Fuqorolik jamiyatiDownload 148.51 Kb.
bet1/5
Sana26.01.2020
Hajmi148.51 Kb.
  1   2   3   4   5
Test savollari

FUQOROLIK JAMIYATI

 1. Fuqorolik jamiyatida davlat …?

 1. Jamiyatning “yollanma xizmatkoriga” ga aylanadi

 2. Barcha sohalarda o’z hukmronligini o’rnatadi

 3. Umuman davlat barham topadi

 4. Jamiyatdan alohida faoliyat yuritadi

 1. O’zbekistonda “fuqorolik jamiyati” tushunchasu … ?

 1. XX asr 70-yillaridan keng tarqala boshlagan

 2. XX asr oxirlarida keng tarqala boshlagan

 3. XX asr 30-yillarida keng tarqala boshlagan

 4. XX asr 60-yillaroda keng tarqala boshlagan

 1. “Jamiyat” tushunchasi fuqorolar uyushmasi sifatida Qadimgi Bobilda … shakllana boshlaganida paydo bo’lgan?

 1. Xamurappi qonunlari

 2. Bibliya

 3. Avesto

 4. Sali haqiqati

 1. “Jamiyat” tushunchasi haqidagi tasavvurlar dastlab Qadimgi Sharqda keyinchalik… ?

 1. Qadimgi Rimda paydo bo’lgan

 2. Qadimgi Afrikada paydo bo’lgan

 3. Qadimgi Fransiyada paydo bo’lgan

 4. Qadimgi Avstraliyada paydo bo’lgan

 1. “Davlat fuqorolarning, fuqorolar jamiyatning uyushmasidan boshqa narsa emas” ushbu fikr qaysi faylasufga tegishli?

 1. Arastu

 2. Geradot

 3. Strabon

 4. TSitseron

 1. Davlat va “fuqorolik jamiyati” tushunchalarini bir manoda ishlatish qaysi davrgacha davom etdi?

 1. XVIII asr

 2. XX asr

 3. XVII asr

 4. XXI asr

 1. “Fuqorolik jamiyati” atamasi faqatgina … kelib muntazam va keng qo’llanila boshladi?

 1. XVII asr oxirlariga kelib

 2. XX asr boshlariga kelib

 3. XIX asr o’rtalariga kelib

 4. XXI asr boshlariga kelib

 1. Fuqorolik jamiyatining nazariy asoslari mukammal ilmiy ma’lumot sifatida ilk bor kimning asarida talqin qilingan?

 1. Gegel

 2. Feyrbax

 3. TSitseron

 4. Abu Nasr Farobiy

 1. Fuqorolik jamiyatining nazariy asoslari mukammal ilmiy ma’lumot sifatida ilk bor qaysi asarda talqin qilingan?

 1. Huquq falsafasi

 2. Sali haqiqatlari

 3. Fozil odamlar shahri

 4. Jamiyat

 1. “Fuqorolik jamiyati” tushunchasini ilk bor ilmiy va siyosiy-huquqiy muomalaga kim kiritgan?

 1. Arastu

 2. Geraklit

 3. Pifagor

 4. Platon

 1. Fuqorolik jamiyati mutloq hokimiyat bilan chiqishmaydi. Ushbu fikr kimga tegishli?

 1. J. Lokk

 2. T. Gobbs

 3. Sh. Monteske

 4. R. Ouen

 1. Quyidagi jamiyatshunoslarning qaysilari fuqorolik jamiyatini davlat tomonidan tashkil qilinadigan va boshqariladigan jamiyat sifatida idrok etishgan?

 1. T. Gobbs va J. Lokk

 2. J. Lokk va V. Spinoza

 3. J. Russo va I. Kant

 4. I. Kant va R. Ouen

 1. Quyidagi qaysi jamiyatshunos xususiy mulkning mavjudligi fuqorolik jamiyatida muhim rol o’ynashiga e’tibor qaratadi?

 1. J. Russo

 2. I. Kant

 3. R. Ouen

 4. J. Lokk

 1. Qaysi vatandoshimizning asarida jamiyat qurishning ijtimoiy-siyosiy,huquqiy jihatlari o’ziga xos sharqona tarzda yoritib berilgan?

 1. Yusuf Xos Xojib

 2. Ahmad Yassaviy

 3. Mahmud Qoshg’ariy

 4. Ahmad Yugnakiy

 1. Quyidagi qaysi asarda adolatli jamiyat qurishning ijtimoiy-siyosiy, huquqiy jihatlari o’ziga xos sharqona tarzda yoritib berilgan?

 1. Qutatg’u bilig

 2. Hikmatlar

 3. Hibat ul-Haqoyiq

 4. Huquq falsafasi

 1. Ma’lumki, Yusuf Xos Xojib adolatli davlat va jamiyat boshqarishda shoh 12 fazilatga ega bo’lishi lozimligini ta’kidlaydi. Yana qaysi qomusiy olim xuddi shu fikrni bildiradi?

 1. Abu Nasr Farobiy

 2. Abu Rayhon Beruniy

 3. Abu Ali ibn Sino

 4. Ahmad Farg’oniy

 1. XVI asrda ijtimoiy-siyosiy va huquqiy qarashlar ma’lum darajada kimning asarida aks etgan?

 1. Mavlono Muhammad Qozi

 2. Nizomulmulk

 3. Ahmad Donish

 4. Alisher Navoiy

 1. Quyidagi qaysi asarda XVI asrdagi ijtimoiy-siyosiy va huquqiy qarashlar o’ziga xos tarzda aks etgan?

 1. Hukmdorga o’gitlar

 2. Huquq falsafasi

 3. Davlat

 4. Qutatg’u bilig

 1. “Konstitutsiya va fuqorolik jamiyati” asari muallifini aniqlang?

 1. H. Odilqoriyev

 2. M. Sharifxo’javey

 3. A. Saidov

 4. Z. Islomov

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “Davlat hokimiyati xalq manfaalarini ko’zlab amalga oshiriladi” deb, yozib qo’yilgan?

 1. 7-modda

 2. 2-modda

 3. 13-modda

 4. 11-modda

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida nima deyilgan?

 1. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidir.

 2. Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofazalanadi.

 3. Har kim bilim olish huquqiga ega.

 4. Ommaviy axborot vositalari erkindir

 1. O’zbekiston Respublikasida qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida belgilangan?

 1. Hech bir mafkura davlat mafkurasi sifatida o’rnatilishi mumkin emas

 2. Milliy istiqlol mafkurasi davlat mafkurasi hisoblanadi

 3. Islom dini davlat mafkurasi hisoblanadi

 4. “Xalq” demokratik partiyasi g’oyasi davlat mafkurasi hisoblanadi.

 1. O’zbekistonda nechanchi yildan boshlan milliy parlamentimiz Oliy Majlis ikki palatali parlament sifatida faoliyat olib bora boshladi?

 1. 2005-yildan

 2. 2003-yildan

 3. 2009-yildan

 4. 2014-yildan

 1. Mamlakatimizda qachondan boshlab o’lim jazosi bekor qilindi?

 1. 2008-yil, 1-yanvar

 2. 2013-yil, 2-sentabr

 3. 2006-yil, 10-aprel

 4. 2011-yil, 5-avgust

 1. Mamlakatizmizda qachondan boshlab, qamoqqa sanksiya berish prokrtaturadan sudga berildi?

 1. 2008-yil, 1-yanvar

 2. 2011-yil, 5-avgust

 3. 2013-yil, 2-sentabr

 4. 2006-yil, 10-aprel

 1. “Parlament nazorati” tog’risida qonun qachon qabul qilingan?

 1. 2016-yil, 11-aprel

 2. 2015-yil, 26-avgust

 3. 2014-yil, 26-may

 4. 2016-yil, 20-yanvar

 1. 2014-yil, 5-mayda O’zbekistondan “Fuqorolik jamiyati” qurilishiga xizmat qiluvchi qanday qonun qabul qilindi?

 1. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining ochiqligi to’g’risida

 2. Ijtimoy sheriklik to’g’risida

 3. Parlament nazorati to’g’risida

 4. Ellektron hukumat to’g’risida

 1. Butun Jahon Banki ma’lumotlariga ko’ra 2016-yilda mamlakatimiz aholisining savodxonlik darajasi necha foizga yetgan?

 1. 99,34 %

 2. 100 %

 3. 94,26 %

 4. 98,76 %

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi ta’kidlangan?

 1. 41-modda

 2. 67-modda

 3. 28-modda

 4. 34-modda

 1. “Qayerda qonun hukmronlik qilsa, shu yerda erkinlik bo’ladi” ushbu fikr kimga tegishli?

 1. Amir Temur

 2. Islom Karimov

 3. Abu Nasr Farobiy

 4. Alisher Navoiy

 1. Qachon O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga tuzatish, qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritildi?

 1. 2003-yil, 24-aprel

 2. 2002-yil, 27-yanvar

 3. 2007-yil, 11-aprel

 4. 2008-yil, 25-dekabr

 1. “Biz yashayotgan XX asr – intelektual boylik hukmronlik qiladigan asr” ushbu fikr kimga tegishli?

 1. ISlom Karimov

 2. Antoni Guteresh

 3. Shavkat Mirziyoyev

 4. Pan Gi Mun

 1. Mamlakatizmida 2016-yil qanday nom bilan antalgan?

 1. Sog’lom ona va bola yili

 2. Qariyalarni qadrlash yili

 3. Ijtimoiy rivojlanish yili

 4. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “O’zbekiston Respublikasi fuqorolari kasaba uyushmalariga siyosiy partiyalarga uyushish huquqiga egadirlar” deb yozilgan?

 1. 34-modda

 2. 40-modda

 3. 26-modda

 4. 76-modda

 1. 2004-yil, 30-aprel kunin qanday qonun qabul qilindi?

 1. Siyosiy partiyalarni davlat tomonidan moliyalashtirish to’g’risida

 2. Kasaba uyushmalaro to’g’risida

 3. Ijtimoiy sheriklik to’g’risida

 4. Mulkchilik to’g’risida

 1. Birinchi Prezident I. A. Karimov tomonidan qachon “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada kuchaytirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” e’lon qilindi?

 1. 2010-yil, 12-noyabr

 2. 2008-yil, 25-dekabr

 3. 2014-yil, 16-aprel

 4. 2012-yil, 18-avgust

 1. “Kuchli davlatdan kuchli fuqorolik jamiyati sari” tamoyili kim tomonidan ilgari surilgan?

 1. Islom Karimov

 2. Amir Temur

 3. Shavkat Mirziyoyev

 4. Munavvarqori Abdurashidxonov

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasi “Fuqorolar yig’inlari o’zini-o’zi boshqarish organlari” vakillariga vakolatlariga bag’ishlangaan?

 1. 105-modda

 2. 103-modda

 3. 108- modda

 4. 113-modda

 1. Fuqorolar yig’ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilai qancha muddatga saylanadi?

 1. 2,5 yil

 2. 4 yil

 3. 7 yil

 4. 1,5 yil

 1. Fuqorolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi to’g’risidagi umume’tirof etilgan qonuniyatlarni necha guruhga bo’lishimiz mumkin?

 1. 2 guruhga

 2. 5 guruhga

 3. 3 guruhga

 4. Guruhlarga bo’linmaydi

 1. Inson va fuqoro huquqlari deklaratsiyasi qaysi mamlakatda qabul qilingan?

 1. Fransiya

 2. Rossiya

 3. AQSh

 4. Yaponiya

 1. Inson va fuqoro huquqlari deklaratsiyasi nechanchi yilda qabul qilingan?

 1. 1789-yilda

 2. 1791-yilda

 3. 1793-yilda

 4. 1787-yilda

 1. “Davlat” asarining muallifini aniqlang?

 1. Platon (Aflotun)

 2. Demokrit

 3. Aristotel (Arastu)

 4. Feyrbax

 1. Qadimgi Rim mutafakkiri Mark Tulliy TSitseron qanday siyosiy tizimdagi davlatni ideal davlat sifatida e’tirof etgan?

 1. Aralash davlat

 2. Monarxiya

 3. Aristokratiya

 4. Demokratiya

 1. “Qonunlar haqida” asari muallifini aniqlang?

 1. TSitseron

 2. Strabon

 3. Aristotel

 4. Kvint Kursiy Ruf

 1. Quyidagi asarlarning qaysi biri TSitseronga tegishli?

 1. Davlat haqida

 2. Huquq falsafasi

 3. Jamiyat

 4. Siyosatnoma

 1. Quyidagi asarlarning qaysi biri Abu Nasr Farobiyga tegishli emas?

 1. Saydana

 2. Fozil odamlar shahri

 3. Davlat arbobining afarizmlari

 4. Baxt-saodatga erishuv haqida traktat

 1. Abu Rayhon Beruniyning quyidagi qaysi asarida adolatli jamiyat va uning amal qilish asoslarini shakllantirish haqidagi g’oyalar ilgari surilgan?

 1. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar

 2. Geodeziya

 3. Mineralogiya

 4. Saydana

 1. Alisher Navoiyning quyidagi qaysi asarida ideal ijtimoiy-iqtisodiy tuzum haqidagi qarashlar aks ettirilgan?

 1. Mahbub ul qulub

 2. Muhokamatul-lug’atayn

 3. Lison-ut tayr

 4. Gul va Navro’z

 1. Qiyidagi qaysi jamiyatshunos hokimiyatning bo’linishi nazariyasini ishlab chiqqan?

 1. J. Lokk

 2. T. Gobbs

 3. N. Makiavelli

 4. Nizomulmulk

 1. Quyidagi qaysi jamiyatshunos antik mutafakkirlari (Platon, Aristotel) ga ergashib, jamiyat va davlat tushunchlarini tenglashtiradi?

 1. T. Gobbs

 2. K. Marks

 3. V. I. Lenin

 4. M. Sharifxo’jayev

 1. Jamiyatshunos Jon Lokk qaysi g’oyani asoschisi hisoblanadi?

 1. Liberalizm

 2. Konservatizm

 3. Sotsializm

 4. Anarxiya

 1. Quyidagi qaysi jamiyatshunos fuqorolik jamiyatini butun insoniyat uyi deb bilgan?

 1. I. Kant

 2. T. Gobbs

 3. J. Lokk

 4. N. Makiavelli

 1. Formatsion yondashuv asosan qaysi g’oyaga asoslangan?

 1. Marksizm g’oyasiga

 2. Liberalizm g’oyasiga

 3. Anarxizm g’oyasiga

 4. Konservatizm g’oyasiga

 1. TSivilizatsion yondashuv asoschilaridan birini aniqlang?

 1. A. Toynbi

 2. N. Makiavelli

 3. T. Gobbs

 4. F. Engels

 1. Modernizatsiya konsepsiyasi asoschilaridan birini aniqlang?

 1. E. Giddens

 2. J. Lokk

 3. A. Toynbi

 4. O. Shpengler

 1. Ijtimoiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish uchun mas’uliyatning katta qismi qaysi mamlakatlarda hududiy okrug, munsipal ta’lim (o’zini-o’zi boshqarish organlari) ga yuklatilgan?

 1. Germaniya va Fransiya

 2. Italiya va Yaponiya

 3. Fransiya va Turkiya

 4. Xitoy va Brazilya

 1. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” qachon qabul qilingan?

 1. 1948-yil

 2. 1945-yil

 3. 1951-yil

 4. 1963-yil

 1. BMT tomonidan 1968-yilda quyidagi qaysi huquqiy me’yoriy hujjat qabul qilindi?

 1. Iqtisodiy va ijtimoiy kengash rezolutsiyasi

 2. Siyosiy va ijtimoiy huquqlar bo’yicha pakt

 3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

 4. Bola huquqlari bo’yicha xalqoro pakt

 1. Yaponiyada fuqorolik jamiyatini aniq belgilarini namoyon etuvchi qarashlar qachondan boshlab ilgari surilgan?

 1. XIX asr oxirlaridan

 2. XX asr boshlaridan

 3. XIX asr o’rtalaridan

 4. XVIII asr oxirlaridan

 1. Quyidagi qaysi mamlakatda fuqorolik jamiyati instituti faoliyati aososan 1960-yillardan boshlab rivojlangan?

 1. Yaponiya

 2. Turkiya

 3. Xitoy

 4. Eron

 1. Quyidagi qaysi Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakati “rivojlangan mamlakat” maqomini olgan Janubiy-Sharqiy Osiyoda yagona mamlakatlardan biri hisoblanadi?

 1. Singapur

 2. Filippin

 3. Malayziya

 4. Tayvan

 1. Quyidagi qaysi jamiyatshunos “Fuqoroviylik fuqorolik jamiyatining ongi va bilimi darajsini ifoda etgan hqiqatdir” degan fikrni bildirgan?

 1. V. Dal

 2. A. Toynbi

 3. Sh. Monteske

 4. J. lokk

 1. Prezident Sh. M. Mirziyoyev tomonidan qachon “Fuqorolik jamiyatini shakllantirishni monitoring qilish mustaqil institutining faoliyatini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qaror e’lon qilingan?

 1. 2017-yil, 27-mart

 2. 2016-yil, 5-sentabr

 3. 2018-yil, 16-fevral

 4. 2017-yil, 19-avgust

 1. “Chinakam demokratik jamiyatda Prezident ham, oddiy fuqoro ham qonunga rioya etadi. Boshqan boshqa iloj yo’q” ushbu fikr kimga tegishli?

 1. I. A. Karimov

 2. A. Temur

 3. Sh. M. Mirziyoyev

 4. Sh. Monteske

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida “birorta ham qonun Konstitutsiya normalariga zid kelishi mumkin emas” deb, yozib qo’yilgan?

 1. 16-modda

 2. 29-moddq

 3. 34-modda

 4. 13-modda

 1. 2001-yil, 29-avgustda qaysi qonun yangi tahrirda qabul qilindi?

 1. Prokuratura to’g’risida

 2. Sudlar to’g’risida

 3. Jamoat tashkilotlari to’g’risida

 4. Siyosiy partiyalar to’g’risida

 1. Qachon Birinchi Prezident I. A. Karimov tomonidan “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganishni tashkil etish to’g’risida” farmoyish qabul qilindi?

 1. 2002-yil, 4-yanvar

 2. 1998-yil, 16-mart

 3. 2004-yil, 24-sentabr

 4. 2011-yil, 8-iyun

 1. 1966-yilda inson huquqlari bilan bog’liq quyidagi qaysi huquqiy-meyoriy hujjat qabul qilindi?

 1. Fuqorolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqoro pakt

 2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

 3. Siyosiy partiyalar to’g’risida

 4. Irqiy kamsitishningb barcha shakllarini tugatish to’g’risidagi konvensiya

 1. “Erkin va adolatli saylov printsiplari to’g’risidagi deklaratsiya” qaysi nufuzli tuzulma tomonidan qabul qilingan?

 1. Parlamentlararo ittifoq Kengashi

 2. BMT Assambleyasi Kengashi

 3. Yevroparlament Kengashi

 4. Yunesko Ijroiya Kengashi

 1. Parlamentlararo ittifoq dunyodagi nechta davlat parlamentlarini o’zida birlashtirgan?

 1. 145 davlat

 2. 122 davlat

 3. 176 davlat

 4. 89 davlat

 1. 1986-yilda inson huquqlari bo’yicha quyidagi qaysi meyoriy hujjat qabul qilindi?

 1. Inson va xalqaro huquqlarning Afrika xartiyasi

 2. Inson huquqlari to’g’risidagi Yevropa Konvensiyasi

 3. Inson huquqlari to’g’risidagi Amerika Konvensiyasi

 4. Inson huquqlari to’g’risidagi Avstraliya Konvensiyasi

 1. Inson huquqlari to’g’risidagi Yevropa Konvensiyasi qachon qabul qilingan?

 1. 1950-yil

 2. 1962-yil

 3. 1949-yil

 4. 1957-yil

 1. “Yangi Yevropa uchun Parij Xartiyasi” qaysi tashkilot tomonidan qabul qilingan?

 1. YEXHM

 2. YuNECKO

 3. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti

 4. Yevropa Ittifoqi

 1. Mamlakatimizda “Electron hukumat” to’g’risidagi qonun qachon qabul qilindi?

 1. 2015-yil, 18-noyabr

 2. 2017-yil, 7-aprel

 3. 2013-yil, 24-fevral

 4. 2018-yil, 16-avgust

 1. “Mahalla” so’zi qaysi tildan olingan?

 1. Arabcha

 2. Turkcha

 3. Forscha

 4. Urducha

 1. “Mahalla” so’zi o’zbek tilida qanday ma’no beradi?

 1. “Shahar ichidagi shahar”

 2. “Qishloq ichidagi qishloq”

 3. “Alohida hudud”

 4. “Shahar ichidagi qishloq”

 1. Kimning asarida bundan 1100 yil ilgari mahalla xalqning boshqaruv uslubi ekanligi yozib qoldirilgan?

 1. Muhammad Narshaxiy

 2. Fazlulloh Ro’zbehxon

 3. Muhammad Amin Buxoriy

 4. Abdurahmon Tole’

 1. Quyidagi qaysi asarda bundan 1100 yil ilgari mahalla xalqning boshqaruv uslubi ekanligi yozib qoldirilgan?

  Download 148.51 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik