Fanidan 6-sinflar uchun test savollari I chorak 1 Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha ?Download 287.5 Kb.
bet2/5
Sana12.01.2017
Hajmi287.5 Kb.
1   2   3   4   5

Javobi yoziladigan testlar
Dashtlar

Mak-Kinli tog`i

Karib dengiziga

Simmetik joylashgan

7000 ta

Sahroi-Kabir

Xaltali hayvonlar vatani

Amazoniya o`rmonlari
Testlar yangi tahrirdagi DTS asosida tuzilgan.Uslub birlashma rahbari:

6-sinflar uchun geografiya fanidan test savollari IV-chorak
1)Yevrosiyo materigining maydoni qancha?

A)54mln. km2 B) 44mln. km2 S)38mln. km2 D)50mln. km 2

2)Ma’mun akademiyasini kim tuzgan?

A)Ibn Sino B)Beruniy S)Bobur D)Ahmad Farg`oniy

3)Sayyoh olimlar kitobining muallifi kim?

A)S.Berg B)N.Kovalevskiy S)H.Hasanov D)I.Nazarov

4)Toshkent shahrida halokatli zilzila nechanchi yilda bo`lgan ?

A)1948-yilda B)1902-yilda S)2004-yilda D)1966-yilda

5)Shimaliy yarim shahrining sovuqlik qutbi qayer?

A)Cherrapunja B)Oymyakon S)Himplay D)Tibet

6)Dunyodagi eng katta ko`l qaysi?

A)Orol B)Baykal S)Zaysan D)Kaspiy

7)Yevroosoyo materigini Afrika materigidan qaysi bo`g`oz ajratadi?

A)Gibraltar B)Bosfor S)Bering D)Torres

8)Yevropa va Osiyo qit’alari chegarasi qaysi tog`dan o`tadi?

A)Himolay B)Ural S)Pomir D)Alp

9)Yevroosiyo haqidagi 1-ilmiy ma’lumotlarni kim yoizgan ?

A)Strabon B)Aflotun S)Geradot D)Miso al Xorazimiy

10)Hindiston asarining muallifiu kim?

A)Ibn Sino B)Axmad al Farg`oniy S)Strabon D)Abu Rayhon Beruniy

11)Qor chizi`gi Yevrosiyo materigining qaysi togi`dan o`tadi ?

A)Markazy Tibetdan B)Himolay janubidan S)Pomir tog`dan

12)Dunyodagi eng chuqur ko`lni toping

ASarez B)Baykal S)Kaspiy D)Ladogo

13)Dunyoda 4ta okean havzasiga qarashli d aryolari bo`lgan materikni ajrating.

A)Afrika B)Avstraliya S)Yevrosiyo D)Janubiy Amerika

14)Dunyodagi eng uzun daryoni belgilang.

A)Nil B)Kongo S)Amazonka D)Sirdaryo

`15)Yer sharining tekis yuzaga tushirilgan tasviri nima deyiladi?

A)Daryo B)Surat S)Xarita D)havza

16)Dunyodagi eng baland sharshani ajrating (1054m)

A)Viktoroya B)Niagara S)Golfistrim D)Anxel

17)Shimoliy Amerika bilan Yevrosiyoni ajratib turuvchi bo`g`oz qanday nomlanadi?

A)Torres B)Giblartar S)Bering D)la-Mansh

18)Tog`lar Yevrosiyo materigining necha foizini egallaydi?

19)yer sharidagi dastlabgi quruqlikning nomini ayting.

20)Yevrosiyo materigining eng uzun daryosi qaysi?

21)Yevrosiyoning sharqiy chekka nuqtasini ayting.

22)1798-yil dan qaysi hudud Rus Amerikasi deb atalgan?

23)(Janubiy Amerikada qanday joylar selva deb atladi?

24)afrika materigida nechta milliy bog` bor?

25)Velvichiya o`simligi qaysi cho`lda o`sadi?

Javoblar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

B

S

D

B

D

A

B

S

D

A

B

S

A

S

D

S

Javobi yoziladigan testlar
18)50 % ini

19)Pangeya

2 0)Yanszi

21)Dejnyov burni

22)Alyaska yarimoroli

23)Ekvatorial o`rmonlar

24)392ta

25)Namib chol`ida
Testlar yangi tahrirdagi DTS asosida tuzilgan.Uslub birlashma rahbari:
7-sinflar uchun geografiya fanidan test savollari I chorak
1)Iqlimlar kitobi asarining muallifi kim?

A)Ishoq Istaxriy B)Alisher Navoiy S)Ali Ma’sudiy D)Chjan Suyan

2)O`rta Osiyo o`rganilish tarixi necha bosqichdan iborat?

A)2 bosqichdan B)3 bosqichdan S)4 bosqichdan D)5 bosqichdan

3)O`rta Osiyoda eng ko`p sonli xalq qaysi?

A)Qozoq B)Qirg`iz S)O`zbek D)Tojik

4)Qanday andozalarda ham burchak ham maydon xatoliklari bo`ladi?

A)Barcha andozalarda B)Teng burchakli andozalarda S)Teng maydonli andozalarda D)Ixtiyoriy andozalarda

5)Joyning yirik mashtabda tuzilgan chizmasi nima deb ataladi?

A)Joy plani B)Xarita C)Aerosurat D)Kosmik surat

6)Xaritani o`qishda nimadan foydaaniladi ?

A)So`zlardan B)Shartli belgilardan S)shtrix chiziqlardan D)gaplardan

7)Atlas atamasi faniga kim tomonidan kiritilgan ?

A)Beruniy B)L.S.Berg S)Merkator D)Abu Rayxon Beruniy

8)Yerning juda kichraytirilgan modeli nima deb ataladi?

A)Xarita B) Kosmik surat S)Aerosurat D)Globus

9)Dunyoda 1- globus kim tomonidan yasalgan?

A)Abu Rayhon Beruniy B)Xorazimiy S)Merkator D)M.Bexaym

10)Yer yuzasini tasvirlovchi xaritalar qanday xaritalar deb nomlanadi?

A)topografik xaritalar B)Geografik xaritalar C)Siyosiy xariyta D)Ilmiy xarita

11)Yer shari nechta soat mintaqasiga bo`lingan?

A)22ta B)23ta S)24ta D)25ta

12)Sana o`zgarish chizig`i nechanchi soat mintaqasidan o`t adi

A)XI B)XV S)VII D)XII

13)Uzoq vaqt hisoblab boriladigan sana tizimiga nima deyiladi?

A)Taqvim B)Geologik sana S)Era D)davr

14)Yer tarixiy taraqqiyoti nechta eraga bo`lib o`rganiladi?
A)3ta B)5ta S
)6Ta D)2ta

15)Toshkentda oxirgi kuchli zilzila qachon bo`lgan?

A)1978-yilda B)1961-yilda S)1966-yilda D)1971-yilda

16)chimyon neft koni qachon ishga tishirilgan?

A)1975-yilda B)1965-yilda S)1910-yilda D)1904-yilda

17)O`rta Osiyodagi eng katta marmar konini ayting.

A)G`ozg`on B)Murintov C)Ko`k dumoloq D)Sokolovo-sarbay

18)Ustyurt platosidan atrofga tomon tik ko`tarilib turgan jarliklar qanday nomlanadi?

19)O`rta Osiyoning eng past nuqtasi qayer?

20)O`rta Osiyoning qaysi qismlarini tog`lar egallagan?

21)Quyoshdan Yer Betiga bevosita yetib keladigan radadsiya qanday nomlanadi?

22)Ma’lum bir tog` jinsning hosil bo`lganidan hozirgacha o`tgan vaqt qanday nomlanadi?

23)Tog` jinslarining yoshi qanday usulda foydalanib aniqlanadi?

24)O`rta Osiyoning eng baland nuqtasi qayer?

25)O`rta Osiyodagi eng yirik chollarini nomini ayting

Javoblar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

B

S

D

A

B

S

D

A

B

S

D

A

B

S

D

A

Javobi yoziladigan testlar
18)Chinklar

19)Qoragiyo botig`i( –132m)

20)Sharqiy va janubiy qismlarini

21)T`og`ri radiatsiya

22)Mutloq yoshi

23)Radiologik usuldan

24)Trichmir cho`qqisi (7690m)

25)Qoraqum va Qizilqum cho`llari

Testlar yangi tahrirdagi DTS asosida tuzilgan.Uslub birlashma rahbari:

7-sinflar uchun geografiya fanidan test savollari II-chorak
1)O`zan deb ataluvchi chuqurlikdan oqayotgann suv oqimiga nima deyiladi?

A)Daryo B)Ko`l S)Irmoq D)Havza

2)O`rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?

A)Sirdaryo B) Amudaryo S)Qashqadaryo D)Sangzor

3)Ili daryosi o`z suvini qaysi ko`lga quyadi?

A)Zaysan B)Orol S)Balxash D)Issiqko`l

4)Panj va Vaxsh daryolarining qo`shishilishidan qaysi daryo hosil bo`ladi?

A)Sirdaryo B)Murg`ob S)Surxandaryo D)Amudaryo

5)Qaysi daryo uzunligi 1384 km ga teng?

A)Ili B)Kongo S)Sirdaryo D) Qashqadaryo

6)Kattaqo`rg`on va Quyimozor suv omborlari qaysi daryoga qurilgan?

A)Sirdaryoda B)Zarafshonda S)Murg`obda D)Sangzorda

7)Aydarko`l ko`li O`rta Osiyoning qaysi davlatiga tegishli?

A)Qozog`zton B)Tojikiston S)O`zbekiston D) Qirg`iziston

8)O`rta Osiyoning qaysi ko`li tektonik ko`l hisoblanadi?

A)Orol B)Issiqko`l S)Aydarko`l D)Arnosiyo

9)O`simliklar uchun zarur moddalar erigan suv nima deyiladi?

A)Tuproq ona jinsi B)Gumus s) Tuproq eritmasi D)Tuproq mexanik tarkibi

10)O`rta Osiyo hududida tabiat zonalari qanday yo`nalishda o`zgarib boradi?

A)Shimaoldan janubga B)g`arbdan sharqqa S) Balandlik bo`yicha D)A va.S javoblar to`g`ri

11)Ustyurt, Qoraqum va Qizilqumdagi past tog`lar etaklarida qanday tuproqlar tarqalgan?

A)Sur tusli qo`ng`ir B)Qumli S)Taqir D)Bo`z tuproqlar

12)Oq saksovul qayerlarda ko`p tarqalgan?

A)Dashtlarda B)Cho`llarda s)Chala cho`llarda D) Qumli cho`llarda

13)Quyidagi tuproqlardan qaysi biri cho`l mintaqasiga xos emas?

A)Sur-qo`g`ir B)Och-tusli bo`z S)to`q tusli bo`z D)sho`r tuproqlar

14)Rang o`simligi qayerlarda ko`p tarqalgan ?

A)Adirlarda B)To`g`aylarda S)cho`llarda D)tog`larda

15)Cho`l podshosi nomini olgan o`simlik qaysi?

A)Juzg`un B)Rang S)Qong`ir bosh D)Saksovul

16)O`rta Osiyo cho`llaridagi eng tezkor hayvonni belgilang

A)Tulki B)Sayg`oq S)Jayron D)Chiyabo`ri

17)Sahro kemasi nomini olgan hayvon qaysi?

A)Ot B)Tuya S)Jayron D)Sayg`oq

18)O`tloq allyuvial tuproqlar qaysi daryo deltalarida ko`p tarqalgan?
19)O`rta Osiyoning qaysi toglarida mevali daraxtlar ko`p tarqalgan?
20)Tog` hayvonlaridan ayiq, bo`rsiq , to`ng`iz qayerlarda uchraydi?
21)Tog` mintaqasi dengiz sathidan necha metr balandlikkacha bo`lgan joylarni o`z ishiga oladi?
22)Iqlimlar kitobi asarining muallifi kim?

23)O`rta Osiyoning sug`orib dehqochilik qilinadigan joylarida qanday tuproqlar tarqalgan?

24)Daryo va uning suv yig`adigan joyi nima deb ataladi?

25)O`rta Osiyo cho`llarida eng ko`p o`sadigan efemer osimliklarning nomini yozing.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

B

S

D

A

B

s

A

s

D

s

D

S

A

D

S

B

Javobi yoziladigan testlar
18)Amudaryo, sirdaryo Ili

19)G``arbiy Tyanshan, Hisor, Janubiy T ojikiston

20) Keng bargli o`rmonlarda

21)1200-1500mdan 2800-3000mgacha

22)Abu Ishoq Istaxriy

24)Daryo havzasi

25)Rang va qo`ng`irbosh

23)Bo`z tuproqlar
Testlar yangi tahrirdagi DTS asosida tuzilgan.Uslub birlashma rahbari:


7-sinf uchun Geografiya fanidan test savollari III-chorak
1.Respublikamiz hududi shimoldan janubga necha kmga cho’zilgan?

A)925km B)1800km S)1600km D)1200km

2.Qorabovur qiri qaysi platoda joylashgan?

A)oqtog’ B)Qoratov S)Ustyurt D)Mirzacho’l

3. O’zbekistonning maydoni qancha?

A)446ming kv.km. B)448,9ming kv.km. S)490ming kv.km D)445ming kv .km

4.Morguzar va Nurota tog’lari oralig’idagi vodiy nima deb ataladi?

A)Zarafshon B)Qashqadaryo C)Chirchiq-Ohangaron D)Sangzor

5.O`zbekiston hududi qaysi davrda chuqurligi 200 m. bo’lgan dengiz ostida bo’lgan?

A)Paleogen B)Neogen C)Antropogen D)Kembriy

6.Quyidagi konlarning qaysi biridan toshko’mir qazib olinadi?

A)Boysun B)Sharg’un C)Angren D)To’da

7.O’zbekistonda 1-neft koni qachon ochilgan?

A)1805-yilda B)1915-yilda C)1880-yilda D)1958-yilda

8.Respublikamiz shimolida Quyosh bir yilda necha soat nur sochib turadi?

A)2000 soat B)4000-4200 soat C)5600-5800 soat D)2500-2800 soat

9..Respublikamiz daryolari qaysi okean havzasiga qarashli?

A)Atlantika okeani B) Hind okeani C)Tinch okeani D)berk havza

10.Respublikamizdagi ko’llarning soni nechta?

A)200ta B)300 ta S)400 ta D)525ta

11.Amudaryoni arablar qanday nom bilan atashgan?

A)Jayhun B)Omul s)Yaksart D)Ukuz

12.Qaysi daryo Mastchoh nomi bilan boshlanadi?

A)Qashqadaryo B)Zarafshon s)Chirchiq D)Surxondaryo

13.Respublikamiz hududining necha foizini cho’llar egallgan?

A)60% B)40% s)70% D)75%.

14.Respublikamiz hududining to’rtta mintaqaga ajratishni kim tavsiya etgan?

A)L.S.Berg B)M.Razuxin S)O.Obruchev D)K.Z.Zokirov

15.Alp o’tloqlarida eng ko’p o’sadigan o’simlik nomini ayting?

A)to’ng’izsirt B)qo’ng’irbosh S)arpag’on D)rang.

16. O’zbekistonning tekislik qismi necha tabiiy geopgrafik o’lkaga ajratiladi?

A)5 ta B)6 taS)3 ta D) 7 ta.

17.Chirchiq –Ohangaron o’lkasining asosiy daryolari qaysi;ar?Download 287.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat