Фанни бo’лимиDownload 81.44 Kb.
bet1/6
Sana06.05.2017
Hajmi81.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Тошкент тиббиёт академияси,5А510115 - Соғлиқни сақлашни бошқариш ва жамоат соғлиғини сақлаш (Жамоат саломатлиги ва соғ’лиқни сақлашни бошқариш) мутахассислигида ўқитиладиган “Менежмент назарияси ва амалиёти”фанидан тест саволлари


Фан боби

Фанни бo’лими

Qийинлик даражаси

Test topshirig’i

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob1

1

Menejment bu:


*ko'zlangan maqsadga erishish qobiliyati va mahorati demakdir

ishlab chiqarish tizimini o’zgartirish

mavjud xom ashyodan to’g’ri foydalanish


moliyaviy va intellektual resurslar yig’indisi
1

1

Menejment:

*mavjud xom ashyo, moddiy, moliyaviy va intellektual resurslardan ishlab chiqarishda unumli foydalanish

ishlab chiqarish tizimini to’g’ri tashkil etish

mavjud resurslardan samarasiz foydalanish

Jamoadagi insonlar faoliyatini tashkil etish1

1

Menejer bu:


*boshqaruv faoliyatini malakali amalga oshirayotgan odamlar toifasi — rahbardir

oliy ma’lumotli shahs

bu boshqarivluvchi shahs

barcha tibbietda ishlovchi odamlar guruhi2

1

Boshqarish :

*o'z qo'l ostidagi xodimlarning muvaffaqiyatlarga erishishiga rahbarlik qilish

ishlab chiqarish tizimini to’g’ri tashkil etish

boshqaruv faoliyatini malakali amalga oshirayotgan odamlar toifasi — rahbardi

ko'zlangan maqsadga erishish yo’lida to’g’ri reja tuzish
2

1

Muvaffaqiyat deganda:


*jamiyat tomonidan tan olingan eng yaxshi natijalarga erishish tushuniladi

ko'zlangan maqsadga erishish qobiliyati va mahorati demakdir

o'z qo'l ostidagi xodimlarning muvaffaqiyatlarga erishishiga rahbarlik qilish

boshqaruv faoliyatini malakali amalga oshirish2

1

Muvaffaqiyat quyidagi elementlarni qamrab oladi:

*faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash, uning jamiyat tomonidan tan olinishi, yaxshi natijaga erishish

mijozga to’g’ri tashhis qo’yish

odamlar bilan muloqatni to’g’ri tashkil etish

berilgan topshiriqni oz vaqtida bagarish2

1

Sog’liqni saqlashni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari:


*qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligini bashorat qilishning qiyinligi

tashqi sharoitlar, imkoniyat va tahdidlar tahlili

maqsadlarni belgilash


vazifalarni aniqlash2

1

An'anaviy menejment quyidagi bosqichlarni o'tadi:


*rejalashtirish, tashkil etish, motivlashtirish (qiziqtirish), nazorat

qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi


faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash


sog’liqni tiklashga qaratilgan hatti-harakatlar
2

1

Rejalashtirish — bu:


*o'tmishni tahlil qilish, hozirni tushunish va kelajakni ko'ra bilishdir, ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslar hozir va kelajakda to'g’ri ishlatilishining kafolatidir

o'tmishni tahlil qilish, hozirni tushunish


faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash, ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud

sog’liqning organizm funktsiyalariga mos holda tashkil etish3

1

Tashkilot bu:


*bu uning yordamida boshqariladigan yoki boshqaruvchi tizim tuzilmasi yaratiladigan va saqlanadigan jarayon, bu birgalikdagi mehnat jarayonida o'z o'rniga ega bo'lgan o'zaro munosabatlar, bu umumiy maqsadga ega bo'lgan odamlar guruhi

turli odamlar ishlaetgan ceh

maqsadlarni va vazifalarni rejalashtirish

ierarhik ko’rinishdagi odamlar guruhi3

1

Tashkilot quydagi majburiy talablarga javob berishi lozim:


*-o'zini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi;

-kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi (ya'ni istalgan yakuniy vaziyat yoki natija);-barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadga erishish uchun atayin birgalikda ishlayotgan guruh a'zolarining mavjudligi

qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi


faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash va ularni bashorat qilishning qiyinligi


strategik va biznes rejaning mavjudligi3

1

Tashkilot — bu :


*faoliyati umumiy maqsadga yoki maqsadlarga erishish uchun ongli ravishda muvofiqlashtirilgan odamlar guruhi

o'zini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi

kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi


barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadga erishish3

1

Tashkilotlar uchun umumiy bo'lgan xususiyatlar:


* resurslar, tashqi va ichki muhit, tashkilot tuzilishi, tashkilotning maqsadlari, vazifa, odamlar

tashkilotning maqsadlari, vazifa, odamlar

resurslar, tashqi va ichki muhit

yo’lining3

1

Har bir mehnat jamoasida o'zaro munosabatlarning turlari


*rasmiy va norasmiy

ikkitadan kam bo'lmagan odamlar munosabati


verbal va noverbal

me’eriy me’erlashtirilmagan3

1

Rasmiy guruh deb nimaga aytiladi


*tashkilot maqsadlariga erishish uchun rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan odamlar guruhi

ayrim maqsadlarga erishmoqchi bo’lgan odamlar gurihi

norasmiy odamlar gurihi

qarindosh-urug’lardan tashkil topgan gurih3

1

Norasmiy guruh:


*ma'lum maqsadlarga erishish uchun doimiy o'zaro harakatga kirishgan tabiiy ravishda tashkil etilgan odamlar guruhi

ikkitadan kam bo'lmagan odamning guruhi

Tashkilotda birgalikda ishlovchi odamlar guruhi

maqsadlariga erishish uchun rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan odamlar guruhi
3

1

Boshqarishni qanday tizimlari mavjud:


*boshqariladigan ob’ekt va boshqaruvchi sub’ekt birligini aks ettiradi

boshqariladigan rejalarning birligi

qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi

faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash
3

1

Boshqarish sub'ekti


*boshqarish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilot yoki shaxs


erishish uchun doimiy o'zaro harakatga kirishgan tabiiy ravishda tashkil etilgan odamlar guruhi

uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi


sog’liqni saqlash vazirligidan boshlab, markaziy tuman shifoxonasigacha bo'lgan boshqaruv organlari
3

1

Boshqaruv ob'ekti bu:


*tibbiy hizmat ko’satuvchi barcha tibbiet muassasalari

harakatga kirishgan tabiiy ravishda tashkil etilgan odamlar guruhi

boshqarish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilot yoki shaxs

tashkilot maqsadlariga erishish uchun rahbariyat
4

1

Vakolatlarni yuklash:


xodimlarga turli vakolatlarni bo'lib berish

boshqaruv sub'ekti va ob'ektining o'zaro munosabatlari

Barcha vazifalarni rahbar tomonidan boshqarilishi

rahbariyat xohishi bo'yicha odamlarni bo’limlar bo’yicha taqsimlash
4

1

Vakolat bu nima:


*bu biror shaxs, muassasa, tashkilot, davlat va shu kabilar nomidan ish qilish uchun berilgan huquq, vakillik huquqi

boshqaruv sub'ekti va ob'ektining o'zaro munosabatlari

boshqarish jarayonini to’g’ri tashkil etish


tashkilotga rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan guruhlarning maqsadlari
4

1

Vakolatlarni samarali yuklash usullari:


*qiziqtirish, samarali boshqaruv, o'sish — siljish


samaradorli boshqaruv uchun qiziqtirish

boshqariladigan ob'ekt va sub'ektning o’sishi

bu biror shaxs, muassasa, tashkilotni, davlat tomonidan boshqarish4

1

Samarali boshqaruv:


*mas'uliyatlarni qobiliyatliroq va iste'dodliroq xodimlarga berish

vazifalarni hal etish uchun odamlarni to’plash

natijaga erishish uchun tuzilgan boshqaruvning tarkibi

barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan vazifalarni tanlash4

1

Мarkazlashmagan boshqaruv nechta asosiy qisimdan tashkil topgan:

*asosan 4 qismdan tashkil topgan

asosan 5 qismdan tashkil topgan

asosan 2 qismdan tashkil topgan

asosan 6 qismdan tashkil topgan4

2

O'rta bosqichdagi rahbarlar (taktik bosqich)


*bosh vrachning tibbiy yordam turlari bo'yicha o'rinbosarlari va bosh hamshira

bo'lim mudirlari, bo'limning katta hamshiralari

bajaruvchilar, vrachlar hamshiralar

bo'lim mudirlari, vrachlar4

2

Quyi bosqichdagi rahbarlar (operativ bosqich):

*bo'lim mudirlari, bo'limning katta hamshiralari


bosh vrachning tibbiy yordam turlari bo'yicha o'rinbosarlari va bosh hamshira


bajaruvchilar, vrachlar, hamshiralar

bosh vrachning tibbiy yordam turlari bo'yicha o'rinbosarlari

Eng quyi bosqichdagi rahbarlar :

*bajaruvchilar, vrachlar, hamshiralar

bo'lim mudirlari, bo'limning katta hamshiralari


bosh vrachning tibbiy yordam turlari bo'yicha o'rinbosarlari va bosh hamshira

katta hamshiralari, bosh hamshira
4

2

Yaponiyada boshqaruv tizimi:


*markazlashmagan, unda har bir xizmatchi o'z-o'zini nazorat qiladi, u nafaqat bajaruvchi, balki ma'lum darajada sub'ekt hisoblanadi

barcha hodimlar bitta rahbarga bo’ysinadi

markazlashgan , unda har bir rahbar o’z o’zini nazorat qiladi

хodimlari boshqaruv organlari tomonidan boshqariladi5

1

Rejalashtirish jarayoni:


*boshqarish maqsadlarini va unga erishish vositalarini aniqlashdir

utmishni tahlil qilish, hozirni tushunish

ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslar

qarorlarning ahamiyatiga tadbiq etish uchun odamlarni tanlash
5

1

Qiziqtirish bu nima:


*tashkilot maqsadini amalga oshirishga olib keluvchi faoliyatga ishchilar guruhni rag’batlantirish jarayoni

ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslardan foydalanish

iqtisodiy samaradorlikni oshirishda xodimlarni jalb etish

resurslar va odamlarni birga ishlashini to’g’ri tashkil etish
5

1

Xodimlarni boshqarishda usullar qo'llaniladigan:


*ma'muriy-tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy-ruhiy

ma'muriy, tashkiliy, ijtimoiy

ma'muriy-tiqtisodiy, siesiy

qurqitish, cho’chitish, jazo ko’rish5

1

Dastlabki tanlov nimadan boshlanadi:


*nomzodlar ro'yxatini ularning bo'sh lavozimlarga muvofiqligi nuqtai nazaridan tahlil qilishdan boshlanadi

nomzodlarni ro’yxatga olish

bo’sh lavozimlarni aniqlash

xodimlarni tarbiyalash
5

1

Suhbat o'tkazish qanday odib boriladi:


*dastlabki tanlov natijasida tashkilotda yakka tartibda ishlashi mumkin bo'lgan nomzodlarning chegaralangan soni aniqlanadi

nomzodlar ro'yhatini ularning bo'sh lavozimlarga muvofiqligi nuqtai nazaridan tahlil qilishdan boshlanadi

iqtisodiy samaradorlikni oshirishda dastlabki tanlov natijasida tashkilotni xodimlar bilan to’ldirish

xodimlarni javobgarlikni his etishga tarbiyalash
6

2

Yollash haqidagi qaror :


*dastlabki tadbirlar natijasining tahlili asosida rahbar fikriga ko'ra ushbu lavozim uchun ko'proq mos keladigan nomzodni tanlash

mavjud xodimlarni baholash sinovdvn utkazish

yukori malakali kadrni tanlash


хodimlarga ehtiyojlarni qoplash bo'yicha tadbirlar dasturini ishlab chiqish


Ish haqi aniqlanadi:

*me’erlar, tarif tizimi, ish haqi shakllari, ish haqi tizimi erdamida

rahbarning istak xoxishiga ko’ra

me’erlar tizimiga ko’ra

tarif tizimiga ko’ra

Ish haqi shakilari:

*ishbay, vaqtbay

ishbay mahsulotboy kunbay

ishlab chiqarilgan mahsulot soni bo’yicha, ishlab chiqarilgan mahsulot sifat bo’yicha

odambay, jon boshiga, oyiga6

2

Ishbay ish haqining shakli hisoblanadi:

*bunda ish haqi har bir mahsulot birligi yoki bajarilgan ish hajmiga hisoblanadi

bunga ish haqi tarif jadvali bo'yicha haqiqiy ishlangan vaqt uchun maosh ko'rinishida hisoblanadi

imtiyozlar jumlasiga ish haqiga nisbatan barcha qo'shimcha xizmatlar yoki to'lovlar

ish haqini aniqlash me'yorlar, tarif tizimiDownload 81.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik