Farg’ona Politexnika Insituti Kompyuterlashgan Loyhalash Tizimlari FakultetiDownload 38,38 Kb.
bet1/2
Sana23.06.2022
Hajmi38,38 Kb.
#697012
  1   2
Bog'liq
Doimiy tok dvigatellari ulash sxemalari
mzvzu taqdimot uchun, 2-МАЪРУЗА WORLD, Adabiyotlar ro\'yxati, Vazirlar Mahkam-WPS Office, Windows 8 operasion tizimini ornatish boyicha trenajer dasturiy mahsulot yaratish , Longman -New Round-UP - 5 - TB, Bobur, applikatsiya, sardorbek, 1-МАРУЗА, 3-MA\'RUZA WORLD, mustqail ish 3, 1-oraliq, Homidjonov M, Ahmadjonov N

Farg’ona Politexnika Insituti
Kompyuterlashgan Loyhalash Tizimlari Fakulteti
Texnologik Jarayonlarni Boshqarishni Axborot Komunikatsiya Tizimlari yo’nalishi
Texnologik Jarayonlar va Asboblar fanidan

Mustaqil Ishi


Mavzu: Doimiy tok dvigatellarini ulanish sxemalari
Bajardi: 70 – 20 T.J.B.A.K.T talabasi
Jo’rayev Nodirbek
Qabul qildi: Abdurahmonov S
Doimiy tok dvigatellari DTD ko`plab avtomatika qurilmalarida, masalan alohida elektr energiya manbaiga ega radioelektron, optik, mexanik, shuningdek, portativ(ko`tarib yurishga qulay) apparatlarda ijro elementlari sifatida keng ishlatiladi. Bunday dvigatellar boshqa dvigatellarga qaraganda qator afzalliklarga ega: mexanik tavsiflarning chiziqliligi, yaxshi rostlash xususiyati, katta ishga tushirish momenti, yuqori darajada tez harakat qilishi, quvvat bo`yicha katta diapazonga va yaxshi massao`lchamiga egaligi.
Bunday dvigatellarning asosiy kamchiliklari bo`lib cho`tkali-kollektorli qurilmalarning mavjudligi, DTD xizmat qilish va DTD narx-navosining qimmatlashib borishi chegaralanganligi, shovqin manbai hisoblangan qo`shimcha yo`qotishlarga uchrashi va amalda agressiv va portlash xavfi bo`lgan muhit sharoitlarida DTD ishlatish imkoniyatidan mustasno qilinishi hisoblanadi.
DTD konstruktiv jihatdan stator va rotor yoki yakordan iborat. 1-rasm orqali mashinaning soda konstruksiyasi tushintiriladi.
Stator po`lat stanina 1, o`zaklar 2 va qo`zg’atuvchi cho`lg’amlar 3 dan tashkil topuvchi stator ichki bo`shlig’iga joylashgan bosh qutblardan iborat. Qutb o`zagining pastki qismida mashinaning havoli tirqishidagi magnit induksiyasining zaruriy taqsimlanishini ta’minlovchi qutb uchligi (nakonechnik) 4 mavjud. Stanina yon tomoniga podshipnikli shitlar qotirilgan bo`lib, ulardan biriga metallgrafitli cho`tkali 9 cho`tka tutqich mahkamlangan.
Rotor(yakor) o`zak 5, yakor cho`lgamlari 6, kollektor 7 va val 8 dan iborat. O`zak 5 dvigatel vali osti tirqishiga va yakor cho`lg’ami sim o`tkazgichlari joylashtirilgan pazlarga ega elektrotexnik po`latdan iborat shtamplangan listlardan yig’ilgan silindrdan tashkil topgan.
Kollektor 7- elektrik jihatdan bir-biridan va dvigatel validan izolyatsiyalangan trapetsiya ko`rinishli qirqimli mis plastinalardan yig’ilgan silindr.
Yakor cho`lg’ami o`zak 5 pazlaridagi o`ralgan va mahkamlangan sim o`tkazgichlarning yopiq tizimidan iborat. Cho`lg’am seksiyalar (g’altaklar) dan iborat, ularning kirishlari ikki kollektorli plastinalar bilan bog’langan.

DTD ning ishlash prinsipi qo`zg’atuvchi magnit maydonga ega yakor cho`lg’ami sim o`tkazgichlar tokining o`zaro ta’siriga asoslangan, uning ta’sirida yakor cho`lg’amining har bir sim o`tkazgichga elektromexanik kuch ta’sir qiladi, cho`lg’amning barcha faol sim o`tkazgichlariga ta’sir qiluvchi kuchlar yig’indisi mashinaning elektromagnit momentini ifodalaydi. Bizda doimiy magnit maydonida joylashgan tokli ramka bor bo`lsin


Magnit maydonda joylashgan har bir tokli sim o`tkazgichga elektromagnit kuch ta’sir qiladi:

Bu yerda l – faol sim o`tkazgich uzunligi, B – havo tirqishining tegishli nuqtasidagi indunkiya, i – sim o`tkazgichdagi tok. Ramkaning har bir tomoni cho`lg’amning parallel o`ramlari soni 2a dan iborat bo`lsin. Agar mashina cho`tkalari orqali yakor toki deb ataluvchi Iya tok o`qib o`tsa, u holda yakor cho`lg’amining har bir sim o`tkazgichi orqali quyidagicha
ifodalangan tok oqib o`tadi:
2-rasm. DTD ishlash prinsipi.
Ramkaning N ta sim o`tkazgichiga ta’sir qiluvchi kuchlar yig’indisi mashinaning natijaviy elektromagnit momentini yuzaga keltiradi:
Ko`rib o`tilayotgan DTD da 2p qutblar mavjud bo`lsin ( ko`p hollarda mikromashinalarda 2p=2, ya’ni qutb juftlari soni p=1). Yakor aylanasi bo`yicha qo`shni qutblar o`tra oraliqlari orasidagi masofa qutbli bo`linmadeb ataladi:
, bu yerda d – ramka diametri. pd
Demak, l*r ko`paytmali yuzani qutbning magnit oqimi F kesib o`tsa, u holda ushbu oqim kattaligi quyidagicha aniqlanadi: F=Vsr*l*r.
Almashtirishdan so`ng quyidagini qo`lga kiritamiz:

Qishloq xo’jalik ishlab chiqarish sharoitida doimiy tok dvigatellari asosan maxsus qurilmalarda, ishchi mashinalarni sinashda va elektrokaralarda ishlatiladi. Elektrodvigatelni teskari aylantirish uchun yakor toki yoki magnit oqimini yo’nalishini o’zgartirish kifoya. Dvigatelni tez to’xtatish uchun esa yakor zanjiriga qarshilik ulanadi va yakor qarama-qarshi ulanadi. Dvigatelni teskariga aylantirish uchun yakor zanjiri qarama-qarshi ulanadi. Bunday ulanganda, yakorda (20…40) In tok xosil bo’ladi. SHuning uchun rubilnikni teskari ulash jarayonida yakor zanjiriga qo’shimcha qarshilik Rkk ulash yordamida, tez to’xtatishda esa yakor zanjiri tarmoqdan tok olmay o’z-o’zidan tashqi qarshilik Rtk ga tok beradi. Tok yo’nalishini o’zgartirish natijasida, shu tok xosil qilgan moment yakorni aylanishiga qarshilik ko’rsatadi. Tok miqdori qancha katta bo’lsa, (qarshilik miqdori shuncha oz bo’ladi) Mkar shuncha katta bo’ladi, Mt = KFItg demak dvigatel shuncha tez to’xtaydi.
Xozirgi kunda ko’pchilik mashina va mexanizmlar asosan magnitni yurgizgich, saq lagich, avtomatik uzgich kabi jixozlar bilan birga yig’ilgan bo’ladi. Magnitli yurgizgichlar esa elektrodvigatelni yaqindan xamda masofadan boshqarish uchun qo’llaniladi. Bundan tashqari magnit yurgizgichlar tarmoq kuchlanishi uchun qayta tiklangandan so’ng dvigatel ni o’z-o’zidan yurib ketishidan saqlaydi. Ko’pchilik magnit yurgizgichlar elektrodvigatel larni ortiqcha yuklama ishlashdan ximoya qiluvchi issiqlik relelariga ega. Ma’lumki mag nit yurgizgichlar ikki xil bo’ladi, ya’ni elektrodvigatelni bir tomonga aylanishini ta’minlay digan (noreversiv) va elektrodvigatelni ikkala tomonga aylanishini ta’minlaydigan (rever siv). Ushbu tajribada elektrodvigatelni 1 tomonga aylanishini ta’minlaydigan magnit yur gizgich bilan shug’ullanamiz. Bunday dvigatelllarni ishga tushirish uchun ПME va ПA seriyali magnitli yurgizgichlarni ishlatiladi. Xavfli belgilar PME va PA yurgizgichlarni se riyasini belgilaydi. Xavfdan keyingi son yurgizgich o’lchamlarini keyingisi tuzilishini (1-ochik, 2- ximoyalangan, 3-chang va namlikdan ximoyalangan) anglatadi. Ularning soni 1…4 bo’lib, 1 soni yurgizgichni bir tomonlama va issiqlikdan ximoyasizligini, 2 soni bir tomonlama va issiqlik ximoyasi borligini, 3 soni esa uni ikki tomonlama issiqlikdan ximo yasizligini, 4 soni ikki tomonlama issiqlik ximoyasi borligini bildiradi. Masalan:ПME–223 demak yurgizgich seriyasi ПME, ikkinchi o’lchamli, ximoyalangan, ikki tomonlama issiqlik ximoyasisiz.

O’rtacha quvvatli ba’zi asinxron dvigatellarni uch fazali dvigatel sifatida xam, bir fazali dvigatel sifatida xam ishlatish mumkin. Bunday dvigatellar universal dvigatellar deyiladi. Dvigatel statorida uch fazali chulgam bo’ladi, rotori oddiy qisqa tutashtirilgan. Universal dvigatelni bir fazali dvigatel sifatida ishlatish uchun uni statorining chulgamlari sxemada keltirilgan usul bilan manbaaga ulanadi. Sxemalarda ish va yurg’izish kondensatorlarini qanday ulanishi xam ko’rsatilgan. Ish kondensatori Si ning nominal yuklamada ishlash rejimiga moslab tanlanadi. Dvigatel kam yuklama bilan ishlaganda uning texnik ko’rsatkichlari yomonlashadi. Uch fazali dvigatel bir fazali dvigatel sifatida ishlatilganda uning quvvati uch fazali dvigatel nominal quvvatining 60…80 % ni tashkil qiladi. Bunday dvigatellarni UAD seriyasida ishlab chiqarilmoqda. Quyida keltirilgan sxemalar uchun ish kondensatorlarini keltirilgan emprik formulalar bilan mikrofaradalarda (mKf) aniqlanadi.


Faza rotorli asinxron dvigatel qisqa tutashrilagan rotorli dvigatellardan rotorning tuzilishi bilan farq qiladi. Faza rotorli asinxron dvigatelni rotori qalinligi 0,35…05 mm bo’lgan elektrotexnik po’lat tunika (plastika)lardan shtampalanib yig’ilgan tslindrdan iborat. Statordagi kabi rotorning xam fazalariga uch fazali chulgam joylashtirilgan bo’ladi. Rotor chulgamlari yulduz sxemada ulanadi. Xar bir fazaning bosh uchlari bir-biridan izolatsiya qilingan uchta miss kontakt xalqalarga briktirilgan. Mis xalqalar uch fazali yurg’izish reostati bilan briktirilgan. YUrg’izish reostatining fazasi birinchidan yurg’izish tokini (Iyu=2,5…3,5)Ip gacha qaytarish, qisqa tutishgan rotorli asinxron dvigatellarda esa Iyu=(5…7)In ga teng bo’ladi. Darxaqiqat yurg’izish paytida rotordagi tok In=E2S/(R2+Ryurg) 2+X2+S2 (A) bo’lib yurg’izish qarshiligi, bilan cheklangan. Ikkinchidan yurg’izish reostatining vazifasi yurg’izish momentini maksimumgacha oshirish, chunki Sos va rotordagi aktiv tok orttiriladi. Barcha ifodalarni sirpanish S=1 deb qabul qilinadi S=(R2+Ryurt)/X2=1. YUrg’izish momenti katta bo’lganidan faza rotorli asinxron dvigatelni nagruzka bilan yurg’izish kerak bo’lgan (markazdan qochma nasoslar, kompressorlar, liftlar, kran dvigatellari va x.k) mexanizmlarda qo’llaniladi. Dvigatel rotorning aylanish yo’nalishini o’zgartirish uchun aylanuvchan magnit maydonini aylanish yo’nalishini o’zgartirish kerak. Buning uchun statorning uchta faza simlaridan istalgan ikkitasini manbaaga ulanadigan o’rinlarini almashtirish kifoya.
Sinxron dvigatеllarni rotor chulgamiga o’zgarmas tok bеriladi. Sinxron elеktrodvigatеllarni yakor chulgamlarida esa o’zgaruvchan EYUK induktsiyalanadi va o’zgaruvchan tok oqadi. Dеmak stanina va yakor ariqchalarida chulgamlar joylashgan bo’ladi. Dvigatеlni stator chulgamlari uch fazali tarmoqqa ulanganda aylanuvchi magnit maydoni xosil bo’ladi. Sinxron mashinalarning ishlash printsipi rotor chulqamiga o’zgarmas tok bеrilganda o’zgarmas magnitmaydoni xosil bo’lishi va rotor bilan birga aylanib, stator cho’qamini kеsib o’tadi. Shunda ularda chastotasi f tеng bo’lgan EYUK ni induktsiyalashga asoslangan. Agar stator chulqamlariga nagruzka qarshiligi Zn ni ulasak, gеnеratorlarning faza chulqamlarida xosil bo’lgan ia iv is toklar aylanishlar tеzli-gini nq60 fG`R rotor aylanishlar tеzligiga tеng bo’lgan aylanuvchan magnit mayd oni xosil qiladi. Shuning uchun bunday elеktr mashinalar rotorining aylanishlar tеzligi statorning magnit maydoni aylanishlar tеzligiga tеng bo’lganligi uchun sinxron mashinalar xisoblanadi.


Download 38,38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa