Hİzmete özelDownload 2.24 Mb.
bet1/15
Sana13.02.2017
Hajmi2.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

HİZMETE ÖZEL


T.C.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİS


İL AFET ACİL YARDIM PLANI
(AFET YÖNETİM PLANI)

CİLT-IV

KURTARMA VE YIKINTILARI


KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU


2010


TEKİRDAĞ İLİ AFET ACİL

YARDIM PLANIAFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI


VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİĞİN 12/R MADDESİNCE ONANDI

O N A Y

/ … / 2010Zübeyir KEMELEK

Vali

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı

F İ H R İ S T

CİLT – I
1. – 2. – 3. – 4. BÖLÜMLER


CİLT – II
5. BÖLÜM HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – III
5. BÖLÜM ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – IV
5. BÖLÜM KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – V
5. BÖLÜM İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – VI
5. BÖLÜM ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – VII
5. BÖLÜM GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – VIII
5.BÖLÜM SATIN ALMA,KİRALAMA,EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – IX
5. BÖLÜM TARIM HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – X
5. BÖLÜM SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – XI
5. BÖLÜM BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – XII
5. BÖLÜM YABANCI YARDIM EKİPLERİNİ KARŞILAMA HİZMETLERİ GRUBU
CİLT – XIII

5.BÖLÜM ELEKTRİK VE DOĞALGAZ HİZMETLERİ GRUBU


CİLT – XIV
I- JEOLOJİK YAPI DOSYASI

AFET PLANI FORMATI


1. BÖLÜM
1. AMAÇ

2. KAPSAM

3. HEDEFLER

4. SORUMLULUK
2. BÖLÜM
AFET SENARYOSU


3. BÖLÜM
DURUM VE FARAZİYELER
1. HARİTALAR

2. DURUM

3. FARAZİYELER


4. BÖLÜM
AFET YÖNETİM ESASLARI
1. AFET YÖNETİMİ PERSONEL PLANLAMASI

2. AFET YÖNETİMİ TOPTAN ÖZETİ

1. SAFHA


PLANLAMA, HAZIRLIK, EĞİTİM

2. SAFHA


AFET SIRASINDA ACİL YARDIM SÜRESİ İÇERİSİNDE

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3. SAFHA

İYİLEŞTİRME SAFHASI3. GÖREVLER


5. BÖLÜM
HİZMET GRUPLARI FAALİYETLERİ
HİZMET GRUP BAŞKANLARI İSİM VE TELEFON LİSTESİ


 1. Haberleşme Hizmetleri Grubu

 2. Ulaşım Hizmetleri Grubu

 3. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu

 4. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu

 5. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu

 6. Güvenlik Hizmetleri Grubu

 7. Satın Alma, Kiralama, El Koyma Hizmetleri Grubu

 8. Tarım Hizmetleri Grubu

 9. Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu

 10. Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Grubu

 11. Yabancı Yardım Hizmetlerini Karşılama Hizmetleri Grubu


6. BÖLÜM
KOORDİNASYON


7. BÖLÜM
KAYNAKLARIN TEDARİK, DEPOLAMA VE DAĞITIM PLANLAMASI

8. BÖLÜM
YÖNETİM VE İLETİŞİM ESASLARI

EKLER
EK-A AFET SENARYOSU ESASLARI.

EK-B AFET SENARYOSUNDA GÖSTERİLECEK TESİS VE ÜNİTELER.

EK-C TÜM BİRİMLERİN TOPLU-FERDİ EĞİTİM KONULARI.

EK-D ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME FORMU.

EK-E ÇADIRKENTLER (LAHİKA, 1---13)

EK-F BİR AFET MEYDANA GELDİĞİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÇİZELGESİ.

EK-G DOĞAL AFET YARDIM LOJİSTİK DESTEK SİSTEMİ (LAHİKA, 14---18).

EK-H AFET BÖLGE VE TALİ BÖLGE KOMUTANLIKLARI.

EK-I JEOLOJİK YAPI İLE İLGİLİ DOSYA

BEŞİNCİ BÖLÜM3- KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA

HİZMETLERİ GRUBU

3- KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU
a) Teşkili : EK-5 ve EK-15
Toplanma yeri : İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
b) Görevleri :
1- Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalan yaralıları kurtarır.

2- Mahsur kalanları kurtarır.

3- Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu anlaşılan yıkıntıları kaldırır, hastane, okul, sinema, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların, barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına uyar.

4- Ulaşımı engelleyen ve gerekli görülen yıkıntıların kaldırılmasını ve temizlenmesini sağlar.

5- Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesini, yıkılmasını ve temizlenmesini sağlar.

6- Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirleri alır ve yangınları söndürür.


c) Planlaması :
1- Kuruluşlara ait olup, Komitece kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubuna tahsisli personel durumu : (Yön. EK-5’e göre)

2- Araç-gereç durumu : (Yön. EK-6’ya göre)

3- Yıkıntılar dolgu sahasına dökülecektir.

4- Gerektiğinde Sivil Savunma mükelleflerinden de faydalanılacak olup, mükelleflere ait liste EK-9’dadır.

5- Hizmettin aksaması halinde 8. Mekanize Tugayı Askeri Birliğin personel, araç ve gereçlerinden de faydalanılacaktır.

6- Kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetinde görev alacak personelin eğitimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce yürütülecektir.

7- Afet mahalline gelen Resmi ve Özel tüm kuruluşlara ait itfaiye ekiplerinin çalışmaları Belediye itfaiyesince koordine edilecektir.
d) Servisleri :
1- Kurtarma ve yıkıntıları kurtarma servisi :

Teşkili : (Yön. EK-7’ye göre)

Toplanma yeri : İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Araç- gereç durumu : (Yön. EK-8’e göre)


2- İtfaiye servisi :

Teşkili : (Yön. EK-7’ye göre)

Toplanma yeri : İtfaiye binası önü

Araç- gereç durumu : (Yön. EK-8’e göre)Arama Kurtarma Faaliyetleri;

Afetlerde en önemli husus insan hayatının kurtarılmasıdır. Öncelikle kurtarma çalışmaları başlatılacak ve yönlendirilecektir. 1. Enkaz altından kurtarılan vatandaşların kimlikleri tek tek tespit edilip kayıt altına alınacaktır.

 2. Ağır iş makineleri mevcut hasarı daha da ağırlaştırdığından arama/kurtarma faaliyetlerinde mini Hilty ve Ekskavatör gibi küçük makinelerin kullanılması dikkate alınacaktır.

 3. Arama/kurtarma çalışmalarında görev alacak iş makineleri, araç ve personel uygun araç park yerlerinde toplanacak görev mahallerine buradan sevk edilecek yerleri planlarda belirtecektir.

 4. Enkaz altında kalan canlıların tespit edilmesini müteakip eğer canlı üst katlarda ise, binaya üstten ve betonlar sıra ile delinerek, alt katta ise binaya yandan girilecek. Binalara girişte bina katları ya takozlarla yada büyük vinçlerle askıya alınarak binanın kurtarma personeli üzerine çökmesi önlenecektir. Çalışma bölgesine ilgisiz kişilerin girmesine müsaade edilmeyecektir.

 5. Değişik arama/kurtarma ekiplerinin aynı binayı değişik zamanlarda tekrar aramasına mani olmak için aranan binalar boya ile işaretlenecektir.

 6. Enkazdan çıkarılan şahsi eşyalar mülki makamlarca teslim alınıp depolanacak, bilahare hüviyetini ve söz konusu eşyanın kendisine ait olduğunu ispatlayan mal sahiplerine geri verilecektir.

 7. Depremle ilgili yurt içinden ve yurt dışından gelen çeşitli düzeydeki heyetlerin bölgeyi ziyaretleri, bölgede yürütülen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sekteye uğratmayacak şekilde planlanacaktır.


Enkaz Kaldırma;

Kurtarma çalışmaları sona erdikten sonra ve yıkılan binaların yasal işlemlerini müteakip enkazların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi, görevli ekiplerce bir plan dahilinde sağlanacak, bu çalışmalarda Belediyelerin imkanlarından ve gerekiyorsa özel firmalardan yararlanılacaktır.


Hasar ve zayiatın tespiti;

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin 14 Eylül 1999 gün ve BKY 14-30 sayılı yazısına göre yapılacaktır.Afet sırasında yürütülecek faaliyetler EK-F (örnek liste) de olup çalışmalar bu listeden yararlanılarak yürütülecektir. İlin şartlarına göre bu listeye ilaveler yapılacaktır.


KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMET GURUBUNA TAHSİSLİ

PERSONEL İSİM VE NİTELİK CETVELİ

EK-5

ADI SOYADI

KURULUŞU

KURULUŞTAKİ GÖREVİ

TAHSİL VE MESLEĞİ

AFETTEKİ GÖREVİ

Münir MERT

İl Özel İdaresi

Yatırım ve İnşaat Müd.

Yük.Okul

Başkan

Ersin ÇAKIR

T.C.K 18. Şube Şefliği

Bakım ve Trafik Tek.Görevlisi

Yük.Okul

Üye

İbrahim Okay KÖROĞLU

D.S.İ. 113. Şube Md.ğü

İnşaat Mühendisi

Yük.Okul

Üye

Zehra ÇELİK

TREDAŞ

Sivil Savunma Uzmanı

Yük.Okul

Üye

Olcay GÖKKURT

Trakyagaz

Makine Müh.

Yük.Okul

Üye

Gülsüm Elem KAYA (AYDIN)

Sağlık Müdürlüğü(112 Acil)

Acil Tıp Teknikeri (ÇORLU)

Yük.Okul

Üye

Engin SERDAL

Telekom

Savunma Memuru

Lise

Üye

Vasfi KABAY

İl Özel İdaresi

Etüd Proje Birim Amiri

Yük.Okul

Üye

Ulaş ÖZTÜRK

İl Özel İdaresi

Mühendis

Yük.Okul

Üye

Hamza ALDEMİR

İl Özel İdaresi

Memur

Mes.Yük.Okul

Üye

Ergin ŞIRLANCI

Bay. ve İsk. Müdürlüğü

Elektrik Mühendisi

Yük. Okul

Üye

İbrahim METİN

Bay. ve İsk. Müdürlüğü

Elektrik Teknikeri

Yük. Okul

Üye

Yüksel TUNCER

Bay. ve İsk. Müdürlüğü

Makine Yüksek Teknikeri

Yük. Okul

Üye

Sadriye IRMAK

Bay. ve İsk. Müdürlüğü

Elektrik Teknikeri

Yük. Okul

Üye

Mehmet ATALAR

S.S.K.

Memur

Lise

Üye

Ertan KESKİN

İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü

Arama-Kurt. Teknikeri

Yük.Okul

Üye

Nurettin CİNEVİZ

İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü

Sivil Savunma Şb Md. V.

Lise

Üye

Ümit TURGUT

Nüfus Müdürlüğü

Sivil Savunma Memuru

Lise

Üye

Yusuf ÖZALP

Lİman İşl. Müd.lüğü

Elektrikçi

Lise

Üye

Birol BAYKURT

Lİman İşl. Müd.lüğü

Güvenlik Görevlisi

Lise

Üye

Vedat ŞENSOY

Lİman İşl. Müd.lüğü

Vinç Operatörü

İlkokul

Üye

Behcet YÜCELTEN

D.S.İ.113.Şube Müdürlüğü

İnşaat Teknikeri

Teknik Lise

Üye

Basri ÇETİN

D.S.İ.113.Şube Müdürlüğü

Yapı Ustası

İlkokul

Üye

Hüseyin TOPCU

T.C.K 18. Şube Şefliği

Sürücü

Lise

Üye

Nedim DEMİRCİ

T.C.K.18. Şube Şefliği

Bakım İşçisi (M.Ereğlisi)

Ortaokul

Üye

Ahmet ERKMEN

Z.H.K.T ve Meslek

Fransızca Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Şemseddin ŞENER

Z.H.K.T ve Meslek Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Şule DURGUT

Z.H.K.T ve Meslek Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Ayşegül DİRİK

Z.H.K.T ve Meslek Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Nazlı Caner BÖLÜCÜ

Z.H.K.T ve Meslek Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Emine GÜLGÜNER

Anadolu Öğretmen Lisesi
Yük.Okul

Üye

Arif Selim DİRİK

Anadolu Öğretmen Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Selma TOPRAKAL

Anadolu Öğretmen Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Tuba Selen YALÇIN

Anadolu Öğretmen Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Yılmaz ŞEVİK

Anadolu Öğretmen Lisesi

İngilizce Öğretmeni

Yük.Okul

Üye

Ahmet GÜLNARİN

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Müdürü Td.

Lise

Üye

Erkan DURGUT

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Müdürü

Lise

Üye

Ahmet GÜLNARİN

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Amir V.

Lise

Üye

Nuri KARANFİL

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Nehir BAŞOL

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

Ortaokul

Üye

M. Ali KÜÇÜK

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Yakup AHİZER

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

Ortaokul

Üye

Refik KINIK

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Şevki DEMİRTAŞ

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Kenan DUĞAN

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Halil HACISALİH

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Mustafa İBİŞ

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Ziya YILDIZ

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Hüseyin MOZAKOĞLU

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Hüseyin ARSLAN

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Sedat ÖZKAYA

Tekirdağ Belediyesi

Santral Memuru

Lise

Üye

Mustafa AY

Tekirdağ Belediyesi

Santral Memuru

İlkokul

Üye

Nuri İNAL

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Muammer İKİZLER

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Hüseyin MIZRAK

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Şaban ÜSTÜNOĞLU

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Mustafa GÜNDOĞDU

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Tevfik ULUTAŞ

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Mustafa MUTLU

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Mehmet ESER

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Nevzat YILMAZ

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Sedat ÖZKAYA

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Mustafa BULUT

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Osman ÜREN

Tekirdağ Belediyesi

Santral Memuru

İlkokul

Üye

İmdat İNCE

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

Ortaokul

Üye

İdris YÖRÜK

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Nazım DÖNMEZ

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

Ortaokul

Üye

Hasan ÇAKIR

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

Ünver İKİZLER

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Eri

İlkokul

Üye

İbrahim AKBULUT

Tekirdağ Belediyesi
İlkokul

Üye

Zeynel SEVER

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Hüseyin AKINCI

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Yakup ŞAHİN

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Selami SERT

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Behçet ARAS

Tekirdağ Belediyesi

İtfaiye Şöförü

İlkokul

Üye

Şenol ŞENCAN

Tekirdağ Belediyesi

Santral Memuru

Yük. Okul

Üye

Tayfun ADAK

Tekirdağ Belediyesi

Santral Memuru

Ortaokul

Üye

 

* 8.MKNZ. TUG. DAN YARDIM İSTENECEK (04.09.2000 TARİH VE 662 SAYILI PROTOKOL)

 


O N A Y
/ / 2010


Download 2.24 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat