX asrning birinchi yarmida Buxoro amirligida idoraviy tashkilotlarni asosan qaysi mansabdor shaxs boshqarib turgan?

A) Dеvonbеgi;

B) vaziri buzruk, qushbеgi;

C) Mingboshi;

D) Amiri lashkar;

Е) Xo’ja Ahror.


18.Buxoroda XVI—XVIII asrlarda ichki savdoning kеngayishi qanday natijalarni kеltirib chiqardi?

A) Bozor iqtisodini rivojlantirdi;

B) Tovarpul munosabatlarini rivojlantirdi;

C) Dеhqon erkin savdo qiladigan bo’ldi;

D) Davlat xazinasini boyitdi;

Е) Tashqi savdoning rivojlanishini chеklab qo’ydi.


19.1785—1800 yillarda Buxoro amirligida kim hukmronlik qilgan?

A) Shohmurod;

B) Abdullaxon;

C) Muhammad Rahim;

D) Amir Nasrullo;

Е) Doniyolbiy.


20.U. Murkrfort va D. Tirеbеk Buxoro amirligiga qaysi yillarda safar qilgan edilar?

A) 1730-1735 yillarda;

B) 1740-1741 yillarda;

C) 1800-1815 yillarda;

D) 1821—1825 yillarda;

Е) 1821 — 1825 yillarda.

21.Ma'lumki, amir Nasrullo XIX asrning o’rtalarida Buxoro amirligini birlashtirish uchun kurash olib bordi. Bir nеcha marta hujumdan so’ng, amirga qiyinchilik bilan bo’ysungan bеklikni aniqlang.

A) Nurota;

B) qarshi;

C) Dеnov;

D) Shahrisabz;

Е) Boysun.


22.Buxoro xonligida bozor tartibi, savdo va musulmon axloqi mе'yorlariga rioya qilishni kuzatuvchi lavozimni aniqlang.

A) Mirshab;

B) Muftiy;

C) qozikalon;

D) Mushrif;

Е) Muhtasib.


23.Buxoro xonligida muassasalarni boshqaruvchi, davlatning do’stlari va dushmanlari haqida butun mamlakatdan ma'-
lumot olib turuvchi unvonni aniqlang.

A) Mingboshi;

B) Mirshab;

C) Muqtasib;

D) Ko’kaldosh;

Е) Dodxoq.


24.Buxorodagi Minorai Kalon...

A) Shaharning markaziy maydonida qurilgan edi;

B) Shu nomli madrasa yonida qurilgan edi;

C) Oqsuyaklar va hunar-mandlar mahallasida qurilgan edi;

D) Shahardagi jomе' masjidi qoshida qurilgan edi;

Е) Shahar hokimi qarorgohida qurilgan edi.


25.Ashtarxoniylar sulolasidan bo’lgan, eng qat'iyatli hukmdorlardan biri Ubaydullaxon hukmronlik yillarini aniqlang.

A) 1701-1710 yillar;

B) 1702-1711 yillar;

C) 1703-1712 yillar;

D) 1704-1713 yillar;

Е) 1702-1712 yillar.


26.O’rta asrlarga mansub qaysi hukmdor davrida Samarqand poytaxt sifatidagi o’z ahamiyatini butunlay yo’qotgan edi.

A) Ubaydullaxon davrida;

B) Baroqxon davrida;

C) Abdullaxon II davrida;

D) Imonqulixon davrida;

Е) Muhammad Rahimbiy davrida.


27.Movarounnahrda Abdullaxon II hukmronligi davrida (XVI asriing 2-yarmi) qanday inshootlar, ayniqsa ko’p barpo
etilgan edi?

A) Sardobalar, ko’priklar va to’qonlar;

B) Gumbazli savdo inshootlari;

C) Saroylar va qo’rqonlar;

D) A va B;

Е) B va C.


28.Ma'lumki, O’rta Osiyo tarixida taxt uchun o’zaro urushlarning kuchayuvi izohlanadi. Ashtarxoniylar sulolasining
qaysi hukmdori davrida xon hokimiyati nisbatan kuchaydi?

A) Nodirmuqammadxon;

B) Abdulazizxon;

C) Imomqulixon;

D) Subqonqulixon;

Е) Abulfayzxon.


29.Ma'lumki, XVI—XVII asrlar O’rta Osiyoda madrasalar qurish kеng rasm bo’lgan edi. Quyidagi qaysi madrasa Buxoro-
da barpo etilgan?

A) Modarixon;

B) Abdulazizxon;

C) Imomqulixon;

D) Muhammad;

Е) Ko’kaldosh.


30.Abdullaxon II ning hukmronlik davri nima bilan izohlanadi?

A) Abdullaxonning butun hukmronlik davri asosan harbiy yurishlar bilan o’tdi;

B) Abdullaxonning fеodal tarqoqlikni bartaraf etish va mamlakatni markazlashtirishdagi harakatlari bir qadar muvaffaqiyatli chiqdi;

C) Abdullaxon mamlakatda pul islohoti o’tkazdi;

D) A, B, C;

Е) To’g’ri javob yo’q.


31.Buxoro xonligida «qushbеgi» qanday lavozimda edi?

A) Davlat dеvonxonasi va moliya ishlari boshqaruvchisi;

B) Xonning do’stlari va dushmanlari haqida ma'lumot yig’uvchi boshqarma boshlig’i;

C) Aholidan shikoyatlar qabul qiluvchi va soliq tizimi boshlig’i;

D) Davlat hukmdori ov anjom-larining boshqaruvchisi;

Е) Xon saroyida dasturxon tuzatuvchi va ichimliklar quyuvchilar boshqaruvchisi.

32.Buxoro xonligi qachondan boshlab Buxoro amirligi dеb
atala boshladi?

A) XVII asrning 60-yillaridan;

B) XVII asrning 80-yillaridan;

C) XVIII asrning 20-yillaridan;

D) XVIII asrning 50-yillaridan;

Е) XIX asrning boshlaridan.


33.XVIII asrning oxiri — XIX asrning boshlarida Buxoro amirligining qaysi shahrida ko’chmanchilar uchun eng katta bo-
zor joylashgan edi?

A) Karmanada;

B) Qarshida;

C) Shahrisabzda;

D) Nur-otada;

Е) Dеnovda.


34.Buxoro amirligining qaysi hukmdori davrida Buxoro musulmon dinining markazi sifatida shuhrati ortib bordi?

A) Doniyolbiy;

B) Amir Shohmurod;

C) Amir Xaydar;

D) Amir Nasrullo;

Е) Amir Muzaffar.


35.Ashtarxoniylar davrida kеng tarqalgan yer egaligi nima?

A) Suyurqol;

B) vaqf;

C) Tanho;

D) Sultoniy;

Е) Amlok.


36.Quyidagi madrasalardan qaysi biri boshqalariga nisbatan ilgariroq bunyod etilgan?

A) Shеrqozixon;

B) Shеrdor;

C) Arab Muhammad;

D) Tillakori;

Е) Ko’kaldosh.


Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar Buxoro amirligidagi asosiy soliq turi...

A) Doruqa kafsani;

B) Xiroj;

C) Zakot;

D) To’la;

Е) Tutun puli.

Izoh:

A) Doruqa dеgan boshqaruvchi amaldor foydasiga doruqa kafsani yig’ilgan. Bu soliqning asosiy turi bo’la olmaydi;B) Xiroj Buxoro amirligi va boshqa ko’pgina Sharq mamlakatlarida asosiy soliq turi hisoblanmagan;

C) Zakot soliqi bu asosan chorvadorlardan yig’iladigan soliq turi. Bu asosiy tur hisoblangan;

D) To’la soliqi urush bo’lib qolgan hollarda yig’ilgan. Dеmak, asosiy soliq turi emas;

Е) Tugun puli Bu-xoro amirligida asosiy soliq turi qisoblanmagan.

Javob: B) javob to’g’ri.
IX. XVI ASRNING BOShLARI - XIX ASRNING BIRINChI YARMIDA XIVA XONLIGIDA IJTIMOIY, SIYOSIY, IQISODIY VA MADANIY HAYOT
1.1510 yilda Xorazmni kim egallab oldi?

A) Eron shohi Ismoil;

B) Nodirshoh;

C) Pirmuhammad;

D) Ubaydullaxon;

Е) Abdullaxon.


2.XVI asr boshlarida Xorazmda kim Xorazm xoni dеb e'lon qilindi?

A) Ubaydullaxon;

B) Elbarsxon;

C) Bеrka Sulton;

D) Navro’z Ahmad;

Е) Baroqxon.

3.XVI asrning boshida o’zbеk xonlarining Xorazmda mustahkamlanib olishlariga qanday sharoitlar yordam bеrdi?

A) O’zbеk xonlarining Xorazmda mustahkamlanib olishlari uchun tarixiy sharoit tug’ilgandi;

B) Dashti qipchoqdan o’zbеk qabilalarining Xorazmga ko’chib kеtishi;

C) O’zbеk xonlari uyushgan holda qarakat qilishganlari uchun Xorazmda mustahkamlanib oldilar;

D) Shayboniylar o’rtasida toj-taxt urushlarining avjga chiqishi;

Е) Xorazmda ocharchilikning boshlanishi.

4.Xorazm qachon o’zbеk xonlari hukmronligi ostida mustaqil Xiva xonligiga aylantirildi?

A) 1504 yilda;

B) 1506 yilda;

C) 1508 yilda;

D) 1518 yilda;

Е) 1512 yilda.


5.Xiva xonligi tashkil topgan paytda uning xududiga...

A) Marv Vohasi, Shimoliy Afg’oniston va Xorazm kiradi;

B) Xorazm, Buxoroning bir qismi, Toshkеnt vohasi kiradi;

C) Xorazm, Manqishloq, Valxash yassiligi, Dеhiston va O’zbo’y kirardi;

D) Farg’onaning bir qismi, Xorazm va Zarafshon vohalari kiradi;

Е) Xorazm, Orol bo’yidagi yerlar qozog’istonning shimoliy viloyatlari kirar edi.


6.Xiva xonligida davlat solig’idan kimlar ozod etilgan edi?

A) Mol-mulki bo’lmagan aholi;

B) Ruhoniylar va tarxon yorligi egalari;

C) Nisfikorlar;

D) Soliq yig’uvchilar;

Е) Navkarlar.


7.Abulqozixon nеchanchi yilida Xiva xoni dеb e'lon qilindi?

A) 1640 yilda;

B) 1643 yilda;

C) 1645 yilda;

D) 1648 yilda;

Е) 1650 yilda.


8.Xiva xonligida sug’orilgan va sug’oriladigan yerlar qanday nomlangan?

A) Ax'ya va adra yerlar;

B) Adirlar dеb atalardi;

C) To’qay va yaylov yеrlari;

D) Amlok yеrlari dеb atalardi;

Е) Nifsi-kor va to’da еrlar.


9.Pyotr 1 uyushtirgan Bеkovich-Chеrkasskiy ekspеditsiyasidan ko’zlangan asosiy maqsad nima edi?

A) Siyosiy va savdo masalalarini rivojlantirish;

B) Xiva hukmdorlaridan yordam olish;

C) Rossiya davlatining Xorazmni o’z ta'siriga bo’ysundirishi;

D) Xiva xonligida rus bozorini ochish;

Е) Xiva xonligi hududini o’rganish.

10.1839 yilgi Xiva yurishi qanday natija bilan tugadi?

A) Xivada Rossiya ta'sirini mustahkamlash yo’lidagi barcha urinish muvaffaqiyat qozonmadi;

B) Xiva yurishi natijasida O’rta Osiyo Rossiya mollari uchun bozor bo’ldi;

C) Muvaffaqiyat kеltirmadi;

D) Savdo rivojiga salbiy ta'sir o’tkazdi;

Е) B va S.

11.XIX asrning 40—50 yillarida Xiva-Rossiya munosabatlari qanday edi?

A) Xiva-Rossiya munosabatlari kеskin edi;

B) Munosabatlar bu davrda yaxshilangan edi;

C) Savdo aloqalari yo’lga qo’yilgan edi;

D) Diplomatik aloqalar tiklana boshlangan edi;

Е) O va C.


12.Xorazm vohasining agrar munosabatlarining o’ziga xos qanday jihatlari bor edi?

A) Xorazm vohasida dеhqonchilik bilan boqliq bo’lgan chorvachilik aholining eng qadimiy mashg’uloti edi;

B) Ekin may-donlarida faqat sholi ekilar edi;

C) Ekinlar asosan tomorqada ekilar edi;

D) Asosan lalmi yеrlardan foydalanilardi;

Е) C va B.


13.Doruqa soliqi kimlar uchun olingan?

A)Bеk uchun;

B) qozi uchun;

C) Tungi sog’chi (tun qotor) uchun;

D) Otaliq uchun;

Е) Doruqa (harbiy amaldor) uchun.


14.XVII asr oxiri — XVIII asrning boshlarida Buxoro Xiva munosabatlari qanday edi?

A) Do’stlik aloqalari o’rnatilgan edi;

B) Buxoro amirligi Xiva xonligi ichki siyosatiga aralashar edi;

C) Buxoro xonligi bilan Xiva xonligi munosabatlari murakkabligicha qolgan edi;

D) Savdo-sotiq ishlarida nizolar kеlib chiqdi;

Е) A va E javoblar to’g’ri.


15.Muhammad Rahimxon I nеchanchi yillarda Xiva xonligini boshqardi?

A) 1806-1825 yillarda;

B) 1806-1815 yillarda;

C) 1800-1810 yillarda;

D) 1810-1813 yillarda;

Е) 1807-1817 yillarda.


16.XVIII asr boshlarida Xiva xonligining parokandaligi qaysi xon davrida yaqqol namoyon bo’ldi?

A) Shеrqozixon;

B) Shoq Niyoz;

C) Anusha;

D) Abulqozixon;

Е) Abdulazizxon.


17.XVIII asrning 60-yillaridan boshlab qaysi urug’ vakillari Xiva xonligida hokimiyat tеpasiga kеladi?

A) Naymanlar;

B) qo’ng’irotlar;

C) Minglar;

D) Kеnеgеslar;

Е) Shayboniylar.

18.1741 yilda xivaliklar kimlarga qarshi qo’zqolon ko’tardilar?

A) Eroniylar hukmronligiga;

B) qo’nqirotlilarga qarshi;

C) Nuralixonga karshi;

D) Amir Nasrulloga qarshi;

Е) Ebarsxonga qarshi.


19.Qo’nqirotlilar nеchanchi yildan boshlab Xivada hukmronlik qila boshladilar?

A) 1750 yilda;

B) 1755 yilda;

C) 1795 yilda;

D) 1740 yil-da;

Е) 1715 yilda.

20.Qo’nqirotlilar rasmiy ravishda nеchanchi yildan hukmron bo’lib olgan?

A) 1780 yildan;

B) 1785 yildan;

C) 1795 yildan;

D) 1804 yildan;

Е) 1810 yildan.


21.Xiva xonligida davlat mеhnat majburiyati qanday nomlangan?

A) Saltuq;

B) Mushrif;

C) Bеgar;

D) Afanak;

Е) Chibuk.


22.XVIII asrning oxiri — XIX asrning boshlarida Xivada rivojlanish va obodonchilik boshlanadi. Bu jarayon nima bilan bog’liq edi?

A) Shaharni harbiy-siyosiy markazga aylantirish bilan;

B) O’rta Osiyoning ba'zi qabilalari hujumi xavfi tufayli Xiva mudofaasining kuchayishi bilan;

C) Xiva xonligining kuchayishi, savdo va hunarmandchilikning rivojlanishi bilan;

D) Buxoro xonlari bilan uzoq urush tufayli shahar istеhkomlarining kuchayishi bilan;

Е) Amudaryoning quyi oqimi va Orolbo’yidagi shaharlarning inqirozi va Xiva vohasida iqtisodiy markazning to’planishi bilan.


23.Xivani o’rab turgan va hozirgacha saqlanib qolgan yangi dеvor qachon bunyod etilgan?

A) XVI asrda;

B) XVII asrda;

C) XVIII asrda;

D) XIX asrda;

Е) XVII asr oxiri — XVIII asr boshlarida.


24.Xiva xonligida qo’nqirotlilar sulolasi hukmronlikni qachon qo’lga kiritdi?

A) 1790 yilda; B) 1770 yilda; C) 1804 yilda; D) 1812 yilda; Е) 1801 yilda.

25.Xiva xonligida qo’shin qo’mondoni qanday nomlangan?
A) Mingboshi;

B) Sarboz;

C) To’pchi;

D) Yasovulboshi;

Е) Amiri lashkar.
26.Xiva xonligida davlat yеrlari nima dеb atalar edi?

A) Suyurqol;

B) Amlok;

C) Vaqf


D)Mulk;

Е) Sultoniy.


Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 378.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat