Foydalanish tavsiya etilgan adabiyotlar ro’yxati: Asosiy adabiyotlarDownload 34.56 Kb.
Sana11.04.2020
Hajmi34.56 Kb.
Foydalanish tavsiya etilgan adabiyotlar ro’yxati:


Asosiy adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: O‘zbekiston, 2011.

2. Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1.-T.: O‘zbekiston, 1996.

3. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. -T: O‘zbekiston, 1996.

4. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. -T.: O‘zbekiston, 1996.

5. Karimov I.A. Bunyodkorlik yo‘lidan. T.4. -T.: O‘zbekiston, 1996.

6. Karimov I.A. YAngicha fikrlash va ishlash davr talabi. T.5. -T.:O‘zbekiston, 1997.

7. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. T.6. -T.:O‘zbekiston, 1998.

8. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz. T.7. –T.: O‘zbekiston, 1999.

9. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon turmush-pirovard maqsadimiz. T.8.. -T.: O‘zbekiston, 2000.

10. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T.9. -T.: O‘zbekiston, 2001.

11. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10. –T.: O‘zbekiston. 2002.

12. Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l-demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li. T.11. -T.: O‘zbekiston, 2003.

13. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizligimiz o‘z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog‘liq. T.12. -T.: O‘zbekiston, 2004.

14. Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyat. Tom. 14. – T.: O‘zbekiston, 2006.

15. Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Tom. 15. – T.: O‘zbekiston, 2007.

16. Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiy timizni barqaror rivojlantirish yo‘lida. Tom 16. – T.: O‘zbekiston, 2009.

17. Karimov I.A. Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta’minlash – bizning oliy maqsadimizdir. Tom 17.T.: O‘zbekiston, 2009.

18. Karimov I.A. YUksak ma’naviyat - engilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008.

19. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. T.: O‘zbekiston, 2010.

20. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.–T.: O‘zbekiston, 2011.

21. Karimov I.A. O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak.–T.: O‘zbekiston, 2013.

22. Karimov I.A. Bizning maqsadimiz – erkin va forovon, demokratik hayot qurish .–T.: O‘zbekiston, 2015.

23. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir.–T.: O‘zbekiston, 2015.

24. Mirziyoyev. Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O’zbekiston, 2017

25. Mirziyoyev. Sh. M. Erkin va farovon demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O’zbekiston, 2017

26. Mirziyoyev. Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O’zbekiston, 2017

27.Mirziyoyev Sh.M.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.Toshkent:O’zbekiston 2017


Darslik va o‘quv qo‘llanmalar:

1. Bobojonova D. O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar. O‘quv qo‘llanma. -T.: SHarq, 1999

2. Oblomurodov N., va boshqalar. O`zbekiston tarixi. O`quv qo`llanma. –T.: Yangi asr avlodi, 2011.

3. Usmovov Q. va boshqalar. O`zbekiston tarixi. Darslik. –T.: Sharq, 2007..

4. O‘zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. -T.: SHarq, 2000.

5. O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. -T.: Sharq, 2000.

6. O‘zbekistonning yangi tarixi. Uchinchi kitob. Mustaqil O‘zbekiston tarixi. -T.: SHarq, 2000.

7. Murtazaeva R.X. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. Darslik.-T.: 2003.

8. Murtazaeva R.X., Doroshenko T.I i dr. Istoriya Uzbekistana. Elektronnыy uchebnik dlya vuzov. – Tashkent. 2010.

9. Murtazaeva R.X. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. O‘quv qo‘llanma. –T.: Akademiya, 2010.

10. Murtazaeva R.X. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglik. O‘quv qo‘llanma –T., Universitet, 2007. .

12. Sa’dullaev A. Qadimgi O‘rta Osiyo tarixi. O‘quv qo‘llanma –T.: Universitet, 2004.

13. Sa’dullaev A. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. O‘quv qo‘llanma –T.: Akademiya, 2000.

14. Eshov B.J. O‘rta Osiyo qadimgi shaharlari tarixi. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent, 2006.

15. Eshov B.J. Qadimgi O‘rta Osiyo shaharlari tarixi. Darslik. –T., Fan va texnologiya, 2008.

16. Eshov B.J. O‘zbekiston davlatchiligi tarixi. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent, Ma’rifat. 2009.

17.Eshov B.J.O’zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi.Darslik,-T:Yangi asr avlodi,2012

18. Eshov B.J, Odilov. A. O’zbekiston tarixi.Darslik. 1-2-qism. – Toshkent, 2014

19. Q.Usmonov va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. Birinchi qism. -T.: O’zbekiston, 2011.

20. Q.Usmonov va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. Ikkinchi qism. -T.: O’zbekiston, 2011.

21. Q.Usmonov va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. Uchinchi qism. -T.: O’zbekiston, 2011.

22.O’zbekiston tarixi.Darslik II jild Mualliflar jamoasi.-T:Yangi asr avlodi,2015

23. Vatan tarixi. 1-2-3 kitob. O’quv qo’llanma. Rustambek Shamsuddinov, Shodi Karimov. T; “Sharq” nashriyot manbaa, 2010

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. -T.: Fan, 1993.

2. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. 1 jild. -T.: Fan, 1994.

3. Aliev A. Mahmudxo‘ja Behbudiy. -T.: Yozuvchi, 1994.

4. Amir Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi. -T.: Fan, 1991.

5. Asqarov A. Eng qadimiy shahar. -T.: Ma’naviyat, 2001.

6. Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi.-T.: SHarq, 2000.

7. Abulg‘oziy. SHajarayi turk. -T.: CHo‘lpon, 1992.

8. “Avesto”. “YAsht” kitobi. O‘zbek tiliga M. Ishoqov ilmiy-izohli tarjimalari. -T.: SHarq, 2001.

9. Alimova D.A. Istoriya kak istoriya, istoriya kak nauka. Tom. 1, 2. – T.: Uzbekistan, 2008, 2009.

10. Ata-Mirzaev O.B., Gentshke V.L., Murtazaeva R.X. Istoriko- demograficheskie ocherki urbanizatsii Uzbekistana. –T.: Universitet, 2002.

11. Ata-Mirzaev O.B., Gentshke V.L., Murtazaeva R.X. Mejnatsionalnaya tolerantnost v Uzbekistane: istoriya i sovremennost. 2004. 18,9 p.l. V soavtorstve.

12. Ata-Mirzaev O.B., Gentshke V.L., Murtazaeva R.X. Uzbekistan mnogonatsionalnыy: istoriko-demograficheskiy aspekt. –T.:, YAngi asr avlodi, 2011.

13. A’zamxo‘jaev S. Turkiston muhtoriyati.-T.: Ma’naviyat, 2000.

14. Amir Temur Ko‘ragon. Zafar yo‘li. -T.: Nur, 1992.

15. Ahmedov B. Sohibqiron Temur (hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati). -T.: Fan, 1996.

16. Ahmedov B. O‘zbek ulusi. –T.: Meros, 1992.

17. Axmedov E. O‘zbekiston shaharlari. T.: O‘zbekiston. 1998.

18. Buniyotov 3. Anushtegin Xorazmshohlar davlati (1097-1231). -T.: G‘afur G‘ulom, 1998.

19. Bobobekov H.N. Qo‘qon tarixi. -T.: Fan, 1996.

20. Bobur Z.M. Boburnoma. -T.: Fan, 1998.

21. Valixo‘jaev B. Xo‘ja Ahror tarixi. -T.: Yozuvchi, 1994.

22. Vatan tuyg‘usi. -T.: O‘zbekiston, 1996. Fan, 2010. –B. 85.

23. Ermetov A.A. Turkiston nazorat organlari faoliyati. Abu matbuot Konsalt T., 2007.

24. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. –T.: Universitet, 1999.

25. Ziyoev H. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. - T.: SHarq, 1998.

26. Ziyoev H. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi - T., SHarq,

2001.


27. Ibrohimov A. Biz kim o‘zbeklar -T.: SHarq, 2000.

28. Levitin L. O‘zbekiston tarixiy burilish pallasida. -T.: O‘zbekiston, 2001.

29. Ma’naviyat yulduzlari. –T.: Meros, 2001.

31. Maxkamova N. Sotsialnaya struktura obщestva na territorii Uzbekistana: traditsii i transformatsii (konets XIX v. – 30-e godii XX v.). –T.: Aloqachi, 2009. –S 236.

32. Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi. -T.: CHo‘lpon, 1994.

33. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug‘ati. -T.: SHarq, 2009.

34. Muhammadjonov A. Temur va temuriylar davri. –T.: Fan, 1996.

35. Mo‘minov I. Amir Temurning O‘rta Osiyo tarixida tutgan o‘rni va roli. - T.: Fan, 1993.

36. Murtazaeva R.X. Tolerantnost kak integriruyuщiy faktor v mnogonatsionalnom Uzbekistane. T.: Uzbekistan, 2010.

37. Nasimxon R. Turk xoqonligi. –T.: Meros, 1993.

38. Nizomul mulk. Siyosatnoma. –T.: Adolat,1997.

39. Ogaxiy Muxammadrizo. SHoxid ul-iqbol. –T., 2009.

40. Polvonov N., Qo‘shjonov O. Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va harakatlar. –T., Abu matbuot consalt, 2007. 24 b.t.

41. Polvonov N.T. O‘zbekistonda ijtimoiy harakatlar va siyosiy partiya tarixi (Xorazm misolida). –T., Universitet, 2007, 5,75 b.t.

42. Polvonov N.T. Xorazmdagi ijtimoiy harakatlar va siyosiy partiyalar tarixi (1900-1924). –T.: Akademnashr, 2011. –B.108.

43. Polvonov N.T. Istoriya sotsialnыx dvijeniy i politicheskix partiy Xorezma (1900-1924). –T.: Akademnashr, 2011. –S.105.

44. Rasulov A. Turkiston va Volgabo‘yi, Uraloldi xalqlari o‘rtasidagi munosabatlar (1917-1924 yy.). – Toshkent. Universitet, 2005. – B. 199.

45. Sobirov Q. Xorazm qishloq va shaharlari mudofaa inshootlari (mil.avv. VI asrdan miloddiy IX asrgacha). –T., Fan, 2009.

46. Sulaymonova F. SHarq va G‘arb. -T.: O‘zbekiston, 1997.

47. Temur tuzuklari. -T.: G‘afur G‘ulom, 1991.

48. Temur va Ulug‘bek davri tarixi. –T.: Qomuslar bosh taxririyati, 1996.

49. Usmonov Q. O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi. – T.: Moliya, 2003.

50. SHarafiddinov O. Istiqlol fidoiylari. –T.: CHo‘lpon, 1993.

51. SHoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. -T., Fan, 2001.

52. SHarifxo‘jaev M., Rahimov F. Davrni belgilar bergan inson. –T.: SHarq, 2004.

53. SHihobiddin Muhammad an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsilotlari. –T.: YOzuvchi, 1999.

54. Eshov B.J. Sivilizatsiya tizimida ilk shaharlar. Toshkent, Zar qalam, 2004.

55. Eshov B. Qadimgi davlatchilik va urbanizatsiya (tarixiy lavhalar). –T.:Mumtoz so’z, 2010. –B.108.

56. SHomiy Nizomiddin. Zafarnoma. -T.: O‘zbekiston, 1996.

57. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. -T.: YUlduzcha, 1990.

58. Yunusova X.E. O‘zbekistonda sovet davlatining milliy siyosati va uning oqibatlari (XX asr 80-yillari misolida). –T., Zar qalam, 2005.

59. Yunusova X.E. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va ma’naviy jarayonlar (XX asr 80-yillari misolida). –T., Abu matbuot-konsalt, 2009.10,23 b.t.

60. Yazdiy SH. Zafarnoma. –T.: SHarq, 1997.

61. O‘zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari -T.: SHarq, 2001.

62. O‘zbekiston Respublikasi: Mustaqil davlatning bunyod bo‘lishi. -T.: O‘zbekiston, 1992.

63. Qoraqalpog‘iston tarixi (1917-1994 yy.). Nukus, 1995.

64. Qurbonov I. Qatag‘on qurbonlari. –T.: O‘zbekiston, 1992.

65. Hasaniy M. Turkiston bosqini. –T.: Nur, 1992.

66. Haydarov M., Rajabov Q. Turkiston tarixi. –T., Universitet, 2002.

67. Hayitov SH. O‘zbek muhojirligi tarixi (1917-1991 yy.). –T.: Abu-MATBUOT KONSALT. 2008. –B. 208.

68. Xojaniyozov G‘. Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari (mil.avv. VI asrdan IV asrgacha). –T., 2007.

69. Xudoyberganov Q. Xiva xonlari tarixidan. –T., 2007.

70. Xoliqova R. Rossiya-Buxoro: tarix chorrahasida (XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlari). – Toshkent. 2005.

71. Abulqosim Firdavsiy. SHohnoma. Uch jildlik. -T.: G‘afur G‘ulom, 1984.

72. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ikki jildlik. -T.: Mehnat, 1992.

73. Ipak yo‘li afsonalari. -T.: Fan, 1993.

74. Yo‘ldoshev N. Bahovuddin Naqshband. Buxoro, 1993.

75. Hasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi. -T.: CHo‘lpon, 1993.

76. Muhammadjonov A. Qadimgi Buxoro. -T.: Fan, 1991.

77. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.1-12. –T.: O‘zME davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2006.

78. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 1-12 tomlar, Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
Xorijiy adabiyotlar:

79. Левитин Л., Карлайл Д– Ислом Каримов янги Ўзбекистон Президенти. – Вена, 1996.

80. Левитин Л. Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида. – Вена, 2001
Elektron talim resurslari:

1. “Xalq so’zi” gazetasi www info XS. Uz.

2. “Turkiston” gazetasi www turkiston sarkor. uz.

3. “Ma’rifat jurnali” ww ma’rifat – inform.

4. “Jamiyat va boshqaruv”jurnali.www rzult academy freenet uz.

5. ‘Moziydan sado” jurnali www moziy dostlink. Net6. www. Ziyo net.uz.
Download 34.56 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
matematika fakulteti
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
bilan ishlash
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
Navoiy davlat
Buxoro davlat
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti