Hayotning rang-barang hodisalarga to'la ekanini ozmi-ko'pmi anglab boryapsiz. Har bir odamning u yoki bu hodisaga bergan bahosi bir-biridan anchagina farq qilishini ham ko'rib-bilib turibsizDownload 0.99 Mb.
bet5/16
Sana11.01.2017
Hajmi0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Tuyuq - shunday lirik janr. U arabiy va forsiy adabiyotda yo'q. Bu janr namunalarini faqat turkiy she'riyatdagina uchratamiz. Tuyuqlar aslan turkiy xalqlar og'zaki adabiyoti ta'sirida shakllangan, takomil topgan. Keyinchalik yozma adabiyotga o'tib, muayyan qoidalarga bo'ysungan, talablari qat'iylashgan. Bir necha adabiy-badiiy talab tuyuq janrining asosiy qoidasiga aylangan:

1. Tuyuq, albatta, to'rt misradan iborat bo'lishi kerak.

2. Tuyuq misralari, xuddi ruboiydagi kabi, a-a-a-a yoki a-a­ b-a tarzida qofiyalanishi zarur.

3. Tuyuq, albatta, ramali musaddasi mahzuf (yoki maqsur) vaznida, ya'ni «foilotun - foilotun - foilun (yoki foilon») tarzida bo'lishi shart.

4. Tuyuqda qofiyaga olingan so'zlar, albatta, tajnisli bo'lishi, ya'ni omonim so'zlardan tashkil topishi darkor. Ilgari tuyuqlar janrning dastlabki uch talabiga javob bergan, xolos. Lekin keyinchalik janrning to'rtinchi sharti yuzaga kelgan. Shu tariqa tuyuqlarni tajnissiz tasavvur qilib bo'lmay qolgan. Lutfiy, Navoiy, Bobur, Munis va boshqa shoirlar, asosan, tajnisli tuyuqlar namunalarini yaratishgan.
ALISHER NAVOIY (1441-1501)

Muhtaram o'quvchi!

Oldingi sinflarda siz buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri, o'zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy tarjimayi holi, u yozgan o'lmas asarlar, ulardan ba'zilarining mazmun-mohiyati, badiiy jozibasi bilan atroflicha tanishgan edingiz. Yaxshi bilasizki, Alisher Navoiy 1441- yil 9-fevralda temuriylar hukmronligida bo'lgan Xuroson davlatining poytaxti Hirot shahrida saroy amirlaridan bo'lmish G'iyosiddin Kichkina xonadonida tavallud topdi. Kichik yoshidan ta'lim olib, maktabda o'qib yurgan kezlari forsiy tildagi tasavvufiy adabiyotning asoschilaridan biri hisoblan­mish Fariduddin Attorning mashhur «Mantiq ut-tayr» («Qush nutqi») dostonini sevib, berilib o'qidi. Ota-onasi mazkur asarga yoshlayin bu qadar mashg'ul bo'lib ketganidan qo'rqib, kitobni undan olib, yashirdi. «Biroq, - deydi oltmish yoshlarida shu dostonga javob tariqasida yozgan «Lison ut -tayr» («Qush tili») asarida shoir, - men «Mantiq ut-tayr» matnini to'liq yodlab olgan edim...» Siyosiy vaziyatlar taqozosi bilan Navoiylar oilasi Mashhad shahriga ko'chib, bir necha yil o'sha yerda yashaganidan ham xabardorsiz. 1466-1469-yillari yosh shoir Samarqand shahridagi madrasalarda ta'lim oldi. Davlat ishlarida xizmatda ham bo'ldi, faol ijod ham qildi. 1469-yilning bahorida do'sti temuriyzoda Husayn Boyqaro Hirot taxtini egallaganidan so'ng shoirni yoniga chaqirdi. Ulug' qalam sohibi bir necha yil Husayn Boyqaro saroyida oliy martabali lavozimlarda xizmatda bo'ldi. U buyuk amallardan iste'foga chiqib, erkin ijodiy ishlar bilan mashg'ul bo'lgan kezlarida ham ijtimoiy-siyosiy faoliyatdan chetlashgan emas. Unga Husayn Boyqaro «Muqarrabi shohiy», ya'ni shohning eng yaqin kishisi martabasini bergan edi. Bu sharafli martabaning hukmdor oldidagi imtiyozi shu ediki, u podshohga bir masala yuzasidan ketma-ket yetti martagacha murojaat qilish huquqiga ega edi. 1483-1485-yillari shoirning eng buyuk asari - besh dostondan iborat «Xamsa» yaratildi. Umrining so'nggi o'n yili mobaynida ham Navoiy juda ko'p badiiy, ilmiy, tarixiy asarlar bunyod etdi.

Bu ulug' zot 1501-yilning 3-yanvari kuni Hirotda vafot etdi. O'sha kuni butun mamlakat motam tutdi. Qabri Hirotda. O'zbekiston hukumati bobokalon shoirimiz qabrini obod qilish rejasini tuzyapti. Mamlakatimiz poytaxtidagi «O'zbekiston Milliy bog'i”da Alisher Navoiyning ulug'vor haykali qad rostlab turibdi. Xalqimiz vakillari, dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan mehmonlar shoir haykali poyiga gulchambarlar qo'yadi. Haykal ustida bino qilingan baland toq girdiga uning bir g'azalidan olingan:

Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig',

Yor o'lung bir-biringizgaki, erur yorlig' ish, -

degan misralari yozib qo'yilgan. U butun bashariyatga qarata aytilgan shior yanglig' jaranglaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur to'g'ri ta'kidlaganidek, tarixda hech kim turkiy tilda Navoiychalik «ko'p va xo'b” (<

G' AZALLAR

“KELMADI”

Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro' kelmadi,

Ko'zlarimg'a kecha tong otquncha uyqu kelmadi.

Lahza-lahza chiqdim-u, chektim yo'lida intizor,

Keldi jon og'zimg'a-vu, ul sho'xi badxo' kelmadi.

Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot,

Ro'zgorimdek ham o'lg'onda qorong'u kelmadi.

Ul parivash hajridinkim, yig'ladim devonavor,

Kimsa bormukim, anga ko'rganda kulgu kelmadi.

Ko'zlaringdin necha su(v) kelgay, deb o'lturmang meni –

­Kim bori qon erdi kelgan, bu kecha su(v) kelmadi.

Tolibi sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam,

Yo'lg'akim, avvalqadam ma'shuqe o'tru kelmadi.

Ey Navoiy, boda birla xurram et ko'nglung uyin,

Ne uchunkim, boda kelgan uyga qayg'u kelmadi.

G'azal ishqiy mavzuda, o'zbek tilidagi she'riyatda eng ko'p ishlatilgan ramali musammani mahzuf (yoki maqsur), ya'ni «foilotun-foilotun-foilotun-foilun (yoki foilon);) vaznida (taqte'si: - V - - / - V - - / - V - - / - V-) yozilgan. An'anaviy yetti baytdan iborat. Radifiga o'zbekcha so'z («kelmadi») ishlatilgan va qofiyasidagi sakkiz («gulro' - uyqu - badxo' - qorong'u - kulgu - su(v) ­o'tru - qayg'u») so'zdan oltitasi - o'zbekcha, ikkitasi («gulro';) va «badxo';») - tojikcha. Badiiy jihatdan shunday qat'iy bir qoidaga amal qilinganki, har bir baytda kamida bir tazod (zidlantirish, qarama-qarshi ma'nolardagi so'zlarni qo'llash) san'ati namunasiga duch kelamiz. Bu badiiy san'at g'azalda asosiy ifoda va tasvir vositasiga aylangan. Matla'da lirik qahramon kecha (buni «kechasi;) deb ham, kecha, ya'ni bir kun oldin deb ham tushunish mumkin) yor (<

Bu yerda nozik falsafiy-tasavvufiy masala ko'tarilgan. “Yo'l» baytda tasavvufni, Alloh ishqini bildiradi. Bu yo'lda esa sadoqatli talabgor (oshiq) topilmayapti. Ayni gap bilan shoir pirga ishora qilgan. Chunki pir hamisha bu yo'lni muriddan avvalroq bosib o'tgan, ya'ni «avvalqadam» bo'ladi. Avvalqadam oshiq esa Alloh vasliga yetib, ma'shuqqa aylanadi. Murid ana shu shayxning etagidan tutib, unga ergashmoqchi. Navoiy g'azallarining yozilgan yillari ma'lum emas. Taxmin qilish mumkinki, bu g'azalni shoir ustozi va piri Abdurahmon Jomiy vafotlaridan, ya'ni 1492-yildan keyin bitgan. Maqta' ham - juda tahliltalab. Chunki unda ikki karra «boda» so'zi tilga olinadi. Shaklan, ya'ni yuzaki qaraganda o'quvchida mayparastlik targ'ib etilayotgandek tasavvur tug'ilishi mumkin. Holbuki, Navoiy buyuk islom shoiri edi. Islomda esa mast qiluvchi ichimliklar harom hisoblanib, man etilgan. May, sharob, boda, chog'ir... O'tmishda ajdodlarimiz iste'mol etgan kayf beruvchi ichimliklar shunday so'zlar bilan nomlangan. Albatta, bu to'rt ichimlik nimadan hozirlangani, tayyorlanish usuli, tarkibidagi spirt miqdori jihatidan o'zaro bir-biridan farq qilgan bo'lishi kerak. Biroq shoirlarimiz bu so'zlarni o'zaro ma'nodosh (sinonim) sifatida qo'llayvergan.

Nega?

Gap shundaki, adabiyot, xususan, she'riyatda bu so'zlar o'z ma'nosida emas, aksaran ko'chma ma'noda - badiiy timsol (obraz) sifatida ishlatilgan.Xo'sh, badiiy timsol nima?

Timsol - asli, suvrat, rasm degani. Suvrat esa narsaning o'zi emas, u haqda ma'lumot beradi, xolos. Uni ko'rib, o'sha narsaning o'zini tasavvurga keltirasiz. Badiiy timsol ham shunga o'xshash. Shoir bir nimani ko'zda tutadi, o'sha narsani o'quvchi yaxshiroq, osonroq ko'z oldiga keltirsin uchun biror timsol ishlatadi. May, sharob, boda, chog'ir timsollarini ham mumtoz shoirlarimiz shu maqsadda qo'llagan. Endi asosiy masalani o'rtaga tashlasak bo'ladi: bu timsollar nimani anglatadi? Boshqacha aytganda, mumtoz she'riyatimizda may, sharob, boda, chog'ir so'zlari uchrasa, o'quvchi may, sharob, boda, chog'irni emas, boshqa narsani ko'z oldiga keltirishi kerakmi?

Bu masalada shoshilmaslik kerak. Xususan, Alisher Navoiy ijodi ana shunday ehtiyotkorlikni taqozo etadi. Agar bu so'zlar shoirning she'riy ijodida uchrasa - ular badiiy timsol. Bordi-yu, bu so'zlarni muallif ilmiy yoki umuman nasriy asarlarida ishlatsa, vaziyat 'o'zgaradi: endi uni badiiy timsol deb emas, aynan o'sha spirtli ichimlikning o'zi deb hisoblashimiz shart. Bobokalonimiz ijodida unisi ham, bunisi ham uchraydi. Avval o'sha o'z ma'nosida qo'llangan asarlariga to'xtab o'taylik. «Holoti Sayyid Hasan Ardasher» asarida tasvirlanishicha, Sayyid Hasan Ardasher xos ma'naviy suhbatlar chog'ida bodaxo'rlik qilishni xush ko'rganlar. Lekin har gal ichkilikbozlikdan keyin Yaratganga iltijo qilib, mayxo'rlikdan tavba berishini so'raganlar... Bu yerda o'z ma'nosidagi mastlik ko'zda tutilgan. Navoiy zamondoshlariga yo'llagan xatlarini yig'ib, «Munshaot» nomi bilan to'plam qilgan. Shu asardagi hukmdorlardan biriga jo'natilgan maktubda ikki narsa maslahat tariqasida qattiq shart qilib qo'yiladi: birinchisi - Haq taolo amriga to'la itoatda bo'lib, buyurgan ishlarini so'zsiz bajarish; ikkinchisi - Tangri man etgan ishlar(nahy)ni qilmaslik. Odamlar ustidan hukm yuritish baxtiga muyassar bo'lgan kishi uchun Alloh amriga itoat etishda adolatga teng keladigani yo'q. Man etilgan ishlardan tiyilishning hech biri esa «chog'ir tarkicha bo'lmas». Navoiy bu gaplarning o'zi bilan ham cheklanib qolmaydi. Adolatning qadrini ham, may ichmaslikning foydasini ham Muhammad payg'ambarning so'zlari bilan mustahkamlab tushuntiradi: «...Hazrat risolat (ya'ni Muhammad) sallallohu alayhi vasallam buyurubturkim, «Adlun saatun xayrun min ibodat is-saqalayn» (<

Masalani shu tarzda juda aniq qilib qo'ygan paytimizda beixtiyor shoirning ana shu mashhur g'azali maqta'sida aytilgan fikr yodimizga tushadi.

Ana shunda bu parchadagi «boda» aslo o'z ma'nosida emasligini tushunib olish kerak. Adabiyotda islom ta'sirisiz ham dunyoviy ma'nodagi mastlik kayfiyatini tarannum etish, mayni ta'riflash bor edi. Tasavvuf adabiyoti shu shaklni saqlab qoldi. Ammo endi mayni Xudoga ishqning timsoli qilib oldi. Shuning uchun tasavvuf she'riyatida ham shaklan, ya'ni tashqi tarafdan aynan dunyoviy adabiyotdagidek may va mastlik tilga olinaveradi, mohiyatida esa ilohiy ishq ko'zda tutiladi. Boda kelgan uyga qayg'u kelmasligining dunyoviy asosi bor: ichgan kishining, sun'iy ravishda bo'lsa ham, kayfiyati ko'tariladi, qayg'usi, vaqtincha bo'lsa ham, esdan chiqadi. Tasavvufiy ma'noda esa Yaratganning ishqi bilan kuyib-yonib yashayotgan kishining g'am chekishiga o'rin qolmaydi. Shuning uchun ham lirik qahramon yorining kelmaganiga, ochiqroq ifodalaganda, bu dunyoda Alloh vasliga yetolmayotganiga ko'p ham g'am chekavermay, Yaratgan zotni sevishini davom ettiraversin, shunda barcha kulfatlar bartaraf bo'laveradi... Shoirning may, sharob, boda, chog'ir haddi a'losida ta'riflangan she'rlari shu qadar ko'pki... Bayt - asli oshiqona g'azalning maqta'si. Lekin boda tilga

olindimi, demak, g'azalga rindonalik ruhi ham qo'shildi. Ulug' shoir asarlari mohiyatini tushunib olishga qiynalmaslik, xususan, so'zlarning o'z ma'nosi bilan ko'chma, ya'ni badiiy ma'nosini tushunishda adashib ketmaslik uchun shoirning timsollar olamidan boxabarlik talab etiladi. Demak, Navoiy asarlari mag'zini chaqishda ilm juda kerak. Bu shoirning o'ta mashhur g'azallaridan hisoblanadi. Hozirgacha ham qo'shiq qilib kuylanadi. Ko'p hofizlarimiz shu g'azal ijrosida o'z kuchini sinab ko'radi. G'azal mashhur «Munojot» kuyi bilan aytiladi. Kuyda haqiqiy yor, ya'ni Alloh vasliga yetolmaslik dard-u g'ami, iztirobi aks etgan. Shuning uchun ham Abdulla Oripovning «Munojotni tinglab» she'ri:

Kuyi shunday bo'lsa, g'amning o'ziga

Qanday chiday oldi ekan odamzod?! ­

deya tugallanadi.

Bu jihatdan g'azal mazmuni kuy ruhiga juda mos.

«QILG'IL»

Qaro ko'zum, kel-u, mardumliq emdi fan qilg'il,

Ko'zum qarosida mardum kibi vatan qilg'il.

Yuzung guliga ko'ngul ravzasin yasa gulshan,

Qading niholig'a jon gulshanin chaman qilg'il.

Takovaringg'a bag'ir qonidin hino bog'la,

Itingg'a g'amzada jon rishtasin rasan qilg'il.

Firoq tog'ida topilsa, tufroqim, ey charx,

Xamir etib yana ul tog'da ko'hkan qilg'il.

Yuzung visolig'a yetsun desang ko'ngullarni,

Sochingni boshtin-ayoq chin ila shikan qilg'il.

Xazon sipohig'a, ey bog'bon, emas mone',

Bu bog' tomida gar ignadin tikan qilg'il.

Yuzida terni ko'rub, o'lsam, ey rafiq, meni

Gulob ila yuv-u, gul bargidin kafan qilg'il.

Navoiy, anjumane shavqi jon aro tuzsang,

Aning boshoqliq o'qin sham'i anjuman qilg'il.

Sakkiz baytli bu g'azal asrlar osha el orasida mashhur bo'lib kelyapti. Radifi sof turkiy (o'zbekcha) so'z. Qofiyasiga shoir arabiy («fan», «vatan» , «rasan», «kafan»), forsiy («ko'hkan», «shikan», «anjuman» ) kalimalarga ohangdosh o'zbekcha so'z («tikan») ham topadi. Matla'ni sharhlashning o'zidayoq bu g'azalda qanchalar ma'no­ mazmun yashirin ekani ayonlashadi. Lirik qahramon oshiq tarzida so'z boshlab, unga to'g'ridan-to'g'ri «qaro ko'zum» deb murojaat qiladi, kelib odamgarchilik («mardumlig'») qilishni, yana ham aniqrog'i, oshiq ko'zi qorasida gavhar (<
«BO'LDUM SANGA»

Ko'rgali husnungni zor-u mubtalo bo'ldum sanga,

Ne baloliq kun edikim, oshno bo'ldum sanga.

Har necha dedimki,kun-kundin uzay sendin ko'ngul,

Vahki, kun-kundin batarrak mubtalo bo'ldum sanga.

Men qachon dedim, vafo qilg'il manga - zulm aylading,

Sen qachon deding, fido bo'lg'il manga - bo'ldum sanga.

Qay pari paykarg'a dersen, telba bo'lding bu sifat,

Ey pari paykar, ne qilsang, qil manga, bo'ldum sanga.

Ey ko'ngul, tarki nasihat ayladim, ovora bo'l,

Yuz balo yetmaski, men ham bir balo bo'ldum sanga.

Jomi Jam birla Xizr suyi nasibimdur mudom,

Soqiyo, to tarki joh aylab gado bo'ldum sanga.

G'ussa changidin navoe topmadim ushshoq aro,

To Navoiydek asir-u benavo bo'ldum sanga.

Muhtaram o'quvchi!

Navoiyning oldingi g'azallari tahlilida ko'rdingizki, shoir bu janrga oid asarlarda har bir baytga olam-olam ma'no yuklaydi, kutilmagan, ohoriy, jozibador ifoda, bayon va tasvir vositalaridan

foydalanadi, qalamining kuchini ko'rsatadi. «Bo'ldum sanga» radifli g'azal ham bundan mustasno emas. U turkiy she'riyat uchun eng an'anaviy ramali musammani mahzuf (yoki maqsur), ya'ni «foilotun-foilotun-foilotun-foilun (yoki foilon) vaznida (taqte'si: - V - - / - V - - / - V - - / - V-) yozilgan. G'azal baytlari mazmunini bir-bir tahlil etishning asar umum­mohiyatini bilishda alohida o'rni borligini ko'rdik. Shu tariqa ishqiy mavzuni yoritishda g'azalning juda keng imkoniyatlari borligini ham his etamiz. Shoir jomi Jamni (u ko'ngilda Alloh aks etishiga ishara), Xizr suvini (u abadiy yashashga, ya'ni Yaratgan vasliga yetishga ishora) tilga olib, talmih san'ati namunalarini yaratadi. Matla'da esa «navoe» («bir navo») so'zi bilan «Navoiy» taxallusining ham qo'llanishi ajib lisoniy joziba hosil qilgan.

«DEYIN»

Qoshi yosinrnu deyin, ko'zi qarosinmu deyin,Ko'ngluma har birining dard-u balosinmu deyin?!

Ko'zi qahrinmu deyin, kirpiki zahrinmu deyin,

Bu kudurat ora ruxsori safosinmu deyin?!

Ishqi dardinmu deyin, hajri nabardinmu deyin,

Bu qatiq dardlar aro vasli davosinmu deyin?!

Zulfi dominmu deyin, la'li kalominmu deyin,

Birining qaydi, yana birning adosinmu deyin?!

Turfa holinmu deyin, qaddi niholinmu deyin,

Movi(y) ko'nglak uzra gulrangi qabosinmu deyin?!

Charx ranjinmu deyin, dahr shikanjinmu deyin,

Jonima har birining javr-u jafosinmu deyin?!

Ey Navoiy, dema qosh-u ko'zining vasfini et,

Qoshi yosinmu deyin, ko'zi qarosinmu deyin?!

Yetti baytli bu g'azalda «deyin» so'zi faqat radifdagina takrorlanib kelmaydi. Radifda sakkiz bor qo'llanishidan tashqari, yana o'n ikki (jami yigirma) bar takrorlanadi. Radd ul-matla' (matla'ni takrorlash) san'ati asosida birinchi misra g'azalning so'nggi misrasi sifatida yana bir bor keladi. Bu takrorlar ham g'azal ohangi-yu jarangini, ham fikr ta'kidini, ham oshiq his-hayajoni ifodasini kuchaytirgan. G'azaldagi ohangdorlik faqat qofiya va radif orqaligina ta'minlanmagan. Baytlarning birinchi misralarida ham ichki ohangdorlik («yosinmu - qarosinmu», «qahrinmu - zahrinmu.. .»

va hokazo) mavjud.

«JONG'A CHUN DERMEN: «NE ERDI O'LMAKIM KAYFIYATI?»

Jong'a chun dermen: «Ne erdi o'lmakim kayfiyati?»

Derki: «Bois bo'ldi jism ichra marazning shiddati».

Jismdin so'rsamki: «Bu vaz'ingg'a ne erdi sabab?»

Der: «Anga bo'ldi sabab o'tluq bag'irning hirqati».

Chun bag'irdin so'rdum, aytur: «Andin o't tushti manga, -

­Kim ko'ngulga shu'la soldi ishq barqi ofati».

Ko'nglima qilsam g'azab, ayturki: «Ko'zdindur gunoh,

Ko'rmayin ul tushmadi bizga bu ishning tuhmati».

Ko'zga chun dermenki: «Ey tardomani yuzi qaro,

Sendin o'lmish telba ko'nglumning balo-yu vahshati».

Yig'lab aytur ko'zki: «Yo'q erdi manga ham ixtiyor,

­Ki ko'rundi nogahon ul sho'xi mahvash tal'ati”.

Ey Navoiy, barcha o'z uzrin dedi, o'lguncha kuy,

­Kim sanga ishq o'ti-o'q ermish azalning qismati.


“YORDIN AYRU KO'NGUL MULKEDURUR SULTONI YO'Q”

Yordin ayru ko'ngul mulkedurur sultoni yo'q,

Mulkkim sultoni yo'q, jismedururkim joni yo'q.

Jismdin jonsiz ne hosil, ey musulmonlarkim, ul

Bir qaro tufrog'dekdurkim, gul-u rayhoni yo'q.

Bir qaro tufroqkim, yo'qtur gul-u rayhon anga,

Ul qorong'u kechadekdurkim, mahi toboni yo'q.

Ul qorong'u kechakim, yo'qtur mahi tobon anga,

Zulmatedurkim, aning sarchashmayi hayvoni yo'q.

Do'zaxiykim, ravzayi rizvondin o'lg'ay noumid,

Bir xumoredurkim, anda mastliq imkoni yo'q.

Ey Navoiy, bor anga mundoq uqubatlarki, bor

Hajridin dard-u va lekin vasildin darmoni yo'q.

MUSTAQIL O'QISH UCHUN

«O'N SAKIZ MING OLAM OSHUBI AGAR BOSHINDADUR”

O'n sakiz ming olam oshubi agar boshindadur,

Ne ajab, chun sarvinozim o'n sakkiz yoshindadur.

Desa bo'lg'aykim, yana o'n sakiz yil husni bor,

O'n sakiz yoshinda muncha fitnakim, boshindadur.

O'n sakiz yil, dema, yuz sakson yil o'lsa, uldurur

Husn shohi, ul balolarkim ko'zu qoshindadur.

Hayrat etmon husnu naqshidaki, har hayratki bor,

Borchasi Ezid taolo sun' naqqoshindadur.

Tan anga siym-u, ichinda tosh muzmar ko'nglidin,

Aqlg'a yuz hayrat ul oyning ichu toshindadur.

May ketur, ey mug'ki, yuz hayrat aro qolmish Masih,

Bul'ajablarkim, bu eski dayr xuffoshindadur.

To Navoiy to'kti ul Oy furqatidin bahri ashk,

Har qachon boqsang, Quyosh aksi aning yoshindadur.


NODIRA (1792 - 1842)

Nodira - XIX asrning birinchi yarmida ijod qilgan taniqli o'zbek shoirasi. Uning asl ismi Mohlaroyim bo'lib, Nodira - adabiy taxallusi. Bundan tashqari, Komila taxallusi bilan ham o'zbekcha she'rlar bitgani ma'lum. Forsiy asarlarini Maknuna taxallusi bilan yozgan. U ijod qilgan davrda Qo'qon adabiy muhitida o'zbek va tojik tillarida badiiy asarlar yaratish qariyb teng darajada edi. Nodira 1792-yili Andijonda tavallud topgan. Andijon hokimi Rahmonqul otaliqning qizi. Nodiraning ota-onasi buyuk Sohibqiron Amir Temur xonadoniga mansub edi. Buni uning ushbu baytlaridan ham bilib olish mumkin:

Siyodat xonadoni, shohi Bobur nasli pokimen,

Xudoyo, rahmat ayla barcha ajdodi izomimni.Nodiraning onasi - Oyshabegim qizining komila shaxs bo'lib yetishuviga ko'p hissa qo'shdi. Bo'lg'usi shoira zamona xoni oilasiga yaqin qarindosh bo'lgan xonadonda voyaga yetdi. Rahmonqul otaliq Qo'qon xoni Olimxonning tog'asi edi. Shuning uchun 1807-yili Olimxon ukasi Umarxonni tog'asining qizi Mohlaroyimga uylantirdi. Umarxon Marg'ilon begi lavozimiga tayinlanganidan keyin oilasini shu shaharga olib ketdi. Oradan uch yil o'tib, ya'ni 1810-yili Qo'qon xoni, ya'ni Nodiraning qaynag'asi Olimxon qatl etildi. Uning taxtiga ukasi Umarxon o'tirdi. Shoiraning bundan keyingi hayoti mamlakat poytaxti bo'lgan shu shaharda - xon saroyida kechdi. Bu uning ijod bilan muntazam va unumli shug'ullanishi, o'zidan oldingi turkiy va forsiy shoirlar asarlarini qunt bilan o'rganishi, ular an'analarini o'zlashtirib, izchil davom ettirishi uchun qulay sharoit yaratdi. Shoira yashagan zamonda Qo'qon adabiy muhiti gullab­ yashnagan edi. Umarxon uning umr yo'ldoshi, mamlakat rahbarigina emas, ustoz shoir ham edi. U Amiriy taxallusi bilan she'rlar ijod qilar, shoir sifatida mashhur edi. Tarix takrorlanadi, degan gap bor. O'xshash yerini qarangki, Nodira va Zulfiyaning turtilushi ham qariyb bir xil kechdi. Ya'ni Nodira 30 yoshligida, Zulfiya esa 29 yoshida umr yo'ldoshidan ajradi. Bu ayriliq tabiiy ravishda ana shu ikki shoira ijodida hijron motivini asosiy yo'nalishga aylantirdi. Nodira va Zulfiya faqat adabiyotimizdagina emas, umuman, hayotda ham o'zbek ayolining vafo va sadoqati timsoli bo'lib tarixda qoldi. Nodira ijodi haqida gap ketar ekan, yana bir nozik jihatni esdan chiqarmaslik kerak. Yor timsolida zimdan Alloh ko'zda tutilishini, bu o'zbek mumtoz g'azaliyotida an'anaviy bir hodisa ekanini yaxshi bilasiz. Modomiki, yor Xudo ekan, uning jinsi ma'lum emas. Aksar erkak shoirlar yor deganda go'zal bir qizni ko'z oldilariga keltirib, uning chiroyini - qaddi-qomati, beli, sochi, yuzi, yonog'i, ko'zi, qoshi va hokazolarini qalamga olgan, bu borada bisotidagi bor yaxshi so'z-u ifoda-yu tasvirlarini ishga solgan. Bu mantiqan o'zini oqlagan. Chunki Alloh - husn shohi, ya'ni go'zallikning eng oliy namunasi, uni har qancha ta'riflasangiz ham, kamlik qilaveradi. Biroq endi shoira yozgan g'azal yo boshqa kichik lirik janrlar namunalarida yor timsoliga munosabat biroz o'zgaradi. Birinchidan, ancha umumiylashadi, ya'ni endi uni xushro'y bir qiz sifatida tasvirlab bo'lmaydi. Ikkinchidan, g'azal an'anasiga ko'ra, lirik qahramon - oshiq tarzida namoyon bo'ladi, erkak shoirlar yozgan asarlar ma'shuqaga bag'ishlanadi, shoiralar qalamiga mansub satrlarda lirik qahramon oshiqqa aylanadi va g'azal ma'shuqqa bag'ishlanadi, shuning uchun endi uning uzun sochi, ingichka beli, qalam qoshi, uzun kipriklari... maqtalavermaydi. Uchinchidan, ma'shuqni shunday umumiy tarzda tasvirlash kerakki, undan Allohga ishora uzoqlashib ketmasin. Nodira ijodi bu talablarga to'la javob beradi. Uning «Eshit» radifli g'azalida bir yo'la ham Amir Umarxon, ham Yaratganga ishora borligini sezish qiyin emas. Bu matla'dayoq ko'zga tashlanadi:

Doda keldim, ey salotin sarvari, dodim eshit,

Sen shah-u, men benavo, lutf ayla, faryodim eshit.

Chindan ham, xonni ham «salotin sarvari» (podshohlar boshlig'i), ma'shuqini «shah» deyishi, o'zini «benavo» hisoblashi mumkin, bu ta'riflar Xudoga qaratilgan deb hisoblansa ham bo'laveradi. G'azal davomidagi «sarvi ozodim», «sarvi nozim», «parizodim», «tab'i noshodim» undalmalari ham xuddi shunday tarzda qo'llangan.

Kelki, bir soat seni ko'rmoq uchun mushtoqmen,

Telba bo'ldim sendin ayru, ey parizodim, eshit, - ­

bayti esa she'rni yanada hayotiyroq qilib, uning insoniy muhabbatga daxldorligini kuchaytirgan. Nodira asarlari mumtoz shoiralarimiz ijodiyotining ana shunday o'ziga xosliklari borligini, ularni nozik tushunish zaruratini ko'rsatib turibdi. «Jilva ko'rsatdi chu ul sarvi diloro bog' aro», «Fig'onkim, gardishi davron ayirdi shahsuvorimdin», «Kel, sanga, ey shahi jahon, mamlakati jahon fido», «Na gul sayr ayla, na fikri bahor et» va boshqa g'a.zallarini ham majoziy (insonning insonga muhabbati), ham ilohiy ishq (insonning Allohga muhabbati) jihatidan talqin etish zarur. Ana shunda asar mazmuni falsafiylashadi, irfoniy-tasavvufiy ma'no kasb etadi, badiiyligi, har zamon va makonga mosligi darajasi oshadi. Shoira asarlarida mumtoz she'riyatimiz shart va talablarini

mukammal o'zlashtirishga, shu yo'lda izlanishlar qilishga, yangiliklar yaratishga intilish sezilib turadi. Bu jihatdan uning musammatlari alohida diqqatga molik. Xususan, «Firoqnoma» musammati o'zbek so'z san'atining ajoyib namunasi hisoblanadi. Asar mazmun-mohiyati shoira umumijodidagi mavzu va motivlar bilan chambarchas bog'lig. Nodira chekkan g'am, kulfat-u hijron azob-uqubatlari yetmagandek, o'zi va o'g'illarining hayoti ham fojiali yakun topdi. 1842-yili Buxoro amiri Nasrulloxon lashkar tortib kelib, Qo'qonni bosib oldi. Uning buyrug'i bilan Nodira, o'g'illari Muham­madalixon, Sulton Mahmudxon va nevaralari ham vahshiyona qatl etildi. Nodiradan xalqimizga ikki devon qoldi. Nisbatan to'la deb hisoblanadigan turkiy devonida 189 g'azal mavjud. Ulardan ayrimlari tojikcha. Forsiy she'rlari «Devoni Maknuna»da jamlangan. Sharqda sohibi devon shoir bo'lish katta sharaf hisoblangan. Chunki devon tuzishi uchun shoir arab alifbosidagi barcha harflar bilan tugaydigan g'azallar bitgan bo'lishi kerak. Nodira ikki tilda ham ana shunday yuksak darajaga yetgan ijodkor edi. She'riyat muxlislari orasida shuhrati baland edi. Bu haqda uning o'zi faxr bilan:

Nodira, har so'zki insho ayladim,

Aydi anga ahli davron: «Marhabo!»

deb yozganida tamoman haq edi. Chunki,mana, oradan bir yarim asrdan ko'p vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay, uning she'rlari o'qiladi, qo'shiq qilib kuylanadi, hamon kishilarga ma'naviy-ma'rifiy, badiiy­ tab'iy lazzat ulashadi. Nodira ijodi o'zidan keyingi ko'plab shoirlar uchun mahorat maktabi bo'lib xizmat qildi. Zokirjon Furqatning ayrim she'rlari aynan ana shu shoira asarlariga nazira (o'xshatma) tarzida dunyoga kelgan. XX asrda Nodira haqida drama sahnaga qo'yildi, badiiy film ishlandi. Uning nomiga san'at va ta'lim maskanlari, ko'chalar qo'yilgan.
FIROQNOMA

Ohkim, behad menga javr-u jafo aylar falak,

Furqat ichra qismatim dard-u balo aylar falak,

Yordin ayru menga ko'p mojaro aylar falak,

G'am bila guldek yuzumni kahrabo aylar falak,

Bevafodur, oqibat kimga vafo aylar falak,

Hasrat-u dard-u alamga mubtalo aylar falak,

Yorni, albatta, yoridin judo aylar falak,

Gul bila bulbulni bebarg-u navo aylar falak,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Sabr qilsam ishq dardi beqaror aylar meni,

Kasbi hush etsam junun beixtiyor aylar meni,

Dam-badam faryodim eldin sharmisor aylar meni,

Hajr dog'i dardmand-u dilfigor aylar meni,

O'ylakim javri falak zor-u nizor aylar meni,

Yorsiz hijron balosig'a duchor aylar meni,

Charxi dun tokay firoq ilgida zor aylar meni,

Oqibat bu dard-u g'am Majnunshior aylar meni,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Yordin ayru ko'nguldur tiyra-u oshufta hol,

Oftobim necha kun bo'ldiki, ko'rguzmas jamol,

Furqat ichra badri tobon za'fidin bo'ldi hilol,

G'am yuki oxir alifdek qomatimni qildi dol,

Ey xush, ul soatki erdim mahrarni bazmi visol,

Dardi hijron ibtilosin aylamas erdim xayol,

Ul zamon erdi bu nuqsonlar menga ayni kamol,

Boqdi ul sarvi ravon, men qolmisham behush-u lol,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilinasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Qaydasen, yorim, so'rog'ingda ko'ngul ovoradur,

Kechalar to subh ashkim kavkabi sayyoradur,

Sarvi qaddingga ko'zum mushtoqi bir nazzoradur,

Pirazoli charxkim, oshiqkush-u makkoradur,

Javru zulmidin yurakda benihoyat yoradur,

Emdikim sabr aylamakdin jaybi toqat poradur,

Yig'lamay naylayki, g'am jonimni o'rtab boradur,

Chora topmay dardig'a bu notavon bechoradur,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Bir kelib holimni sultonim tamosho qilmadi,

Bedavo dardimga rahm aylab, mudovo qilmadi,

Ayrilib andin ko'ngul tarki tamanno qilmadi,

Toshbag'irlik yor faryodimg'a parvo qilmadi,

Yusuf ishqida bu ishlarni Zulayxo qilmadi,

O'tti Vomiq dahrdin yodini Uzro qilmadi,

Motami Farhodni Shirin taqozo qilmadi,

Layli hijronida Majnun men kabi yoqilmadi,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Benavomen, qaydasen, ey shahriyori muhtaram?

Sharbati vaslingni topmay qon yutarman dam-badam,

Sarv yanglig' qomatimni bori mehnat qildi xam,

Menga sensiz dard uza dard-u alam uzra alam,

Sendin ayrilg'och g'izoli hush mendin qildi ram,

Dard - yor-u g'ussa - hamdam, g'am - farovon, aysh - kam

Bilmagan bo'lsam visoling davlatini mug'tanam,

Hajr etak ushlab, giribonimni mahkam tutti g'am,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Nola qildim, yorning vasli muyassar bo'lmadi,

Toleim rahbarlig' aylab, baxt yovar bo'lmadi,

Vasl sori davlat-u iqbol rahbar bo'lmadi,

Ko'zlarim mehri jamolidin munavvar bo'lmadi,

Menga hamdam bir kun ul xurshid manzar bo'lmadi,

Bir nafas diydoridin jon bahraparvar bo'lmadi,

Kimdur ul kim keldi dunyoga mukaddar bo'lmadi,

Hajr dardidin parishonhol-u abtar bo'lmadi,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Menga ul kunkim vafog'a ahd-u paymon ayladi,

No'shdoruyi labi dardimg'a darmon ayladi,

So'ngra qilg'on va'dalarni barcha yolg'on ayladi,

Yo magar ul ahd-u paymondin pushaymon ayladi,

Vasl xonidin nasibim dog'i hijron ayladi,

Loladek bag'rimni dog'i furqati qon ayladi,

Xotiri jam'imni bu hasrat parishon ayladi,

Men qolib g'urbatda, shohim azmi javlon ayladi,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Sen qilib azmi safar, men dard ila mahjurman,

Yod aylab lablaring sahbosini, maxmurman,

Vasling istab, ofiyat sarmanzilidin durman,

El gumon aylarki, bu davlat bilan masrurman,

Aylamasman saltanatni yorsiz manzur man,

Mug'tanam bilmay visolingni agar mag'rurman,

Emdi ko'zgu aksidek hayratda nomaqdurman,

Qilmangiz man'i fig'onim, yordin mahjurman,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Ey mug'anniy, nag'masoz et Komila guftoridin, -

Kim kelur bo'yi vafo ushshoq aro ash'oridin,

Rishtayi jonimg'a payvand ayla sozing toridin,

Qilmasunmu nola, ayrildi vafolig' yoridin,

Toshni suv qildi ta'siri fig'on-u zoridin,

Nogahon bir oh agar cheksa dili afgoridin,

Charx bunyodini xokistar qilur osoridin,

Bo'lmasun mahrum oshiq yorning diydoridin,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoriqin ayrilmasun.

Shoira tarjimayi holidan yaxshi bilamizki, u hayotining so'nggi yigirma yilini umr yo'ldoshidan ayrilganidan keyingi hijron azobida o'tkazdi. Bu uning she'rlariga ta'sir qilmay qolmadi. Hatto, firoqnoma asarlar bitish, boshqacha aytganda, she'rlarida hijronni kuylash shoira ijodining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Nodira firoqnomalarini, shartli ravishda, ikki qismga bo'lish

mumkin:

1. Firoqnoma ruhidagi turli lirik asarlar.2. Maxsus «Firoqnoma» muashshari.

Hijron motivlari shoiraning turli lirik janrlarda bitilgan asarlarida, xususan, g'azallarida kuchli sezilib turadi. Albatta, ayriliqni kuylash mumtoz lirikamizda avvaldan bor edi. Chunki, tasavvufiy talqinga ko'ra, inson bu hayotda Allohga intilib, umr bo'yi uni bunyod etgan oliy zotga talpinib yashaydi. Lekin Nodira firoqnomalarida bevosita Umarxondan ayriliq kabi dunyoviy dard-alam bilan tasavvufiy hijron uyg'unlashib ketgan. «Firoqnoma» shoiraning hijron mavzuida bitilgan maxsus asari hisoblanadi. U muashshar janrida, ya'ni har bandi o'n misradan iborat bo'lgan shaklda bitilgan. O'n banddan, ya'ni jami yuz misradan iborat bu asarning har bandi:

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun, ­misralari bilan tugallanadi.

Bu ikki satr asarning bosh leytmotivini belgilab bergan. Unda hijron azobini chekkan lirik qahramon kayfiyati shundoq bo'rtib turibdi. Muashshaming har bandi o'n niisradan iborat bo'lgani uchun she'rni bandma-band ko'rib, tahlil qilib o'tgan ma'qul. Amalda o'n misrali band besh baytli bir kichik g'azal hajmini tashkil etadi. Shuning uchun shoira yuksak mahorat ko'rsatib, muashshaming har bandi badiiy qurilmasini mukammallashtirish, ohangdorlik quvvatini imkon qadar oshirishga harakat qilgan. Banddagi o'n misraning oldingi sakkiz satri o'ziga xos qofiya (ba'zilari, hatto, qofiya va radif) tizimiga bo'ysundirilgan. Birinchi bandda «aylar falak”, ikkinchi bandda «aylar meni», beshinchi bandda «qilmadi», yettinchi bandda «bo'lmadi», sakkizinchi bandda «ayladi» so'zlari radifga olingan. Qolgan besh band esa radifsiz qofiyalar bilan tugaydi. Birinchi bandda lirik qahramon aybni falakka qo'yadi. Sakkiz misraning ham «aylar falak” radifi bilan tugashi shundan. Falak ­mumtoz she'riyatimizdagi an'anaviy timsollardan biri. O'zi, asli, falak osmonni, koinotni anglatadi. Inson taqdirini falak jismlarining harakatlari belgilaydi, degan qarash bo'lgan. Munajjimlik ilmi shu asosda kelib chiqqan. Shuning uchun astronomiya bilan astrologiya fanlarini bir-biriga aralashtirib yubormaslik kerak. Astronomiya - osmon jismlari qonuniyatlarini o'rganadigan fan. Astrologiya esa osmon jismlari harakatlaridan kelib chiqib, kishilar taqdirini belgilash, fol ochish, bashorat qilish bilan shug'ullangan. Hozirgi paytda ommalashib ketgan yulduzlar bashorati (goros­koplar) - amalda ana shu astrologiya mahsullari. Shoirlar taqdirini falakka bog'lab tushuntirishga moyil bo'ladi. Falakni dunyo deb ham, tarix - zamon deb ham, taqdir deb ham tushunish mumkin. Kengroq ma'noda falak timsoli zamirida Alloh ko'zda tutiladi. Chunki, axir, taqdir bevosita Yaratganning o'zidan-ku. Tilimizda, mumtoz adabiyotimiz namunalarida ham «falakning gardishi», «charxi falak”, «charxi dun» degan va boshqa shu kabi so'z birikmalariga ko'p duch kelamiz. Eski tasavvurda doimiy ravishda davom etib turadigan tarix muntazam aylanishda bo'lgan gardish yoki charxga qiyoslangan. Shoira lirik qahramoni oh chekib, falakning unga behad jabr-u jafo ko'rsatib, ayriliqda qismatini dard-u balo aylashi, boshiga ko'p mojaro solishidan, bu kulfat uning yuzini kahraboga aylantirgani, ya'ni sarg'aytirgani, shu tariqa g'am-hasratga mubtalo etganidan noliydi, bu ayriliq gul bilan bulbulni «bebarg-u navo» qilganini aytib, fig'on chekadi. Shuning uchun ham band xulosasi bo'lib kelgan ikki bayt mantiqan juda asosli. Falak timsoli ikkinchi bandda ham bor. Endi muallif, hatto, «charxi dun»ni ham ishlatadi. Lirik qahramon ana shu falak yoxud charxi dunning jabr-u jafosiga sabr etmoqchi ham. Biroq buning iloji yo'q: ishq dardi uni beqaror aylaydi. Aqlimni yig'ib olay («kasbi hush etsam») desa, junun (so'zma-so'z - jinnilik, aqlni yo'qotib qo'yish) uni beixtiyor qiladi. Hajr o'ti («dog'i») uni firoq qo'lida («ilkida») zor etadi, oxiri, majnunshior, ya'ni jinnisifat qilib qo'yadi. Bu va keyingi barcha bandlar oxirida har gal yuqorida keltirilgan bayt aynan takrorlanib kelaveradi. shu taxlit banddan bandga hijron dardi ifodasi yanada kuchayib boradi. Uchinchi bandda lirik qahramon yori bilan birga o'tkazgan davrlarini eslaydi, u kezlari hijron dardini xayoliga ham keltirma­ganini aytadi. U paytdagi hijronlar nuqson emas, qaytanga, kamo­lot belgisi yanglig' tushunilgan:

Ul zamon erdi bu nuqsonlar menga ayni kamol.

Misrada «nuqson» va «kamol» tushunchalari bir-biriga tazodqilingan. To'rtinchi bandning o'ziga xosligi shundaki, lirik qahramon boshiga tushgan ayriliq kulfatini endi bevosita o'sha yo'qotib qo'ygan yorining o'zi bilan hasratlashishga o'tadi, band «qaydasen, yorim», deya unga murojaat qilish bilan boshlanadi. Lekin lirik qahramon «aybdor»ni unutgani yo'q, uni endi «charxning qari kampiri» («pirazoli charx») deb yozg'iradi, uni oshiqni o'ldirguvchi, jabr-u zulmidan yurakda yara paydo qilguvchi sifatida qoralaydi:

Pirazoli charxkim, oshiqkush-u makkoradur,

Javr-u zulmidin yurakda benihoyat yoradur.

Beshinchi band:

Bir kelib holimni sultonim tamosho qilmadi, ­

misrasi bilan boshlanadi. Buning diqqatga molik tomoni shuki, shoira lirik qahramoni yorini «sultonim» deyayotibdi. Shu yerda bevosita Umarxon ko'zda tutilayotgani sir emas. Keyingi misralarda talmih san'ati asosida Sharq adabiyotida hijron azobini chekkan ma'lum-u mashhur oshiq-ma'shuqlar bir-bir tilga olinadi:

Yusuf ishqida bu ishlarni Zulayxo qilmadi,

O'tti Vomiq dahrdin yodini Uzro qilmadi,

Motami Farhodni Shirin taqozo qilmadi,

Layli hijronida Majnun men kabi yoqilmadi.

Oltinchi bandning ilk misrasidanoq yorga bevosita murojaat davom etadi:

Bu undalma ham Umarxonga qaratilgani ma'lum. Bandning badiiy jihatdan ikki go'zal misrasi mavjud.

Birinchisi:

Menga sensiz dard uza dard-u alam uzra alam.

lkkinchisi:

Dard - yor-u g'ussa - hamdam, g'am - farovon, aysh - kam.

Bunday quyma satrlar yurakning tub-tubidan chiqadi, iztirobning kuchi bilan qog' ozga tushadi. Yettinchi bandning hasbi hol, ya'ni bevosita muallif tarjimayi holi bilan bog'liq jihati yanada kuchliroq. Shoira «rahbar», «baxt», «davlat», «iqbol» so'zlarini shunday ustalik bilan ishlatadiki, bir qarashda, baxt toleimga, vaslimga rahbarlik qilmadi, deyilgan, zimdan esa menga davlatga rahbarlik qilish nasib etdi-yu, bu visol o'rnini bosmaydi-ku, degan o'kinch ifodalangan:

Toleim rahbarlig' aylab, baxt yovar bo'lmadi,

Vasl sori davlat-u iqbol rahbar bo'lmadi.

Nodiraning eri vafotidan keyin taxtga o'tirgan yosh o'g'li yonida turib davlatni boshqarish ishlarida faol ishtirok etganini yaxshi bilamiz. Lekin bu unga tatimaydi. Bu yerda shunga nozik ishorani sezish qiyin emas.

Sakkizinchi bandda yordan shikoyat kuchayib, u va'da berib, so'zida turmaganlikda qoralanadi. Avval va'da berib, so'ng unga vafo qilmaganiga sabab nima ekan - yo ahd - u paymonidan pushaymon qildimi:

So'ngra qilg'on va'dalarni barcha yolg'on ayladi,

Yo magar ul ahd-u paymondin pushaymon ayladi.

Bu bandda ham yorni «shohim» deyish orqali shoira o'z hayotiy dardini kuylayotganini bildirib o'tgan:

Men qolib g'urbatda, shohim azmi javlon ayladi.

To'qqizinchi band hasbi hol ifodasi jihatidan ajralib turadi. Unda yettinchi banddagi yori vafot etib, davlatga ega bo'lishdan ma'shuqning vasli afzalligi g'oyasi kuchaytiriladi. Biroq bu yerda muallifning so'z nazokatiga qoyil qoladigan nuqtalar bor. Shoira misralarni marjondek tizar ekan, jumlalarni shunday tuzadiki, yuzaki qaraganda bir gap, zimdan e'tibor qilsangiz, boshqa gap chiqaveradi. Maqsad esa ana o'sha ishoralarda yashirin.

Bandning ikkinchi misrasida:

Yod aylab lablaring sahbosini, maxmurman, - ­

deyilgan. Demak, oshiq ma'shuq lablari mayi yodi bilangina mast­ - shuni ham bir katta davlat, ya'ni baxt bilib yuribdi. El-ulus esa uni shu davlat bilan masrur, ya'ni xursand deb hisoblaydi. Holbuki, yorsiz kechayotgan saltanat saltanatmi:

El gumon aylarki, bu davlat bilan masrurman,

Aylamasman saltanatni yorsiz manzur man.

Muashsharning oxirgi - o'ninchi bandi, an'anaviy tarzda, mug'anniyga, ya'ni qo'shiqchi-sozandaga murojaat bilan boshlanadi. Xuddi g'azalning aksariyat hollarda oxirgi bayti ­maqta'sida (ba'zan maqta'dan oldingi baytda) shoir o'z taxallusini qistirib o'tgani kabi, muallif Komila taxallusini ham tilga oladi. Shundan ma'lum bo'ladiki, bu asarini shoira Nodira yoki Maknuna emas, aynan Komila taxallusi bilan bitgan.

Bandning yana bir jihati shuki, unda yana charx timsoli eslanadi. Bu bandlar bandlarga ma'no-mantiq tarafidan uzviy bog'lanib turganidan dalolat beradi.

Banddagi uchinchi jihat - bu oh-nola chekish motivi kuchayganligida ko'rinadi. Aytiladiki, lirik qahramon kutilmaganda bir oh cheksa, charxning bori imorati kuyib, kul bo'ladi. Oh-nola chekish esa tasavvufiy adabiyotda ishqning komil bo'lganiga ishora hisoblanadi. Shuni bilganimiz uchun shoira asarda bekorga aynan Komila taxallusini tanlamagani ayonlashadi. Bu bilan lirik qahramon, ishqim komil bo'la boshladi, demoqchi. Bu fikrlarga ishonch hosil qilish uchun bandni yana bir qayta o'qish zarur:

Ey mug'anniy, nag'masoz et Komila guftoridin,

­Kim kelur bo'yi vafo ushshoq aro ash'oridin,

Rishtayi jonimg'a payvand ayla sozing toridin,

Qilmasunmu nola, ayrildi vafolig' yoridin,

Toshni suv qildi ta'siri fig'on-u zoridin,

Nogahon bir oh agar cheksa dili afgoridin,

Charx bunyodini xokistar qilur osoridin,

Bo'lmasun mahrum oshiq yorning diydoridin,

Hech kim, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasun,

Jondin ortuq, mehribon dildoridin ayrilmasun.

Ko'rib o'tilganidek, she'rda banddan bandga o'tilgani sayin oshiqaning ma'shuq sog'inchida chekayotgan dard-alamlari izhori kuchaygandan-kuchayib boraveradi. Eng muhimi, asarda hasbi hol

xususiyati bo'rtib turibdi. Ya'ni satrlar mag'zida aynan Nodiraning o'zini, uning Umarxon vafotidan keyin chekkan insoniy azob­ iztiroblarini his etamiz. Asarning tarbiyaviy ahamiyati ham sadoqat, vafo g'oyasini kuchli targ'ib qilishidan kelib chiqadi. Bu asar bilan Abdulla Oripovning «Ayol» she'ri o'rtasidagi bog'liqlikni ham sezgan bo'lsangiz kerak. Ikkala asarda ham Sharq ayollariga xos umr yo'ldoshiga sadoqat ruhi ustun.

MUSAMMAN VA MUASHSHAR

Musulmon Sharqi mumtoz adabiyotida she'riy shakllar asrlar mobaynida sayqallanib, ishlanib, muayyan, qat'iy qoliplarga aylangan. G'azal, ruboiy, qit'a, tuyuq (bu faqat turkiy adabiyotda mavjud janr hisoblanadi) bunga yorqin misol bo'la oladi. Shoir ana shu mavjud qolip doirasidagina ijodkorlik namunalarini ko'rsatishi, tajdid (yangilik - novatorlik) qilishi mumkin, xolos. Shakllar ko'p hollarda bandning necha misradan iboratligi va qofiya tizimiga bog'liq bo'ladi. Masalan, ikki misradan iborat band «bayt» deyiladi. Baytlar ham ikki xii bo'ladi: agar barcha juft misralar o'zaro qofiyalanishi qoida tusini olgan bo'lsa, bu «masnaviy» deyiladi. Bu – alohida janr. Dostonlar masnaviy tarzida bitiladi. G'azalning bandlari ham baytlardan iborat bo'ladi. Biroq endi bu baytlarning birinchisi (matla') xuddi masnaviydagi kabi bir­biriga qofiyalangan ikki misradan tashkil topadi. Qolgan baytlarning ikkinchi misrasigina qofiyali bo'lishi va endi shu matla'dagi qofiyaga ohangdoshlik qilishi lozim. Qit'a ham baytlardan tashkil topadi. Biroq shaklan g'azaldan farqi shundaki, uning matla'si yo'q: xuddi g'azalning o'rtadagi bir necha baytini yulib olganga o'xshaydi. Shuning uchun “qit'a» so'zi aynan «bo'lak”, «parcha” degan ma'noni anglatadi. O'zbek mumtoz she'riyatida she'riy shakllarni aniqlashtirishga xizmat qiladigan “Musammat» degan tushuncha ham bor. Bu arabcha so'z lug'aviy jihatdan <

1. Mustaqil (tab'i xud) musammatlar.

2. Tazmin (biror g'azal asosida - zaminida yaratilgan) musammatlar.

Musammatlarni bandlardagi misralarning soniga qarab ham bir necha turga ajratish mumkin:

1. Musallas (har bandi uch misradan tashkil topgan) musammatlar.

2. Murabba' (har bandi to'rt misradan tashkil topgan) musammatlar. ­

3. Muxammas (har bandi besh misradan tashkil topgan) musammatlar.

4. Musaddas (har bandi olti misradan tashkil topgan) musammatlar.

5. Musabba' (har bandi yetti misradan tashkil topgan) musammatlar.

6. Musamman (har bandi sakkiz misradan tashkil topgan) musammatlar.

7. Mustasne' yoki tanse’ (har bandi to'qqiz misradan tashkil topgan) musammatlar.

8. Muashshar yoki mashru' (har bandi o'n misradan tashkil topgan) musammatlar.­

Musammatlar qofiya tizimi ham to'rtga bo'linadi:

1. Musammatlar, xuddi g'azal kabi, qat'iy qofiya tizimiga amal qilishni talab etadi, ya'ni birinchi bandning barcha misralari o'zaro qofiyalanib, keyingi bandlarning faqat oxirgi satrlari birinchi bandga (masalan, musamman musammatda: a-a-a-a-a-a-a-a, b-b-b-b-b-b-b-a, d-d-d-d-d-d-d-a va hokazo tarzda) qofiyalanadi.

2. Musammatlarning ikkinchi bir turida keyingi bandlarning oxirgi bir emas, ikki misrasi birinchi band qofiyasiga (masalan, musamman musammatda: a-a-a-a-a-a-a-a, b-b-b-b-b-b-a-a, d-d-d-d-d-d-a-a va hokazo tarzda) ohangdosh bo'ladi.

3. Musammatlarning shunday turi ham borki, unda oxirgi ikki misra barcha bandlarda aynan - naqarot kabi takrorlanadi. Masalan, Zokirjon Furqatning jami yetti bandli «Sayding qo'ya ber, sayyod...» musaddasi shunday. Ya'ni uning birinchi bandi a-a-a-a-a-a tarzida qofiyalangan. Keyingi olti bandning dastlabki to'rt misrasi b-b-b-b, d-d-d-d, f-f-f-f, g-g-g-g, h-h-h-h, i-i-i-i tarzida qofiyalangan. Lekin oxirgi ikki, ya'ni beshinchi va oltinchi misralar aynan ­naqarot tarzida takrorlanib keladi. Shu jihati bilan bu musammatning a-a-a-a-a-a, b-b-b-b-a-a, d-d-d-d-a-a va hokazo tarzda qofiyalanadigan turidan farq qiladi.

4. Musammatning yana bir turi bor - Bunda birinchi bandning barcha misralari bir qofiyaga bo'ysundirilmagan bo'ladi. Masalan, Nodiraning darsda ko'rib o'tilgan birinchi bandi a-a-a-a-a-a-a-a-­b-b tarzida qofiyalangan muashshari shunday. Asar jami o'n banddan iborat. Ko'rganingizdek, uning keyingi bandlari dastiabki sakkiz misrasi b-b-b-b-b-b-b-b, d-d-d-d-d-d-d-d, f-f-f-f-f-f-f-f va hokazo tarzda qofiyalanib keladi-da, to'qqizinchi va o'ninchi misralar sifatida birinchi bandning oxiridagi ikki misra aynan - naqarot tarzida takrorlanadi.MUSTAQIL O'QISH UCHUN EHTIYOJ

Qilmag'il zinhor izhor ehtiyoj,

­Kim aziz elni qilur xor ehtiyoj.

Hech kim olamda forig'bol emas,

Har kim o'z miqdoricha bor ehtiyoj.

Ganji husningni(ng) zakotin ber menga,

Sen g'aniysan, menda bisyor ehtiyoj.

Ko'zlarim aylar yuzingni orzu, ­

Kim erur ko'zguya diydor ehtiyoj.

Mustamand etti meni muhtojlik,

Qildi hojatmanding, ey yor, ehtiyoj.

Gar tilarsen obro' ahbob aro,

Aylama zinhor izhor ehtiyoj.

Qil ravo, albatta, oshiq hojatin,

Boqmag'il, arz etsa ag'yor ehtiyoj.

Bir tarahhum zohir etsang, netgusi,

Qildi husningga meni zor ehtiyoj.

Yor vaslini tilarman,

Nodira, Ayladi ko'nglimni afgor ehtiyoj.
ABDURAUF FITRAT (1886-1938)

XX asr boshidagi o'zbek milliy uyg'onish davri adabiyotining yetakchi siymolaridan biri Abdurauf Fitrat ko'hna ilm-fan markazlaridan bo'lmish Buxoro shahrida 1886-yilda tavallud topgan. Uning otasi Abdurahimboy zamonasining o'ziga to'q, o'qimishli, dunyo ko'rgan kishilaridan edi. U ning tirikchiligi sarroflik (pul maydalovchi, pul almashtiruvchi) va savdo­garlik bilan kechgan. Kasbi taqozosi bilan atrof yurtlarga, hatto Turkiya, Eron, Qashqarga tez-tez borib-kelib turgan. Onasining ismi Bibijon (to'la nomi Nastarbibi, ayrim manbalarda Mustafbibi deb aytiladi) bo'lgan. Fitrat 1937-yilda «xalq dushmani» sifatida qamoqqa tashlanganda onasi hayot edi. Bu oilada Abduraufdan keyin yana ikki farzand tug'ilgan ­Abdurahmon va Mahbuba. Bo'lg'usi ijodkor avval shahardagi ko'plab eski maktablardan birida, keyin mashhur Mir Arab madrasasida o'qiydi. 18 yoshlarga yetganda, bir muddat otasining ishlariga yordam beradi, u bilan birga haj ibodatiga ham boradi. 1904-1907- yillar oralig'ida ro 'y bergan shu safarlar davomida yosh Fitrat dunyoning Turkiya, Eron, Hindiston, Arabiston, Rusiya singari mamlakatlarini o'zi uchun kashf qiladi. Albattaki, bu sayohatlar uning dunyoqarashi kengayishiga turtki bo'ladi, o'z yurtidagi ahvolga chetdan turib nazar tashlash imkoniyatini beradi. 1909-yilda Abdurauf o'zining bir necha hamshaharlari bilan birgalikda Istanbul (Turkiya)ga o'qishga ketadi. 1913-yil oxirigacha Istanbuldagi «dorulmuallimin» - muallimlar gimnaziyasida tahsil oladi. Juda yoshligidan badiiy ijodga qiziqib, uning turli janrlarida mashqlar qilib kelayotgan Fitrat 1909-yilda dastlabki yirik asarini e'lon qiladi. Bu Istanbulda chop etilgan «Munozara» kitobi edi. Mazkur asarning to'liq nomi «Hindistonda bir farangi ila buxorolik

mudarrisning jadid maktablari xususinda qilg'an munozarasi» bo'lib, u fors tilida yaratilgan. Shundan so'ng 1911-1912-yillarda birin-ketin uning forsiy tilda yozilgan she'rlari to'plami - «Sayha» («Na'ra»), nasriy asari «Hind sayyohi qissasi» («Bayonoti sayyohi hindi») bosilib chiqadi. O'sha yillari Turkiya yoshlari orasida avj olgan hurfikrlilik Fitratga ham kuchli ta'sir etgani, u uzoqda turib, ona yurti Buxoroning ayanchli ahvoliga qanchalar achingani mazkur asarlarda o'z ifodasini topdi. Biroq o'qishni tugallab yurtiga qaytgan Fitrat mavjud ahvolni o'zgartirish oson kechmasligini ich-ichdan his qiladi. Zero, butun Turkistonda bo'lgani singari Buxoroda ham diniy mutaassiblik, jaholat va qonunsizlik barcha jabhalarda hukm surar, kishilar ongida o'zgarish yasamay turib, jamiyatda biror ijobiy o'zgarish qilishning imkoniyati yo'q edi. Shu tufayli ham Fitrat o'z davrining Ismoilbek Gasprinskiy (Rusiya ma'rifatparvari), Mahmudxo'ja Behbudiy, Is'hoqxon Ibrat, Abdulla Avloniy singari fidoyilari tutgan yo'ldan borishga ahd qiladi. Shahrisabz va Karkida yangi usul - jadid maktablari ochadi, bolalarga zamonaviy ta'lim berishni joriy qiladi. Fitrat nazarida millatni uyg'otish, uning ongini yuksaltirishning muhim yo'nalishlaridan biri - matbuot, adabiyot va san'at orqali xalqqa ta'sir etish edi. Shu maqsadda ijodkor publitsistika va adabiyotning turli janrlarida o'nlab asarlarni yozib, e'lon qildi. «Rahbari najot» (1915), «Oila» (1916), «Begijon» (1916), «Mavludi sharif» (1916), «Abo Muslim» kabi asarlari shular jumlasidandir. Bunga qo'shimcha Fitrat yangi maktablar uchun darsliklar ham ijod qiladi. Uning «Muxtasar islom tarixi» (1915), «O'qu» (1917) va boshqa kitoblari Behbudiy, Avloniy, Hamza darsliklari singari bolalar ta'lim-tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Fitrat 1917 - yil fevral inqilobidan keyin siyosiy harakatlarga yanada faolroq aralasha boshlaydi. Buxoro jadidlarining <

etiladigan «Hurriyat» gazetasida o'zining o'tkir maqolalari bilan ketma-ket chiqishlar qiladi. Fitrat 1917-1918-yillar oralig'ida bu gazetaga bosh muharrir ham bo'ladi. 1917 - yil oktabrida Rusiyada bolsheviklar tomonidan amalga oshirilgan davlat to'ntarishini har kim har xil kayfiyatda qarshi oladi. Kimdir unga katta umid bog'lagan bo'lsa, ko'pchilik bo'lib o'tgan hodisaning asl ma'nosini anglolmay, taraddudda qolgandi. Fitrat esa bu hodisaga o'zining uzil-kesil bahosini shu kunningo'zidayoq ochiq e'lon qiladi. «Hurriyat» gazetasining 1917- yil 7 - noyabr sonida u: «Rusiyada yangi bir balo bosh ko'tardi: bolshevik balosi!» - deb yozdi. 5-sinfdagi adabiyot darslaridan bilasizki, xuddi o'sha paytlar Fitrat <Fitrat 1918- yilda T oshkentda «Chig'atoy gurungi» deb nomlangan ilmiy-ma'rifiy jamiyatni tashkil etadi. Bu tanxiy yig'in bor-yo'g'i uch yil faoliyat ko'rsatgan bo'lsa-da, yangi davr o'zbek madaniyati, gumanitar soha fanlarining shakllanishida beqiyos rol o'ynagandi. Fitrat o'zbek dramaturgiyasi rivojiga ham salmoqli hissa qo'shgan adib hisoblanadi. Uning «O'g'uzxon», «Chin sevish» (1920), «Abulfayzxon» (1924), «Shaytonning tangriga isyoni» (1924), «Arslon» (1926) singari o'nlab dramalari o'zbek teatrlari sahnasida katta muvaffaqiyat bilan qo'yilgandi. 1920-yil oxirlarida Fitrat o'zining sadoqatli do'sti Fayzulla Xo'jayevning taklifi bilan Buxoroga qaytadi. Unga F.Xo'jayev boshchiligidagi Buxoro hukumatining yirik lavozimlari ishonib topshiriladi. Fitrat va F.Xo'jayev tashabbusi bilan o'sha yillardayoq 60 nafardan ko'proq yoshlar davlat yo'li bilan Germaniyaga o'qishga yuboriladi. 1921-yil mart oyidan e'tiboran Buxoro Jumhuriyatida turk (o'zbek) tili davlat tili deb e'lon qilinadi. Buxoro teatri ish boshlaydi, ilmiy jamiyatlar tuziladi... Yosh, mustaqil jumhuriyatning bu yutuqlaridan xavotirga tushgan bolsheviklar partiyasi markazqo'mi 1923-yil 12-iyundagi o'zining maxsus majlisida «Buxoro masalasi»ni muhokama qiladi. Mazkur majlisda «Buxoro hukumati nomi ostida ish ko'rayotganlarning xalq va sovet hukumatiga hech bir aloqadorligi yo'q» ekani, «bu yerda hokimiyatga boylar, savdogarlar tortilgani, birorta ham dehqon yo'qligi» qattiq tanqid qilinadi. Oradan 11 kun o'tgach - 23-iyunda Buxoroda bo'lgan kommunistlar plenumida Buxoro hukumatining besh a'zosi partiyadan o'chirilib, ishdan haydaladilar. Ular orasida Xalq xo'jaligi kengashi raisining o'rinbosari Abdurauf Fitrat ham bor edi... Fayzulla Xo'jayevning ko'magi bilan adib Moskvaga ketadi va 1923-1924- yillarda Sharq tillari institutida mehnat qiladi. Shuningdek, hozirgi Sankt- Peterburg universitetining Sharq fakultetida sharq xalqlari tili, adabiyoti, madaniyatidan ma'ruzalar o'qiydi, professorlik unvoniga ega bo'ladi. Ilmiy faoliyatga jiddiy berilgan Fitrat shu yillari «Bedil” ilmiy-ommahop ocherkini, “O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba:

“Sarf (1-kitob), Nahv (2-kitob)>>, «Sarfi zaboni tojik», «Adabiyot qoidalari» singari darslik-qo'llanmalarni e'lon qiladi. Adib O’zbekistonga 1927 -yilda qaytib keladi. Samarqandda tashkil etilgan Oliy Pedagogika instituti (hozirgi SamDU) da ishlay boshlaydi. Ilmiy izlanishlarining mevasi o'laroq, birin-ketin uning «Eng eski turkiy adabiyot namunalari», «O'zbek adabivoti naunalari»,- «Sharq shaxmati», «O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi», <asarlari dunyoga keldi. Fitrat o'nlab mumtoz shoirlarimizning ijodiy merosini izlab topish, tadqiq etish va nashr qilishda alohida jonkuyarlik ko'rsatdi. U 1936-yilda «Aruz haqida»gi kitobini ham e'lon qildi. Afsuski, 30-yillardan e'tiboran avj olib ketgan siyosiy ta'qib terror muhiti ko'plab milliy ziyolilar qatori professor Fitratni ham chetlab o'tmadi. Vaqtli matbuotda, ketma-ket uyushtirilgan turli majlislarda Fitrat «millatchi», «turkparast», «islomparast», hatto «g'arbning josusi» sifatida qoralandi, unga kurakda turmaydigan ayblovlar taqatdi. Nihoyat, 1937-yilning 24-qprelida u qamoqqa olindi. Tergovning biror bir qonuniy talablariga amal qilinmay o'tkazilgan so'roq-savollardan so'ng, Abdurauf Fitrat «xalq dushmani» sifatida ayblanib, 1938-yilning 4-oktabrida Toshkentda otib o'ldirildi. Bu qotillikning g'ayriqonuniy harakat ekanini shundan ham bilsak bo'ladiki, Fitratning qatl etilishi e'lon qilingan hukmga u ijro etilganidan bir kun keyin - 5-oktabrda imzo chekilgan... Yurtimiz istiqlolga erishganidan keyingina millatparvar shoir ­yozuvchilarimiz to'g'risidagi barcha haqiqat ro'yobga chiqdi. Fitratshunos olimlarimizdan H. Boltabovev, B. Qosimov, I.G'aniyev, B. Ergashev va boshqalar adib hayoti va ijodl to'g'risida o'nlab yangi tadqiqotlarni e'lon qildilar.

«Ma'naviyat» nashriyoti tomonidan 2000-yilda Fitratning 2 jildlik «Tanlangan asarlar» to'plami chop etildi. Bugun Fitrat nomida Respublikamizning barcha viloyatlarida ko'chalar bor. Buxoroda uning yodgorlik muzeyi ochilgan, xiyobon barpo etilgan. Abdurauf Fitratga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni bilan Alisher Navoiy nomidagi Davlat mukofoti va «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni berilgan.Download 0.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat