Hayotning rang-barang hodisalarga to'la ekanini ozmi-ko'pmi anglab boryapsiz. Har bir odamning u yoki bu hodisaga bergan bahosi bir-biridan anchagina farq qilishini ham ko'rib-bilib turibsizDownload 0.99 Mb.
bet7/16
Sana11.01.2017
Hajmi0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

(Asarning ikkinchi pardasida «Maryamxonimning zo'r bila hazrat eshonga nikohlangani», eshon uni har qancha majburlamasin, xotinlikka rozi bo'lmagani, eshonning manjur qiyofasini fosh etib, uning uyidan qochib chiqqani hikoya qilinadi. Uchinchi pardadan esa eshondan va jaholatga to'la bu hayotdan qutulish yo'lini topa olmagan Maryamxonimning zahar ichib, onasi Sora, suyuklisi Mahmudxon va uning maktublarini Mahmudxonga eltib berib iltifot ko'rsatgan Zaynab xola bilan vidolashuv epizodi o’rin olgan. Bu sahna oxirida Maryamxonim Mahmudxonning qo'lida jon beradi.)

TO'RTINCHI PARDA

Qabristonning bir burchi bo'lub, yolg'uz Maryamxonimning qabridangina iboratdir.

Parda ochilur, bir tarafdan Mahmudxon kirar, boshida ko'k salla, qo'lida palto, bir qo'lida gulu rayhonlar, telbaroq bir holda.

Mahmudxon (lahadga qarab, ta'zim qilub). Assalomu alaykum, yo ruhi Maryam. (Gullarni ko'rsatub.) Mana, bu sizning mozoringiz tuhfasi uchun, jonim! (To’nni bir tarafga qo’yub, gulni bog'larin yechub.) Mozoringizga sochmoq uchun keltirdim-a, jonim Maryamxonim. (Qabri ustina sochub.) He, hoy, suyukli Maryam!

(Biroz to’xtab, kulub yuborub.) Qanday yarashdi, jonim Maryam. (Orqaroq qo'l qovushtirub turub, yana oldinroq kelub, yig'lamsirab.)

Jonim Maryam, zoliming keldi. Shirin dunyodan yosh o'lmog'ingga eng birinchi sababchi vafosizing keldi. Ko'rgali chiqmaysanmi? Man sog'indim, san sog'inmadingmi? (Biroz turub, yana kulub tizzasiga urub.) Chiqmadi-ya! Chiqmaydi, araz. (Cho'chub qochub.) Yo Alloh, yo rabbiy (Bir dam to’xtab, xayollanub, yana o’zin tuzatub, lahad yaqiniga borub)...

Man zorlab, man adabsiz axloqsizman, vijdonsiz, insofsiz, hurmat qilmay, muqaddas tuproqlaringni bosdim-a. (Qo’lin ko’ksina qo’yub.) Tovba qildim, xato qildim, ayb qilma, man gustohingga, jonim. (To’xtab turub, cho’chub, tomoq tugmalarini tortqulab oshig'ub, osmonga tomon.) Yo Alloh! Yo rabbiy! Manga nima bo'ldi? (Yonlarig'a qarab, o'zin tuzotub.) Majnun bo'ldimmi?.. O'zim uydan bemahal chiqdim, kechasi keldim-da! (To’xtab turub.) Hushimni joyiga olib kelay. (U tarat, bu taratini tuzatub.) Man uyqusiradim, jonim, man tush ko'rub turub, cho'chub turdim-da yugurdim. (Lahadga yaqin­roq kelub o’turub.) Man endi biroz Qur'on o'qiyin, jonim Maryamxonim, senga Qur'on o'qiyin. (Biroz labini qimirlatub, fotiha qilur holda bir dona kapalak qo’li uzasidan uchar, ko'tarilur. Mah­mudxon shoshilub ushlamoqqa harakat qilub, ul taraf, bul tarafga qarar, ul yuqori uchub ketar, qarab qolur. Birozdan so’ng cho’chub, o’rtaroq kelub, Qo’lin silkub, jahl bila) Nimaga, nima uchun. to'xtamadi? (O'zin ko'rsatub) Man zolim uchun. Maryamni ruhi-da u. Man xiyonat qildim, o'shal uchun ruhi iltifot qilmadi. (Maryamxonim qabrina qarab, yig'lab yolborub) Jonim Maryam, suyukli Maryam! Sanga zulm qiluvchi bir manmi? (Qo’lin sanab) Yo'q, mani johil otam, sani johil ota-onang, maning johila onam. Sabab bo'lgan to'rt kishi-ya! Man har narsa deding, qabul qildim. O'zungni ota-onalaring sabab bo'ldi-ku! Manda u qadar ko'p gunoh yo'q-ku! (Yana sachrab to’xtab) Mandangina san, san xafa bo'lma! Johil otalar (qichqurub), johillar! (Yana cho’chub, qochub, o’zini tuzatub turub birozdan so’ng, kulumsirabroq lahadga qarab boshin, qo'lin qimirlatub) Yo'q, yo'q, jonim, afv qil, afv qil, haqiqatda bu ishlar jaholatdan, jaholatdan, g'aflatdan, ilmsizlikdan. (Cho’chub yana sarosima bo'lub, to’xtab turub, lahadga qarab) Jonim Maryam, mandanmi xafalanur ruhing! Yo'q, ota-onalardanmu? Yo'q! (Qichqirub) Jaholat bu! Jaholat! . O'zing fikrli eding, o'zing olima eding, zamon holindan, xalqning ma'rifatsiz, ilmsizligindan o'zing yaxshi xabardor eding-ku! Jonim Maryam, endi kimdan zorlanmoq lozim? Hech kimdan! (Boz qich­qirub). Hamma kasofat, vahshat kasofati, vahshat, jaholat. (Yana sarosimalanur, biroz to’xtab turub, o’z-o’zicha ro’baro’ga qarab jahl ila qo'l siltab) Bu qanday jaholat zamon, qanday vahshat zamon! Insoniyatni, vijdonni, adolatni, mehr-shafqatni (yana qichqirub), jondan ortuq farzandni aqchaga sotadurgan zamon, sotadurgan!

Maryam, Maryamxonim! Man dunyoda yashamam, yashamam! (Yig'lab boshini qabrni ustina qo’yar) Maryam, man sani yoningda yotaman, tiriklik manga harom. (Boshidan sallasi tushar, turar, sochlari yozilub yuzin chulg'ar, sallaga qarab) Oh-o, oh-o (olub), man muni kiyub yuraman? Yo'q! (To’n ustiga tashlab, yana lahadga qarab) Maryam, man yashamam, sansiz dunyoda bir kun turmam, degan edim. Man inson, va'daga vafo qilaman. (Yana cho'chub sarosimalanub, cho’ntagidan to’pponchani olub, o’rtaga kelub, ro'baro'ga qarab to’pponchani ko'rsatub) Kecha oqshom Maryamxonim muhabbat qurboni edi, biz bugun insoniyat, millat qurboni! (Boshin qimirla­tub) Bay-bay, qanday laziatli o'lim bu! Rohat, rohat! (Achchig'la­nub) Mundog' jaholat, mundog' ilmsizlik, vahshatlik (ko’krak tugmalarini ochub yuborub) orasida yashamoqdan o'lim lazzat, lazzat! (Lahadga qarab, yalinub yig'lab) Maryamxonim, Maryamxonim, mana man hozir yoningga kiraman, amin bo'l, qiyomat kun ikkimiz qo'l tutushub, janobi haq va rasul qoshinda bu shariat xoinlariga barobar da'vo qilishamiz. Jonim Maryam! (To’pponchani o’qlab, shoshilub, ko’kragiga tirab) Man sansiz yashamam, o'z suyukligim bo'lmagach, dunyo harom! Maryam! Mana, hozir! (Qichqirub) Oh jaholat! Dod g'aflat! Faryod, zaharli hayot!

Otar, yiqilur. Bir tarafdan fonus ila Mahmudxonning onasi, Mavsum kelub, dod deb o'zini tashlar. Parda tushar.

* * *


Hurmatli o'quvchi, guvohi bo'lganingizdek, Hamzaning «Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari» dramasi birmuncha sodda voqealar zamiriga qurilgan. Asarda ishtirok etadigan qahramonlar ham sanoqli. Qolaversa, ularning hammasi ham hodisalarda faol ishtirok etmaydi. Asar mavjud konfliktlarning oxiri - yechimiga yaqin joyidan olingandek taassurot tug'diradi. Unda boshlang'ich tafsilotlar, murakkab hodisalar aytarli yo'q. Muallif qahramonlari tabiati, ayrim xarakter jihatlari, har biriga xos muhim belgilarni asar boshidagi tanishtirish matnida berishga urinadi. Boshqacha qilib aytganda, mumtoz sahna asarlariga nisbatan olib qaraganda, Hamzaning ilk dramalaridan biri bo'lmish bu asar birmuncha jo'n tuyulishi ham turgan gap. Dramadagi bu soddalik, ba'zi epizodlar talqinidagi jo'nlik esa qator sabablar bilan izohlanadi. Avvalo, mazkur asarni yozganida Hamza Hakimzoda nisbatan yosh - 26 yoshda bo'lganini unutmaylik. (She'riyat, hatto, prozadan farqli o'laroq, dramatik asar yaratish muallifdan juda katta hayotiy va ijodiy tajribani talab etadi!) Demak, uning hayotiy tajribasi ham, ijodiy tajribasi ham, tabiiyki, birmuncha oz edi. Qolaversa, dramatik turda asar yaratishning uquviva malakasi bir Hamzadagina emas, balki o'zbek adabiyotida hali deyarli yo'q edi...

Biroq, bu asardan bir yil oldinroq sahnaga qo'yilgan Mahmudxo'ja Behbudiyning «Padarkush» dramasiga nisbatan olib qaralsa, Hamza o'z asarida sezilarli yutuqlarga ham erishganini e'tirof etishga to'g'ri keladi. Avvalo, asarning bosh g'oyasi, muallifning uni yaratishdan ko'zlagan maqsadini anglab turgan bo'lsangiz kerak. Yodingizda bo'lsa, Abdurauf Fitrat mavzuida ham, Hamza tarjimayi holini hikoya qilayotganimizda ham bu ijodkorlarni o'ylatgan muammolar to'g'risida qisqacha gapirgan edik. Xo'sh, Mahmudxon va Maryamxonimdek hayotga tashna, navqiron insonlarning umri bevaqt xazon bo'lishiga nimalar sabab bo'ldi?

XX asr boshidagi Turkiston o'lkasining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli har jihatdan achinarli, qoloq holatda edi. Hamzaning 1914-yil 10-avgustda yozgan va «Sadoi Turkiston» gazetasining 34-sonida bosilgan «Faqirlik nimadan hosil o'lur?» nomli maqolasidan o'qiymiz: .«1912-yildan boshlab aksar kosiblar zararlanub, mardikorlikka kira boshlaganlari uchun kuchsiz mardikorlarni bozor olmay, bu yillardan alar gadoylarga qo'shilub, 1914-yil ramazonda gadoylar boshqalarga qaraganda yuzga qirq protsent bo'lib ketgan desak ham lof bo'lmaydir...

Kecha bir kafshg'a 20 tiyin olub na'l qoqub bergan usta, bugun darvozalar tagida: «Rabban min, yo rab, yo ramazon!» deb qichqirmakdadir». O'lkada faqat kosiblarning emas, aksariyat hunarmandlarning, qishloqlarda esa dehqonlarning ro'zg'ori xarob holga kelgandi. Yevropa, jumladan, Rusiya kapitalizmining mehnat va mahsulot bozoridagi hukmronligi Turkiston o'lkasini arzon ishchi kuchi va xomashyo bazasiga aylantirgandi. Shafqatsiz raqobatga bardosh bera olmagan, bardosh berish yo'llarini topa olmayotgan o'lka xalqlarining nafaqat moddiy, balki ma'naviy hayotida ham katta

1 Na’l – poyabzal ostiga qoqiladigan temir taqa.

o'pirilishlar yuzaga kelgandi. Hamza yuqorida tilga olingan maqolasida «Bu xo'rliklar ilmsizlikdan kelganin shoyad o'ylagan va aqlga so­lub qaragan kishi bilur», deydi. «Zaharli hayot» dramasining markaziy qahramonlaridan bo'lmish Maryamxonim ham «bir faqirgina kosibning qizi». Garchi uning otasi asarda bevosita ishtirok etmasa-da, qizning eshonga nazr qilinishiga u ham sababchi bo'lgan. Dramaning uchinchi pardasida zahar ichib yotgan Maryamxonim va uning onasi o'rtasida quyidagi munozara bo'lib o'tadi:

«Maryamxonim (betoqatlanub Soraga). Onajon, bas, ko'p yig'lamang! Qulog'imga yoqmaydi. Hamma ishga o'zingiz sabab bo'ldingiz. Dunyoni suydingiz, ammo joningizdan ortuq farzandingizi suymadingiz, mandan ko'z yumdingiz...

So r a (boshlaridan silab, yig'lab). Jonim bolam, manda nima ixtiyor bor edi, otang sabab bo'ldi, mani o'z holimga qo'ymadi, man qandoq qilay?.

Maryamxonim. ...Siz yo'q deb tursangiz, albatta, otam ham biroz qabul qilar edi. Holbuki, siz ko'proq hazrati eshonni davlatiga mag'rur bo'lub harakat qildingiz-da, haqiqiy davlatingizdan ajralmoq martabadagi bir holga qoldingiz...»

Maryamxonimning ota-onasi o'ta faqirlik, noilojlikdan bu ishga qo'l urganlarini asarning ikkinchi pardasida eshon tomonidan Maryamxonimning yuziga aytilgan mana bu gaplar ham tasdiqlaydi:

«Eshon. Gapirma, bezot. Tag'in qaytaradi-ya! Mani uydagi beshov xotinimning qaysi biri sandan xunuk? Alar sandan boyroq odamlardi qizi. San bir gadoy kosibdi qizi-ku! Shu bechora holingga muncha noz qilasan! Mani bergan yog', birinchim bila ota-onang osh ko'rdi-ku! (Bo’ynini ko'rsatub) Mani pulim bila bo'yning marjon ko'rdi-ku! Tag'in nimaga noz qilasan?»

Agar muammo Maryamxonim ota-onasining kambag'alligi-yu, shu sabab qizni eshonga nazr qilib yuborishidagina bo'lganda, uning yechimi topilishi ham mumkin edi. Boshqa bir jiddiy muammo Mahmudxonning otasi bilan bog'liq. Shu o'rinda bir muhim holga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Mahmudxonning otasi Mirzo Hamdamboy sahnada umuman ko'rinmaydi. Uning voqealarga munosabatini biz Abdiqodirboyning hikoyasi orqaligina bilib boramiz. Shunday bo'lsa-da,

1 Birinch - guruch

yozuvchi bu odamni «Qatnashuvchilar» ro'yxatida ko'rsatadi va uning tashqi ko'rinishi va xarakteriga oid izoh ham beradi. Qiziq holat, shunday emasmi? Yozuvchi farzandlari kelajagi, ularning baxt-u iqbolini aqchaga, soxta obro'-e'tiborga, «xalq mani nima deydi» degan bahonaga almashgan zamon otalarining tipik qiyofasini ham o'quvchiga tanitib qo'yishni istaydi. Bu «o'rta bo'yli, mosh-birinch soqol, qizil yuzli, ro'zi davlatlik bo'lsa ham, ilm-ma'rifatdan yiroq kishi» lar jaholatga botib yotgan o'lkaning har yerida topilardi. Mirzo Hamdamboyning «shunday obro' bilan borub bir bechora kosibdi qizini» o'g'liga olib bermasligiga ko'rsatayotgan vajlariga e'tibor beraylik: «Axir uning katakdek ko'hna hovlisi bor, to'y qayerda bo'ladi? Xo'sh, kelgan yor-do'stlar borub qayerda o'lturadi? Sharmanda bo'lamiz-ku!» Qarang: yosh, aqlli, farosatli farzandlarning ko'ngli, ularning istak-xohishlari, orzu-umidlari, baxt-u iqboli to'g'risida bir chimdim o'y-fikr yo'q, vahima qilinayotgan «tashvish»- to'yga «kelgan yor-do'stlar borub qayerda o'lturishi»... Mirzo Hamdamboy «olti yildan baqqa qancha pullar sarf qilib» o'g'lini nega, nima maqsadda o'qitganini ham o'zi deyarli tushunmaydi. Farzandining dunyoni tanigani, odamni tanigani, yaxshi-yomonni farqlab, millat dardi bilan yashaydigan inson bo'lib yetishgani uning uchun sariq chaqalik ahamiyatga ega emas. Uning uchun o'g'lining «mulla bo'lub qilib beradigan foydasi» boshqacha bo'lishi kerak edi. Asarda otalar va bolalar o'rtasidagi ziddiyat faqat shu bilan cheklanmaydi. Ularning diniy e'tiqodga bo'lgan munosabatlari o'rtasida ham yer bilan osmoncha farq ko'ramiz. .Bu jihatdan eshonning qilmishlari, mog'or bosib ketgan qarashlari tomoshabinning nafratini qo'zg'aydi. U o'ziga «man hazrati eshon-a, kattadan-kichik, boydan kambag'algacha mani ko'rsa o'rnidan turadi-yu, mani kavshlarimni

ko'zlariga surkab tabarruk qilishadi…” deya baho bersa-da, Maryamxonim bilan bo'lgan munozarada kuchi baqirishga-yu, ojizani yerga urishga yetadi, xolos:

«Esho n (g'azab bila). Shariat buyursa, nima qilasan?

Maryamxonim (hamon yig'lab- yig'lab). Shariat zolim emas, xoin emas. Shariat mandek bir sag'ira mazlumani san kabi bugun-erta o'lim egasi bo'lgan noinsof cholga hargiz buyurmas. Shariat ham avval mani qabul qilmog'im bila buyuradi. Nikoh tarafaynning ijobi qabuli bila nikohi halol bo'lur...

Eshon. Ota -onang bergan. Az ro’yi shariat, imom nikoh qilgan. Ular sanchalik bilmaydimi?

Maryamxonim (hamon yig'lab, qo’lin siltab). Dedim-ku, otam, onam johil, dunyoparast, molparast. Imomlar ham shul. Shariat boshinda turuvchilarga oqcha bo'lsa bo'lur. Bir sohibi taqvoyi zohid eshon sanmi, sanmi? Boshqasi nima bo'ladi endi. Hammang qiyomatda janobi haqga mas'ulsan.

Eshon (nihoyatda g'azab bila). Man sani bila masala talashgani olganim yo'q, tur deyman!..»(Dramaning ikkinchi pardasidan)

Aslida Mahmudxon va Maryamxonim ham dunyoviy, ham diniy bilimlarni obdon egallagan, o'z oldilariga «zulmatda qolmish bu millatni, vatanni biri quyoshi, biri mohtobi bo'lib yorutishni» maqsad qilib qo’ygan juvonmardlar edilar. Afsuski, johillikka to' la muhit bu ikki go'zal vujudni, bu ikki dilbar qalbni juvonmarg qildi. Hamza Hakimzoda Niyoziyning bundan bir asr muqaddam yaratilgan «Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari» asarida ko'tarilgan muammolar u yoxud bu shaklda bugun ham yuzaga qalqib chiqib turibdi. Odamlarga jamiyatdagi mavqeiga, mol­ dunyosiga, zari va zo'riga qarab muomala qiladiganlar, din niqobiga kirib olib, o'rta asrlar jaholatini yoymoqchi bo'layotganlar, mu­sulmon ayollariga past nazar bilan qarovchi kimsalar hamon topilib turadi. Hamzaning bu asari inson qalbi, erki va orzu-intilishlari bilan hisoblashmaydigan, hamma narsaga o'z qarichidan kelib chiqib baho berishga o'rgangan ma'rifatsiz kishilarni tanib, bilib olishimizga bizga doimo yordamga keladi.


G'AFUR G'ULOM (1903-1966)

O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, O'zbekiston xalq shoiri, akademik G'afur G'ulom hayoti va ijodi to'g'risidagi umumiy ma'lumotni Siz avvalgi sinflardan yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa-da, bu ijodkor tarjimayi holiga oid ayrim tafsilotlarni eslab o'tsak, foydadan xoli bo'lmaydi. G'afur G'ulom 1903-yilning 10-may kuni azim Toshkentning Qo'rg'ontegi mahal­lasida, kambag'al oilada dunyoga keldi. U to'qqiz yoshga yetganda otasi vafot etadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay onasidan ham ayriladi. Ota-onadan yetim qolgan bu kabi bolalar taqdiriga achinadigan, ularning boshini silaydigan odam u paytlari kamdan-kam topilardi. Chunki hamma Birinchi jahon urushi tufayli abgor holga kelgan o'z ro'zg'ori tashvishi bilan ovora edi. Siz o'sha kunlar nafasini 6-sinfda o'qiganingiz - «Shum bola» qissasi orqali yaxshi his qilgansiz, albatta. G'afurjon avval ibtidoiy maktabda, keyin esa, yaqin qarin­doshlari ko'magi bilan, rus-tuzem maktabida xat-savodini chiqaradi. Muallimlar tayyorlaydigan kurslarni bitirib, maktablarda dars beradi. 1917-yildagi oktabr to'ntarishi bilan boshlangan bosh­boshdoqlik, ochlik muhiti shundoq ham ko'payib ketgan yetim-­yesir bolalar sonini yanada oshirgandi. Hukumat majbur bo'lib, bunday bolalarni o'z qaramog'iga olar, ulardan sho'ro hukumatiga xizmat qiladigan kadrlarni tayyorlashga umid bog'lardi. 1923-yildan G'afur G'ulom mana shunday yetim bolalar uyida tarbiyachi, hatto bir muddat mudir bo'lib ham xizmat qiladi. Yozish-chizish ishlariga tug'ma iqtidori bo'lgan G'afur G'ulom o'z davrining mashhur nashrlari bo'lmish gazeta va jurnallar bilan yaqin aloqa o'rnatadi, tahririyatlarda xizmat qiladi. O'sha yillari «Kambag'al dehqon», «Qizil O'zbekiston», «Sharq haqiqati» singari gazetalarda, «Mushtum» jurnalida uning yuzlab katta-kichik maqolalari, felyetonlari bosiladi. O'zining iste'dodi adabiy ijodda ko'proq namoyon bo'lishini sezgan G'afur G'ulom davrning yangi urfga kirayotgan she'riy shakllari (barmoq, sarbast) da ko'p mashqlar qiladi. Buning hosilasi bo'lib, dastlabki she'riy to'plami 1931-yilda «Dinamo» nomi ostida chop etiladi 1932-yilda esa «Tirik qo'shiqlar» degan ikkinchi to'plami nashr qilindi. Albatta, bu kichik to'plamlarga jamlangan ko'pchilik she'rlar o'z davri mafkurasining kuchli ta'siridan xoli bo'lmagan. Aksariyat tizmalar zamonning o'tkinchi mavzulariga bag'ishlangan. Ularda sho'ro hukumati barcha joyda targ'ib qiladigan mavzular she'riy shaklga solingan, she'rlarning badiiy darajasi ham u qadar yuksak emas edi. Shunga qaramasdan, bu urinishlar izsiz ketmadi. Sekin-asta G'afur G'ulom ijodida milliy ruh ifodasi kuchli namoyon bo'lishi, u she'riyatda hali qo'l urib ko'rilmagan badiiy usullardan dadil foydalana olish qobiliyatiga ega ekani ma'lum bo'la bordi. Garchi, yuqorida aytilganidek, davr mafkurasi ta'siri sezilib tursa-da, masalan, «Turksib yo'llarida», «Yalovbardorlikka» singari o'nlab she'rlari o'zining ohori to'kilmagan topilmalari, lirik pafosi, kuchli samimiyati bilan o'quvchini o'ziga jalb qilar edi. Bunday xulosani 1930-1935-yillar oralig'ida liro-epik janrda yaratilgan «Ko'kan» poemasi, «To'y», «Ikki vasiqa» balladalari to'g'risida ham aytish mumkin. Jahon va milliy adabiyotimiz tarixini kuzatib bir qonuniyatni o'zingiz uchun kashf etgan bo'lsangiz, ajab emas. U ham bo'lsa, aksariyat ijodkorlar adabiyotning muayyan bir yo'nalishidagi ijodiy yutuqlari bilan ko'proq dovrug' qozonganidir. Ya'ni, kimdir she'riyatda, kimdir nasrda, boshqa bir ijodkor esa dramaturgiyada o'zini erkin his qiladi, ijodiy qanotlarini keng yozadi. Xuddi shu tufayli ham Lev Tolstoy, Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor deganimizda ko'z oldimizda epik (nasriy) janr ustalari namoyon bo'lsa, Sergey Yesenin, Abdulla To'qay, Usmon Nosir, Hamid Olimjon nomi tilga olinganda, beixtiyor, she'r musiqasi qulog'imizga chalinadi... G'afur G'ulom misolida esa bu yozilmagan qonuniyatning har doim ham amal qilavermasligiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni, G'afur G'ulom ham she'riy, ham nasriy janrlarda birdek muvaffaqiyat bilan qalam tebratdi, har ikki yo'nalishda o'zidan nodir namunalar qoldirdi. Uning XX: asrning 30-yillarida yaratgan «Netay», «Yodgor», “Tirilgan murda”, «Shum bola» singari qissalari, o'nlab hikoyalari milliy prozamizning rivojida beqiyos rol o'ynadi. Ikkinchi jahon urushi voqealari, ko'rguliklari G'afur G'ulom qalbida o'chmas iz qoldirdi. Agar u Birinchi jahon urushi yillarida bolaligiga borib, urushning butun dahshati va asoratlarini to'liq his qila olmagan bo'lsa, yangi urushni va uni qo'zg'aganlarni ijodkor o'zining shaxsiy, ashaddiy dushmani deb bildi. Shu yillari shoirning «Sen yetim emassan», «Oltin medal», «Kuzatish», «Vaqt», «Sog'inish», «Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak», «Men ­yahudiy» singari tom ma'nodagi mumtoz she'rlari dunyoga keldi. Shoir urush yillarida yozilgan she'rlari jamlangan “Sharqdan kelayotirman» to'plami uchun 1946-yilda Davlat mukofotiga ­sazovor bo'ladi. G'afur G'ulomga, O'zbek fani va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi inobatga olinib, ijodkor do'sti Oybek bilan birga akademik unvoni ham berilgan edi (1943-yil). G'afur G'ulom urushdan keyingi yillarda ham faol ijod qildi. Uning mumtoz va zamonaviy adabiyot bilimdoni sifatida yozgan maqolalarini, turmushning turli jabhalariga oid publitsistik chiqishlarini, felyeton va kulgili hikoyalarini xalq jon-dili bilan kutib olar, shoirga hamma joyda yuksak e'zoz ko'rsatilar edi. G'afur G'ulom l963-yilda «O'zbekiston xalq shoiri» unvoniga sazovor bo'lgandi. Yuqorida aytilganidek, G'afur G'ulomning hayoti va ijodiy faoliyati bir tekis, sokin-osoyishta kechmadi. U zamonning, mafkuraning kuchli tazyiqlariga birda bas kelsa, birda u bilan hisoblashishga majbur bo'lgan edi. Bu ko'rgiliklar ijodkor qalbiga bitmas jarohatlar yetkazar, u o'ylagan, his qilgan barcha haqiqatlarini ochiq-oshkora yozolmaslikdan benihoya iztirobga tushar edi. Bu iztiroblar esa shoir ko'nglinigina emas, vujudini ham ichdan kemirib borar, u 60 yoshga yetar-yetmas, mo'ysafid qiyofasiga kirib qolgan edi. Shu tariqa, 1966-yil 10-iyul kuni o'zbek adabiyoti yana bir buyuk namoyandasidan ayrildi - G'afur G'ulom 63 yoshida og'ir xastalik tufayli vafot etdi. Mustaqillik yillarida G'afur G'ulom xotirasi va merosiga katta diqqat-e'tibor qaratilmoqda. 2003-yilda adib tavalludining 100 yilligi Respublikamiz miqyosida keng nishonlandi. Toshkent shahridagi istirohat bog'laridan biriga uning nomi berilib, muazzam haykali o'rnatildi. G'afur G'ulom qissa va hikoyalari asosida qator spektakllar, badiiy va videofilmlar yaratildi. Uning nomi metro bekatini, ko'plab ko'chalar va xiyobonlarni bezab turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan G'afur G'ulomga «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni berilgan.
VAQT

G'uncha ochilguncha o'tgan fursatni

Kapalak umriga qiyos etgulik,

Ba'zida bir nafas olg'ulik muddat

Ming yulduz so'nishi uchun yetgulik.

Yashash soatining oltin kapgiri

Har borib kelishi bir olam zamon.

Koinot shu damda o'z kurrasidan

Yasab chiqa olur yangidan jahon.

Yarim soat ichida tug'ilib, o'sib,

Yashab, umr ko'rib o'tguvchilar bor.

Ko'z ochib-yumguncha o'tgan dam - qimmat,

Bir lahza mazmuni bir butun bahor.

Bir onning bahosin o'lchamoq uchun

Oltindan tarozu, olmosdan tosh oz.

Nurlar qadami-la chopgan sekundning

Barini tutolmas ayhannos ovoz.

Yigit termiladi qizning ko'ziga,

Kiprik suzilishi, mayin tabassum...

Qo'sha qarimoqqa muhr bo'ladi

Hayotda ikki lab qovushgan bir zum.

Yashash darbozasi ostonasidan

Zarhal kitob kabi ochilur olam,

Tiriklik ko'rkidir mehnat, muhabbat,

Fursatdir qilguvchi aziz, mukarram.

...Reyxstag ustiga g'alaba tug'in

Qadashda otilgan jangchining o'qi

Yalt etgan umri-la barqaror qildi

Basharning muqaddas, oliy huquqin.

G'alaba amri-la mag'lub nemisning

Generali qo'l qo'ydi. Uch sekund faqat...

Shu mal'un imzoda odamlar o'qir

Million yil fashistning umriga la'nat.

Aziz asrimizning aziz onlari

Aziz odamlardan so'raydi qadrin.

Fursat g'animatdir, shoh satrlar-la

Bezamoq onidir umr daftarin.

Shuhrat qoldirmoqqa Gerostratdek

Diana ma'badin yoqmoq shart emas.

Ko'plarning baxtiga o'znikin jamlab

Shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak, bas.

Har lahza zamonlar umridek uzun,

Asrlar taqdiri lahzalarda hal.

Umrdan o'tajak har lahza uchun

Qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal.

Hayot sharobidan bir qultum yutay,

Damlar g'animatdir, umrzoq soqiy.

Quyosh-ku falakda kezib yuribdi,

Umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy.

1945


Urushda qozonilgan g'alaba to'g'risida har kim har xil yozishi tabiiy hol. Kimdir bu g'alabani ko'tarinki ohang, ko'tarinki so'z bilan ifoda qiladi. Kimningdir ichiga sig'magan quvonchi g'alabani olqishlash shaklida qog'ozga to'kiladi. G'afur G'ulom ijodiy tafakkuriga faylasufona mulohazakorlik, kichik tuyulgan hayotiy detallardan katta umumlashmalar yasay olish xos edi. Bu noyob fazilatlar shoirning 1945-yilda fashizm ustidan qozonilgan g'alaba munosabati bilan yozgan “Vaqt» she'rida yaqqol ifodasini topdi. Shoir mazkur she'rda lahza (sekund)ning mohiyatiga nazar tashlaydi. Darhaqiqat, yuzaki qaraganda, lahza nima? Ko'z ochib yumguncha o'tadigan fursat. Go'yo e'tiborga, diqqatga arzimaydi. O'z umrini poyonsiz deb o'ylaydigan aksariyat odamlar uchun lahzaning sariq chaqalik qimmati bo'lmasligi ham mumkin. Biroq...

Biroq shoir ijodiy tafakkuri butun insoniyat hayoti - uning quvonch-u tashvishlari, hatto qismati ham mana shu lahzalarga jo ekanini favqulodda misollar bilan isbotlab beradi:

Bir onning bahosin o'lchamoq uchun

Oltindan tarozu, olmosdan tosh oz.

Hayotning abadiy qonuniyatlarini anglagan, his qilgan odam uchun behuda lahzaning o'zi yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Zero, inson necha yil umr ko'rishidan qat'i nazar, bu umrning asosini mana shu lahzalar tashkil qiladi. Buyuk qahramonliklar ham, isnodli sharmandaliklar ham ayni lahzalar oralig'ida ro'y beradi. O'zini, o'zligini unutgan odam bir lahzada yo'l qo'ygan xatosi, qo'rqoqligi, shijoatsizligi tufayli umrbod yuzi qora bo'lib qolishi hech gap emas. Va aksincha, Amir Temurdek, Jaloliddin Manguberdidek, Bobur Mirzodek bobolarimizning shon-shavkati aynan bir lahzada qabul qilganlari - qat'iy qarorlari, biror lahza unutmaganlari - yurtga sadoqatlari tufayli abadiyatga daxldor bo'ldi. Endi ayting-chi, ular kabi jo'mard insonlarning umri, faoliyati, millat taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini oltindan yasalgan tarozi-yu olmosdan qilingan tosh bilan o'lchab bo'ladimi?!

G'alaba amri-la mag'lub nemisning

Generali qo'l qo'ydi. Uch sekund faqat...

Shu mal'un imzoda odamlar o'qir

Million yil fashistning umriga la'nat.

Yanagi o'quv yilida Siz Ikkinchi jahon urushining barcha tafsilotlari, u keltirgan kulfatlar to'g'risida batafsil ma'lumot olasiz.

Hozir esa shuni eslatib o'tamizki, insoniyat tarixidagi eng dahshatli hodisa bo'lgan bu urush 50 milliondan ortiq kishining umriga zavol bo'ldi. Minglab shahar va qishloqlar, Yevropa, Afrika, Osiyo qit'asining eng noyob madaniy yodgorliklari shu urush olovida kuyib kulga aylandi. Qanchadan-qancha bolalar o'z ota-onalaridan, ota­-onalar esa farzandlaridan ajrab, hayotlari sarson-sargardonlikda o'tdi. Bu urush yetkazgan jarohatlar o'rni hali-hamon bitgani yo'q. Hali­ hamon Yaponiyaga tashlangan atom bombalarining zahri avlodlar tan-u joniga, atrof-muhitga ozor bermoqda...

Holbuki...

Holbuki, fashizmning o'z mag'lubiyatini tan olib, german armiyasining so'zsiz taslim bo'lishi to'g'risidagi hujjatga imzo chekishi uchun uch sekund vaqt talab qilindi, xolos. Biroq shu uch sekundga yetib kelish insoniyatga qanchalar qimmatga tushganini bir tasavvur qilib ko'ring-a.

Darvoqe, 1939-yil 1-sentabrda Ikkinchi jahon urushini bosh­lash - Polshaga hujum qilish to'g'risidagi qarorni qabul qilishga ham, balki uch sekund kifoya qilgandir. Shoir dunyoda shuhrat qozonmoqning yo'llari ko'p ekani, biroq bu yo'llarning biri odamni sharmandali shuhratga olib kelsa, boshqasi abadiyatga olib borishini quyma satrlarda eslatadi:

Shuhrat qoldirmoqqa Gerostratdek

Diana ma'badin yoqmoq shart emas...

Darhaqiqat, o'z davrining buyuk mutafakkirlari goh ilm-fan, goh san'at, goh falsafada ulkan natijalarga erishayotganidan ichi kuygan Gerostrat degan kimsa odamlar uni ham doimiy yodlab­yo'qlab turishlarini xohlab qoladi. Bunga arzirli biror ish qo'lidan kelishiga ko'zi yetmay, ulkan buzg'unchilik, vahshiylikka qo'l uradi. Dunyo arxitekturasining noyob namunalaridan biri bo'lgan Diana ma'badi - ibodatxonasiga o't qo'yadi. Qarabsizki, hali-hamon Gerostratning nomini ham insoniyat eslashga majbur. Lekin bu eslov-yo'qlovning qimmati va ahamiyati qanchalik? Hamma gap mana shunda!

Shukrki, insoniyatga xotira degan ulkan saboq - xazina ato etilgan. U o'zining baxt-u iqboli yo'lida kurashgan ulug'lar bilan birga, odamzod tirikligiga xavf-u qo'rqinch solgan yovuz kimsalarni ham unutmaydi. Ularning qilmishlari takrorlanishidan ogoh turadi. Faylasuf shoir G'afur G'ulom o'zining mo'jazgina asari – “Vaqt» she'ri bilan lahzaga abadiy haykal qo'ydi, deb bemalol aytsak bo'ladi! Bu she'r bag'riga jo bo'lgan mantiq va ma'no, san'at va sayqal ko'lamini anglamoq uchun, qarangki, asrlar talab qilinmoqda. Chinakam she'riyatning, adabiyotning mo'jizaviy qudrati, balki mana shundadir.Download 0.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar