Fan bloki Fan nomiDownload 78.94 Kb.
bet4/5
Sana10.09.2017
Hajmi78.94 Kb.
1   2   3   4   5

yer yuzining fazodan turib olngan fotosurati

3

3.1

2

O‘zbekistonning eng yirik daryolari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

*Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon

Sirdaryo, Zarafshon, Chorvoq

Sirdaryo, Amudaryo, Qayroqqum

Sirdaryo, Nurek, Zarafshon

3

3.1

1

Nihoyatda katta maydonni egallagan suv havzasi nima deb ataladi?

*okean

daryo

ko‘l

dengiz

3

3.1

2

O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan qo‘riqxonalar sonini ayting?

*7

8

9

10

3

3.1

2

Umummilliy boyliklarga nimalar kiradi?

* yer usti va yer osti boyliklari

suv, yer osti boyliklari

tabiiy zahiralar

yer osti boyliklari

3

3.1

3

Ikki yillik sabzavot o‘simliklarini toping.

*karam, sabzi, piyoz

karam, sabzi, bodring

lavlagi, piyoz, pomidor

rediska, bodring, karam

3

3.2

2

“Sinkveyn” so‘zining ma’nosi nima?

*fransuzcha “besh” degan ma’noni anglatadi. “oq she’r”, “qofiyasiz she’r” deb ham ataladi

matn mazmuni va o‘zgalar fikrini anglash

fikrni yozma shaklda bayon etish

o‘qish texnikasi

3

3.2

1

“Sinkveyn” metodi nechta qatordan iborat bo‘ladi ?

*5

4

6

7

3

3.2

3

O‘qituvchi darsning rejelashtirilgan natijasiga erishganligiga ishonch hosil qilishi uchun…

*baholashning aniq vositasini tanlashi kerak

baholash usulini tanlashi kerak

darsda baholashni o‘tkazish uchun vaqtni rejalashtirishi kerak

baholash natijalarini e’lon qilishi kerak

3

3.2

3

“Tushunchalar tahlili” qanday uslub?

*refleksiv mashg‘ulot sifatida, o‘quvchilar tomonidan o‘tilgan mavzuni yodga olish

test savollari bilan ishlanadi

shoshmasdan, chaplamasdan yozish

1-qator ikkitta so‘z bilan ifodalanadi

3

3.2

3

“Assesment” qanday metod?

*shaxsning o‘zini-o‘z baholashiga yo‘naltirilgan metod

bo‘g‘in-tovush metodi

bilim olishga yo‘naltirilgan metod


chiroyli yozishga qaratilgan metod

3

3.2

2

“Assesment” so‘zi qanday ma’noni bildiradi?

*inglizcha «baholash» degan ma’noni bildiradi

inglizcha «suhbat» degan ma’noni bildiradi

inglizcha «tahlil» degan ma’noni bildiradi

inglizcha «to‘g‘ri» degan ma’noni bildiradi

3

3.2

2

“Venn diagrammasi” metodining ma’nosini ayting?

*diagramma –doiralar kesishuvidir

o‘quvchilar bilimidagi bo‘shliqlarni to‘ldirish

chiroyli yozuv

ko‘rgazmalilik


3

3.2

2

”Venn diagrammasi” asosida 2 tomonga nima yoziladi?

*o‘xshash va farqli tomonlari yoziladi

bir xil o‘xshash tomonlar yoziladi

o‘xshash bo‘lmagan tomonlari yoziladi

umuman tanqid qilinadi

3

3.2

2

”Venn diagrammasi” ning kesishgan oralig‘iga nima yoziladi?

*bir xil o‘xshash tomonlar yoziladi

o‘xshash va farqli tomonlari yoziladi

o‘xshash bo‘lmagan tomonlari yoziladi

umuman tanqid qilinadi

3

3.2

3

Quyida keltirilgan o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining qaysi biri didaktik o‘yinlar komponenti bo‘la olmaydi?

*o‘qituvchining oldindan rejalashtirishi va tayyorgarligi

o‘quvchining oldindan rejalashtirishi va tayyorgarligi

mashqni bajarishda sinfning faol ishtiroki

oldindan rejalashtirmaslik

3

3.2

3

Taklif etilgan ro‘yxatlarda samarali bilish faoliyatining hamma bosqichlari to‘g‘ri ketma-ketlikda ko‘rsatilgan ro‘yxatni aniqlang.

*muammo, muammoli vaziyat, muammoni yechish usullarini qidirish, muammoni yechish

muammoli vaziyat, muammo, muammoni yechish usullarini qidirish, muammoni yechish

muammoli vaziyat, uning yechimini izlash usullari, muammoni yechish

ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari, foyda va zararlarini belgilash

3

3.2

1

“Yelpig‘ich” texnologiyasida nima belgilanadi?

ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi

to‘g‘ri, aniq va chiroyli yozuv belgilanadi

o‘xshash bo‘lmagan tomonlarini yozish belgilanadi

boshni salgina pastga egish belgilanadi

3

3.2

2

Muammoli vaziyat nima?

*o‘quvchida bilim olish jarayonida kelib chiqadigan qiyinchiliklar

interfaol ta’limni tashkil qilish uchun ishlatiladigan metod

samarali, ijodiy faoiyatning qonuniyatlari

baholash usulini tanlash

3

3.2

1

“BBB” so‘zining ma’nosi nima?

*bilaman, bilishni xohlayman, bilib oldim

bilaman, bilib oldim, bilishni xohlayman

bilishni xohlayman, bilib oldim, bilaman

bilishni xohlayman, bilib oldim

3

3.2

2

“BBB” metodining afzalliklari nimada?

*axborot bilan mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi

suhbat metodi asosida o‘tadi

tahlil va tarkib metodi asosida o‘tkaziladi

ko‘rgazmalilik metodi asosida olib boriladi

3

3.2

3

Muammoli ta’lim usulida o‘qitish - bu … .

*faol fikrlash faoliyati orqali tarkibida ziddiyatlarni o‘z ichiga olgan bilish masalalarini qo‘yish va yechishni o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan harakatlar yig`indisi

o‘qituvchi va o‘quvchilarning muammoli vaziyatni yechishga qaratilgan harakatlari yig`indisi

o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan harakatlar yig`indisi

o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirish

3

3.2

1

“Charxpalak” metodining maqsadi nimada?

*ko‘p fikrlardan kerakligini tanlab olishga o‘rgatish

obrazlar orasidagi so‘zlashuv

asardagi o‘zaro munosabatlarni ifoda etuvchi so‘z o‘yini

obrazlar orasidagi bahs

3

3.2

2

”Mozaika” metodiga berilgan to‘g‘ri ta’rifni tanlang

*o‘quvchilarga qisqa vaqt mobaynida ko‘p ma’lumot olish imkonini beruvchi metod

o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirish

ko‘rgazmalilik asosida olib borilgan metod

suhbat asosida olib borilgan metod

3

3.2

3

“Xulosalash” texnologiyasini qo‘llashdan maqsad nima?

*muammoning yechimini topishga hamda kerakli xulosa yoki qaror qabul qilishga o‘rgatish

muammoning yechimini topish

asardagi o‘zaro munosabatlarni ifoda etuvchi so‘z o‘yini

o‘zlashtirishni nazorat qilish

3

3.2

1

Modul nima?

*pedagogik texnologiyani tashkil qiluvchi, tarkibiy bo‘laklarni ifodalovchi tushuncha

tarkibiy bo‘laklarni ifodalovchi tushuncha

miqdorlar to‘plamini ifodalovchi tushuncha

eng kichik tarkibiy bo‘lakni ifodalovchi tushuncha

3

3.2

1

Fikrlashning sifati nima bilan belgilanadi?

*uning mantiqiyligi, asosliligi

tasavvur, chiroyli nutq

psixologik jarayon

muammoli vaziyatga

3

3.2

1

O‘qituvchi didaktik jarayonning… .

*ham ob’ekti, ham sub’ekti

sub’ekti

ob’ekti

iste’molchi

3

3.2

1

“Baliq skeleti” texnologiyasi qanday chizma orqali namoyish etiladi?

*baliq modeli chizmasi orqali

qushlar chizmasi orqali

hayvonlar chizmasi orqali

chizma ko‘rsatilmaydi

3

3.2

2

O‘quvchilarni izlanuvchanlik faoliyati qo‘shimcha qaysi xarakterdagi darsda amalga oshadi?

*muammoli


kombinatsiyalashgan

aralash


yangi bilimlarni egallash

3

3.2

3

Darsning muvaffaqqiyatli o‘tishi birinchi navbatda nimaga bog‘liq?

*o‘qituvchi va o‘quvchining dasga tayyorlanishiga

pedagogik ish tajribasiga

dasturdagi mavzularni o‘rganishga


haftalik soatlarining miqdorini hisobga olishga

3

3.2

1

Ta’lim jarayonida qo‘llanadigan noan’anaviy metodlar guruhini aniqlang?

*aqliy hujum, klaster, qarorlar shajarasi

ma’ruza, hikoya, bayon

ko‘rgazmalilik, illyustratsiya, namoyish

namoyish, yakka tartibda so‘rash

3

3.2

1

Ta’limning tashkiliy shakllaridan eng asosiysi

*sinf - dars tizimi

praktikum

seminar

fakultativ mashg‘ulot

3

3.2

2

Motivatsiya nima?

*dars mavzusiga qiziqish uyg‘otish

mavzu materialini amaliy o‘zlashtirish

faoliyat mazmunini tushunishni ta’minlaydi

maqsadga erishishganlikni anglab yetish

3

3.2

2

Darsning yakuni - … .

*maqsadga erishishganlikni anglab yetish

dars mavzusiga qiziqish uyg‘otish

mavzu materialini amaliy o‘zlashtirish

faoliyat mazmunini tushunishni ta’minlaydi

3

3.2

2

Dars mavzusi bo‘yicha interfaol mashqlar - … .

*mavzu materialini amaliy o‘zlashtirish

maqsadga erishishganlikni anglab yetish

dars mavzusiga qiziqish uyg‘otish

faoliyat mazmunini tushunishni ta’minlaydi

3

3.3

1

Internet bu - …

*global kompyuter tarmog‘i

aloqa vositasi

lokal kompyuter tarmog‘i

mintaqaviy kompyuter tarmog‘i

3

3.3

1

Intеrnеt qaysi davlatda yaratilgan?

*Aqsh

Italiya

Angliya

Kоrеya

3

3.3

2

Internetning axborot vazifasi bu - …


*axborotlarni keng ommaga e’lon qilish va talab etilayotgan axborotlarni tezkorlik bilan yetkazib berish

elektron pochta orqali bevosita xabar almashish

axborotlarni keng ommaga e’lon qilish


talab etilayotgan axborotlarni tezkorlik bilan yetkazib berish


3

3.3

1

O‘zbekiston davlat domeni?

*.uz

.cha

.ru

.kz

3

3.3

2

Modem nima?

*kompyuterdan kompyuterga axborotni telefon orqali uzatish

kompyuterdan kompyuterga axborotni tarmoq orqali uzatish

axborotlarni kompakt dicklarga yozuvchi qurilma


axborotlarni xotiraga yozuvchi qurilma.


3

3.3

1

O‘zbekiston saytini ko‘rsating?

*book.uz


aport.ru

pravo.ru

dior.fra

3

3.3

1

Internet Explorer bu - ...


*brauzer


xizmat ko‘rsatuvchi dastur

operatsion tizim

fayl


3

3.3

1

Internetdan foydalanish uchun qanday dasturni ishga tushirish kerak?

*internet explorer

microsoft word


microsoft excel


microsoft power point

3

3.3

2

Internetda qidirilayotgan ma’lumot matni...


*ma’lumot qidirish oynasiga kiritiladi

adres qatoriga kiritiladi

maxsus oynachaga kiritiladi

barchasiga kiritiladi


3

3.3

2

Elektron pochta nima?

*ma’lumotlarni qabul qiluvchi va uzatuvchi dastur

aloqa tizimi uchun dastur

kompyuter uchun aloqa tizimi

mahalliy tarmoq

3

3.3

1

Elektron pochta ochganda login qaysi harflarda yoziladi?

*lotin

o‘zbek

rus

nemis

3

3.3

2

Multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi nima ishlab chiqaradi?

*elektron darsliklar, elektron qo‘llanmalar

o‘quv darsliklari

badiiy adabiyotlar

o‘quv dasturlari

3

3.3

2

O‘zbekistonda ilk bora virtual kutubxona qachon va qayerda ishga tushdi?

*2010-yil, TATU

2011-yil, TDPI

2012-yil, TMI

2013-yil, O‘zMU

3

3.3

2

Protsessorning vazifasi nima?

*ma’lumotlarni o‘zida saqlash va ma’lumotlarni chop qilish


ma’lumotlar ustida arifmetik va mantiqiy amallar bajarish

ma’lumotlarni arxivlash

ma’lumotlardan nusxa olish


3

3.3

1

Masofadan o‘qitish tizimi nima?


*internet tarmog‘i orqali o‘qish

oddiy kunduzgi o‘qish


sirtdan o‘qish

malaka oshirish tizimida o‘qish

3

3.3

3

CD-ROM qurilmasining vazifasi nima?


*kompakt disklarni o‘qish va ularga yozish


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 78.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat