Фанни бўлимиDownload 79.5 Kb.
bet1/5
Sana27.06.2017
Hajmi79.5 Kb.
  1   2   3   4   5
Тошкент тиббиёт академияси, 5А510115 - Соғлиқни сақлашни бошқариш ва жамоат соғлиғини сақлаш (Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш) мутахассислигида ўқитиладиган “Менежмент назарияси ва амалиёти”фанидан тест саволлари


Фан боби

Фанни бўлими

Қийинлик даражаси

Тест топшириғи

Тўғри жавоб

Муқобил жавоб

Муқобил жавоб

Муқобил жавоб

1

1

1

Menejment bu:


ko'zlangan maqsadga erishish qobiliyati va mahorati demakdir*

ishlab chiqarish tizimini

mavjud xom ashyo


moliyaviy va intellektual resurslar


2

1

1

Menejment:

mavjud xom ashyo, moddiy, moliyaviy va intellektual resurslardan ishlab chiqarish*

ishlab chiqarish tizimini

mavjud xom ashyo

moliyaviy va intellektual resurslar

3

1

1

Menejer bu:


boshqaruv faoliyatini malakali amalga oshirayotgan odamlar toifasi — rahbardir*

ishlab chiqarish tizimini

mavjud xom ashyo


moliyaviy va intellektual resurslar

4

2

1

Boshqarish :

o'z qo'l ostidagi xodimlarning muvaffaqiyatlarga erishishiga rahbarlik qilish*

ishlab chiqarish tizimini

boshqaruv faoliyatini malakali amalga oshirayotgan odamlar toifasi — rahbardir


ko'zlangan maqsadga erishish qobiliyati va mahorati demakdir


5

2

1

Muvaffaqiyat deganda:


jamiyat tomonidan tan olingan eng yaxshi natijalarga erishish tushuniladi*

ko'zlangan maqsadga erishish qobiliyati va mahorati demakdir

o'z qo'l ostidagi xodimlarning muvaffaqiyatlarga erishishiga rahbarlik qilish

boshqaruv faoliyatini malakali amalga oshirayotgan odamlar toifasi — rahbardir

6

2

1

Muvaffaqiyat quyidagi elementlarni qamrab oladi:

faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash.*

uning jamiyat tomonidan tan olinishi.

yaxshi natijaga erishish.

berilgan topshiriqni oz vaqtida bagarish

7

2

1

Sog’liqni saqlashni boshqarish o'ziga xos xususiyatlari:


qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligiularni bashorat qilishning qiyinligi*

tashqi sharoitlar, imkoniyat va tahdidlar tahlili

maqsadlarni belgilash


vazifalarni aniqlash

8

2

1

An'anaviy menejment quyidagi bosqichlarni o'tadi:


rejalashtirish;

tashkil etish;

motivlashtirish (qiziqtirish);

nazorat, olingan natijalarni tahlil qilish, baholash*qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi


faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash


sog’liqning organizm funktsiyalarining barqaror buzilgan holda yomonlashishi

9

2

1

Rejalashtirish — bu:


o'tmishni tahlil qilish, hozirni tushunish va kelajakni ko'ra bilishdir;ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslar hozir va kelajakda to'g’ri ishlatilishining kafolatidir*

qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi


faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash


sog’liqning organizm funktsiyalarining barqaror buzilgan holda yomonlashishi


10

3

1

Tashkilot bu:


bu uning yordamida boshqariladigan yoki boshqaruvchi tizim tuzilmasi yaratiladigan va saqlanadigan jarayon*

bu birgalikdagi mehnat jarayonida o'z o'rniga ega bo'lgan o'zaro munosabatlar, huquq, majburiyatlar, maqsadlar, rollar, faoliyat turlari majmuasi (tizimi)

bu umumiy maqsadga ega bo'lgan odamlar guruhi


b.s.


11

3

1

Tashkilot majburiy talablarga javob berishi lozim:


o'zini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi;

kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi (ya'ni istalgan yakuniy vaziyat yoki natija);

— barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadga erishish uchun atayin birgalikda ishlayotgan guruh a'zolarining mavjudligi*


qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi

ularni bashorat qilishning qiyinligi
faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash.


sog’liqning organizm funktsiyalarining barqaror buzilgan holda yomonlashishi


12

3

1

Tashkilot — bu :


faoliyati umumiy maqsadga yoki maqsadlarga erishish uchun ongli ravishda muvofiqlashtirilgan odamlar guruhi*

o'zini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi

kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi (ya'ni istalgan yakuniy vaziyat yoki natija)


barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadga erishish uchun birgalikda ishlayotgan guruh a'zolarining mavjudligi

13

3

1

Tashkilotlar uchun umumiy bo'lgan xususiyatlar:


resurslar, tashqi va ichki muhit, tashkilot tuzilishi*

tashkilotning maqsadlari

vazifa,

odamlar


14

3

1

Har bir mehnat jamoasida o'zaro munosabatlari.


asmiy tuzilmasi bilan bir qatorda, jamoa a'zolari o'rtasida norasmiy munosabatlar ham mavjuddir*

o'zini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi


kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi

barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadga erishish uchun birgalikda ishlayotgan guruh a'zolarining mavjudligi

15

3

1

Rasmiy guruh deb nimaga aytiladi


tashkilot maqsadlariga erishish uchun rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan odamlar guruhi*


uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi

kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi


barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan maqsadga erishish uchun birgalikda ishlayotgan guruh a'zolarining mavjudligi


16

3

1

Norasmiy guruh tashkiloti:


ma'lum maqsadlarga erishish uchun doimiy o'zaro harakatga kirishgan tabiiy ravishda tashkil etilgan odamlar guruhi*

uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi

kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi


maqsadlariga erishish uchun rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan odamlar guruhi


17

3

1

Boshqarishni nechta tizimi bor va ular qaysilar:


boshqariladigan va boshqaruvchi birligini aks ettiradi*

boshqariladigan rejalarning birligi

qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi

faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash


18

3

1

Boshqarish sub'ekti


boshqarish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilot yoki shaxs*


ma'lum maqsadlarga erishish uchun doimiy o'zaro harakatga kirishgan tabiiy ravishda tashkil etilgan odamlar guruhi

uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi


sog’liqni saqlash vazirligidan boshlab, markaziy tuman shifoxonasigacha bo'lgan boshqaruv organlari


19

3

1

Boshqaruv sub'ekti :bu


sog’liqni saqlash vazirligidan boshlab, markaziy tuman shifoxonasigacha bo'lgan boshqaruv organlari*

ma'lum maqsadlarga erishish uchun doimiy o'zaro harakatga kirishgan tabiiy ravishda tashkil etilgan odamlar guruhi

boshqarish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilot yoki shaxs


tashkilot maqsadlariga erishish uchun rahbariyat


20

4

1

Vakolatlarni yuklash


boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri xodimlarga turli vakolatlarni bo'lib berish hisoblanadi*

boshqaruvning samaradorligi boshqaruv sub'ekti va ob'ektining o'zaro munosabatlari bilan belgilanadi

boshqarish jarayoni boshqariladigan ob'ekt va sub'ektning (boshqaruvchi organ) bo'lishini ko'zda tutadi

tashkilot maqsadlariga erishish uchun rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan odamlar guruhi


21

4

1

Vakolat bu nima:


bu biror shaxs, muassasa, tashkilot, davlat va shu kabilar nomidan ish qilish uchun berilgan huquq, vakillik huquqi*

boshqaruvning samaradorligi boshqaruv sub'ekti va ob'ektining o'zaro munosabatlari

boshqarish jarayoni boshqariladigan ob'ekt va sub'ekti


tashkilot maqsadlariga erishish uchun rahbariyat xohishi bo'yicha tuzilgan


22

4

1

Vakolatlarni samarali yuklash usullari:


qiziqtirish, samarali boshqaruv, o'sish — siljish*


boshqaruvning samaradorligi boshqaruv sub'ekti

boshqarish jarayoni bosh¬qariladigan ob'ekt va sub'ektning (boshqaruvchi organ) usullari

bu biror shaxs, muassasa, tashkilot, davlat va shu kabilar

23

4

1

Xodimlar orasidagi, bajaruvchilar va ma'muriyat orasidagi munosabat chiziqli va funktsional ko'rinishda bo'lib chiziqli ko'rinishi qanday boladi :

har bir quyidagi xodim, faqat o'zidan yuqoridagi o'zining boshlig’iga bo'ysunadi*

funktsional ko'rinishda (gorizontal) u xizmat turlari (terapiya, jarrohlik, tashxislash va boshqalar)ga bo'linadi

boshqarish jarayoni boshqariladigan ob'ekt va sub'ektning (boshqaruvchi organ) bo'lishini ko'zda tutadi

bu biror shaxs, muassasa, tashkilot, davlat va shu kabilar nomidan ish qilish uchun berilgan huquq, vakillik huquqi

24

4

1

Xodimlar orasidagi, bajaruvchilar va ma'muriyat orasidagi munosabat chiziqli va funktsional ko'rinishda bo'lib funktsional ko'rinishi qanday boladi:

u xizmat turlari (terapiya, jarrohlik, tashxislash va boshqalar)ga bo'linadi*

funktsional ko'rinishda (gorizontal va boshqalar)ga bo'linadi

boshqarish jarayoni boshqariladigan ob'ekt va sub'ekti

bu biror shaxs, muassasa, tashkilot,

25

4

1

Samarali boshqaruv:


mas'uliyqatlarni qobiliyatliroq va iste'dodliroq xodimlarga berish*

uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi


tizimi keng taraqqiy topgan bo'lib, bunda boshqaruvning tarkibi

barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan

26

4

2

Мarkazlashmagan boshqaruv:

tizimi keng taraqqiy topgan bo'lib, bunda boshqaruvning tarkibi asosan 4 qismdan tashkil topgan*

uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning mavjudligi

kamida bitta ijtimoiy foydali maqsadning mavjudligi

mas'uliyatlarni qobiliyatliroq va iste'dodliroq xodimlarga berish


27

4

2

O'rta bosqichdagi rahbarlar (taktik bosqich)

A.— Bosh vrachning tibbiy yordam turlari bo'yicha o'rinbosarlari va bosh hamshira; quyi bosqichdagi rahbarlar

B. (operativ bosqich) — bo'lim mudirlari, bo'limning katta hamshiralari, eng quyi:bosqichdagi rahbarlar D.(bajaruvchilar), vrachlar, hamshiralar va h.k:


bosh vrachning tibbiy yordam turlari bo'yicha o'rinbosarlari va bosh hamshira; quyi bosqichdagi rahbarlar

(operativ bosqich) — bo'lim mudirlari, bo'limning katta hamshiralari

(bajaruvchilar), vrachlar, hamshiralar va h.k*


qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligiularni bashorat qilishning qiyinligi


faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash

uning jamiyat tomonidan tan olinishi
sog’liqning organizm funktsiyalarining barqaror buzilgan holda yomonlashishi


28

4

2

Yaponiyada boshqaruv tizimi:


markazlashmagan, unda har bir xizmatchi o'z-o'zini nazorat qiladi, u nafaqat bajaruvchi, balki ma'lum darajada sub'ekt hisoblanadi*

хalq xo'jaligi sohasida, shu jumladan, sog’liqni saqlash tizimida amalga oshiriladi

markazlashgan , unda har bir xizmatchi o'z-o'zini nazorat qiladi

хodimlari orasidagi munosabatlar u yoki bu jihatdan sog’liqni saqlash boshqaruv organlari tomonidan boshqariladi

29

5

2

Sog’liqni saqlashning nodavlat tizimi:


markazlashmagan tizim hisoblanib, bunda faoliyatning har bir ishtirokchisi (fuqaro — xizmatdan foydalanuvchi va tibbiyot xodimi — xizmat ko'rsatuvchi sifatida) bir-biri bilan kelishgan holda,mustaqil qaror qabul qilishadi*

markazlashmagan, unda har bir xizmatchi o'z-o'zini nazorat qiladi, u nafaqat bajaruvchi, balki ma'lum darajada sub'ekt hisoblanadi


markazlashgan , unda har bir xizmatchi o'z-o'zini nazorat qiladi, u nafaqat bajaruvchi, balki ma'lum darajada sub'ekt hisoblanadi


markazlashgan tizim hisoblanib, bunda faoliyatning har bir ishtirokchisi (fuqaro — xizmatdan foydalanuvchi mustaqil qaror qabul qilishadi


30

5

2

Xodimlarni boshqarishning mohiyati. Xodimlarni boshqarish bu:


ushbu tashkilot xodimlariga ta'sir etish orqali uning samaradorligini oshirish va tashkilot maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan fandir*

uzini ushbu guruhning qismi deb hisoblovchi ikkitadan kam bo'lmagan odamning boshqaruvchi shaxs

boshqarish maqsadlarini va unga erishish vositalarini aniqlashdir


barcha uchun ahamiyatga ega bo'lgan


31

5

1

Rejalashtirish jarayoni:


boshqarish maqsadlarini va unga erishish vositalarini aniqlashdir*

utmishni tahlil qilish, hozirni tushunish

ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslar

qarorlarning jamiyat ahamiyatiga ega ekanligi


32

5

1

Qiziqtirish bu nima:


tashkilot maqsadini amalga oshirishga olib keluvchi faoliyatga ishchilar yoki guruhni rag’batlantirish jarayoni*

ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslar hozir va kelajakda to'g’ri ishlatilishining kafolatidir

iqtisodiy samaradorlikni oshirishda barcha band xodimlarning moddiy manfaatdorligi orqali ta'sir etib kiziktirish

ko'zlangan natijalarga erishish uchun mavjud resurslar


33

5

1

Xodimlarni boshqarishda quyidagi usullar qo'llaniladi:


ma'muriy-tashkiliy: boshqarish apparati tuzilishi, funktsiyalari, huquq va majburiyatlarini aniqlash*

utmishni tahlil qilish


mavjud xodimlarni baholash


tashkilot maqsadini amalga oshirishga olib keluvchi faoliyat


34

5

1

Xodimlarga bo'lgan ehtiyojni rejalashtirish:


mavjud xodimlarni baholash.

Xodimlarga kelgusi ehtiyojlarni qoplash*faoliyat bilan bog’liq real maqsadni aniqlash.


ma'muriy-tashkiliy: boshqarish apparati tuzilishi, funktsiyalari, huquq va majburiyatlarini aniqlash

iqtisodiy samaradorlikni oshirishda barcha band xodimlarning moddiy manfaatdorligini orqali ta'sir etish

Katalog: syllabus -> Syllabus-JSSM -> Sogliqni%20saqlashni%20boshqarish%20va%20jamoat%20sogligini%20saqlash -> Амалий%20қисм -> Менежмент%20назарияси%20ва%20амалиёти -> 1.%20Uzbek%20lotin%20imlosi
syllabus -> 1. Kandidozli kolpitni davolashda qo’llaniladi
1.%20Uzbek%20lotin%20imlosi -> Nazorat savollari
Syllabus-JSSM -> Фанни бo’лими
Syllabus-JSSM -> Salomatlikni mustaxkamlash, profilaktika, atrof muxit gigenasi fani bo'yicha vaziyatli masalalar mavzu №1 Hamshiralik ishida yangi jamoat sog’ligini saqlash kontseptsiyasi. Hozirgi zamon jamoat sog’lig’ini saqlash kontseptsiyasining
Syllabus-JSSM -> Фанни бўлими
1.%20Uzbek%20lotin%20imlosi -> Nazorat savollari
Syllabus-JSSM -> Фанни бўлими
Syllabus-JSSM -> Klinik epidemiologiya va biostitistika asoslari fanidan nazorat savollari 1

Download 79.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik