Eng katta to‘rt xonali sonni eng katta ikki xonali songa bo‘linmasini topingDownload 28,3 Kb.
Sana29.11.2019
Hajmi28,3 Kb.
#27692
Bog'liq
457-Текст статьи-1255-1-10-20191227 (2), JADVAL PLAN, 5 sin fonetika dars ish, 1.1-mavzu, 1.1-mavzu, 2 5327825575417482596, algebra, 1-MARUZA, 5 Kураш турлари ва уўм 3 курс 2020 2021 й ИД ЖМ 5112000 , pedagogika, 5 Kураш турлари ва уўм 3 курс 2020 2021 й ИД ЖМ 5112000 , 1, kiber-xavfsizlik1, kiber-xavfsizlik1
Eng katta to‘rt xonali sonni eng katta ikki xonali songa bo‘linmasini toping.

A) 101 B) 11 C) 110 D) 1001

Berilgan sonlarning qaysinisini 12 ga bo‘lish natijasida eng katta qoldiq chiqadi?

A) 129 B) 1216 C) 228 D) 569

Biri ikkinchisidan 13 marta katta, yig‘indisi esa 882 ga teng bo‘lgan sonlarni toping.

A) 819 va 63B) 962 va 74 C) 510 va 45 D) 460 va 422

Surati 23 ga teng bo‘lgan noto‘g‘ri kasrlar nechta?

A) cheksiz ko`p B) 23 C) 22 D) 21

Qirrasi 2 sm bo‘lgan ushta bir xil kubdan to‘g‘ri burchakli parallelepiped hosil qilindi. Parallelepipedning qirralar yig‘indisini toping.

A) 32 sm B) 40 sm C) 64 sm D) 45 sm

26 ning barcha bo`luvchilarining yig`indisini toping.

A) 42 B) 41 C) 16 D) 43

90 dan kichik ikki xonali sonlarning nechtasi 10 ga karrali?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 5

Maktab matematika xonasidagi geometrik shakllar uchburchak va to‘rtburchaklarning umumiy soni 19 ta, ularning uchlarining jami soni 65 ta. Xonada nechta uchburchak va to‘rtburchak shakllari bor?

A) 11 ta uchburchak, 8 ta to’rtburchak.

B) 16 ta uchburchak, 3 ta to’rtburchak.

C) 18 ta uchburchak, 14 ta to’rtburchak.

D) 13 ta uchburchak, 6 ta to’rtburchak.

Sondan uning uchdan biri va to‘rtdan biri ayirilsa, 15 qoladi. Sonning o‘zini toping.

A) 36; B) 34 ; C) 32 ; D) 30

Baliqning uchdan bir qismi loyda, to‘rtdan bir qismi suv tagida va uch qarichi suv ustida. Baliqning uzunligi necha qarich?

A) 7,5 qarich; B) 7,2 qarich; C) 7,5 qarich; D) 7,8 qarich

Uchta to‘g‘ri chiziq tekislikni ko‘pi bilan nechta qismga ajratishi mumkin?

A) 7 ta ; B) 6ta; C) 5 ta ; D) 4 ta

To‘g‘ri burchakli uchburchakning bir kateti 12 sm, ikkinchi kateti gipotenuzadan 6 sm qisqa. Bu uchburchakning gipotenuzasi nechaga teng?

A) 15 B) 25 C) 26 D) 18

Uchburchakning tomonlari 6; 9 va 12. Uchburchakning eng katta burchagining bissektrissasi uchburchak tomonini ikkita kesmaga ajratadi. Hosil bo‘lgan kesmalarning kattasini toping.

A) 7,2 B) 4,8 C) 6,8 D) 8,4

Tomonlari 13; 14 va 15 sm bo‘lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.

A) 11,2 B) 11,1 C) 11 D) 11,5

Perimetri 32 bo‘lgan uchburchakning balandligi uni perimetrlari 24 va 18 ga teng uchburchaklarga ajratadi. Balanlikni toping.

A) 5 B) 6 C) 4 D) 7

Teng yonli trapetsiyani perimetri 32 sm o‘rta chizig‘i 10 sm. Yon tomonini toping?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12

To‘g‘ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 15 sm. Gipatenuzasi katetidan 5 sm ga uzun. Ikkinchi katetni hisoblang.

A) 20 B) 17 C ) 25 D) 21

Parallelogrammning tomonlari 7 va 18 ga teng. Uning katta tomoniga yopishgan burchaklari bissektrisalari qarshisidagi tomonni 3 ta qismga ajratadi. Shulardan kichigini uzunligini toping.

A) 4 B) 7 C) 5 D) 6

Teng yonli uchburchakning AB asosi 24 sm ga teng. Agar D nuqta uchburchak asosiga o‘tkazilgan perpendikularning asosi bo‘lsa AD kesma qanchaga teng?

A) 12 sm ; B) 11 sm ; C) 13 sm; D) 14 sm

Xodani 3 bo‘lakka arralash uchun 12 minut ketadi. Shu xodani 4 bo‘lakka arralash uchun necha minut ketadi?

A) 18 minut; B) 16 minut; C) 14 minut; D) 15 minut:

Otasi 30 yoshda, o‘gli esa 4 yoshda. Nechta yildan keyin otasi o‘g‘lidan uch marta katta bo‘ladi?

A) 9 yil; B) 18 yil; C) 10 yil; D) 5 yil:

Kofe qovurilganda 12% ini yo’qotadi. 4,4 kg qovurilgan kofe olish uchun qancha kofeni qo’vurish kerak?

A) 5; B) 6; C) 7; D) 8:

Hamma raqamlari har xil uch xonali natural sonlarning eng kattasidan eng kichigi ayirildi. Natija nimaga teng chiqadi?

A) 885; B) 864; C) 899; E) To’g’ri javob yo’q;

Anvar va G’ulom ikkalasi 16 martda tug’ilgan va G’ulom tug’ilganda Anvar 3 yosh edi. G’ulom nechaga to’lganda, uning yoshi Anvarning yoshidan ikki barobar kichik bo’ladi?

A) 3; B) 2; C) 5; D) 4

Tomorqada tovuqlar va qo’ylar boqiladi. Agar boshlar soni 19 ta oyoqlar soni 46 ta bo’lsa, nechta tovuq va nechta qo’y boqiladi?

A) 15 ta va 4 ta; B) 3 ta va 16 ta; C) 10 ta va 9 ta; D) 12 ta va 7 ta;

10 ga bo`lganda 1 qoldiq, 4 ga bo`lganda 3 qoldiq chiqadigan va ikkinchi bo`linma birinchi bo`linmadan 13 ta ortiq bo`ladigan natural sonni toping.

A) 91; B) 90; C) 101; D) 81;

10 km ga yugurush musobaqasida Toshmat 9 641m yugurdi, keyin 3 456dm yurdi va 12 340 mm so’ng charchab to’xtab qoldi. Toshmatdan finishgacha necha sm qolgan?

A) 106 sm ; B) 101 sm ; C) 110 sm; D) 104 sm

Do’konda bir kunda 24 kg olcha murabbosi va 40 kg malina murabbosi sotildi, bunda malina murabbosi olchaligidan 8 banka ko’p sotildi. Bankalar og’irligi bo’yicha teng bo’lsa, har bir tur murabbo necha bankadan sotildi?

A) 12 va 20; B) 24 va 40; C) 10 va 20; D) 8 va 12;

Otasi 40, o`g`li 16 yoshda. Necha yildan keyin otasi o`g`lidan 2 marta katta bo`ladi?

A) 8; B) 9; C) 10; D) 14;

Ishchi bir kunda reja bo`yicha 40 ta detal tayyorlashi kerak edi. U esa bir kunda 38 ta detal tayyorladi. Ishchi rejasini necha prosentga bajargan?

A) 95% B) 85%; C) 90%; D) 80%;

Teng yonli trapetsiyaning asoslari a = 21sm, b = 9sm va balandligi h = 8sm berilgan. Unga tashqi chizilgan doiraning radiusini toping.

A) 10,625; B) 10,5; C) 10,8; D) 10;

3ga bo`linadigan barcha 3 xonali juft sonlarning yig`indisini toping.

A) 82350; B) 85000; C) 82000; D) 85250;

Tarkibida 85% suv bo`lgan 0,5 t sellyuloza qorishmasida 75% suv bo`lgan qorishma olish uchun necha kg suvni bug`lantirib yuborish kerak.

A) 200kg; B) 100,5kg; C) 108kg; D) 210kg;

Ikki xonali sonning raqamlar yig`indisi 9ga teng shu raqamlar bilan teskari tartibda yozilgan son berilgan sondan 27 ta ortiq. Berilgan sonni toping.

A) 36; B) 35; C) 38; D) 40;

Trapetsiyaning yon tomonlari va asoslaridan biri 15 sm gat eng ikkinchi asosi qanday uzunlikda bo`lsa, trapetsiya yuzi eng katta bo`ladi?

A) 22,5 sm; B) 23,5; C) 21,8; D) 21;

Rombning tamoni 20 sm ga dioganallaridan biri esa 24 sm at eng Rombning yuzini toping

A)384; B) 350; C) 284; D) 100;

Sutdan 25% qaymoq, qaymoqdan 20% sariyog` olinadi. 240 kg sutdan qancha sariyog` olinadi.

A) 18kg; B) 19kg; C) 10kg; D) 15kg;

Matematikadan o’tkazilgan imtihonda o’quvchilarning 12% i birorta ham masalani yecha olmadi. 345 ta o’quvchi masalalarni yechishda xatolikka yo’l qo’ydi. Agar barcha masalalarni to’liq yechgan o’quvchilarning masalalarni umuman yecha olmagan o’quvchilarga nisbati 7:3 kabi bo’lsa, qancha o’quvchi imtihon topshirgan?

A) 575; B) 500; C) 600; D) 510;

Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 75100 so’m turadi. Agar birinchi buyumning bahosi 20% ga kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 10% orttirilsa, ular birgalikda 65870 so’m turadi. Birinchi buyumning dastlabki bahosini toping.

A) 55800; B) 55000; C) 50000; D) 60000;

To’g’ri burchakli uchburchak gipotenuzasi 25 sm, katta katetning gipotenuzadagi proeksiyasi 16 sm. Shu uchburchak yuzini toping.

A)150; B) 105; C) 108; D) 100;

Arifmetik progressiyaning oltinchi hadi 17 ga, dastlabki 16 ta hadining yig’indisi 392 ga teng. Bu progressiyaning 9-hadini toping.

A) 26; B) 25; C) 20; D) 10;

Matematikadan o’tkazilgan imtihonda o’quvchilarning 12% i birorta ham masalani yecha olmadi. 390 ta o’quvchi masalalarni yechishda xatolikka yo’l qo’ydi. Agar barcha masalalarni to’liq yechgan o’quvchilarning masalalarni umuman yecha olmagan o’quvchilarga nisbati 7:3 kabi bo’lsa, qancha o’quvchi imtihon topshirgan?

A) 650; B) 605; C) 600; D) 700;

Radiusi 15 ga teng aylananing markazidan 12 ga teng masofada joylashgan nuqta orqali diametr va unga perpedikulyar vatar o’tkazilgan. Shu vatarning uzunligini toping.

A) 18; B) 15; C) 19; D) 10;

Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 62800 so’m turadi. Agar birinchi buyumning bahosi 10% ga kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 15% orttirilsa, ular birgalikda 65145 so’m turadi. Ikkinchi buyumning dastlabki bahosini toping.  1. 34500; B) 10000; C) 30000; D) 20000;

To’g’ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri boshqasiga qaraganda 2 marta katta. Shu uchburchakning gipotenuzasiga tushurilgan balandligi 12 ga teng. Uchburchakning yuzini toping.

A) 180; B) 105; C) 108; D) 210;

Tomoni 10 sm bo’lgan rombga ichki chizilgan aylananing radiusi 3 sm. Rombning o’tkir burchagi kosinusini toping.

A) 4/5; B) 1; C) 0,7; D) 0,5;

To’g’ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 8 sm, uning gipotenuzadagi proyeksiyasi esa 4 sm. Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi necha sm?

A) 8; B) 10; C) 9; D) 11;

Uchlari A(4;5;1), B(2;3;0) va C(2;-1;-3) nuqtalarda joylashgan uchburchakning BD medianasi uzunligining kvadratini toping.

A) 3; B) 5; C) 8; D) 10;

7 ta sonning o’rta arfmetigi 13 ga teng. Bu sonlarga qaysi son qo’shilsa, ularning o’rta arifmetigi 18 bo’ladi?

A) 53; B) 60; C) 58; D) 60;

Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 62300 so’m turadi. Agar birinchi buyumning bahosi 15%ga kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 10% orttirilsa, ular birgalikda 59630 so’m turadi. Ikkinchi buyumning dastlabki bahosini toping.

A) 26700; B) 25000; C) 10000; D) 20000;

Uchta sonning o’rta arifmetigi 30 ga, dastlabki ikkitasiniki esa 25 ga teng. Uchunchi sonni toping.

A) 40; B) 30; C) 38; D) 50;

To’g’ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzani 3 va 12 ga teng kesmalarga ajratadi. Shu balandlikni toping.

A) 6; B) 7; C) 8; D) 10;

Ikki sonning yig’indisi 11,5 ga teng. Ulardan biri ikkinchisidan 4 marta katta bo’lsa, shu sonlarning kattasini toping.

A) 9,2; B) 10,5; C) 10,8; D) 10;

Uchburchak medianalari kvadratlari yig`indisining tomonlari kvadratlari yig`indisiga nisbatini toping.

A) 2; B) 5; C) 8; D) 10;

Agar teng yonli uchburchakning asosi 24 sm ga, yon tomoni esa 13 sm ga teng bo`lsa, bu uchburchakka tashqi chizilgan doiraning yuzini toping.

A) 285,61 B) 100,5; C) 210,8; D) 110;

Diametri 15sm bo`lgan aylanaga yon tomoni 17sm ga teng bo`lgan teng yonli trapetsiya tashqi chizilgan. Trapetsiyaning asoslarini toping.

A) 9,25; B) 10,5; C) 10,8; D) 10;

Dengiz suvi tarkibida massa bo`yicha 5% tuz bor. Eritmada 1,5% tuz bo`lishi uchun 30 kg dengiz suviga qancha chuchuk suv qo`shish kerak?

A) 70; B) 60; C) 50; D) 55;

13 kishi bir – biri bilan salomlashganda, qo`l berib salomlashishlar soni qancha bo`ladi?

A) 78; B) 50; C) 68; D) 55;

Arifmetik progressiyaning uchinchi hadi 8ga, 4-chi hadi 5ga va dastlabki bir nechta hadlari yig`indisi 28 ga teng Yig`indida necha had qatnashgan?

A) 8; B) 10; C) 9; D) 7;

Uchburchakning perimetri 24 sm ga teng bo`lib, uning tomonlari uzunliklari arifmetik progressiya tashkil etadi. Shu uchburchakning kichik tomoni 6 sm. Uchburchak turini aniqlang.

A) turli tomonli; B) teng yonli; C) teng tomonli; D) muntazzam;

Rombning yuzasi 16sm, perimetri esa 12sm ga teng. Rombning dioganallar yig`indisini toping.

A) 10; B) 10,5; C) 10,8; D) 9;

Buvisi 100 yosh, nabirasi 20 yoshda. Necha yil oldin nabirasi buvisidan 6 marta yosh bo`ladi?

A) 4; B) 5; C) 8; D) 6;

Tarkibida 85% suv bo`lgan 0,5 t sellyuloza qorishmasida 75% suv bo`lgan qorishma olish uchun necha kg suvni bug`lantirib yuborish kerak.

A) 200 kg; B) 180 kg; C) 220 kg; D) 210 kg;

3 ga bo`linadigan barcha 3 xonali juft sonlarning yig`indisini toping.

A) 82350; B) 82180 kg; C) 80220 kg; D) 70210 kg;

To`g`ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing urunish nuqtasi gepotenuzani 5sm va 12sm uzunlikdagi kesmalarga bo`ladi. Uchburchakning katetlarini toping.

A) 8 va 15; B) 18 va 30; C) 4 va 5; D) 10 va 20;

To`g`ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 8ga teng katetlaridan biri 4, ikkinchi katetning gipotenuzadagi proyeksiya uzunligini toping.

A) 6; B) 18; C) 20; D) 21;

Ushbu 21222324… 6970 sonning raqamlar yig`indisini toping.

A) 430; B) 280; C) 220; D) 410;

1, 2, 3 raqamlari yordamida yozilgan turli raqamli barcha 3 xonali sonlar yig`indisini toping.

A) 1332; B) 1330; C) 1200; D) 1100;

Tomonlari 5, 5 va 6 bo`lgan uchburchak yuzini toping.

A) 12; B) 18; C) 22; D) 21;

Ikki sonning yig`indisi 18ga, ularning ko`paytmasi esa 65ga teng shu sonlarni toping.

A) 15 va 3; B) 18 va 10; C) 20 va 10; D) 21 va 10;

Agar kamayuvchi 24 ta va ayriluvchi 36 ta kamaytirilsa, ayirma qanday o`zgaradi?

A) 12 ta ortadi; B) 12 ta kamayadi; C) 10 ta ortadi; D) 13 ta ortadi;

Rombning dioganallari 6 va 8 sm uning tomonlarini toping.

A) 5; B) 10; C) 20; D) 21;

15 va 25 sonlari Ekuk ining natural bo`luvchilari nechta?

A) 6; B) 10; C) 8; D) 7;

1dan 100 gacha bo`lgan sonlar orasida 3ga ham, 5ga ham bo`linmaydiganlari nechta?

A) 53; B) 60; C) 50; D) 51;

O’qitish (dars berish) mahorati qanday talablar bilan belgilanadi?

A) Pedagogik va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga tadbiq etish bilan;

B) Pedagogik o’quv jarayoniga tadbiq etish bilan;

C) Axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga tadbiq etish bilan;

D) Innovasion texnologiyalarni o’quv jarayoniga tadbiq etish bilan;

Mahsulotning narxi ketma-ket ikki marta 10%ga oshirilgandan so’ng 451 so’m bo’ldi. Birinchi ko’tarilgandan so’ng maxsulotning narxi necha so’m bo’lgan?

A) 410; B) 510; C) 420; D) 430;

Oxiri 6 raqami bilan tugaydigan shunday eng kichik natural sonni topingki bu sondagi oxirgi 6 ni o’chirib, uni sonning boshiga yozganda xosil bo’lgan son, izlanayotgan sondan 4 marta katta bo’lsin.

A) 615384; B) 100010; C) 20000; D) 20001;

Har bir fandan o’quvchilarning yil davomida egallagan haqiqiy bilim, ko’nikma va malakasi asosida to’rt baho uchun yillik reyting ballari qanday aniqlanadi?

A) 71, 75, 80, 85; B) 70, 74, 79, 84; C) 72, 76, 81, 86; D) 56, 75, 80, 85;

Uncha katta bo’lmagan butun son o’ylang. Bu songa undan keyin keladigan sonni qo’shing, natijaga 9 ni qo’shing va 2 ga bo’lib, o’ylangan sonni ayiring. Natija qanday?

A) 5; B) 6; C) 4; D) 7;

Qadimgi masala(Xitoy). Katakda noma’lum sondagi tovuq va quyonlar bor. Ularning boshlari 35 ta va oyoqlari 94 ta. Kataqda nechta tovuq va necha quyon bor?

A) katakda 12 ta quyon va 23 ta tovuq bor;

B) katakda 23 ta quyon va 12 ta tovuq bor;

C) katakda 15 ta quyon va 23 ta tovuq bor;

D) katakda 10 ta quyon va 23 ta tovuq bor;

It o’zidan150 fut (1 fut–30,48sm) uzoqlikdagi quyon ketida nquvlamoqda. Itning harbir sakrashi9 fut, quyonniki esa7 fut. It quyonga etib olishi uchun necha martasakrashikerak?

A) 75 fut; B) 60 fut; C) 50 fut; D) 70 fut ;

Izlanayotgan sonning kvadrati 0;2;3;5. raqamlaridan tuzilgan bo’lsa ,sonning o’zini va kvadratini toping.

A) 55 ta; B) 60 ta; C) 50 ta; D) 70 ta;

Go’sht qaynatilganda o’z og’irligining 40 % ini yo’qotadi. 6 kg pishgan go’sht olish uchun qancha go’sht qaynatish kerak?

A) 10 kg; B) 20 kg; C) 15 kg; D) 9 kg ;

Nechta uch xonali son 15 ga qoldiqsiz bo’linadi?

A) 60 ta; B) 50 ta; C) 55 ta; D) 70 ta ;

Balandligi 10 m bo’lgan simyog’ochga shilliqqurt ko’tarilardi. U kunduzi 5 m ko’tariladi, kechasi esa 4 m pastga tushadi. Necha kundan keyin shilliqqurt simyog’ochning uchiga chiqadi?

A) 6; B) 7; C) 8; D) 5;

Ikki sonning o’rta arifmetigi bu sonlarning kattasidan 13 ta kam. Bu sonlar ayirmasining moduli nechaga teng bo’ladi?

A) 26; B) 20; C) 50; D) 10;

Motorli qayiq oqim bo’ylab 54 km masofani o’tib, orqasiga qaytdi va barcha bosib o’tilgan yo’lga 7,5 soat sarfladi. Oqim tezligi 3 km/soat bo’lsa, qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping/

A) 30 km/soat; B) 10 km/soat; C) 40 km/soat; D) 20 km/soat;

Baholashning reyting tizimida nimalarga e’tibor berish kerak?

A) Nazorat turlariga;

B) Oraliq nazoratga;

C) Yakuniy nazoratga;

D) Kundalik baholarga

Basseynni to’ldirish uchun ikkta nasos o’rnatilgan. Ulardan birinchisi basseynni 4,5 soatda, ikkinchisi 6,75 soatda to’ldirshi mumkin. Birnchi nasos ikkala nasos birgalikda ishlab to’ldiradigan vaqtgacha ishlatildi va uni o’chirib qolgan qismini ikkinchi nasos to’ldirdi. Ikkinchi nasos qancha vaqt ishlagandan so’ng basseyn to’ldi.

A) 2,7 soat; B) 2 soat; C) 5 soat; D) 3 soat;

15 kg bo’lgan 35% li tuzli aralashmadan 25%li aralashma hosil qilish uchun qancha toza suv qo`shish kerak

A) 6 kg; B) 5 kg; C) 10 kg; D) 9 kg;

Matematika o’qitish metodikasi tuzilishi xususiyatiga ko’ra quyidagicha metodlarga bo’linadi

A) Umumiy, maxsus, konkret;

B) Umumiy;

C) Maxsus;

D) Konkret;

Xulosa chiqarish metodlari.

A) Induktsiya, deduktsiya va anologiya;

B) Analiz va sintez;

C) Maxsus;

D) Konkret;

Sintez usuli nima-?

A) Ma`lumlardan noma`lumlarga tomon izlanish usuli;

B) Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlanish usuli;

C) Induktsiya, deduktsiya va anologiya;

D) Analiz va sintez;

Analiz usuli nima-?

A) Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlanish usuli;

B) Ma`lumlardan noma`lumlarga tomon izlanish usuli;

C) Induktsiya, deduktsiya va anologiya;

D) Analiz va sintez;

Matematik xulosa nima?

A) Ikkita qat`iy xukm dagi hosil qilingan uchinchi natijaviy xukm;

B) Noma`lumlardan ma`lumlarga tomon izlanish usuli;C) Ma`lumlardan noma`lumlarga tomon izlanish usuli;

D) Induktsiya, deduktsiya va anologiya;
Download 28,3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti