GeometriyaDownload 54.68 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi54.68 Kb.
GEOMETRIYA FANIDAN

9 - SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA

(haftasiga 2 soatdan, jami 18 soat)

Dars tartibi

Bo`lim va mavzular


soat

Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Amalga oshirish usuli

Dars o`tish sanasi

Uyga vazifa

I chorak (haftasiga 2 soatdan, jami 18 soat)

1

Takrorlash.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.2

Takrorlash.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.3

Takrorlash.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.4

Takrorlash.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.5

Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.6

O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.7

Uchburchaklar o‘xshashligining birinchi alomati.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.8

Uchburchaklar o‘xshashligining ikkiinchi alomati.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.9

Uchburchaklar o‘xshashligining uchinchi alomati.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.10

1 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.11

Masalalar yechish.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda ishlash. Savol – javob. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘lay olish.12

To‘g‘ri burchakli ychburchaklarning

o‘xshashlik alomatlari.1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.13

O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tadbiqlari.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda ishlash. Savol – javob. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.14

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.15

O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari.

1

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.16

Masalalar yechish.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda ishlash. Savol – javob. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘lay olish.17

2 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.18

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.


II chorak

14

19

Geometrik shakllarning o‘xshashligi.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda ishlash. Savol – javob. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘lay olish.20

Gomotetiya va o‘xshashlik.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Rolli o‘yinlar. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.21

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Mustaqil ish.Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.22

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, en-siklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.23

Ba‘zi burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini hisoblash.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.24

0o dan 180o gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinu-si, tangensi va kotangensi.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

“Geometrik domino” o‘yini Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.25

3 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish,

matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.26

Asosiy trigonometrik ayniyatlar.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda ishlash. Savol – javob. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘lay olish.27

Uchburchak yuzini ikki tomoni va ular orasidagi burchak sinusi yordamida hisoblash.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Amaliy mashq. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘l-lanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda mate-matik terminlarni savodli

qo‘llay olish.

28

Sinuslar teoremasi.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.29

Kosinuslar teoremasi.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.30

Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba‘zi tatbiqlari.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

An‘anaviy dars. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘l-lanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda mate-matik terminlarni savodli

qo‘llay olish.

31

4 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish,

matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.32

Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba‘zi tatbiqlari.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda ishlash. Savol – javob. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘lay olish.III chorak (haftasiga 2 soatdan, jami 20 soat)

33

Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda ishlash. Ma’lu-motlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklo-pediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.34

Ikki vector orasidagi burchak va uni hisoblash.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Rolli o‘yinlar. Nutqda mate-matik terminlarni savodli

qo‘llay olish.

35

Uchburchaklarni yechish.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.36

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.37

Aylanaga tashqi va ichki chizilgan ko‘pburchaklar.

1

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, en-siklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik terminlar-ni savodli qo‘llay olish.38

5 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.39

Muntazam ko‘pburchaklar.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Aqliy hujum. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘l-lanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda mate-matik terminlarni savodli

qo‘llay olish.

40

Muntazam ko‘pburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanalar.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda ishlash. Ma’lu-motlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklo-pediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.41

Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizilgan aylanalar radiuslari orasidagi bog‘lanish.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Amaliy mashq. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘l-lanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda mate-matik terminlarni savodli

qo‘llay olish.

42

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.43

6 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.44

Aylana uzunligi.

1

Shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.45

Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi.

1

Shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.46

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.47

Doira yuzi.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’lumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, en-siklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik termin-larni savodli qo‘llay olish.48

Doira bo‘laklari yuzi.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

An‘anaviy dars. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘l-lanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda mate-matik terminlarni savodli

qo‘llay olish.

49

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.50

7 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.51

Proporsional kesmalar va ularning xossalari.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

An‘anaviy dars. Ma’lumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘l-lanmalar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda mate-matik terminlarni savodli qo‘llay olish.52

To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’lumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, en-siklopediya, ma’llumotnoma va boshqa manbalardan). Nutqda matematik termin-larni savodli qo‘llay olish.IV chorak (haftasiga 2 soatdan, jami 16 soat)

53

Masalalar yechish.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Shabloni berilgan topshiriqlarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.54

Berilgan ikkita kesmalarga o‘rta proportsional kesmani yasash .

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.55

Aylanadagi proportsional kesmalar.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, jadval, ensiklopediya, internetdan mavzuga oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.56

Masalalar yechish.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Shabloni berilgan topshiriq-larni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.57

8 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.58

Masalalar yechish.

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Shabloni berilgan topshiriq-larni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.Takrorlash 8

59

Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish.Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.60

O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda

faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.

61

Uchburchaklar o‘xshashligining учта alomati.

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.62

To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning

o‘xshashlik alomatlari.1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.63

O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tadbiqlari.

1

Kommunikativ, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.64

O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari.

1

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Shabloni berilgan topshiriq-larni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.65

Sinuslar teoremasi.

1

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Shabloni berilgan topshiriqlarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.66

Kosinuslar teoremasi.
Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Shabloni berilgan topshiriqlarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.67

9 - nazorat ishi.

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.68

Yakuniy dars.

1
Matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash
Download 54.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik