Fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlat barpo etish yo‘liDownload 117 Kb.
Sana15.07.2021
Hajmi117 Kb.

Strategiya – nima?

a.

fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlat barpo etish yo‘lib.

bu muayyan davlatning uzoqqa mo‘ljallangan rivojlanish dasturi, taraqqiyot yo‘li va yo‘nalishidir

c.

ilmiy jihatdan aniq hisoblab chiqilgan reja va dasturlard.

bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘l

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida O‘zbekiston Respublikasi xududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O‘zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va unga buysinuvchi prokurorlar amalga oshiradi deb ko‘rsatilgan?

a.

115-moddab.

100-modda

c.

118-moddad.

110-modda

Mamlakatimizda qachondan boshlab o‘lim jazosi bekor qilinib, uzoq muddatli qamoq jazosiga almashtirilgan

a.

2005 yil yanvar oyidan boshlab;b.

2003 yil yanvar oyidan boshlab;

c.

2007 yil yanvar oyidan boshlab;d.

2008 yil yanvar oyidan boshlab;

Parlamentlararo ittifoq Kengashining «Erkin va adolatli saylov prinsiplari to‘g‘risidagi deklaratsiya»si qachon qabul qilgan?

a.

1993 yilb.

1996 yil


c.

1994 yil


d.

1995 yil


O‘zbekiston Liberal demokratik partiyasi qanday qatlam vakillarining manfaatini himoya qiladi?

a.

Tadbirkorlar va ishbilarmonlarningb.

Ishchi va dehqonlarning

c.

Ziyolilar va shifokorlarningd.

Fermer va fabrika ishchilarining

Taraqqiyot strategiyasi markazi qanday maqsadlarni ko‘zlab tashkil etilgan?

a.

Harakatlar strategiyasida ko‘zda tutilgan choralarni hayotga tatbiq etish.b.

2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta asosiy yo‘nalish bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish hamda Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili Davlat dasturini ijro etilishini tashkil etish.

c.

Harakatlar strategiyasining samarali ijrosi, qonun, qonunosti va boshqa hujjatlarning loyihalarini tayyorlash, xalqaro tashkilotlar, ilmiy-tadqiqot, axborot-tahliliy va ta’lim muassasalari bilan hamkorliknyoi yo‘lga qo‘yish.d.

Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili Davlat dasturini ijro etish

“O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qachon qabul qilingan?

a.

2019 yil 25 yanvarb.

2018 yil 12 mart

c.

2017 yil 21 fevrald.

2016 yil 11 aprel

2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning bo‘yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?

a.

qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishb.

davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish

c.

ijtimoiy sohani rivojlantirishd.

iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish

O‘zbekiston Respublikasining qonunini kim imzolaydi?

a.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirib.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Raisi

c.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Spikerid.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti

Kamolot» yoshlar ijtimoiy xarakati qachon O‘zbekiston Yoshlar ittifoqiga aylantirildi?

a.

2017 yil 30 iyulb.

2017 yil 30 iyun

c.

2017 yil 5 iyund.

2017 yil 5 iyul

Harakatlar strategiyasining amalaga oshirish bo‘yicha tuzilgan Milliy komissiyaga qaysi davlat organi boshchilik qiladi?

a.

Bosh Vazirb.

Milliy komissiya

c.

Prezidentd.

Oliy Majlis

Bag‘rikenglik» tushunchasining manosini aniqlang.

a.

bag‘rikenglikb.

sabr-toqat

c.

chidamlilikd.

hamma javoblar to‘g‘ri

Fuqarolik jamiyati atamasi qachon paydo bo‘lgan?

a.

XX asrdab.

XXI asrda

c.

XIX asrdad.

XVIII asrda

Milliy manaviy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?

a.

Faqat bir millat tomonidan yaratilgan, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan, barcha moddiy meros;b.

O‘zbek millatiga tegishli barcha og‘zaki va yozma badiiy ilmiy, falsafiy ta’limotlar;

c.

Badiiy adabiyot, teatr, musiqa, me’morchilik soxasida yaratilgan, barcha yodgorliklar;d.

Muayyan millatga tegishli bo‘lgan barcha axloqiy, diniy badiiy, huquqiy, siyosiy, ma’naviy meros;

Qaysi davrdan boshlab fuqarolik jamiyati g‘oyasi demokratiya rivojlanishi bilan chambarchas bog‘lanib kelmoqda?

a.

yangi davrdab.

XX asr boshlarida

c.

o‘rta asrlardad.

antik davrda

Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qachon qabul qilingan?

a.

2016 yil 21 oktyabrb.

2016 yil 5 may

c.

2017 yil 16 yanvard.

2018 yil 22 fevral

Xarakatlar Strategiyasidagi moviy rang qanday ma’noni bildiradi?

a.

Sofdillik va boshchilik, odil sudlov va adolat ramzib.

Musaffo osmon va shaffof suv ramzi, buyuk Amir Temur davlati bayrog‘ining rangi

c.

Qudratlilik va boylik, taraqqiy etgan iqtisod ramzid.

Tinchlik va poklik, tinchliksevar siyosat ramzi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak” degan g‘oya bu borada faoliyatimiz .............. aylanmoqda. Jumlani to‘ldirish uchun qaysi so‘zni qo‘yish lozim?

a.

yo‘nalishigab.

asosiga


c.

mezoniga


d.

maqsadiga

Davlat boshqaruvi haqida SHaharni boshqarish asarining muallifi kim?

a.

Suqrotb.

Aflotun


c.

Arastu


d.

Abu Nasr Forobiy

Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonunga ko‘ra yoshlar (yosh fuqarolar) deganda qanday shaxslar tushuniladi?

a.

o‘n to‘rt yoshga to‘lgan va o‘ttiz besh yoshdan oshmagan shaxslarb.

o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslar

c.

o‘n to‘rt yoshga to‘lgan va o‘ttiz yoshdan oshmagan shaxslard.

o‘n yoshga to‘lgan va o‘ttiz besh yoshdan oshmagan shaxslar

O‘zbekistonning tadrijiy rivojlanish yo‘lini tanlaganligi qanday ijobiy oqibatlarga olib keldi?

a.

Iqtisodiy va ijtimoiy to‘fonlardan asrab qoldi.b.

Islohotlarning inqilobiy usuliga.

c.

Islohotlarni sekinlashuviga.d.

Iqtisodiy jarayonlar tezlashuviga.

Harakatlar strategiyasi”ning 4-ustivor vazifasi nima deb nomlanadi?

a.

Ijtimoiy sohani rivojlantirishb.

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish

c.

Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishd.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi necha nafar deputatlardan tashkil topgan?

a.

120 nafarb.

100 nafar

c.

150 nafard.

250 nafar

Qaysi partiyaviy tizimlar uchun partiyaviy ittifoqlarning yo mutlaqo yo‘qligi, yoki uning deklarativ tabiatliligi xos?

a.

ko‘p partiyaviy;b.

barcha javoblar to‘g‘ri

c.

ikki partiyaviy;d.

bir partiyaviy

Qaysi partiyaviy tizimlar uchun partiyaviy ittifoqlarning yo mutlaqo yo‘qligi, yoki uning deklarativ tabiatliligi xos?

a.

ko‘p partiyaviy;b.

barcha javoblar to‘g‘ri

c.

ikki partiyaviy;d.

bir partiyaviy

Alisher Navoiy qaysi asarida har xil odamlarning fe’l-atvori va ahvoli, yaxshi fe’l hosiyati va yomon xislat kasofati haqidagi qarashlari asosida jamiyat ijtimoiy munosabatlarining yaxlit nazariy tizimi, fuqaro-jamiyat-davlat o‘rtasidagi axloqiy majburiyatlarni umumlashtirishga erishadi?

a.

“Saddi Iskandariy”b.

“Hayrat ul-abror

c.

“Farhod va SHirin”d.

“Mahbub ul qulub”

Mahalliy hokimiyat nima?

a.

Mahalla xayriya jamg‘armasining mahalliy organlarib.

Tayinlangan kengash va uning ijroiya organlari vositasida o‘z saylovchilari manfaatlarini ifoda etuvchi va harakat qiluvchi tashkilotlar

c.

Saylangan kengash va uning ijroiya organlari vositasida o‘z saylovchilari manfaatlarini ifoda etuvchi va harakat qiluvchi tashkilotlard.

Davlat boshqaruvi

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi buyicha Xarakatlar strategiyasiga ko‘ra, Konstitutsiyaviy va Oliy sudlari sudya lavozimlarini qaysi yoshgacha belgilash kuzda tutilgan?

a.

70 yoshb.

65 yosh


c.

75 yosh


d.

60 yosh


Aflotun siyosiy qarashlarida davlatning alohida turlari sifatida ko‘rsatilgan “Tiraniya” so‘zining lug‘aviy ma’nosi nima?

a.

zo‘ravonlik, hukmdorligib.

omma hukmronligi

c.

shon-sharaf, mulk hukmronligid.

ozchilik


Jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish Harakatlar strategiyasining qaysi yo‘nalishiga tegishli?

a.

iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlarib.

davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari

c.

qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarid.

ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari

Xilma-xil diniy e’tiqodda bo‘lgan kishilarning olijanob g‘oya va niyatlar yo‘lida hamkor va hamjihat bo‘lib yashashi, kishilik jamiyati ravnaqi yo‘lida xizmat qilishi nimani anglatadi?

a.

Vijdon erkinligib.

Vatanparvarlik

c.

Kosmopolitizmd.

Diniy bag‘rikenglik

Fuqaroviylik tushunchasiga quyidagilardan qaysi birida to‘g‘ri izoh berilgan?

a.

insonning faqat ijtimoiy me’yorlardan xabardorligi va ularga rioya qilishib.

davlatning holatini anglashi

c.

jamiyatda shaxsning oliy darajada mustaqilligini anglatadi.d.

kishilarning jamiyat hayotidagi ishtirokida namoyon bo‘ladigan quyi darajadagi birdamlikni nazarda tutadi

Ijtimoiy shartnoma nazariyasining muallifi kim?

a.

D.Didrob.

J.Lokk


c.

T.Gobbs


d.

SH.L.Monteske

BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasi nechanchi yilda bo‘lib o‘tgan?

a.

1993 yil 25-27-sentyarda bo‘lib o‘tganb.

1993 yil 27-29-sentyarda bo‘lib o‘tgan

c.

1993 yil 26-28-sentyarda bo‘lib o‘tgand.

1993 yil 23-25-sentyarda bo‘lib o‘tgan

Jamoatchilik nazoratining maqsadlari:

a.

Davlat hokimiyati organlari faoliyatining qonunlarga mosligini tahlil qilish.b.

Tadbirkorlar faoliyatini taftish qilish;

c.

Biznes tuzilmalaridagi suiiste’molliklarni aniqlash;d.

Savdo tizimidagi narxlarning adolatli ekanini tekshirish;

O‘zbekiston Liberal demokratik partiyasi asosan qaysi qatlam vakillarining manfaatini himoya qiladi?

a.

Tadbirkorlar va ishbilarmonlarningb.

Ziyolilar va shifokorlarning

c.

Fermer va fabrika ishchilariningd.

Ishchi va dehqonlarning

2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning bo‘yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?

a.

ijtimoiy sohani rivojlantirishb.

davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish

c.

iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish ijtimoiy sohani rivojlantirishd.

xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish

Yuridik xizmatning shartnomaviy munosabatlar huquqiy jihatdan ta’minlanishini tashkil etish sohasidagi vazifa va xuquqlarini tartibga soluvchi hujjatni tanlang.

a.

O‘zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining yuridik xizmati to‘g‘risida»gi Qarorib.

«Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonun

c.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining yuridik xizmati to‘g‘risida»gi Qarorid.

O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining «Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori

Hozirgi davrda tizimli tahlil asosida birinchi navbatda tahlil etilayotgan sohalarni aniqlang?

a.

Harbiy, menejment va marketing sohalaridab.

Davlat boshqaruvi, madaniyat va sport sohalarida

c.

Xavfsizlik, davlat boshqaruvi va iqtisodiyot sohalaridad.

Ta’lim, soliq va bank sohalarida

Prezidentimiz SH.Mirziyoev qaysi nutqida Yoshlar huquqlari to‘g‘risida xalqaro konvensiyasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqdi?

a.

BMT Bosh assambliyasining 70 sessiyasidab.

BMT Bosh assambliyasining 72 sessiyasida

c.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdad.

Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasi

Harakatlar strategiyasiga muvofiq qancha yangi qonun ishlab chiqish ko‘zda tutilgan?

a.

19 tab.

18 ta


c.

22 ta


d.

12 ta


Fuqarolik jamiyati shakllanishi asoslari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a.

Iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy.b.

Huquqiy, ma’naviy.

c.

Ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy, huquqiy.d.

Iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, ma’naviy.

Fuqaroviy faollik dastlab qanday ko‘rinishda namoyon bo‘ladi?

a.

tadbirkorlik orqalib.

ko‘ngillilar jamiyatlari vositasida

c.

siyosiy partiyalar orqalid.

mahalla faoliyati orqali

Quyidagi xalqaro hujjatlardan qaysi biri 1950 yilda qabul qilingan?

a.

Insoniylik mezonlari bo‘yicha Kopengagen hujjatib.

Nson huquqlari to‘g‘risidagi Amerika konvensiyasi

c.

Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoyalash to‘g‘risidagi Yevropa konvensiyasid.

Inson va xalqlar huquqlarining Afrika xartiyasi

O‘zbekiston Respublikasida saylovlarni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha doimiy organ?

a.

Oliy Majlisb.

Konstitutsiyaviy sud

c.

Vazirlar Mahkamasid.

Markaziy saylov komissiyasi

Milliy manaviy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?

a.

Badiiy adabiyot, teatr, musiqa, me’morchilik soxasida yaratilgan, barcha yodgorliklar;b.

O‘zbek millatiga tegishli barcha og‘zaki va yozma badiiy ilmiy, falsafiy ta’limotlar;

c.

Faqat bir millat tomonidan yaratilgan, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan, barcha moddiy meros;d.

Muayyan millatga tegishli bo‘lgan barcha axloqiy, diniy badiiy, huquqiy, siyosiy, ma’naviy meros;

Ijtimoiy sheriklik shakllari-:

a.

Bipartizm va tripartizm.b.

Biznes va madaniyat muassasalari o‘rtasidagi bitim;

c.

Soliq organlari bilan korxona o‘rtasidagi shartnoma;d.

Prokuratura va ichki ishlar organlari o‘rtasidagi shartnoma;

2017 yil 7 fevralda qabul qilingan 4947-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni ...

a.

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidab.

Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

c.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidad.

OTMlarda talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risida

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish uchun Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha respublika idoralararo komissiyasini shakllantirish va uning faoliyati tartibi kim tomonidan belgilanadi?

a.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatib.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

c.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha respublika idoralararo komissiyasi raisid.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori

Fuqarolar siyosiy jarayonlarda qanday ravishda ishtirok etadilar?

a.

Bevosita va bilvosita.b.

Muxolif sifatida.

c.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri.d.

Yashirin ravishda

O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portalini to‘g‘ri ko‘rsating.

a.

www.kabmin.uzb.

www.gov.uz

c.

www.hukumat.uzd.

www.prezident.uz

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida kafolatlab qo‘yilgan. Konstitutsiyaning qaysi moddasida «O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning xayoti, erkinligi, sha’ni, qadr qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat deb hisoblanadi», deb belgilab qo‘yilgan?

a.

13 moddasidab.

14 moddasida

c.

12 moddasidad.

15 moddasida

Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar Harakatlar strategiyasining qaysi bandida berilgan?

a.

Harakatlar strategiyasida bunday chora-tadbir yo‘qb.

Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish bandida

c.

Ijtimoiy sohani rivojlantirish bandidad.

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish bandida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusining ikkinchisi qaysi sohalarga yo‘naltirilgan?

a.

Aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalarini va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.b.

Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoit yaratishga yo‘naltirilgan.

c.

Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo‘naltirilgan.d.

Xotin-qizlarni ish bilan ta’minlash masalalarini nazarda tutadi

Yangi davrda Yevropadagi fuqarolik jamiyati konsepsiyasi shaklanish necha an’anaridan iborat?

a.

to‘rtb.

besh


c.

uch


d.

ikki


O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili?

a.

Ombudsmanb.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash Jamoat fondi

c.

Qonunchilik palatasi deputatid.

Senat a’zosi

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamiyat va fuqarolar oldida ma’suldirlar” deb yozib qo‘yilgan?

a.

18-moddasib.

2-moddasi

c.

5-moddasid.

4-moddasi

Sud hokimiyatining mustakilligini ta’minlash prinsipi Konstitutsiyaning nechanchi moddasida o‘z ifodasini topgan?

a.

107-modsasidab.

110-moddasida

c.

113-moddasidad.

111-moddasida

Manbalarda qanday fuqaro haqiqiy fuqaro sanaladi?

a.

jinoyat sodir etmagan shaxsb.

befarq bo‘lmagan shaxs

c.

to‘laqonli huquqiy hujjatlarga ega bo‘lgan shaxsd.

o‘z vatani taraqqiyotiga jismoniy yoki ma’naviy mehnati bilan hissa qo‘shgan shaxs

fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish qanday yo‘l bilan amalga oshiriladi?

a.

Davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etishb.

Barcha javob to‘g‘ri

c.

Referendumlar o‘tkazishd.

O‘zini-o‘zi boshqarish

“O‘zbekiston yoshlar ittifoqi” qaysi qaror asosida tashkil etildi?

a.

O‘zbekiston «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyi qarorigab.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 iyundagi Farmoniga

c.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 10 iyuldagi Qarorigad.

O‘zbekiston Respubilkasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi Farmoniga

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida kafolatlab qo‘yilgan. Konstitutsiyaning qaysi moddasida «O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prins iplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning xayoti, erkinligi, sha’ni, qadr qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat deb hisoblanadi», deb belgilab qo‘yilgan?

a.

15 moddasidab.

13 moddasida

c.

12 moddasidad.

14 moddasida

2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning bo‘yicha Harakatlar strategiyasining birinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?

a.

davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishb.

qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish

c.

iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishd.

ijtimoiy sohani rivojlantirish

Jamoa manfaati nima?

a.

kishilar guruhi, korxona va firmalarga tegishli manfaatlar majmui;b.

jamiyatning iqtisodiy manfaati;

c.

shaxs va oila manfaati.d.

guruh manfaati;

Fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiya va qonunlariga rioya etilishining kafili bu ...

a.

Oliy Majlisb.

Oliy sud


c.

Prezident

d.

Bosh prokurorO‘zbekistonda Respublika Prezidentining “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan qanday yangi tuzilma tashkil etildi?

a.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi; Viloyat, tuman va shahar hokimlarining Xalq qabulxonalari; Vazirlik, idora, korxona va tashkilotlarning Xalq qabulxonalarib.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi; Viloyat, tuman va shahar hokimlarining Xalq qabulxonalari

c.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi; Viloyat, tuman va shahar hokimlarining Xalq qabulxonalari; Vazirlik, idora, korxona va tashkilotlarning Xalq qabulxonalarid.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi

Barcha hokimiyatning yagona shaxs atrofida mujassamlashuvi bu...

a.

diktaturab.

tiraniya


c.

despotiya

d.

avtokratiyaO‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunining nechanchi moddasida Ta’lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy ta’lim va tarbiya masalari xususida so‘z yuritilgan?

a.

11 moddab.

18 modda


c.

16 modda


d.

8 modda


Passiv saylov huquqi bu...

a.

Fuqaroning davlat hokimiyati vakillik organlariga saylanish huquqib.

Fuqaroning davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash huquqi

c.

Fuqaroning davlat hokimiyati vakillik organlarida bevosita ishtirok etish huquqid.

Fuqaroning davlat hokimiyati vakillik organlarida bilvosita ishtirok etish huquqi

Demokratiyaning universal, barcha xalqlar va elatlar uchun barobar modeli bo‘lishi mumkinmi?

a.

Demokratiyaning universal modeli bo‘lishi mumkin emas, chunki bu uning tabiatiga ziddir.b.

Ba’zi bir davlatlarda bo‘lishi mumkin.

c.

Ba’zi tarixiy taraqqiyot bosqichlarida bo‘lishi mumkin.d.

Bo‘lishi mumkin, chunki demokratiya umuminsoniy qadriyatlar.

Harakatlar strategiyasining amalaga oshirish bo‘yicha tuzilgan Milliy komissiyaga qaysi davlat organi boshchilik qiladi?

a.

Bosh Vazirb.

Oliy Majlis

c.

Milliy komissiyad.

Prezident

Ijtimoiy sheriklik-bu:

a.

O‘quv yurtlari va sport muassasalari o‘rtasida tuzilgan shartnoma;b.

Davlat organlari bilan madaniyat muassasalari o‘rtasidagi hamkorlik.

c.

Savdo tashkilotlari bilan biznes vakillari o‘rtasida tuzilgan shartnoma;d.

Davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini, shu jumladan tarmoq, hududiy dasturlarni, shuningdek normativ-huquqiy hujjatlarni hamda fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lgan boshqa qarorlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish borasidagi hamkorligi

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Xarakatalar strategiyasi”ning ikkinchi yo‘nalishi nima deb nomlanadi?

a.

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarib.

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari

c.

Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari.d.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishari

Jamoatchilik ekspertizasi-bu:

a.

Davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar, buyruqlar, loyihalar va olib borilayotgan faoliyat qonunlarga mosligi yoki mos emasligini aniqlash.b.

Sog‘liqni saqlash muassasalarida davolash jarayonlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganini o‘rganish;

c.

Xususiy korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini tekshirish;d.

Sport musobaqalarida hakamlik to‘g‘ri olib borilayotganini tekshirish

Mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qachon qabul qilingan?

a.

2016 yil 12 fevralb.

2016 yil 12 sentyabr

c.

2017 yil 9 dekabrd.

2017 yil 3 fevral

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti etib kim saylanishi mumkin?

a.

O‘zbekiston hududida tug‘ilgan, saylovdan oldin kamida 15 yil O‘zbekiston hududida yashagan, 35 yoshga to‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosib.

O‘zbekiston hududida 15 yil davomida doimiy yashaydigan, 25 yoshdan kam bo‘lmagan shaxs fuqarosi

c.

35 yoshga to‘lgan har qanday oliy ma’lumotli O‘zbekiston Respublikasi fuqarosid.

O‘zbekiston hududida saylovga qadar so‘nggi 10 yil davomida yashayotgan, davlat tilini yaxshi bilgan, 35 yoshga to‘lgan O‘zbekiston Respublikas

Qonunchilik palatasi deputatlari hamda Senatda doimiy asosda ishlovchi Senat a’zolari o‘z vakolatlari davrida qanday faoliyat bilan shug‘ullanishlari mumkin?

a.

Ilmiy va pedagogik faoliyat bilanb.

O‘z kasbiy faoliyati bilan

c.

Tadbirkorlik faoliyati biland.

Haq to‘lanadigan boshqa turdagi faoliyat bilan.

Bag‘rikenglik» tushunchasining manosini aniqlang.

a.

hamma javoblar to‘g‘rib.

bag‘rikenglik

c.

chidamlilikd.

sabr-toqat

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida “O‘zbekistonda demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, unga ko‘ra inson, uning xayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi” deb belgilab qo‘yilgan?

a.

21-moddab.

15-modda


c.

13-modda


d.

18-modda


Fuqarolik jamiyati institutlari ko‘rsatilmagan qatorni aniqlang:

a.

jamoatchilik markazlarib.

fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari

c.

jamoat fondlarid.

davlat muassasalari

Jamoatchilik nazorati bu -...

a.

davlat va uning nomidan maxsus vakolatli organlarning qonun bilan belgilangan tartibda huquqiy ta’sir chorasini qo‘llash orkali qonuniylikni, huquqiy tartibotni ta’minlash, jamiyat, davlat va boshka fuqarolik birlashmalarining huquq va qonuniy manfaatlarini muxofaza qilish, fuqarolarni huquq va erkinliklarini himoya qilish, jinoyatchilik va boshka huquqbuzarliklarga karshi kurashish soxasidagi faoliyatdir, deyish mumkin.b.

davlat organlari faoliyatining qonuniyligini ta’minlash, davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bulmagan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlovchi qonun hujjatlariga rioya kilmaslik holatlarini aniqlashga karatilgan faoliyatdir.

c.

davlat organlari va ularning mansabdor shaxslarining o‘zlariga qonunchilik bilan yuklatilgan majburiyatlarni ijro etishi bilan bog‘liq faoliyatidir.d.

to‘g‘ri javob yo‘q

O‘zbekistonda ijroiya hokimiyatini amalga oshiruvchi asosiy hokimiyat tizimi qaysi organ?

a.

Vazirlar Mahkamasib.

Oliy Majlis

c.

Yuqori palata - Senatd.

Sud


Mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish nazariyasi dastlab qaerda paydo bo‘lgan?

a.

Markaziy Osiyoda 16-asrdab.

G‘arbiy Yevropada 18-asrda

c.

V.SHarqiy Yevropada 12-asrdd.

Hindistonda 19-asrda

Fuqarolarning kasaba uyushmasiga a’zo bo‘lishi qaysi huquq va erkinliklar guruhiga kiradi?

a.

Siyosiy.b.

SHaxsiy.


c.

Iqtisodiy.

d.

Mehnat.


.... dunyo fuqaroligini da’vo qilish, shuningdek, milliy va davlat suverenitetini rad etish, turli milliy an’ana, madaniyat hamda vatanparvarlik tuyg‘usidan voz kechish g‘oyasini ilgari suradigan qarash. ..., qaerda yaxshi hayot bo‘lsa o‘sha erni vatan deb bilish. Bu tamoyil insonda vatan hissini yo‘qotadi, g‘ururni o‘ldiradi. Bu esa har bir jamiyat uchun halokatlidir. Nuqtalar o‘rnidagi to‘g‘ri so‘zni toping.

a.

kosmopolitizmb.

vatanparvarlikc.

sahovatlilikd.

qahramonlik
Download 117 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим