Form-4 Term-ii v-1 (ixtisoslashgan)Download 51.5 Kb.
Sana05.03.2020
Hajmi51.5 Kb.
Form-4 Term-II V-1 (ixtisoslashgan)

1. Ingliz tili alifbosida nechta harf bor ?

a) 28 b) 23 c) 29 d) 26

2. Ingliz tili alifbosida nechta unli harf bor ?

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8

3. Ingliz tili alifbosida nechta undosh harf bor ?

A) 19 B) 49 C) 20 D) 23

4. Ingliz tili alifbosida nechta tovush bor ?

a) 44 b) 46 c) 40 d)----

5. Ingliz tili alifbosidagi neytral unlini ko’rsating

a) Y b) O c) A d) E va U

6. Ingliz tili alifbosidagi yumshoq unlilarni ko’rsating

a) E, I,Y b) A,O,U c) E, O,I d) A,Y,E

7. Ingliz tili alifbosidagi qattiq unlilarni ko’rsating

a) E,I,Y b) A,O,U c) E, O,I d) A,Y,E

8. Ingliz tili alifbosida Mm harfi qanday o’qiladi?

a) (em) b) (me) c) (m) d) hammasi to’g’ri

9. Ingliz tili alifbosida “Hh” harfidan keyin qaysi harf keladi?

a) J b) G c) I d) K

10. Unli harflar qatorini toping.

a) B,C,D b)A,O,U c) A,P,S,T d)L,M,N

11. Undosh harflar qatorini toping.

a) B,C,D b)A,O,U c) A,P,S,T d)L,M,N

12. C...t nuqtalar o’rnini to’ldiring.

a) e b) a c) i d) o

13. “HELLO” so’zini tarjima qiling.

a)keeling b) xayr c) qalaysan d) salom

14. “Hayrli tun ” so’zini tarjima qiling.

a) Good morning b) Good afternoon c) Good night d) Good evening

15. b...k nuqtalar o’rnini to’ldiring.

a) oo b) ee c) ou d) ea

16. O’zbek tiliga tarjima qiling. How old are you?

a) ishlaringiz qanday? B) yoshingiz nechada? c) ahvolingiz yaxshimi? D) yo’q

17. O’zbek tiliga tarjima qiling. How are you?

a) ishlaringiz qanday? B) yoshingiz nechada? c) ahvolingiz yaxshimi? D) yo’q

18.“nine ” dan keyin qaysi son keladi?

a) five b) six c) four d) ten

19. “oila ” so’zini tarjima qiling.

a) Family b) famous c) to’g’ri javob yo’q

20. “GRANNY” so’zini to’liq shaklini toping.

a) Grandmother b) granddad c) grandfather d) A,
Form-4 Term-II V-2(ixtisoslashgan)

1. “What …. your name?” nuqtalar o’rnini to’ldiring.

a) are b) A,C c) is d) am

2. Hello. I … Anvar. nuqtalar o’rnini to’ldiring.

a) am b) is c) are d) B,C

3. “ name ” so’zining o’qilishini toping.

a) ( name ) b) {neim } c) { neime} d) to’gri javob yo’q

4. “nice” so’zining o’qilishini toping.

a) {nais} b) {nike } c) { nise} d) to’gri javob yo’q

5. “book” so’zining o’qilishini toping.

a) {bouk} b) {buk } c) { bek} d) to’gri javob yo’q

6. . O’zbek tiliga tarjima qiling. Where are you from?

a) qayerdansiz? b) qayerdasiz? c) nima qilayapsiz?

7. O’zbek tiliga tarjima qiling. house

a) uy b) ot c) in d) baland

8. How …. you Lusy? nuqtalar o’rnini to’ldiring.

a) are b) is c) am d) to’g’ri javob yo’q.

9. So’zlarni tartib bilan joylashtiring. This/my/is/mother.

a) mother is my this. b) this is my mother c) my mother is this d) This is my mother

10. So’zlarni tartib bilan joylashtiring.Uzbekistan /live/I/in

a) I live in Uzbekistan. b) in Uzbekistan live I c) live I in Uzbekistan

11. d…or nuqtalar o’rnini to’ldiring.

a) doctor b)doctor c)o c t d) u s t

12. Who are you ?

a) I’m a pupil. b) I’m a student c) I’m a teacher d) I’m a doctor

13. O’zbek tiliga tarjima qiling. Picture

a) xujjat b) daftar c) rasm d) kitob

14. O’zbek tiliga tarjima qiling. Work

a) uyg’onmoq b) ishlamoq c) yurmoq d) kelmoq

15. O’zbek tiliga tarjima qiling. Driver

a) haydovchi b) o’qituvchi c) fermer d) o’qituvchi

16. O’zbek tiliga tarjima qiling. Time

a) soat b) vaqt c) chorak d) marta

17. So’zlarni tartib bilan joylashtiring. do/What/you/do ?

a) do you what do ? b) what do you do? c) you do what do?

18. So’zni tarjima qiling. raqam

a) numeral b) number c) name d) A,B

19.one plus two is….

a) eleven b) twelve c) twenty d) three

20. ten plus two is ….

a) eleven b) twelve c) twenty d) threeForm-4 Term-III V-2(ixtisoslashgan)
1. So’zlarni tartib bilan joylashtiring. from/Tashkent/am/I

a) Tashkent from Iam. b) am I Tashkent from c)I am from Tashkent

2. ‘ Good night ’ tarjima qiling

a) xayrli tun b) salom c) xayrli kun d)hamma javob to’g’ri

3. “ ota-ona” tarjima qiling

a) grandparent b) parent c) granny d)granddad

4. “ona” tarjima qiling

a) ota b) opa c) aka d) to’g’ri javob yo’q

5. “ big” so’zining antonimini toping.

a) little b) large c) letter d) pig

6. “four” tarjima qiling

a) 40 b) 4 c) 14 d) 41

6. “ home” so’zining sinonimini toping.

a) room b) house c) work d) office

7. “live” tarjima qiling

a) yaproq b) o’qimoq c) yashamoq d) turmoq

8. “game” so’zining o’qilishini toping.

a) [geim] b) [game] c) [gem] d) t.j.y

9. “oo” harf birikmasining o’qilishini toping.

a) [o] b) [oui] c) [u:] d) [ou]

10. gap noto’g’ri yozilgan qatorni toping

a) how are you? b) how old are you? c) this mother my is

11. This ….. Olim. Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) is b) are c) am d) t.j.y

12.Savolni to’g’ri tanlang. My name is Lola.

a) how old are you ? b) What is you name? c)Where are you from?

13. “ long” so’zining antonimini toping.

a) tall b) high c) low d) short

14. “ job” so’zining sinonimini toping.

a)work b) joke c) hard d) big

15. “She” tarjima qiling

a) U- qiz bolalarga nisbatan b) U- o’g’il bolalarga nisbatan c) t.j.y

16.artiklni to’g’ri tanglang. ….. book.

a) a b) an c) a,an d) t.j.y

17.artiklni to’g’ri tanglang. ….. apple.

a) a b) an c) a, an d) t.j.y

18.I … a pupil. Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) is b) are c) am d) t.j.y

19. “hospital” tarjima qiling

a) mehmonxona b) kasalxona c) korxona d) maktab

20. “ far” so’zining antonimini toping.

a) near b) school c) office d) roomForm-4 Term-IV V-1(ixtisoslashgan)
1. “ou” harf birikmasining o’qilishini toping.

a) [o] b) [oui] c) [u:] d) [au]

2. 11. T..ch.r Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) e,a,e b) a,r,e c) a,m o d) t.j.y

3. “f..me.” Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) I,s j b) a,r,r c) a,m k d) t.j.y

4. “ small” so’zining antonimini toping.

a) big b) little c) few d) pig

5. “mouth” tarjima qiling

a) sichqon b) og’iz c) tog’

6.tana a’zolari qatnashgan qatorni toping

a) book,pencil,pen b) chalk, desk c) head, face, nose, eye, ear

7. “black” tarjima qiling

a) oq b) qora c) sariq d) yashil

8. “ko’k” tarjima qiling

a)blue b) green c) qora d) red

9. “brown” so’zining o’qilishini toping.

a) [brown] b) [braun] c) [broun] d) t.j.y

10. “ plump” so’zining antonimini toping.

a) tall b) short c) thin d) strong

11. “bus” so’zining o’qilishini toping.

a) [bas] b) [bus] c) [bjus] d) [ba]

12. “bobo-buvi ” tarjima qiling

a) grandparents b) grandfather c) grandmother d) granny

13. She….a pupil. Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) is b) are c) am d) t.j.y

14. yel…. Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) ite b) low c) ey d) t.j.y

15. ans….. Nuqtalar o’rnini to’ldiring

a) wer b) ur c) am d) tor

16. “ my mother is thin” tarjima qiling

a) mening onam semiz b) mening onam uzun c) mening onam oriq d) t. j. y

17. “men o’quvchiman” tarjima qiling

a) I am an engineer. B) I am a student c) I am a doll d) t.j.y

18. “I am 12 years old” tarjima qiling.

a) men 12-sanada tug’ilganman b) men talabaman c) men 12 yoshdaman.

19. “short ” so’zining antonimini toping.

a) plump b) little c) few d) tall

20. haftaning 2-kunini toping.

a) Saturday b) Sunday c) Monday d) Tuesday
Form-4 Term-IV V-2(ixtisoslashgan)
1. Haftaning oxirgi kunini toping.

a) Saturday b) Sunday c) Monday d) Tuesday

2. bir haftada necha kun bor?

a) one b) five c) six d) seven

3. “dushanba ” tarjima qiling

a) Saturday b) Sunday c) Monday d) Tuesday

4. “Wednesday” so’zining o’qilishini toping.

a) [wenzdi] b) [wednezdi] c) [wezndi] d) t.j.y

5. “rainbow” tarjima qiling.

a) rang b) kamalak c) zontik d) yomg’ir

6. “birinchi” tarjima qiling

a) one b) began c) first d) two

7. “bolalar” tarjima qiling

a) child b) children c) baby d) human

8. “tarix” tarjima qiling

a) literature b) art c) chemics d) t. j. y

9. “difficult ” so’zining antonimini toping.

a) easy b) fun c) boring d) interesting

10. “ball” so’zining o’qilishini toping.

a) [bal] b) [bo:l] c) [ball] d) t.j.y

11. “foot” tarjima qiling.

a) qo’l b) oyoq c) tish d) quloq

12. “o’clock ” tarjima qiling

a) vaqt b) tezlik c) soat d) masofa

13. “puzzle” tarjima qiling

a) topishmoq b) topmoq c) o’ynatmoq d) t.j.y

14. “first” so’zining o’qilishini toping.

a) [fe:st] b) [first ] c) [frist] d) t.j.y

15. “ee” harf birikmasining o’qilishini toping.

a) [e] b) [i:] c) [ee] d) t.j.y

16. “ea” harf birikmasining o’qilishini toping.

a) [e] b) [i:] c) [ee] d) t.j.y

17“dars” tarjima qiling

a) season b) lesson c) reason d) black

18. “end” tarjima qiling

a) va b) tugallamoq c) xayr d) ko’rishguncha

19. “time table” tarjima qiling

a) vaqt stoli b) dars jadval c) soat

20. “ruler” tarjima qiling

a) chizg’ich b) o’chirg’ich c)qoidaForm-4 Term-IV V-2(ixtisoslashgan)/

1.Tarjima qiling. “eshik”

a) deer b) dear c) door d) deep

2.Nuqtalar o’rnini to’ldiring. “foot….”

a) ball b) feet c) boll d) bill

3. Tarjima qiling. “sinf”

a) classroom b) room c)school

4. “wall ” so’zining o’qilishini toping.

a) [wal] b) [wo:l] c) [wall] d) t.j.y

5. Tarjima qiling. “map”

a)xarita b) karta c) kitobcha d) t.j.y

6. Tarjima qiling. “pink”

a) pushti rang b) qizil c) qora d) yashil

7.O’zbekiston davlat bayrog’I qanaqa ranglardan iborat.

a) black, yellow,white,red b) green,pink,blue,yellow c) blue,red, white,green

8. Tarjima qiling. “mine”

a) men b) mening c) meniki d) t.j.y

9. Nuqtalar o’rnini to’ldiring. “can….”

a) teen b) ture c)ooh d) ean

10. Nuqtalar o’rnini to’ldiring. “stu….”

a) dent b)dest c) dist d) did

11. Tarjima qiling. “ice-cream”

a) muz b) krem c) qaymoq d) muzqaymoq

12. [/\] ning o’qilishini toping.

a) cho’ziq a b) qisqa a c) urg’usiz bo’g’inda u d) t.j.y

13. “ third” nechanchi raqam

a) birinchi b) ikkinchi c) uchinchi d) t.j.y

14. “first” so’zining o’qilishini toping.

a) [fe:st] b) [first ] c) [frist] d) t.j.y

15. “ee” harf birikmasining o’qilishini toping.

a) [e] b) [i:] c) [ee] d) t.j.y

16. “ea” harf birikmasining o’qilishini toping.

a) [e] b) [i:] c) [ee] d) t.j.y

17“dars” tarjima qiling

a) season b) lesson c) reason d) black

18. “end” tarjima qiling

a) va b) tugallamoq c) xayr d) ko’rishguncha

19. “time table” tarjima qiling

a) vaqt stoli b) dars jadval c) soat

20. “ruler” tarjima qilinga) chizg’ich b) o’chirg’ich c)qoida
Download 51.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat