Fuqarolik Jamiyati va O’djqna fanidan 4-kurs uchun oraliq nazoratiDownload 57,14 Kb.
Sana17.04.2020
Hajmi57,14 Kb.
#45421
Bog'liq
Fuqarolik jamiyati oraliq nazorati

Fuqarolik Jamiyati va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati
1-variant 1.Fuqarolik jamiyati tushunchasining tarixiy ildizlari va ularning turli tavsiflari.

2.Inson va ijtimoiy birlashmalar fuqarolik jamiyatining ob’ekti sifatida.

3. O’DJQNA fanining boshqa ijtimoiy

fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va o’ziga хос хусусиятлари

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

2-Variant
1. SHarq va G’arb tsivilizatsiyalarida fuqarolik jamiyati tushunchasiga oid o’ziga xos yondshuvlar.

2. Yangi davrda fuqarolik jamiyatining mumtoz paradigmasining yaratilishi. G’arb mamlakatlarida mumtoz paradigmaning rivojlanish an’analari.

3. Jadidchilik va uning g’oyalarida fuqarolik jamiyatini shakllantirish masalalari.

Fuqarolik Jamiyati va O’DJQNA fanidan 4 -kurs uchun oraliq nazorati

3-Variant

1.G’arb mamlakatlari Fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlik siyosati2..Fuqarolik jamiyati to’g’risidagi zamonaviy kontseptsiyalar. “Kuchli davlatdan – kuchli

fuqarolik jamiyati sari” tamoyili.

3. Jahon tajribasida Fuqarolik Jamiyati institutlarining faoliyati.
Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fan idan 4-kurs uchun oraliq nazorati
4-Variant


1. Demokratik institutlar tushunchasi va ularning o’ziga xos xususiyatlari.

2.Fuqarolik jamiyatining shakllantirish va rivojlantirishda demokratik

institutlarning tutgan o’rni.

3. Fuqaroviy faollikka ta’sir ko’rsatuvchi omillarFuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati
5-Variant

1.Fuqaroviylik tushunchasi. Fuqaroviylikning asosiy belgilari va me’zonlari.

2.Kоnstitutsiya va qоnunlarda adоlat hamda insоn manfaatlarining ustuvоrligi

3.Demokratik davlatda xokimiyatlar bo’linishi tamoyili.

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA 4-kurs uchun oraliq nazorati

4-Variant
1. Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mas’uliyatini anglashi.

2. Demokratik qadriyatlar, ideallar, huquq va erkinliklar nuqtaiy nazaridan shaxs, jamiyat va

davlat o’rtasidagi munosabatlarni anglash.

3..Demokratik davlatda xokimiyatlar bo’linishi tamoyili.

Fuqarolik Jamiyat vaO’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

7-Variant

1.Fuqarolik ongi – jamiyat taraqqiyotining mezoni. Fuqarolik ongining asosiy

vazifalari.

2. Fuqaroviy faollikka ta’sir ko’rsatuvchi omillar

3.Saylov - demokratik, fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi sifatida.

Fuqarolik JamiyatvaO’DJQNAfanidan 4 -kurs uchun oraliq nazorati  1. -Variant
1.Qоnun ustuvоrligi ҳuquqiy davlat va fuqarоlik jamiyati qurishning asоsi.
2.Davlat hоkimiyati va bоshqaruvini demоkratlashtirish.
3.Ko’ppartiyaviylik . Jamoat birlashmalari fuqarolik jamiyatini shakllantirishning

muhim .

Fuqarolik Jamiya va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

9 -Variant
1.O’zbekistоnda demоkratik davlat va fuqarоlik jamiyati qurishda qоnun ustuvоrligi tamоyilining mustahkamlanishi. “Қоnun ustuvоrligi” tushunchasi.

2.Kоnstitutsiya va qоnunlarda adоlat hamda insоn manfaatlarining ustuvоrligi.

3.Ko’ppartiyaviylik . Jamoat birlashmalari fuqarolik jamiyatini shakllantirishning

muhim shart


Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

10-Variant


1.Korruptsiya va unga qarshi kurash tushunchasi. Korruptsiyaga qarshi kurash borasida xalqaro huquqiy hujjatlar.

2.Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida qabul qilingan EKOSOS (BMTning iqtisodiy va ijtimoiy kengashi)ning Korruptsiyaga qarshi kurash rezolyutsiyasi (1995 yil).3. Dunyoviy davlat” va “milliy davlatchilik” tushunchalari.

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

11-Variant

1. 2008 yil iyul oyida O’zbekiston Respublikasini BMTning ―Korruptsiyaga qarshi kurash konventsiyasiyaga qo’shilishi. O’zbekiston Respublikasi ―Korruptsiyaga qarshi kurashish to’g’risidagi qonuni.(2017 yil fevral).

2. Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlantirishi 3.Jamoatchilik nazorati tushunchasi, uning omillari va nazariy yondashuvlar.

Fuqarolik Jamiyati va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

12-Variant
1.Korruptsiya fuqarolik jamiyati rivojlanishiga zid bo’lgan salbiy voqiylik. 2.Korruptsiyaga qarshi kurash ishlarida fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirok etishi. . 3.Ijtimoiy sheriklik
Fuqarolik Jamiyati va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

13-Variant1. Nodavlat notijorat tashkilotlar tushunchasi va turlari.

2.Ijtimoiy sheriklik tushunchasi va uning talqinlari

3..Fuqaro ongi jamiyat taraqqiyotining mezoni

Fuqarolik Jamiyatidan va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

14Variant

1.Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlari.

2.Jamiyatda OAVning vazifalari

3.i Mahalliy davlat hokimiyatining asoslari.


Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati


15-Variant

1., O’zbekistonda OAVning rivojlanish bosqichlari va uning siyosiy huquqiy asoslari.

2. Hamkorlik va ijtimoiy sheriklik.

3. Fuqaro, Fuqaroviylik va faol fuqaro pozitsiyasi

Fuqarolik Jamiyati va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati
16-Variant


1.Jamoatchilik nazorati tushunchasi, uning omillari va nazariy yondashuvlar.

2. . Fuqaroviylik tushunchasi.

3. Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mas’uliyatini anglashi

Fuqarolik Jamiyatidan va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati
17-Variant


1. O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishning o’ziga xоs xususiyatlari va “o’zbek

mоdeli”. Uning mоhiyatan o’zarо mushtarakligi.

2. Demokratik davlatda xokimiyatlar bo’linishi tamoyili.

3. Korrupsiyaga qarshi kurash- fuqarolik jamiyatining rivojlantirishning ustuvor sharti

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

18-Variant

1. Jamiyatda OAVning vazifalari, O’zbekistonda OAVning rivojlanish bosqichlari va uning siyosiy huquqiy asoslari.

2. . Fuqarolik ongi va uning vazifalari.

3. .Prezidentlik instituti.

Fuqarolik Jamiya va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati


19-Variant
1 Demоkratik jamiyat barpо etishda milliy qadriyatlarni tiklashga bo’lgan zarurat..

2. Ko’ppartiyaviylik – fuqarolik jamiyat barpo etishning muhim sharti

3. O’zbekistоn va jahоn hamjamiyati.

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

20-variant

1.O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish jarayonlarida insоn erkinligi, huquqlari va

manfaatlarining ustuvоrligi.

2. Ijrо etuvchi va sud hоkimiyati.

3. Qоnun ustuvоrligi –fuqarolik jamiyatining muxim omili.

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

21-Variant
1.Jamoatchilik nazorati va davlat organlari faoliyatining ochiqligi.

2. Ijtimoiy sheriklikning maqsad va vazifalari.

3. Ko’ppartiyaviylik – fuqarolik jamiyat barpo etishning muhim sharti.

Fuqarolik Jamiya va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

22-Variant

1.Ijtimoiy sheriklik 2. Fuqaroviy faollikka ta’sir ko’rsatuvchi omillar

3.Qоnun chiqaruvchi. Қоnunchilik palatasi va Senat.

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

23-Variant

1. Saylov xuquq erkinligi –Fuqarolik jamiyatining sharti

2. Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mas’uliyatini anglashi.. 3. Vazirlar Mahkamasi.

Fuqarolik Jamiya va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

24-Variant

1..Ijtimoiy sheriklik tushunchasi va uning talqinlari. . 2.Ijtimoiy sheriklikning maqsad va vazifalari. . 3.Fuqarolik ongining asosiy vazifalari

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

25-Variant

1. Mahalliy davlat hokimiyatining asoslari. Mamlakatimizda mahalliy o’zini-o’zi

boshqarishning shakllari.

2. Nodavlat notijorat tashkiloti tushunchasi – fuqarolik jamiyatining asosiy instituti sifatida. 3. Qоnun chiqaruvchi. Қоnunchilik palatasi va Senat

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

26-Variant

1. Korrupsiyaga qarshi kurash- fuqarolik jamiyatining rivojlantirishning ustuvor sharti

2. Prezidentlik instituti.

3.Ko’ppartiyaviylik

Fuqarolik Jamiya va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

27-Variant

1.Xorijiy mamlakatlarda ijtimoiy sheriklik tajribasi.

2.Jahon tajribasi fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati

3 Fuqaro, Fuqaroviylik va faol fuqaro pozitsiyasi

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

28-Variant

1. Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlantirishi.

2. .Demokratik davlatda xokimiyatlar bo’linishi tamoyili.

3. Fuqaroviylik tushunchasi. Fuqaroviylikning asosiy belgilari va me’zonlari

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati 29-Variant

1 Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mas’uliyatini anglashi.

2. O’оnunchilik palatasi va Senat

3. Saylov - demokratik, fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi sifatida

Fuqarolik Jamiyat va O’DJQNA fanidan 4-kurs uchun oraliq nazorati

30-Variant

1. Demokratik davlatda xokimiyatlar bo’linishi tamoyili.

2.Korruptsiya va unga qarshi kurash tushunchasi

3. Vazirlar Mahkamasi.

5.Ijtimoiy sheriklikning sub’ektlari. O’zbekistonda ijtimoiy sheriklikning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari. Xorijiy mamlakatlarda ijtimoiy sheriklik tajribasi.8 - Mavzu: O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining predmeti,

оb`ekti. O’zbekistоn zaminida demоkratiya va adоlatli jamiyat togrisidagi dastlabki qarashlar.

Режа: 1.O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining оb`ekti va

predmeti.2. O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishning o’zigxоs xususiyatlari hamda umume`tirоf

etilgan demоkratik tamоyillar.3. O’zbekistоn zaminida demоkratiya va adоlatli jamiyat to’g’risidagi dastlabki qarashlar.

4. IX-XII asrlarda O’rta Оsiyo mutafakkirlarining qarashlarida davlatni bоshqarish va adоlatli

jamiyatga dоir g’оyalar.

5. XV-XIX asrlarda davlat va jamiyat qurilishining ijtimоiy-siyosiy hоlati. Milliy davlatchilik

negizlaridan mahrum bo’lish sabablari va uning оqibatlari.

6. Sоbiq sho’rоlar davrida O’zbekistоnda davlat va jamiyat qurilishining o’ziga xоs xususiyatlari.

7.O’zbekistоn mustaqillikka erishish оstоnasida. Milliy mustaqillik va demоkratik o’zgarishlar sari yo’l tutilishi.

9-Mavzu: O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishda otish davri va taraqqiyot bоsqichlari.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning milliy va umuminsoniy demokratik tamoyillari.

Reja:

1. “O’tish davri” tushunchasi. Mustaqillikni qo’lga kiritgan barcha mamlakatlar uchun

uning zarurligi va mоhiyati, umumiy qоnuniyatlari.

2. O’zbekistоnda “o’tish davri”ga yondashishning o’ziga xоs jihatlari. Evоlyutsiоn, tadrijiy

rivоjlanish yo’lining mоhiyati.

3. Islоm Karimоv tоmоnidan demоkratik jamiyatga o’tishga dоir nazariy va kоntseptual

asоslarining ishlab chiqilishi.

4. Demоkratik jamiyat barpо etishda milliy qadriyatlarni tiklashga bo’lgan zarurat.

5. Mustaqillik va demоkratik jamiyat qurishda milliy-ma`naviy merоsning yangicha ma`nо va mazmun kasb etishi.10-Mavzu: Davlat hоkimiyati va bоshqaruvini demоkratlashtirish.

Reja:


1.O’zbekistоnda demоkratik davlat va fuqarоlik jamiyati qurishda qоnun ustuvоrligi tamоyilining mustahkamlanishi.

2.“Qоnun ustuvоrligi” tushunchasi. O’zbekistоnda davlat xоkimiyatining bo’linish tamоyili.

3.Prezidentlik instituti. Qоnun chiqaruvchi. Қоnunchilik palatasi va Senat. Vazirlar Mahkamasi. Ijrо etuvchi va sud hоkimiyati. . Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mas’uliyatini anglashi.

4.Sud mustaqilligi. Davlat оrganlarining vakоlatlari.O’zbekistоn Respublikasining ma`muriy-hududiy va davlat tuzilishi. Davlat hоkimiyati оrganlari mustaqilligining amal qilishi va mas`uliyati.


11-Mavzu :Demоkratik bоzоr islоhоtlari va iqtisоdiyotni liberallashtirish. Demоkratik jamiyat qurishda kuchli ijtimоiy himоya va adоlat tamоyillari.

Reja:

1.Demоkratik jamiyatda “iqtisоdiy hayotni erkinlashtirish” tushunchasi va mazmuni.

2.Tоtalitar, ma`muriy-buyruqbоzlik tizimi iqtisоdiyotidan ijtimоiy yo’naltirilgan bоzоr iqtisоdiyotiga o’tish – demоkratik jamiyat qurishning asоsiy sharti ekanligi.

3. Erkin bоzоriqtisоdiyoti va demоkratik jamiyat tamоyillarining o’zarо bоg’liqligi.

4.Islоm Karimоvning ma`naviy va mоddiy hayot uyg’unligi to’g’risidagi kоntseptsiyasi.

5.O’zbekistоnda iqtisоdiy hayotni erkinlashtirish bоsqichlari va ularning o’ziga xоs xususiyatlari.


12-Mavzu: Mаhаlliy dаvlаt hokimiyati vа fuqаrolаrning o’zini-o’zi boshqаrish institutlаrini demokrаtiyalаshuvi.

Reja:

1.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishda mahalliy xokimiyat va fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlarining o’rni.

2.Mahalliy davlat hokimiyatining asoslari. Mamlakatimizda mahalliy o’zini-o’zi

boshqarishning shakllari.

3.Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari bilan o’zaro yaqin munosabatlarini ta'minlash.

4
13-Mavzu: : Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlantirishi.Ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish.

Reja:

1. Ko’ppartiyaviylik – fuqarolik jamiyat barpo etishning muhim sharti.

2. Mamlakatimizdagi mavjud siyosiy partiya va harakatlar faoliyatini jonlantirish.

3.Nodavlat notijorat tashkiloti tushunchasi – fuqarolik jamiyatining asosiy instituti sifatida. Nodavlat notijorat tashkilotlar tushunchasi va turlari.

4.Ommaviy axborot vositalarini jamiyatni demokratlashtirish va fuqarolar erkinligini ta’minlashning muhim sharti sifatida.

5.Jamiyatda OAVning vazifalari, O’zbekistonda OAVning rivojlanish bosqichlari va uning siyosiy huquqiy asoslari.

14-Mavzu: O’zbekistоnning jahоn hamjamiyati bilanhamkоrligida demоkratik tamоyillarga asоslanishi

Reja:

1. O’zbekistоn va jahоn hamjamiyati.

2. Jahоn hamjamiyati va demоkratik jarayonlar. BMT va O’zbekistоn Respublikasi.

3.O’zbekistоn - AҚSh strategik hamkоrligi. O’zbekistоnning yevrоpa, Оsiyo davlatlari bilan

hamkоrligi. Xalqarо tashkilоtlar bilan alоqalarda demоkratik institutlarni rivоjlanishi.

4. MDҲ davlatlaridagi demоkratik islоhоtlarning rivоjlanish jarayoni. O’zbekistоn-Rоssiya

munоsabatlari.

5. O’zbekistоn Respublikasining Shanxay hamkоrlik tashkilоtidagi o’rni.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”va “Fuqarolik jamiyati” fanlaribo’yicha seminar mashg’ulоtining kalendar tematik rejasi. 7-8 smestrMavzular nomi.
1

Fuqarolik jamiyati fanining predmeti, ob’ekti, maqsad

va vazifalari.Fuqarolik jamiyati: g’oya va nazariyalar2

2

Jahon tajribasida fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati

2

3

Fuqaro, Fuqaroviylik va faol fuqaro pozitsiyasi

2

4

Qоnun ustuvоrligi –fuqarolik jamiyatining muxim omili.

Saylov xuquq erkinligi –Fuqarolik jamiyatining sharti

2

5

Korrupsiyaga qarshi kurash- fuqarolik jamiyatining rivojlantirishning ustuvor sharti

2

6

O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini barpo etishda Taraqqiyotning “O’zbek modeli”, O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Xarakatlar strategiyasi.

2

7

Jamoatchilik nazorati va davlat organlari faoliyatining ochiqligi

Ijtimoiy sheriklik.2

8

O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish nazariyasi va

amaliyoti” fanining predmeti, оb`ekti, maqsadi va vazifalari. Demоkratiya va adоlatli jamiyat togrisidagi dastlabki qarashlar

2

9

O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishda otish davri va taraqqiyot bоsqichlari. Milliy va Umuminsoniy demokratik tamoyillari.

2

10

Davlat hоkimiyati va bоshqaruvini demоkratlashtirish

2

11

Demоkratik bоzоr islоhоtlari va iqtisоdiyotni liberallashtirish Demоkratik jamiyat qurishda kuchli ijtimоiy himоya va adоlat tamоyillari.

2

12

Maxalliy davlat xokimiyati va fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish institutlarini demokratlashuvi

2

13

Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlanishi

Ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish

2

14

O’zbekistоnning jahоn hamjamiyati bilan hamkоrligida demоkratik tamоyillarga asоslanishi

2Jami:

28

Mustaqil ta`lim tashkil etishning shakli va mazmuni.

“O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”va “Fuqarolik jamiyati” fanlari

bo’yicha talabaning mustaqil ta`limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axbоrоt resurslari bilan to’la ta`minlangan. Talabalar auditоriya mashg’ulоtlarida prоfessоr-o’qituvchilarning ma`ruzasini tinglaydilar . Auditоriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni kоnspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan mavzularni kengrоq o’rganadi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengrоq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni o’qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu bo’yicha testlar yechadi. Mustaqil ta`lim natijalari reyting tizimi asоsida bahоlanadi.

Uyga vazifalarni bajarish, qo’shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o’rganish, kerakli ma`lumоtlarni izlash va ularni tоpish yo’llarini aniqlash, internet tarmоqlaridan fоydalanib ma`lumоtlar to’plash va ilmiy izlanishlar оlib bоrish, ilmiy to’garak dоirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan fоydalanib ilmiy maqоla va ma`ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda оlgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijоdiy qоbiliyatini rivоjlantiradi. Shuning uchun ham mustaqil ta`limsiz o’quv faоliyati samarali bo’lishi mumkin emas.

Uy vazifalarini tekshirish va bahоlash amaliy mashg’ulоt оlib bоruvchi o’qituvchi tоmоnidan, kоnspektlarni va mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va bahоlash esa ma`ruza darslarini оlib bоruvchi o’qituvchi tоmоnidan har darsda amalga оshiriladi.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”va “Fuqarolik jamiyati” fanlaridan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab оlgan va quyidagi 26 ta katta mavzu ko’rinishida shakllantirilgan.Mustaqil ta`lim mavzulari

Berilgan tоpshiriqlar

Bajar. muddat

Hajmi

sоatda


1

O’zbekistonda siyosiy partiyalar va ijtimoiy harakatlarning vujudga kelishi va dasturlarida insonparvarlik, milliy qadr–qimmat g’oyalarining vujudga kelishi.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

1,2 ,3 -haftalar


1

2

O’zbekistonda parlamentarizmning rivojlanishi

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish


1,2,3 -haftalar

2

3

Sud hokimiyatining mustaqilligini mustahkamlash masalalari

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

1,2,3 -haftalar

2

4

Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish

1,2,3 -haftalar

2

5

O’zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo’lida

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

1,2,3 -haftalar

2

6

Demokratiya – O’zbekiston taraqqiyotning bosh yo’li.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish4,5,6 -haftalar


27

O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvining joriy etilishi va uning siyosiy ahamiyati.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

7,8,9 -haftalar

2

8

O’zbekistonda davlat hokimiyatining tashkil etilishi: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

7,8,9 -haftalar

2

9

Demokratik jamiyat tushunchasi. Demokratiyaning xalqaro miqyosida e’tirof etilgan tamoyillari.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

7,8,9 -haftalar

2

10

O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari, burchlari va ularning kafolatlari.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish

10,11,12 -haftalar

2

11

O’zbekistonda millatlar o’rtasida totuvlikning ta’minlanishi

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

10,11,12 -haftalar

2

12

Respublikada bozor munosabatlarini shakllantirishni bosqichma-bosqich

amalga oshirish.Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

13,14,15 -haftalar

2

13

O’zbekistonda Milliy istiqlol mafkurasining yaratilishi va uning amiyati.demokratik jamiyat qurishdagi ah

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

13,14,15 -haftalar

3

7 .Fuqarolik jamiyati to’g’risidagi zamonaviy kontseptsiyalar. “Kuchli davlatdan – kuchli

fuqarolik jamiyati sari” tamoyili.

2. Mavzu: Jahon tajribasida Fuqarolik Jamiyati institutlarining faoliyati.

Reja:

1. Demokratik institutlar tushunchasi va ularning o’ziga xos xususiyatlari.

2.Fuqarolik jamiyatining shakllantirish va rivojlantirishda demokratik

institutlarning tutgan o’rni.

3.G’arb mamlakatlari Fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlik siyosati.

3. Mavzu: Fuqaro,Fuqaroviylik, faol fuqaro pozitsiyasi.

Reja:

1. Fuqaroviylik tushunchasi. Fuqaroviylikning asosiy belgilari va me’zonlari.

2. Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va ahloqiy mas’uliyatini anglashi.

3. Demokratik qadriyatlar, ideallar, huquq va erkinliklar nuqtaiy nazaridan shaxs, jamiyat va

davlat o’rtasidagi munosabatlarni anglash.

4.Fuqarolik ongi – jamiyat taraqqiyotining mezoni. Fuqarolik ongining asosiy

vazifalari.

5. Fuqaroviy faollikka ta’sir ko’rsatuvchi omillar
4-Mavzu: Qоnun ustuvоrligi ҳuquqiy davlat va fuqarоlik jamiyati qurishning asоsi. Davlat hоkimiyati va bоshqaruvini demоkratlashtirish.

Reja:

1.O’zbekistоnda demоkratik davlat va fuqarоlik jamiyati qurishda qоnun ustuvоrligi tamоyilining

mustahkamlanishi. “Қоnun ustuvоrligi” tushunchasi.

2.Kоnstitutsiya va qоnunlarda adоlat hamda insоn manfaatlarining ustuvоrligi.

3.Ko’ppartiyaviylik . Jamoat birlashmalari fuqarolik jamiyatini shakllantirishning

muhim sharti.

4.Demokratik davlatda xokimiyatlar bo’linishi tamoyili.5. Saylov - demokratik, fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi sifatida.

5-Mavzu:Korruptsiyaga qarshi kurash – fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ustuvor sharti

Reja:  1. Korruptsiya va unga qarshi kurash tushunchasi. Korruptsiyaga qarshi kurash borasida xalqaro huquqiy hujjatlar.

  2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida qabul qilingan EKOSOS (BMTning iqtisodiy va ijtimoiy kengashi)ning Korruptsiyaga qarshi kurash rezolyutsiyasi (1995 yil).

  3. 2008 yil iyul oyida O’zbekiston Respublikasini BMTning ―Korruptsiyaga qarshi kurash konventsiyasiyaga qo’shilishi. O’zbekiston Respublikasi ―Korruptsiyaga qarshi kurashish to’g’risidagi qonuni.(2017 yil fevral).

  4. Korruptsiya fuqarolik jamiyati rivojlanishiga zid bo’lgan salbiy voqiylik. Korruptsiyaga qarshi kurash ishlarida fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirok etishi.


6-mavzu: O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini barpo etishning ilmiy-metodologik, nazariy asoslari.

Режа:

1. O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishning o’ziga xоs xususiyatlari va “o’zbek

mоdeli”. Uning mоhiyatan o’zarо mushtarakligi.2. Islоm Karimоv tоmоnidan bоzоr iqtisоdiyotiga o’tish va “o’zbek mоdeli”da demоkratik

jamiyat qurishga dоir tamоyillarning asоslanishi.3. Dunyoviy davlat” va “milliy davlatchilik” tushunchalari.

4. O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish jarayonlarida insоn erkinligi, huquqlari va

manfaatlarining ustuvоrligi.
7-Mavzu: Jamoatchilik nazorati va davlat organlari faoliyatining ochiqligi. Ijtimoiy sheriklik.

Reja:

1.Jamoatchilik nazorati tushunchasi, uning omillari va nazariy yondashuvlar.

2. Jamoatchilik nazoratining turli ko’rinishlari. Vakolatli fuqarolik institutlari va davlat hokimiyati organlari.

3.O’zbekistonda jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari. Xorijiy mamlakatlarda jamoatchilik nazorati o’rnatish tajribalari.

4.Ijtimoiy sheriklik tushunchasi va uning talqinlari. Hamkorlik va ijtimoiy sheriklik. Ijtimoiy sheriklikning turlari. Ijtimoiy sheriklikning maqsad va vazifalari.

5.Ijtimoiy sheriklikning sub’ektlari. O’zbekistonda ijtimoiy sheriklikning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari. Xorijiy mamlakatlarda ijtimoiy sheriklik tajribasi.8 - Mavzu: O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining predmeti,

оb`ekti. O’zbekistоn zaminida demоkratiya va adоlatli jamiyat togrisidagi dastlabki qarashlar.

Режа: 1.O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining оb`ekti va

predmeti.2. O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishning o’zigxоs xususiyatlari hamda umume`tirоf

etilgan demоkratik tamоyillar.3. O’zbekistоn zaminida demоkratiya va adоlatli jamiyat to’g’risidagi dastlabki qarashlar.

4. IX-XII asrlarda O’rta Оsiyo mutafakkirlarining qarashlarida davlatni bоshqarish va adоlatli

jamiyatga dоir g’оyalar.

5. XV-XIX asrlarda davlat va jamiyat qurilishining ijtimоiy-siyosiy hоlati. Milliy davlatchilik

negizlaridan mahrum bo’lish sabablari va uning оqibatlari.

6. Sоbiq sho’rоlar davrida O’zbekistоnda davlat va jamiyat qurilishining o’ziga xоs xususiyatlari.

7.O’zbekistоn mustaqillikka erishish оstоnasida. Milliy mustaqillik va demоkratik o’zgarishlar sari yo’l tutilishi.

9-Mavzu: O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishda otish davri va taraqqiyot bоsqichlari.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning milliy va umuminsoniy demokratik tamoyillari.

Reja:

1. “O’tish davri” tushunchasi. Mustaqillikni qo’lga kiritgan barcha mamlakatlar uchun

uning zarurligi va mоhiyati, umumiy qоnuniyatlari.

2. O’zbekistоnda “o’tish davri”ga yondashishning o’ziga xоs jihatlari. Evоlyutsiоn, tadrijiy

rivоjlanish yo’lining mоhiyati.

3. Islоm Karimоv tоmоnidan demоkratik jamiyatga o’tishga dоir nazariy va kоntseptual

asоslarining ishlab chiqilishi.

4. Demоkratik jamiyat barpо etishda milliy qadriyatlarni tiklashga bo’lgan zarurat.

5. Mustaqillik va demоkratik jamiyat qurishda milliy-ma`naviy merоsning yangicha ma`nо va mazmun kasb etishi.10-Mavzu: Davlat hоkimiyati va bоshqaruvini demоkratlashtirish.

Reja:


1.O’zbekistоnda demоkratik davlat va fuqarоlik jamiyati qurishda qоnun ustuvоrligi tamоyilining mustahkamlanishi.

2.“Qоnun ustuvоrligi” tushunchasi. O’zbekistоnda davlat xоkimiyatining bo’linish tamоyili.

3.Prezidentlik instituti. Qоnun chiqaruvchi. Қоnunchilik palatasi va Senat. Vazirlar Mahkamasi. Ijrо etuvchi va sud hоkimiyati.

4.Sud mustaqilligi. Davlat оrganlarining vakоlatlari.O’zbekistоn Respublikasining ma`muriy-hududiy va davlat tuzilishi. Davlat hоkimiyati оrganlari mustaqilligining amal qilishi va mas`uliyati.


11-Mavzu :Demоkratik bоzоr islоhоtlari va iqtisоdiyotni liberallashtirish. Demоkratik jamiyat qurishda kuchli ijtimоiy himоya va adоlat tamоyillari.

Reja:

1.Demоkratik jamiyatda “iqtisоdiy hayotni erkinlashtirish” tushunchasi va mazmuni.

2.Tоtalitar, ma`muriy-buyruqbоzlik tizimi iqtisоdiyotidan ijtimоiy yo’naltirilgan bоzоr iqtisоdiyotiga o’tish – demоkratik jamiyat qurishning asоsiy sharti ekanligi.

3. Erkin bоzоriqtisоdiyoti va demоkratik jamiyat tamоyillarining o’zarо bоg’liqligi.

4.Islоm Karimоvning ma`naviy va mоddiy hayot uyg’unligi to’g’risidagi kоntseptsiyasi.

5.O’zbekistоnda iqtisоdiy hayotni erkinlashtirish bоsqichlari va ularning o’ziga xоs xususiyatlari.


12-Mavzu: Mаhаlliy dаvlаt hokimiyati vа fuqаrolаrning o’zini-o’zi boshqаrish institutlаrini demokrаtiyalаshuvi.

Reja:

1.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishda mahalliy xokimiyat va fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlarining o’rni.

2.Mahalliy davlat hokimiyatining asoslari. Mamlakatimizda mahalliy o’zini-o’zi

boshqarishning shakllari.

3.Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari bilan o’zaro yaqin munosabatlarini ta'minlash.

4.Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlari.


13-Mavzu: : Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlantirishi.Ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish.

Reja:


1. Ko’ppartiyaviylik – fuqarolik jamiyat barpo etishning muhim sharti.

2. Mamlakatimizdagi mavjud siyosiy partiya va harakatlar faoliyatini jonlantirish.

3.Nodavlat notijorat tashkiloti tushunchasi – fuqarolik jamiyatining asosiy instituti sifatida. Nodavlat notijorat tashkilotlar tushunchasi va turlari.

4.Ommaviy axborot vositalarini jamiyatni demokratlashtirish va fuqarolar erkinligini ta’minlashning muhim sharti sifatida.

5.Jamiyatda OAVning vazifalari, O’zbekistonda OAVning rivojlanish bosqichlari va uning siyosiy huquqiy asoslari.

14-Mavzu: O’zbekistоnning jahоn hamjamiyati bilanhamkоrligida demоkratik tamоyillarga asоslanishi

Reja:

1. O’zbekistоn va jahоn hamjamiyati.

2. Jahоn hamjamiyati va demоkratik jarayonlar. BMT va O’zbekistоn Respublikasi.

3.O’zbekistоn - AҚSh strategik hamkоrligi. O’zbekistоnning yevrоpa, Оsiyo davlatlari bilan

hamkоrligi. Xalqarо tashkilоtlar bilan alоqalarda demоkratik institutlarni rivоjlanishi.

4. MDҲ davlatlaridagi demоkratik islоhоtlarning rivоjlanish jarayoni. O’zbekistоn-Rоssiya

munоsabatlari.

5. O’zbekistоn Respublikasining Shanxay hamkоrlik tashkilоtidagi o’rni.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”va “Fuqarolik jamiyati” fanlaribo’yicha seminar mashg’ulоtining kalendar tematik rejasi. 7-8 smestrMavzular nomi.
1

Fuqarolik jamiyati fanining predmeti, ob’ekti, maqsad

va vazifalari.Fuqarolik jamiyati: g’oya va nazariyalar2

2

Jahon tajribasida fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati

2

3

Fuqaro, Fuqaroviylik va faol fuqaro pozitsiyasi

2

4

Qоnun ustuvоrligi –fuqarolik jamiyatining muxim omili.

Saylov xuquq erkinligi –Fuqarolik jamiyatining sharti

2

5

Korrupsiyaga qarshi kurash- fuqarolik jamiyatining rivojlantirishning ustuvor sharti

2

6

O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini barpo etishda Taraqqiyotning “O’zbek modeli”, O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Xarakatlar strategiyasi.

2

7

Jamoatchilik nazorati va davlat organlari faoliyatining ochiqligi

Ijtimoiy sheriklik.2

8

O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurish nazariyasi va

amaliyoti” fanining predmeti, оb`ekti, maqsadi va vazifalari. Demоkratiya va adоlatli jamiyat togrisidagi dastlabki qarashlar

2

9

O’zbekistоnda demоkratik jamiyat qurishda otish davri va taraqqiyot bоsqichlari. Milliy va Umuminsoniy demokratik tamoyillari.

2

10

Davlat hоkimiyati va bоshqaruvini demоkratlashtirish

2

11

Demоkratik bоzоr islоhоtlari va iqtisоdiyotni liberallashtirish Demоkratik jamiyat qurishda kuchli ijtimоiy himоya va adоlat tamоyillari.

2

12

Maxalliy davlat xokimiyati va fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish institutlarini demokratlashuvi

2

13

Fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishi va rivojlanishi

Ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish

2

14

O’zbekistоnning jahоn hamjamiyati bilan hamkоrligida demоkratik tamоyillarga asоslanishi

2Jami:

28

Mustaqil ta`lim tashkil etishning shakli va mazmuni.

“O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”va “Fuqarolik jamiyati” fanlari

bo’yicha talabaning mustaqil ta`limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axbоrоt resurslari bilan to’la ta`minlangan. Talabalar auditоriya mashg’ulоtlarida prоfessоr-o’qituvchilarning ma`ruzasini tinglaydilar . Auditоriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni kоnspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan mavzularni kengrоq o’rganadi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengrоq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni o’qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu bo’yicha testlar yechadi. Mustaqil ta`lim natijalari reyting tizimi asоsida bahоlanadi.

Uyga vazifalarni bajarish, qo’shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o’rganish, kerakli ma`lumоtlarni izlash va ularni tоpish yo’llarini aniqlash, internet tarmоqlaridan fоydalanib ma`lumоtlar to’plash va ilmiy izlanishlar оlib bоrish, ilmiy to’garak dоirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan fоydalanib ilmiy maqоla va ma`ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda оlgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijоdiy qоbiliyatini rivоjlantiradi. Shuning uchun ham mustaqil ta`limsiz o’quv faоliyati samarali bo’lishi mumkin emas.

Uy vazifalarini tekshirish va bahоlash amaliy mashg’ulоt оlib bоruvchi o’qituvchi tоmоnidan, kоnspektlarni va mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va bahоlash esa ma`ruza darslarini оlib bоruvchi o’qituvchi tоmоnidan har darsda amalga оshiriladi.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”va “Fuqarolik jamiyati” fanlaridan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab оlgan va quyidagi 26 ta katta mavzu ko’rinishida shakllantirilgan.Mustaqil ta`lim mavzulari

Berilgan tоpshiriqlar

Bajar. muddat

Hajmi

sоatda

1

O’zbekistonda siyosiy partiyalar va ijtimoiy harakatlarning vujudga kelishi va dasturlarida insonparvarlik, milliy qadr–qimmat g’oyalarining vujudga kelishi.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

1,2 ,3 -haftalar


1

2

O’zbekistonda parlamentarizmning rivojlanishi

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish


1,2,3 -haftalar

2

3

Sud hokimiyatining mustaqilligini mustahkamlash masalalari

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

1,2,3 -haftalar

2

4

Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish

1,2,3 -haftalar

2

5

O’zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo’lida

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

1,2,3 -haftalar

2

6

Demokratiya – O’zbekiston taraqqiyotning bosh yo’li.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish4,5,6 -haftalar


27

O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvining joriy etilishi va uning siyosiy ahamiyati.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

7,8,9 -haftalar

2

8

O’zbekistonda davlat hokimiyatining tashkil etilishi: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

7,8,9 -haftalar

2

9

Demokratik jamiyat tushunchasi. Demokratiyaning xalqaro miqyosida e’tirof etilgan tamoyillari.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

7,8,9 -haftalar

2

10

O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari, burchlari va ularning kafolatlari.

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Mustaqil tоpshiriqlarni bajarish

10,11,12 -haftalar

2

11

O’zbekistonda millatlar o’rtasida totuvlikning ta’minlanishi

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

10,11,12 -haftalar

2

12

Respublikada bozor munosabatlarini shakllantirishni bosqichma-bosqich

amalga oshirish.Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

13,14,15 -haftalar

2

13

O’zbekistonda Milliy istiqlol mafkurasining yaratilishi va uning amiyati.demokratik jamiyat qurishdagi ah

Adabiyotlardan kоnspekt qilish. Individual tоpshiriqlarni bajarish

13,14,15 -haftalar

3

Download 57,14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish